№001 - Лічба об’єктів

Мета: навчати  учнів  розпізнавати  і  порівнювати  предмети  за  розміром,  формою, об’єднувати предмети за спільною ознакою; вдосконалювати навички лічби; розвивати уважність, мислення; виховувати інтерес до уроків математики.

№003 - Ознаки та властивості предметів. Форма, розмір, колір.

Мета: навчити вирізняти властивості предметів, за допомогою яких виділяються ті чи інші сукупності (колір, форма, розмір, матеріал тощо); розвивати мислиннєві операції, увагу, пам'ять, мовлення, пізнавальні інтереси, творчі здібності.

№004 - Розміщення предметів. Більший, менший. Лічба

Мета: Формувати поняття «лічба предметів». Формувати вміння визначати розміщення предметів у просторі, на площині (зліва – справа, верхній – нижній). Розвивати графічні навички учнів. Виховувати старанність.

№005 - Лічба. Вгорі, внизу. На, над, під.  Праворуч, ліворуч

Мета: вчити утворювати групи предметів за спільними ознаками, формувати в учнів поняття «під – над», «вгорі – внизу», «стільки, скільки» на основі практичних дій із предметами, вправлятися в лічбі предметів. Розвивати когнітивні компетентності першокласників: логічне мислення; прищеплювати інтерес до вивчення математики, старанність, охайність під час письма у зошиті.

№007 - Пара предметів

Мета: ознайомити першокласників з навчальним предметом – математикою; уточнити вміння щодо лічби предметів у межах 10; ознайомити з поняттям пари предметів; розвивати увагу, мислення, пам’ять; виховувати бажання вчитися, інтерес до уроків математики.

№010 - Число і цифра 1

Мета: ознайомити учнів з числом і цифрою 1, з поняттями «один — багато», «перший»; учити писати цифру 1; зіставляти цифру і число; формувати навички усної лічби; виховувати старанність.

№011 - Число і цифра 2

Мета: ознайомити учнів з числом і цифрою 2, з поняттям «другий»; учити писати цифру 2; зіставляти цифру і число; формувати навички усної лічби; виховувати старанність.

№012 - Число і цифра 3. Попереднє і наступне числа

Мета: ознайомити учнів з числом і цифрою 3, з поняттям «третій», «попередній» «наступний»; учити писати цифру 3; зіставляти цифру і число; формувати навички усної лічби; виховувати старанність.

№013 - Порівняння чисел. Нерівність. Знаки

Мета: ознайомити учнів зі знаками порівняння; учити порівнювати кількість предметів, читати рівності і нерівності; розвивати допитливість; виховувати старанність.

№014 - Порівняння чисел. Рівність. Знак =

Мета: ознайомити учнів зі знаками порівняння; учити порівнювати кількість предметів, читати рівності і нерівності; розвивати допитливість; виховувати старанність.

№015 - Число і цифра 4

Мета: ознайомити учнів з числом і цифрою 4, з поняттям «четвертий», учити писати цифру 4; зіставляти цифру і число; формувати навички усної лічби; виховувати старанність.

№016 - Склад чисел 2, 3, 4

Мета: навчати учнів визначати і запам'ятовувати всі випадки складу чисел 2,3,4; вправляти у написанні цифр; удосконалювати вміння порівнювати числа в межах 4; розвивати мислення; виховувати інтерес до математики.

№017 - Число і цифра 5

Мета: ознайомити учнів з числом і цифрою 5, з поняттям «п’ятий», учити писати цифру 5; зіставляти цифру і число; формувати навички усної лічби; виховувати старанність.

№018 - Додавання чисел. Знак +

Мета: ознайомити учнів з дією додавання і знаком «+»; вправляти у складанні виразів на додавання за предметними малюнками; навчити записувати вирази на додавання; розвивати уважність, спостережливість, логічне мислення; виховувати позитивне ставлення до предмета.

№019 - Склад числа 5

Мета: закріпити вміння порівнювати числа в межах 5, вправляти дітей у використанні слів «попереднє» і «наступне» число; ознайомити зі складом числа 5; розвивати мислення; виховувати старанність.

№020 - Число і цифра 6. Склад числа 6

Мета: ознайомити учнів з числом і цифрою 6, з поняттям «шостий», учити писати цифру 6; зіставляти цифру і число; формувати навички усної лічби; виховувати старанність.

№021 - Число і цифра 7. Склад числа 7

Мета: ознайомити учнів з числом і цифрою 7, з поняттям «сьомий», учити писати цифру 7; зіставляти цифру і число; формувати навички усної лічби; виховувати старанність.

№022 - Число і цифра 8. Склад числа 8

Мета: ознайомити учнів з числом і цифрою 8, з поняттям «восьмий», учити писати цифру 8; зіставляти цифру і число; формувати навички усної лічби; виховувати старанність.

№023 - Число і цифра 9. Склад числа 9

Мета: ознайомити учнів з числом і цифрою 9, з поняттям «дев’ятий», учити писати цифру 9; зіставляти цифру і число; формувати навички усної лічби; виховувати старанність.

№024 - Число 10. Склад числа 10

Мета: ознайомити учнів з числом і цифрою 10, з поняттям «десятий»; формувати навички усної лічби; виховувати старанність.

№025 - Віднімання чисел. Знак –

Мета: розкрити зміст дії віднімання; ознайомити учнів з термінами «відняти» і «віднімання», знаком «мінус»; учити складати, читати і розв’язувати приклади на віднімання за малюнками; розвивати увагу, пам’ять, мислення, уяву; формувати інформаційні, комунікативні, соціальні, математичні компетентності; виховувати інтерес до математики, старанність, вічливість, обережність та пильність за своє здоров’я і життя.

№026 - Число і цифра 0

Мета: ознайомити із числом нуль, його утворенням і місцем у числовому ряді; вправляти в порівнянні чисел, написанні цифри 0, відніманні рівних чисел; розвивати уважність; виховувати пізнавальний інтерес учнів, самостійність.

№027 - Сантиметр

Мета: ознайомити учнів з одиницею вимірювання сантиметром та сантиметровою лінійкою; учити вимірювати довжину відрізка, доповнювати рівності і нерівності; закріплювати знання з нумерації чисел у межах 10; розвивати мислення; виховувати інтерес до математики.

№028 - Доба. Замкнені і незамкнені лінії

Мета: ознайомити дітей з поняттям «доби». Дати поняття про замкнені і незамкнені лінії. Розвивати мислення. Формувати навички лічби. Виховувати організованість, самостійність, наполегливість

№029-031 - Повторення вивченого

Мета: повторити і закріпити вивчений матеріал; вдосконалювати навички усної лічби; закріпити вміння розв'язувати задачі; розвивати спостережливість, уміння міркувати, порівнювати: виховувати інтерес до математики.

№032 - Компоненти дії додавання

Мета: знайомити учнів з термінами «доданок» і «сума»; вчити користуватися числовим відрізком під час розв'язування прикладів на додавання; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

№033 - Компоненти дії віднімання

Мета: розкрити суть дії віднімання; вчити учнів складати, читати й розв'язувати рівності на віднімання за малюнками і числовим променем; розвивати мислення; виховувати старанність.

№035 - Додавання і віднімання числа 1

Мета: На основі практичних вправ і знань про послідовність чисел у натуральному ряді розкрити прийоми додавання і віднімання 1. Зосередити увагу учнів на тому, що при додаванні 1 дістаємо наступне число, а при відніманні 1 - попереднє число. Розкрити принципи укладання таблиць додавання і віднімання 1. Розвивати логічне мислення, уяву.

№037 - Додавання і віднімання числа частинами

Мета: ознайомити учнів з прийомами додавання і віднімання чисел частинами; продовжити формування обчислювальних умінь і навичок; розвивати логічне мислення; виховувати інтерес до математики.

№039 - Вирази. Сума. Різниця

Мета: ознайомити учнів з поняттям «числовий вираз»; учити складати числові вирази й обчислювати їх значення, розпізнавати геометричні фігури; розвивати увагу, вміння аналізувати й зіставляти; сприяти вихованню ініціативності, допитливості й інтересу до предмета.

