Каталог матеріалів

Урок №2 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Спільні та відмінні ознаки предметів. Поділ на групи. Лічба

Безкоштовно

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок № 2

Тема. Спільні та відмінні ознаки предметів. Поділ на групи. Лічба. Пряма, крива і ламана лінії.

Мета: ознайомити учнів із спільними та відмінними ознаками предметів; вчити ділити предмети на групи; розрізняти геометричні фігури: пряма, крива, ламана лінія; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: розпізнає форму оточуючих предметів; знає спільні та відмінні ознаки предметів; розрізняє геометричні фігури — пряма, крива, ламана лінія; розпізнає і описує предмети за їх формою; будує геометричні фігури із підручного матеріалу.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

 

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3-5. Мотивація навчальної діяльності. Робота над загадкою.

Актуалізація знань.

Слайд 6. Лічба. Геометричні фігури.

Слайд 7. Мотивація навчальної діяльності. Вправа «Знайди зайве».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 8. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Сьогодні на уроці ми будемо визначати спільні та відмінні ознаки предметів, розподіляти їх на групи за цими ознаками. Дізнаємося про такі геометричні фігури, як точка, пряма, крива, ламана лінії.

ІІ. Основна частина.

Ознаки предметів.

Слайд 9. Робота з підручником. Спільні та відмінні ознаки предметів.

Слайд 10. Робота з підручником. Спільні та відмінні ознаки предметів.

Слайд 11. Робота з підручником. Спільні та відмінні ознаки предметів.

Слайд 12. Гімнастика для очей.

Геометричні фігури.

Слайд 13-15. Актуалізація знань про геометричні фігури: точка, пряма, крива, ламана лінії.

Слайд 16-17. Довідничок.

Слайд 18. Робота з підручником. Спільні та відмінні ознаки предметів.

Вправу потрібно виконувати колективно.

Слайд 19. Фізкультхвилинка

 

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 20-21. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 22-23. Робота в зошиті.

Слайд 24. Робота у зошиті. Допиши за зразком.

Слайд 25. Робота над загадкою.

Слайд 26. Пальчикова гімнастика. Вправа «Добування вогню»

 

Слайд 27. Робота в зошиті.

Слайд 28. Малювання.

Слайд 29. Рухлива вправа.

Слайд 30. Логічна вправа «Чарівний квадрат».

 

Виконання Online завдання.

Слайд 31. Online завдання.

 

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 32. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні