Каталог матеріалів

Українська мова. 4 клас. Пономарьова К. І., Гайова Л. А.; Савченко О. Я.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№001-2 - Ознайомлення з метою і завданнями уроків української мови в 4 класі, підручником з української мови й умовними позначеннями в ньому. Пригадування державних символів України

Мета: удосконалювати навички письма, пригадати правила оформлення речень; удосконалювати вміння складати усні висловлювання за ілюстраціями, розвивати мовлення учнів; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою; виховувати уважність, старанність, інтерес до навчання.

№003 - Правильно пишу слова з ненаголошеними звуками [е], [и] в коренях

Мета: вчити правильно писати слова з ненаголошеними звуками [е], [и] в коренях слів; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№004 - Пригадую слова з подовженими приголосними звуками й апострофом

Мета: вчити правильно писати слова з подовженими приголосними звуками й апострофом; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№005 - Правильно вимовляю і записую слова з дзвінкими приголосними звуками в кінці складу

Мета: вправляти учнів у перетворенні слів; вчити спостерігати за вимовою та написанням слів з дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни та країн-сусідів.

№006 - Правильно наголошую слова

Мета: вчити правильно наголошувати слова; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни та країн-сусідів.

№007 - Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді про свої враження від побаченого. Тема для спілкування: «Враження від осінньої природи»

Мета: вчити учнів застосовувати набуті знання, уміння та навички у процесі виконання завдань; вчити писати розповіді на основі своїх вражень та власних спостережень, викладати свої думки в письмовій формі; розвивати аналітичне мислення, увагу; виховувати спостережливість, взаємоповагу; інтерес до оточуючого, любов до природи.

№008 - Розташовую слова в алфавітному порядку

Мета: повторити алфавіт, вміти розташовувати слова в алфавітному порядку удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни та країн-сусідів.

№009 - Правильно поділяю слова для переносу

Мета: узагальнити знання про поділ слів на склади для переносу; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни та країн-сусідів.

№010 - Застосування набутих знань і вмінь по темі «Повторюю знання про звуки і букви»

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів з теми «Звуки і букви»; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, дбайливе ставлення один до одного.

№011 - Розрізняю пряме і переносне значення слів. розгорнутої відповіді на подане запитання

Мета: узагальнити знання про пряме і переносне значення слів; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни та країн-сусідів.

№012 - Добираю синоніми й антоніми

Мета: узагальнити знання про синоніми й антоніми; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни та країн-сусідів.

№013 - Розпізнаю багатозначні слова

Мета: узагальнити знання про багатозначність слів; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни та країн-сусідів.