№041 - Додавання і віднімання числа 5. Взаємозв’язок дій додавання і віднімання

Мета: розкрити взаємозв'язок між додаванням і відніманням; вчити складати приклади на віднімання із прикладів на додавання; вправляти учнів у вимірюванні довжини відрізків; розвивати увагу, мислення; виховувати уважність.

№042 - Значення виразу. Читання виразів

Мета: закріплювати вміння обчислювати вирази й розв’язувати задачі на додавання і віднімання чисел; закріплювати та вдосконалювати навички додавання і віднімання в межах 10; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу учнів; виховувати почуття доброти та бережливого ставлення до тварин.

№043 - Обчислення значень виразів

Мета: продовжити роботу над виробленням у дітей обчислювальних навичок, вчити порівнювати числа різними способами ( на основі складу чисел, місця в числовому ряду, за правилом порівняння чисел), вчити записувати вирази із даних чисел, розвивати математичне мовлення, мислення, виховувати старанність, охайність.

№044 - Задача

Мета: ввести терміни, пов’язані з поняттям «задача», ознайомити з етапами дослідження; розвивати мислення, обчислювальні навички, увагу, вміння ставити питання й знаходити на них відповіді; виховувати в учнів пізнавальний інтерес.

№045 - Додавання і віднімання числа 6

Мета: продовжити формування навичок швидкого додавання і віднімання; скласти таблицю додавання і віднімання числа 6; закріплювати вміння розв’язувати задачі на різницеве порівняння та на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць; вправляти в побудові відрізків; розвивати логічне мислення; виховувати акуратність, старанність.

№046 - Додавання і віднімання числа 7

Мета: скласти та засвоїти табличні випадки додавання і віднімання числа 7 , вдосконалювати навички усних обчислень в межах вивчених таблиць, формувати вміння розв'язувати задачі на знаходження невідомого доданка, розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу, виховувати допитливість та охайність при письмі.

№047 - Порівняння числа і виразу

Мета: поглиблювати знання та вміння учнів складати й розв’язувати задачі на збільшення числа на кілька одиниць на різницеве порівняння; закріплювати обчислювальні навички, вміння складати та розв’язувати задачі, закріпити знання про ламану. Розвивати логічне мислення  учнів під час розв’язування задач. Виховувати пізнавальний інтерес до вивчення математики, виховувати доброту, почуття взаємодопомоги.

№048 - Додавання і віднімання чисел 8 і 9

Мета: розкрити принцип побудови таблиць додавання й віднімання чисел 8 і 9; розв'язувати задачі, будувати відрізки та порівнювати їх довжини; розвивати увагу, мислення; виховувати інтерес до навчання.

№049-051 - Повторення вивченого

Мета: повторити і закріпити вивчений матеріал; вдосконалювати навички усної лічби; закріпити вміння розв'язувати задачі; розвивати спостережливість, уміння міркувати, порівнювати: виховувати інтерес до математики.

№052 - Додавання і віднімання в межах 10. Задачі

Мета: вправляти учнів у розв’язуванні прикладів і задач, вдосконалювати навички усної лічби, розвивати логічне мислення. Формувати життєво необхідні компетентності першокласників: предметну (вчити швидко обчислювати в межах вивчених таблиць; складати задачі за малюнком і коротким записом і розв'язувати їх); соціально-громадянську (бажання ділитися своїми знаннями з іншими; приходити на взаємодопомогу, співпрацювати з партнерами); когнітивну (мислення, пам'ять, інтерес, творчу ініціативу, старанність, охайність).

№053 - Задачі. Обчислення в межах 10

Мета: закріпити знання таблиць додавання та віднімання в межах 10; вправляти у розв’язуванні задач вивчених видів; формувати вміння вимірювати та креслити відрізки, порівнювати вираз та число; розвивати логічне мислення; виховувати старанність, активність, бажання допомагати іншим.

№054 - Задачі. Обчислення в межах 10

Мета: закріпити знання таблиць додавання та віднімання в межах 10; вправляти у розв’язуванні задач вивчених видів; формувати вміння вимірювати та креслити відрізки, порівнювати вираз та число; розвивати логічне мислення; виховувати старанність, активність, бажання допомагати іншим.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання