Каталог матеріалів

Урок №7 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Пара предметів

Безкоштовно

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок № 7

Тема. Пара предметів. Об'ємні фігури (куб, куля, конус).

Мета: ознайомити учнів із об’ємними фігурами (куб, конус, куля); формувати навички лічби об’єктів; вчити розрізняти геометричні фігури; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: розпізнає форму оточуючих предметів; розрізняє геометричні фігури — куб, кулю, конус; розпізнає і описує предмети за їх формою; будує многокутники із підручного матеріалу.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Робота над загадкою.

Актуалізація знань.

Слайд 4. Підготовчі вправи. Робота з лічильним матеріалом.

Слайд 5. Мотивація навчальної діяльності.

 

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 6. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

ІІ. Основна частина.

Пара предметів.

Слайд 7. Робота з підручником. Пара предметів.

 

Встановлюємо закономірність.

Слайд 8. Робота з підручником. Вправа «Одягни хлопчика».

Слайд 9. Робота з підручником. Пара предметів.

Слайд 10. Робота з підручником. Пара предметів.

Слайд 11. Робота із геометричними фігурами.

Слайд 12. Робота із геометричними фігурами.

Слайд 13. Гімнастика для очей.

 

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Актуалізація знань про об'ємні фігури.

Слайд 14-15. Робота з підручником. Робота за малюнками.

Слайд 16. Робота з підручником. Куб, куля, конус.

Слайд 17. Фізкультхвилинка.

 

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 18-19. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 20-22. Робота в зошиті.

Слайд 23. Робота у зошиті. Допиши за зразком.

Слайд 24. Пальчикова гімнастика.

 

Слайд 25. Робота в зошиті.

Слайд 26. Рухлива вправа.

Слайд 27. Закріплення вивченого.

Слайд 28. Закріплення вивченого.

Виконання Online завдання.

Слайд 29. Online завдання.

 

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 30. Рефлексія. Вправа «Інтерв'ю».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні