s1 s2 s3 s4 s5 s6
preload image preload image

№069 - Десяток. Лічба десятками. Доповнення чисел до 10. Розв’язування задач

Мета: навчити учнів користуватися десятком як лічильною одиницею;

засвоїти лічбу десятками, утворення розрядних чисел, їх назву; розвивати мислення, зв’язне мовлення, логічне мислення, навчально - пізнавальний інтерес до уроків математики; виховувати охайність роботи в зошитах.

№070 - Утворення і назви чисел 11-15. Записування чисел 11-15 цифрами. Розв’язування задач

Мета:  формувати вміння позначати числа другого десятка цифрами. Закріплювати вміння записувати числа другого десятка. Вправляти у розв’язанні задач на знаходження невідомого доданка. Розвивати вміння порівнювати числа в межах 20. Показати важливість математики в повсякденному житті.

№071 - Утворення і назви чисел 16-20. Записування чисел 16-20 цифрами. Додавання виду 10 + 5. Розв’язування задач

Мета: навчитися утворювати та називати числа16-20; формувати вміння до­давати і віднімати в межах 20; розвивати просторове бачен­ня геометричних фігур.Виховувати організованість, самостійність, наполегливість.

№072 - Склад двоцифрових чисел. Обчислення значень виразів. Розв’язування і порівняння задач

Мета: Ознайомити учнів  із складом двоцифрових чисел; формувати поняття числа й послідовності натуральних чисел; виробляти навички написання двоцифрових чисел;

розвивати логічне мислення, увагу, спостережливість; уміння працювати в парах, у групах;

виховувати позитивне ставлення до предмета.

№073 - Утворення наступного і попереднього числа в межах 11-20. Суміжні числа. Складання і розв’язування задачі за малюнком

Мета: Продовжити роботу над формуванням навичок усної лічби в межах 11- 20; закріпити поняття наступного і попереднього чисел, вміння  складати  й  розв’язувати  задачі  за  малюнками, самостійно  ставити  до  задач запитання; розвивати  логічне мислення,  увагу,  спостережливість; виховувати любов до предмету, дружнє ставлення один до одного.

№074 - Порівняння чисел другого десятка. Вимірювання і порівняння довжин відрізків. Творча робота над задачею

Мета: ознайомити учнів з порівнянням чисел другого десятка, продовжити роботу з формування поняття числа й послідовності натуральних чисел, пояснити спосіб вимірювання і порівняння довжин відрізків;

№075 - Записування і порівняння чисел у межах 20. Складання нерівностей. Вимірювання довжин відрізків. Розв’язування задач

Мета: повторити способи утворення і назви чисел другого десятка, продовжувати роботу над формуванням навичок лічби в межах 20; вчити порівнювати та записувати числа у межах 20, удосконалювати вміння складати й розв’язувати задачі, закріплювати знання учнів про сантиметр та вимірювання  відрізки за допомогою сантиметра;  розвивати увагу, математичне мовлення; виховувати акуратність, працьовитість.

№076 - Складання і обчислення виразів за малюнками. Складання і розв’язування задач за малюнком і запитаннями

Мета: вчити учнів складати і обчислювати  вирази на додавання за малюнками, вдосконалювати обчислювальні навички, удосконалювати вміння писати цифри, сприяти  формуванню  розвитку пізнавальної соціальної активності  учнів , збагачувати власний пізнавальний і соціальний досвід, розвивати увагу, логічне мислення, творчу уяву; виховувати любов до природи , інтерес до вивчення математики.

№077 - Дециметр. Вимірювання довжини відрізків. Побудова відрізків заданої довжини. Складання і розв’язування задач за малюнком і запитаннями

Мета: вивчити нову одиницю вимірювання довжини 1 дм та співвідношення між 10 см; формувати практичні уміння будувати відрізки та вимірювати їх довжину; розвивати в учнів уміння застосовувати знання таблиць додавання та віднімання для розв’язання прикладів та задач.

№078 - Віднімання виду 17 - 7 і 17 – 10. Вимірювання довжини предметів. Побудова відрізків заданої довжини. Розв’язування задач

Мета: вправляти учнів у засвоєнні віднімання виду 17 – 7 і 17 – 10; додаванні і відніманні у межах 20; розв’язувати задачі, будувати відрізки; виховувати старанність і любов до предмету.

№079 - Складання і обчислення виразів за зразком. Доповнення  умови задачі за запитанням. Побудова відрізків заданої довжини.

Мета: навчити учнів складати та обчислювати вирази за зразком; доповнювати умову задачі запитанням; вчити будувати та порівнювати  відрізки; виховувати старанність і любов до предмету.

№080 - Додавання виду 13 + 2. Обчислення виразів за допомогою числового променя. Розв’язування задач.

Мета: ознайомити учнів з додаванням виду 13 + 2; навчити обчислювати вирази за допомогою числового променя; формувати навички  розв'язування задач за малюнком; вчити відтворювати малюнок на зміненій сітці; виховувати культуру письма, інтерес до навчання.

№081 - Віднімання виду 16 – 2. Обчислення виразів за допомогою числового променя. Розв’язування задач. Побудова відрізків заданої довжин

Мета: ознайомити учнів з відніманням виду 16-2; повторити обчислення виразів за допомогою числового променя; формувати навички складання і розв'язування задач за малюнком;  вчити будувати відрізки заданої довжини; розвивати математичне мовлення; виховувати культуру письма, інтерес до навчання.

№082 - Обчислення значень виразів на дві дії. Обчислення ланцюжком. Ламана лінія.  Розв’язування задач.

Мета: ознайомити учнів із обчисленням значень виразів на дві дії; вчити обчислювати ланцюжком, будувати  та вимірювати ламану лінію; розв’язувати задачі; розвивати спостережливість, уміння міркувати, порівнювати; виховувати інтерес до математики.

№083 - Узагальнення і систематизація знань учнів. Додаткові завдання

Мета: Узагальнити і систематизувати додавання і віднімання в межах 20: розв`язувати задачі, формувати обчислювальні навички в межах вивчених випадків, порівнювати вираз і число; будувати, вимірювати та порівнювати відрізки; розвивати увагу, спостережливість, логічне мислення, уміння аналізувати і робити висновки; виховувати інтерес до математики, культуру спілкування і співпраці.

№084 - Узагальнення і систематизація  знань учнів. Додаткові завдання

Мета: Узагальнити і систематизувати  знання учнів з додавання і віднімання в межах 20;розв`язувати задачі, формувати обчислювальні навички в межах вивчених випадків, порівнювати вираз і число; будувати, вимірювати та порівнювати відрізки; розвивати увагу, спостережливість, логічне мислення, уміння аналізувати і робити висновки; виховувати інтерес до математики, культуру спілкування і співпраці.

№085 - Лічба десятками в межах 100. Обчислення виразів. Аналіз задачі

Мета: познайомити учнів, з лічбою десятками в межах 100; вправляти в розв'язуванні задач на знаходження різниці, вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення; розвивати уміння зосереджуватись на предметі вивчення, використовувати набутий досвід у навчальній діяльності, просторові уявлення, логічне мислення учнів; сприяти вихованню згуртованості, відповідальності за результати спільної праці, виховувати любов до математики.

№086 - Числа 21 – 40. Утворення двоцифрових чисел з десятків та одиниць. Творча робота над задачею

Мета: формувати в учнів уміння утворювати двоцифрові числа з десятків та одиниць; удосконалювати обчислювальні навички, вміння розв'язувати прості і складені задачі; розвивати кмітливість, мислення дітей; виховувати інтерес до математики.

№087 - Круглі числа. Утворення круглих чисел. Позиційне значення цифр. Розв’язування задач

Мета: ознайомити учнів з поняттям «круглі числа»; вчити визначати у числах кількість одиниць другого, третього та четвертого розрядів; вправляти у додаванні і відніманні круглих чисел, порівнянні чисел, розв'язуванні задач; розвивати спостережливість, увагу; виховувати допитливість

№088 - Числа 21 – 40. Попереднє і наступне числа. Розв’язування  і порівняння задач.

Мета: ознайомити учнів з утворенням і назвами чисел 21 - 40; повторити знаходження попереднього та наступного числа; вчити розв’язувати задачі на знаходження невідомого доданка за сумою і відомим доданком; виховувати інтерес до математики.

№089 - Порівняння двоцифрових чисел. Обчислення виразів. Розв’язування задач. Побудова відрізків заданої довжини

Мета: вчити учнів порівнювати двоцифрові числа, обчислювати вирази; повторити знаходження попереднього та наступного числа; розв’язувати задачі на знаходження невідомого доданка за сумою і відомим доданком; будувати відрізки заданої довжини; виховувати інтерес до математики.

№090 - Назви чисел від 40 до 50. Утворення чисел, запис чисел, читання чисел. Перетворення іменованих чисел. Обчислення виразів. Розв’язування задач

Мета: ознайомити учнів із назвами чисел від 40-50, їх утворенням, записом, читанням; вчити перетворювати іменовані числа; обчислювати вирази; розв’язувати задачі; виховувати любов до математики.

№091 - Назви чисел від 50 до 60. Десятковий склад числа. Розкладання чисел на розрядні доданки. Побудова відрізків заданої довжини. Розв’язування задач

Мета: ознайомити учнів із назвами чисел від 50-60; вивчити десятковий склад числа; вчити розкладати на розрядні доданки; обчислювати вирази; розв’язувати задачі; виховувати любов до математики.

№092 - Утворення попереднього наступного чисел. Обчислення виду 80 + 1, 80 – 1. Аналіз і порівняння задач. Вимірювання довжини відрізка

Мета: ознайомити учнів з утворенням попереднього і наступного чисел та із обчисленням виду 16-2; вчити аналізувати і порівнювати задачі; вчити вимірювати відрізки заданої довжини; розвивати математичне мовлення; виховувати культуру письма, інтерес до навчання.

№093 - Числа 41 – 90. Читання і записування двоцифрових чисел. Задача, яка містить два запитання

Мета: формувати вміння позначати числа 41-90 цифрами; закріплювати вміння читання і записування чисел 41-90; Вправляти у розв’язанні задач, яка містить два запитання. Показати важливість математики в повсякденному житті.

№094 - Числа 41 – 90. Читання і записування двоцифрових чисел. Обчислення виразів. Розв’язування задач. Вимірювання довжини відрізка

Мета: вчити учнів читати і записувати двоцифрові числа; вправляти у обчисленні виразів та розв’язуванні задач; закріплювати вміння у вимірюванні довжини відрізка; виховувати любов до предмету.

№095 - Числа 91 – 100. Сотня . Доповнення числових рівностей. Розв’язування задач

Мета: ознайомити учнів з утворенням чисел 91 -100; вивчити поняття «сотня»; вчити додавати та віднімати числа в межах 100; доповнювати числові рівності; розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення, уважність та любов до математики.

№097 - Метр. Вимірювання метром довжини предметів. Співвідношення між одиницями довжини. Вимірювання довжини і висоти предметів. Розв’язування задач

Мета: ознайомити учнів з новою одиницею довжини – метром, з’ясувати співвідношення між одиницями довжини; закріпити вміння вимірювати розміри предметів різними одиницями довжини; розвивати обчислювальні навички, довільну увагу, уяву; розширювати світогляд учнів; виховувати інтерес до навчання, почуття доброти та взаємодопомоги.

№098 - Вартість. Гривня і копійка. Дії з іменованими числами. Утворення і записування чисел. Розв’язування задач

Мета: закріплювати вміння записувати двоцифрові числа у вигляді суми розрядних доданків; коротко познайомити з історією виникнення грошей; вдосконалювати вміння порівнювати іменовані числа; вправляти у розв’язуванні задач; активізувати пізнавальну діяльність учнів; виховувати інтерес до навчання.

№099 - Назви чисел від 90 до 100. Перетворення іменованих чисел. Обчислення виразів. Розв’язування задач

Мета: ознайомити з утворенням та назвами чисел від 90 до 100; вправляти у перетворенні іменованих чисел, обчисленні виразів та у розв’язуванні задач; закріплювати обчислювальні навички, знання усної нумерації чисел в межах 100; розвивати логічне мислення, вміння самостійно працювати

№100 - Узагальнення і систематизація знань учнів. Додаткові завдання

Мета: повторити і закріпити вивчений матеріал; вдосконалювати навички усної лічби; закріпити вміння розв'язувати задачі; розвивати спостережливість, уміння міркувати, порівнювати; виховувати інтерес до математики.

№101 - Узагальнення і систематизація знань учнів. Додаткові завдання

Мета: узагальнити і систематизувати вміння учнів із вивченої теми; вдосконалювати навички усної лічби; закріпити вміння розв'язувати задачі; розвивати спостережливість, уміння міркувати, порівнювати; виховувати інтерес до математики.

№102 - Нумерація чисел першої сотні. Читання і записування чисел в межах 100. Позиційне значення цифр. Розв’язування задач

Мета: ознайомити учнів з письмовою нумерацією чисел першої сотні; формувати вміння читати числа, та записувати числа в межах 100; вчити учнів розв’язувати задачі; розвивати спостережливість, кмітливість; виховувати уважність.

№103 - Додавання і віднімання круглих двоцифрових чисел. Розв’язування задач

Мета: вчити учнів додавати і віднімати круглі двоцифрові числа; вдосконалювати вміння розв'язувати задачі ;формувати пізнавальний інтерес, вміння працювати самостійно; формувати математичні та ключові компетентності учнів; розвивати логічне мислення, вміння аналізувати; виховувати інтерес до вивчення математики.

№104 - Додавання виду 60 + 4, 5 + 30. Обчислення вартості покупки. Знаходження довжини ламаної лінії.

Мета: ознайомити учнів з додаванням виду 60 + 4, 5 + 30; вчити розв’язувати задачі на обчислення вартості покупки; формувати вміння вимірювати довжину ламаної лінії; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення математики.

№105 - Віднімання виду 48 – 8, 48 – 40. Взаємозв’язок дій додавання і віднімання. Творча робота над задачею

Мета: ознайомити учнів з відніманням виду 48 – 8, 48 – 40; розкрити взаємозв’язок дій додавання і віднімання; вчити творчо працювати над задачею; виховувати любов та повагу до предмету.

№106 - Обчислення на основі нумерації. Складання задачі за частиною умови. Вимірювання довжини ламаної та побудова відрізків

Мета:  вправляти учнів у обчисленні на основі нумерації; вчити складати задачі за частиною умови; вимірювати довжини ламаної та будувати відрізки; виховувати повагу до старших, любов до предмету.

№107 - Обчислення на основі нумерації. Складання задач за малюнком і числовими даними

Мета: вчити учнів обчислювати на основі нумерації; складати задачі за малюнком і числовими даними; розвивати творче мислення, увагу, пам’ять; прищеплювати цікавість до уроків математики.

№108 - Порівняння виразу і числа. Знаходження довжини ламаної лінії. Розв’язування задач

Мета: закріпити вміння порівнювати вирази і числа; знаходити довжини ламаної лінії; розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення, спостережливість, уміння порівнювати, усне мовлення учнів;  виховувати пізнавальні інтереси, любов до природи.

№109 - Узагальнення і систематизація знань учнів. Додаткові завдання

Мета: узагальнити вміння учнів порівнювати вирази та число; розв’язувати задачі; формувати обчислювальні навички в межах вивчених випадків; розвивати увагу, спостережливість, логічне мислення, уміння аналізувати і робити висновки; виховувати інтерес до математики, культуру спілкування і співпраці.

№110 - Узагальнення і систематизація знань учнів. Додаткові завдання

Мета: узагальнити вміння учнів порівнювати; розв’язувати задачі; вимірювати довжину ламаної лінії; формувати обчислювальні навички в межах вивчених випадків;  розвивати увагу, спостережливість, логічне мислення, уміння аналізувати і робити висновки; виховувати інтерес до математики, культуру спілкування і співпраці.

№111 - Додавання виду 45 + 3. Обчислення виразів за числовою прямою. Творча робота над задачею

Мета: ознайомити учнів із додаванням виду 45 + 3; вчити обчислювати вирази за числовою прямою; творчо працювати над задачею; розвивати спостережливість, кмітливість; виховувати уважність.

№112 - Віднімання виду 48 – 5. Задача на знаходження невідомого від’ємника

Мета: ознайомити учнів із відніманням виду 48 – 5 та із задачею на знаходження невідомого від’ємника; формувати навички додавання і віднімання в межах 100; виховувати взаємоповагу, толерантність, дружні стосунки в класі; розвивати пам’ять, увагу, нестандартне мислення.

№114 - Додавання виду 45 + 30. Колективне складання задачі на знаходження невідомого від’ємника за малюнком

Мета: ознайомити учнів із додаванням виду 45 + 30; вчити учнів колективному складанню задачі на знаходження невідомого від’ємника за малюнком; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу; виховувати любов до природи та до предмету.

№115 - Закріплення додавання виду 45 + 30. Порівняння виразу і числа. Розв’язування задач

Мета: закріпити знання учнів із додавання виду 45 + 30; порівнювати вирази і числа; вправляти у розв’язуванні задач; розвивати логічне мислення увагу; виховувати любов до природи, культуру спілкування.

№116 - Віднімання виду 45 – 20. Побудова відрізка заданої довжини. Розв’язування задач

Мета: ознайомити учнів із відніманням виду 45 – 20; вправляти у побудові відрізків заданої довжини та їх вимірюванні; розв’язувати задачі на знаходження невідомого від’ємника; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу; виховувати любов до природи та до предмету.

№117 - Закріплення віднімання виду 45 – 20. Творча робота над задачею. Дні тижня.

Мета: Закріплення віднімання двоцифрових чисел. Усні обчислення за таблицею. Розв’язування задач. Удосконалити навички додавання і віднімання двоцифрових чисел; закріпити вміння розв’язувати задачі; розвивати математичне мовлення; виховувати інтерес до математики, самостійність.

№118 - Додавання виду 24 + 35 ( ознайомлення ). Розв’язування задач. Розпізнавання геометричних фігур

Мета: ознайомити учнів із додаванням виду 24+35; розв’язувати задачі на знаходження невідомого від’ємника; повторити назви геометричних фігур; розвивати мислення та логіку; виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища та любов до предмету.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання