Каталог матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 10-11 класу по модулю «Бази даних»

№ уроку

Дата уроку

Тема уроку

Примітка

(Варіативність даного модулю по семестрах може бути різною)

 1

 

Інструктаж з БЖД. Поняття бази даних. Поняття, призначення й основні функції систем управління базами даних

 
 2  

Інструктаж з БЖД. Поняття моделі подання даних, основні моделі подання даних.

 
 3  

Інструктаж з БЖД. Проектування баз даних. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку. Модель «сутність-зв’язок» предметної області. Класифікація зв’язків за множинністю та обов’язковістю.

 
 4  

Інструктаж з БЖД. Бази даних в інформаційних системах.

 
 5  

Інструктаж з БЖД. Основні відомості про СУБД Access.

 
 6  

Інструктаж з БЖД. Створення й уведення структури таблиць. Поняття таблиці, поля, запису. Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СКБД. Властивості полів, типи даних.

 
 7  

Інструктаж з БЖД. Модифікація структури таблиць.

 
 8  

Інструктаж з БЖД. Ключові поля, індекси, зв’язування таблиць.

 
 9  

Інструктаж з БЖД. Уведення, пошук і редагування даних у таблиці.

 
 10  

Інструктаж з БЖД. Сортування та фільтрація записів. Операції над таблицями.

 
 11  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №1. Створення структури таблиць і введення вмісту.

 
 12  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №2. Пошук, сортування і фільтрація даних у таблиці.

 
 13  

Інструктаж з БЖД. Загальні відомості про запити.

 
 14  

Інструктаж з БЖД. Створення й виконання запитів на вибірку даних.

 
 15  

Інструктаж з БЖД. Запити з функціями і з полями, що обчислюються.

 
 16  

Інструктаж з БЖД. Запити з параметрами. Перехресні запити.

 
 17  

Інструктаж з БЖД. Запити на змінення.

 
 18  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №3. Запити з функціями та з полями, що обчислюються.

 
 19  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №4. Запити з параметрами, перехресні запити і запити на змінення даних.

 
 20  

Інструктаж з БЖД. Створення форм за допомогою простих засобів.

 
 21  

Інструктаж з БЖД. Елементи керування та властивості форм.

 
 22  

Інструктаж з БЖД. Створення форм за допомогою конструктора форм.

 
 23  

Інструктаж з БЖД. Використання форм для введення й редагування даних.

 
 24  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №5. Створення форм.

 
 25  

Інструктаж з БЖД. Поняття про звіт. Автоматичне створення звіту.

 
 26  

Інструктаж з БЖД. Створення звіту за допомогою Конструктора звітів.

 
 27  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №6. Створення звітів.

 
 28  

Інструктаж з БЖД. Призначення, основні поняття та терміни мови SQL.

 
 29  

Інструктаж з БЖД. Найпростіші запити мовою SQL у системі Access 2016.

 

 30

 

Інструктаж з БЖД. Запити з умовою. Групування запитів.

 
 31  

Інструктаж з БЖД. Сутність імпорту та експорту об’єктів.

 
 32  

Інструктаж з БЖД. Імпорт об'єктів з однієї бази даних в іншу

 
 33  

Інструктаж з БЖД. Експорт об’єктів з однієї бази даних в іншу

 
 34  

Інструктаж з БЖД. Виконання колективного навчального проекту.

 
 35  

Інструктаж з БЖД. Повторення та систематизація навчального матеріалу