Каталог матеріалів

Урок №8 для 10-11 класу з Інформатики Модуль "Бази даних" - Ключові поля, індекси, зв’язування таблиць

«___»__________ 20___ року

Урок №7. Ключові поля, індекси, зв’язування таблиць.

Мета: сформувати в учнів поняття про ключові поля, індекси, зв’язування таблиць. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Установити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Програмне забезпечення: браузер, Access 2016.

 

Хід уроку

 Організаційний етап

 • Привітання з класом
 • Доброго дня, діти.
 • Повідомлення теми і мети уроку

На цьому уроці ми продовжуємо опановувати СУБД Access 2016, з’ясуємо, що таке ключові поля, індекси та як зв’язувати таблиці. 

Мотивація навчальної діяльності

Одне з полів таблиці може мати унікальні значення. Для чого, на вашу думку, може використовуватися таке поле?

 • Не забувайте про правила поведінки на уроці. (Слайд2).

Актуалізація опорних знань (Слайд 3)

 1. Які операції з модифікації таблиць можна виконати?
 2. Як можна видалити поле із таблиці?
 3. Якими способами можна відновити видалене з таблиці поле?
 4. Як можна вставити нове поле в таблицю?
 5. Як можна змінити ім'я поля?
 6. Поясніть порядок зміни розміщення полів.

Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з демонстрацією презентації (слайди 4-22)

Фізкультхвилинка

VІ. Усвідомлення набутих знань та формування вмінь і навичок

 • Практичне завдання (Слайд 24)

 

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

 

Алгоритм роботи.

 1. Відкрийте БД sh Створіть просту індексовану таблицю для поля Учнів таблиці КЛАСИ й індексну таблицю для поля Адреса таблиці УЧНІ.
 2. Створіть у таблиці КЛАСИ первинний ключ і збережіть таблицю. Переконайтесь, що ключ установлено правильно.
 3. Виконайте зв’язування таблиць КЛАСИ й УЧНІ. Доведіть, що зв’язок дійсно встановлений. Видаліть зв’язок між таблицями й установіть його ще раз

 

 

Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

Підведення підсумків уроку

 • Бесіда за питаннями (Слайд 25)
 1. Що називають первинним ключем таблиці?
 2. Які первинні ключі називають простими та складними?
 3. Для чого використовується ключове поле типу Лічильник?
 4. Поясніть порядок створення ключового поля.
 5. Що називають індексуванням таблиць?
 6. Як можна скасувати зв'язок між таблицями?
 7. Із якою метою індексуються таблиці?
 8. Для чого потрібно зв'язувати таблиці?
 9. Поясніть порядок зв'язування таблиць.

 Домашнє завдання

Опрацювати конспект.