Каталог матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків української мови за підручником «Українська мова ти читання. Автори: К.І. Пономарьова та Л.А. Гайова (2021)» для 4 класу

№ уроку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

І семестр

1.                       

 

Ознайомлення з метою і завданнями уроків української мови в 4 класі, підручником з української мови й умовними позначеннями в ньому. Пригадування державних символів України та правил поведінки під час звучання гімну (с.1-3)

 

Повторюю знання про звуки і букви

2.

 

Повторюю знання про звуки і букви. Пригадую, що я знаю про звуки і букви (с.4-5)

 

3.

 

Правильно пишу слова з ненаголошеними звуками [е], [и] в коренях (с.6-7)

 

4.

 

Пригадую слова з подовженими приголосними звуками й апострофом (с.8-9)

 

5.

 

Правильно вимовляю і записую слова з дзвінкими приголосними звуками в кінці складу (с.9-11)

 

6.

 

Правильно наголошую слова (с.11-14)

 

7.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді про свої враження від побаченого. Тема для спілкування: «Враження від осінньої природи» (с. 4-6 зошит «Малюю словом»)

 

8.

 

Розташовую слова в алфавітному порядку (с.14-15)

 

9.

 

Правильно поділяю слова для переносу (с.15-16)

 

10.

 

Тематична діагностувальна робота з теми «Звуки і букви» (с. 1-6, посібник «Мої досягнення»)

 

Спостерігаю за значенням слів

11.

 

Розрізняю пряме і переносне значення слів. розгорнутої відповіді на подане запитання (с.17-18)

 

12.

 

Добираю синоніми й антоніми (с.19-18)

 

13.

 

Розпізнаю багатозначні слова (с.21-22)

 

14.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за самостійно складеним планом. Тема для спілкування: «Хитрий Карло» (с. 7-9 зошит «Малюю словом»)

 

15.

 

Досліджую фразеологізми (с.23-24)

 

16.

 

Повторення і закріплення знань про лексичне значення слова

 

17.

 

Тематична діагностувальна робота з теми «Значення слова»

(с. 7-12, посібник «Мої досягнення»)

 

Пригадую будову слова

18.

 

Визначаю будову слова (с.25-26)

 

19.

 

Розрізняю співзвучні префікси і прийменники (с.27-29)

 

20.

 

Досліджую слова із префіксами пре- і при- (с.29-31)

 

21.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання казки з використанням порівняльного опису. Тема для спілкування: «Казка про яблуню і березу» (с. 10-12 зошит «Малюю словом»)

 

22.

 

Утворюю слова за допомогою префіксів і суфіксів. (с.31-32)

 

23.

 

Повторення і закріплення знань про будову слова

 

24.

 

Тематична діагностувальна робота з теми «Будова слова»

(с. 13-16, посібник «Мої досягнення»)

 

Дізнаюся більше про іменники

25.

 

Розрізняю іменники — назви істот і неістот, власні і загальні назви (с.33-34)

 

26.

 

Визначаю рід і число іменників (с.35-37)

 

27.

 

Досліджую відмінки і відмінкові питання (с.37-39)

 

28.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді за одним із поданих зачинів. Тема для спілкування: «Моє ставлення до школи» (с.13-15 зошит «Малюю словом»)

 

29.

 

Змінюю іменники за відмінками (с.39-40)

 

30.

 

Визначаю початкову форму іменників (с.41-42)

 

31.

 

Досліджую закінчення іменників жіночого роду в родовому відмінку однини (с.43-45)

 

32.

 

Вживаю паралельні форми іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини (с.45-47)

 

33.

 

Спостерігаю за чергуванням приголосних звуків у давальному і місцевому відмінках однини (с.48-50)

 

34.

 

Спостерігаю за чергуванням голосних звуків під час відмінювання іменників (с.50-52)

 

35.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за самостійно складеним планом. Тема для спілкування: «Дві груші й одна» (с. 16-18 зошит «Малюю словом»)

 

36.

 

Досліджую закінчення іменників жіночого роду в орудному відмінку однини (с.52-55)

 

37.

 

Досліджую закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини (с.55-57)

 

38.

 

Досліджую написання іменників жіночого роду з основою на приголосний звук в орудному відмінку однини (с.58-59)

 

39.

 

Досліджую закінчення іменників у родовому і місцевому відмінках множини (с.60-61)

 

40.

 

Розбираю іменник як частину мови (с.61-62)

 

41.

 

Повторення і закріплення знань про іменник

 

42.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді за поданим планом. Тема для спілкування: «Мій улюблений журнал» (с. 19-21 зошит «Малюю словом»)

 

43.

 

Тематична діагностувальна робота з теми «Іменник»

(с. 17-22, посібник «Мої досягнення»)

 

Дізнаюся більше про прикметник

44.

 

Пригадую вивчене про прикметник (с.63-65)

 

45.

 

Спостерігаю за відмінюванням прикметників (с.65-68)

 

46.

 

Визначаю початкову форму прикметників (с.68-69)

 

47.

 

Досліджую закінчення прикметників жіночого роду в давальному і місцевому відмінках (с.70-71)

 

48.

 

Утворюю прикметники за допомогою префіксів і суфіксів (с.72-74)

 

49.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за самостійно складеним планом. Тема для спілкування: «Шкідливість куріння» (с. 22-24 зошит «Малюю словом»)

 

50.

 

Досліджую прикметники з суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-

(с.74-75)

 

51.

 

Визначаю рід, число і відмінок прикметників (с.76-77)

 

52.

 

Розбираю прикметник як частину мови (с.78-79)

 

53.

 

Закріплення і застосування знань про прикметник

 

54.

 

Тематична діагностувальна робота з теми «Прикметник»

(с. 23-28, посібник «Мої досягнення»)

 

55.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за самостійно складеним планом. Тема для спілкування: «Про розум і вдячність диких тварин» (с. 25-27 зошит «Малюю словом»)

 

56.

 

Узагальнення вивченого. Підсумковий урок за І семестр.

 

ІІ семестр

Пригадую числівники

57.

 

Розпізнаю числівники в реченні і тексті (с.80-82)

 

58.

 

Досліджую форми родового відмінка числівників 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 (с.82-84)

 

59.

 

Правильно вживаю форми числівників на позначення часу протягом доби (с.84-85)

 

60.

 

Закріплення і застосування знань про числівник

 

Досліджую займенник

61.

 

Розпізнаю займенники (с.86-87)

 

62.

 

Досліджую особові займенники (с.88-89)

 

63.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді про своє ставлення до персонажів тексту. Тема для спілкування: «Стосунки між однолітками» (с. 28-31 зошит «Малюю словом»)

 

64.

 

Спостерігаю за відмінюванням займенників 1-ої і 2-ої особи (с.90-92)

 

65.

 

Досліджую відмінювання займенників 3-ої особи (с.92-94)

 

66.

 

Розбираю займенники як частину мови (с.94-96)

 

67.

 

Закріплення і застосування знань про займенники

 

68.

 

Тематична діагностувальна робота з тем «Числівник» і «Займенник» (с. 29-34, посібник «Мої досягнення»)

 

Дізнаюсь більше про дієслово

69.

 

Розпізнаю дієслова (с.97-99)

 

70.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за самостійно складеним планом. Тема для спілкування: «Справжня дружба» (с. 32-34 зошит «Малюю словом»)

 

71.

 

Розпізнаю неозначену форму дієслова (с.99-101)

 

72.

 

Змінюю дієслова за числами (с.101-103)

 

73.

 

Визначаю часи дієслів (с.103-105)

 

74.

 

Перевіряю написання закінчень дієслів теперішнього часу (с.106-107)

 

75.

 

Утворюю різні форми дієслів майбутнього часу (с.108-109)

 

76.

 

Правильно записую закінчення дієслів майбутнього часу (с.110-111)

 

77.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді про власні інтереси. Тема для спілкування: «Моє хобі» (с. 35-37 зошит «Малюю словом»)

 

78.

 

Утворюю дієслова минулого часу (с.112-113)

 

79.

 

Досліджую дієслова на -ся (с.114-115)

 

80.

 

Розбираю дієслово як частину мови (с.116-117)

 

81.

 

Закріплення і застосування знань про дієслово.

 

82.

 

Тематична діагностувальна робота з теми «Дієслово»

(с. 35-40, посібник «Мої досягнення»)

 

Досліджую прислівник

83.

 

Спостерігаю за прислівниками (с.118-119)

 

84.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за самостійно складеним планом. Тема для спілкування: «Бурулька» (с. 38-40 зошит «Малюю словом»)

 

85.

 

Розрізняю прислівники і прикметники (с.120-122)

 

86.

 

Правильно записую прислівники (с.123-124)

 

87.

 

Утворюю прислівники (с.124-125)

 

88.

 

Закріплення і застосування знань про прислівник.

 

89.

 

Тематична діагностувальна робота з теми «Прислівник»

(с. 41-46, посібник «Мої досягнення»)

 

Будую речення

90.

 

Пригадую знання про речення. (с.126-127)

 

91.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання розмірковування на задану тему. Тема для спілкування: «Мій рідний край» (с. 41-43 зошит «Малюю словом»)

 

92.

 

Розпізнаю і будую речення різних видів (с.128-129)

 

93.

 

Визначаю головні і другорядні члени речення (с.130-131)

 

94.

 

Встановлюю зв’язок слів у реченні (с.132-133)

 

95.

 

Спостерігаю за однорідними членами речення (с.134-135)

 

96.

 

Складаю речення з однорідними членами (с.136-138)

 

97.

 

Застосовую знання про речення (с.138-139)

 

98.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання вибіркового переказу тексту. Тема для спілкування: «Кмітливий грак» (с. 44-46 зошит «Малюю словом»)

 

99.

 

Повторення і закріплення знань про речення

 

100.

 

Тематична діагностувальна робота з теми «Речення»

(с. 47-50, посібник «Мої досягнення»)

 

Застосовую знання про текст

101.

 

Пригадую будову тексту (с.140-141)

 

102.

 

Визначаю тему і мету тексту (с.142-143)

 

103.

 

Складаю план тексту (с.145-146)

 

104.

 

Розрізняю різновиди текстів (с.146-148)

 

105.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання чарівної казки. Тема для спілкування: «Якби я був чарівником (була чарівницею)» (с. 47-48 зошит «Малюю словом»)

 

106.

 

Будую текст-опис (с.149-150)

 

107.

 

Будую текст-міркування (с.150-152)

 

108.

 

Складаю есе (с.152-154)

 

109.

 

Розрізняю стилі текстів (с.154-155)

 

110.

 

Повторення і закріплення знань про текст

 

111.

 

Тематична діагностувальна робота з теми «Текст»

(с. 51-56, посібник «Мої досягнення»)

 

112.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за самостійно складеним планом. Тема для спілкування: «Миколка, Вітя і цуцик» (с. 49-51 зошит «Малюю словом»)

 

Повторюю і застосовую вивчене

113.

 

Пригадую вивчене (с.156-157)

 

114.

 

Застосовую знання з мови (с.158-159)

 

115.

 

Повторення і закріплення вивченого. *Резервний урок

 

116.

 

Повторення і закріплення вивченого. *Резервний урок

 

117.

 

Повторення і закріплення вивченого. *Резервний урок

 

118.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді про свою мрію. Тема для спілкування: «Моя заповітна мрія» (с. 52-55

зошит «Малюю словом»)

 

119.

 

Повторення і закріплення вивченого. *Резервний урок

 

120.

 

Повторення і закріплення вивченого. *Резервний урок

 

121.

 

Повторення і закріплення вивченого. *Резервний урок

 

122.

 

Повторення і закріплення вивченого. *Резервний урок

 

123.

 

Підсумковий урок за рік