Каталог матеріалів

Урок №10 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Розбиваємо об’єкти на групи за спільною ознакою. Наступне, попереднє, числа.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 10

Тема. Розбиваємо об’єкти на групи за спільною ознакою

Мета: удосконалювати вміння розподіляти об’єкти на групи за спільною ознакою; формувати поняття «підмножина»; закріплювати навички порядкової лічби, знання дітей про числовий ряд; розвивати дрібну моторику, логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння); формувати бажання допомагати іншому; виховувати товариськість.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє розподіляти об’єкти на групи за спільною ознакою; вміє лічити від 1 до 10 та від 10 до 1; називати наступне та попереднє числа.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Очікування від подорожі».

Актуалізація знань.

Слайд 4. Назвіть зображені на малюнку об'єкти одним словом. Порахуйте їх. Чого більше: чотирикутників чи всіх фігур? Усіх чотирикутників чи червоних чотирикутників? Чотирикутників чи червоних фігур?

Слайд 5-6. Порядкова лічба від 1 до 10 і від 10 до 1 (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 7-8. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 9. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Основна частина. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 10. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Назвіть їх ознаки. Яка фігура наступна?

Актуалізація кількісної та порядкової лічби.

Слайд 11. Завдання 1. Попрацюйте з арифметичними штангами. Практична робота в групах. Рівень V (див. конспект).

Слайд 12. Завдання 2. Назвіть групу (множину). Які елементи містить ця група (множина)? Що зображено праворуч від груші? Що ліворуч від черешні? Який за порядком лимон, якщо лічити зліва направо? справа наліво?

Слайд 13. Завдання 3. Назвіть групу (множину). Хто зображений за хом'яком? перед цуценям? Хто зображений між мишеням і хом'яком? Яке за порядком кошеня, якщо лічити зліва направо? справа наліво?

Актуалізація порядкових відношень.

Слайд 14. Завдання 4. Попрацюйте із числами та кружками. Практична робота в парах. (Завдання № 4, див. конспект)

Слайд 15. Завдання 5. Полічіть зернини. Назвіть числа. Яке число стоїть за числом 7? Яке число стоїть перед числом 5? Яке наступне число за числом 4? Яке попереднє число до числа 9? Між якими числами стоїть число 5?

Слайд 16. Фізкультхвилинка.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з поняттям підмножини.

Слайд 17-19. Завдання 6. Назвіть групу (множину). Здогадайтеся, за якими ознаками її розподілено на частини. Частина множини — це підмножина.

Формування уявлень про множину.

Слайд 20-22. Завдання 7. Назвіть групу (множину). Розподіліть групу (множину) на підмножини за певною ознакою. Скільки елементів містить кожна підмножина?

Слайд 23. Завдання 8. Назвіть множину. Подумайте, які підмножини можна утворити. Кого більше — дітей чи цуценят? Доведіть свою думку.

Слайд 24. Рухлива вправа.

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 25. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 26-27. Графічні тренувальні вправи. Обведіть фігури.

Слайд 28. Рухлива вправа.

Робота за підручником (с.13)

Слайд 29. Завдання 1. Попрацюйте з математичними матеріалами.

Слайд 30. Завдання 2. Назвіть групу (множину). Назвіть її елементи зліва направо. Який за порядком огірок? Поміркуй, що треба знати, щоб відповісти на це питання.

Слайд 31. Завдання 3. Перевірте, чи правильно полічили зернини. Назвіть числа. Яке число стоїть за числом 7? Яке число стоїть перед числом 5? Яке наступне число за числом 4? Яке попереднє число до числа 9? Між якими числами стоїть число 5?

Слайд 32-34. Завдання 4. Назви групу (множину). Розбий групу (множину) на частини (підмножини) за певною ознакою. Скільки елементів містить кожна частина (підмножина).

Виконання Online завдання.

Слайд 35. Online завдання.

V. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 36-37. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 38. Рефлексія. Вправа «Веселка».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні