Каталог матеріалів

Урок №4 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо ознаки об’єктів: форма, колір, розмір.

Безкоштовно

 «____»___________ 20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 4.

Тема. Досліджуємо ознаки предметів

Мета: актуалізувати й уточнити уявлення учнів про ознаки предметів: форму, розмір, колір; закріпити вміння визначати спільні та відмінні ознаки на основі зіставлення предметів; формувати вміння порівнювати предмети, узагальнювати за спільними ознаками, класифікувати — розподіляти предмети на групи за спільними ознаками; розвивати логічне мислення шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації; виховувати товариські взаємини, уміння працювати в парі та міні-групі.

Очікувані результати: здобувач освіти розпізнає предмети за розміром, формою, призначенням, кольором тощо; розрізняє геометричні фігури — куб, кулю, циліндр; встановлює відповідні відношення між предметами: більший, ніж; менший, ніж; найбільший; найменший; однакові; визначає спільні та відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу; порівнює предмети за вказаними ознаками; об’єднує об’єкти в групу за спільною ознакою; розбиває об’єкти на групи за спільною ознакою.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: сприймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур; конструктор LEGO «Шість цеглинок».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Очікування від подорожі».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної

діяльності учнів.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Актуалізація уявлень про геометричні фігури.

Слайд 6. Актуалізація уявлень про геометричні фігури.

Слайд 7-8. Розпізнавання геометричних фігур. Практична вправа з роздавальним матеріалом (набором геометричних фігур різних кольорів).

Слайд 9. Назвіть геометричні фігури, що зображені перед вами.

Слайд 10. Фізкультхвилинка для очей.

Актуалізація уявлень про ознаки предметів.

Слайд 11-13. Завдання 1. Чим схожі фігури в кожній парі? Чим відрізняються?

Дослідження відмінних ознак.

Слайд 14-83. Завдання 2. Що змінюється? Продовж ряд.

Слайд 19. Фізкультхвилинка.

ІІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Формування вмінь змінювати ознаки.

Слайд 20. Завдання 3. Намалюй фігуру, змінивши ознаку - колір.

Слайд 21. Завдання 3. Намалюй фігуру, змінивши ознаку - форма.

Слайд 22. Завдання 3. Намалюй фігуру, змінивши ознаку - розмір.

Формування прийому узагальнення.

Слайд 23-25. Завдання 4. Придумай напис для кожної коробки.

Формування поняття про спільні та відмінні ознаки.

Слайд 26. Завдання 5. Утвори пари фігур за спільною ознакою.

Слайд 27. Завдання 6. Визнач, за якою ознакою розбито фігури на групи.

Слайд 28. Завдання 7. Покажи малюнок, на якому зображені хлопчик та песик.

Слайд 29. Завдання 7. Покажи малюнки, на яких є або хлопчик, або песик.

Слайд 30. Завдання 7. Покажи малюнок на якому немає ані хлопчика, ані песика.

Слайд 31. Рухлива вправа.

Слайд 32. Настанова вчителя. Сиди правильно.

Слайд 33-34. Тренувальні вправи. Обведи фігури.

Слайд 35. Рухлива вправа.

Робота за підручником.

Слайд 36-38. Завдання 1. Чим схожі фігури в кожній парі? Чим відрізняються?

Слайд 39-41. Завдання 2. Назви кожну фігуру. Назви кожну групу фігур.

Слайд 42-44. Завдання 3. Розглянь кожний малюнок. Назви кожну фігуру. Назви групу фігур. Яка фігура «зайва»?

Слайд 45-47. Завдання 4. Визнач, за якою ознакою розбито фігури на групи.

Слайд 48. Online завдання.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 49. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 50. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні