Каталог матеріалів

Урок №12 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Число і цифра 3. Попереднє і наступне числа

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №12

Тема. Число і цифра 3. Попереднє і наступне числа. Поняття «третій». Написання цифри 3. Розпізнавання геометричних фігур.

Мета: ознайомити із числом та цифрою 3, поняттям «третій»; вчити учнів порівнювати предмети за кількістю; формувати навички лічби об’єктів; вчити розрізняти геометричні фігури; навчити писати цифру 3; ознайомити учнів із попереднім та наступним числом; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: вміє писати цифру 3; розуміє поняття «третій»; порівнює предмети за кількістю; розпізнає і описує предмети за їх формою; вміє дібрати попереднє та наступне число до поданого; будує геометричні фігури.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

 

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

  1. Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Підготовчі вправи. Віршована задача.

  1. Актуалізація знань.

Слайд 4. Довідничок.

Слайд 5. Підготовчі вправи. Математичне завдання.

Слайд 6. Довідничок.

Слайд 7. Мотивація навчальної діяльності. Робота з ілюстраціями.

Слайд 8. Мотивація навчальної діяльності. Число 3 у давніх народів.

Був час, коли найбільшим числом уважали число 3. Про це свідчить той факт, що числа, менші від трьох, мали окрему назву: один – сонце або місяць, два – очі, вуха, крила, руки. Число З позначали словом «багато». Звідси походять різні прислів'я, заклинання, благословення: «Ходила три дні та виходила злидні», «Набрався три копи лиха», «Бог любить трійцю», «Тричі благословенний» і т. ін.

Навколо числа три створювали легенди, повір’я. «Три» вважали числом божественним, священним, символом досконалості.

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 9. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Сьогодні ми будемо вивчати це «священне» число 3.

Ознайомимося з цифрою З та дізнаємося про склад числа 3.

ІІ. Основна частина.

Ознайомлення із цифрою 2.

Слайд 10. Формування поняття про число 3.

Слайд 11. Правила дорожнього руху.

Слайд 12. Робота з підручником. Число і цифра 3.

Слайд 13. Робота з підручником. Число і цифра 3.

Слайд 14. Робота з підручником. Число і цифра 3.

Слайд 15. «Число чи цифра».

Кількість порахованих предметів — це … число.

На письмі число записують за допомогою значка, який називається … цифра.

Коли записують кількість предметів, використовують … цифри.

Коли запитують скільки, то називають … число.

Слайд 16. Гімнастика для очей.

 

Ознайомлення із поняттям «третій».

Слайд 17. Робота з підручником. Поняття «третій».

Слайд 18. Робота з підручником. Розпізнавання геометричних фігур.

Слайд 19. Фізкультхвилинка.

 

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 20-21. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 23. Робота в зошиті.

Слайд 24. Методика написання цифри «3».

Слайд 25. Робота в зошиті.

Слайд 26. Пальчикова гімнастика. Вправа «Деревце»

Слайд 27-28. Робота в зошиті.

Слайд 29. Рухлива вправа.

Слайд 30. Робота над загадкою.

Слайд 31. Гра «Злови трійку».

Виконання Online завдання.

Слайд 32. Online завдання.

 

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 33. Робота з конструктором «LEGO».

Слайд 34. Рефлексія. Вправа «Панда-дослідник».

  • Про що ви дізналися на уроці?
  • Що навчилися робити?
  • Що сподобалося на уроці найбільше?
  • Що ви знаєте про число 3?
Коментарі до даного матеріалу поки відсутні