Каталог матеріалів

Урок №3 для 10-11 класу з Інформатики Модуль "Бази даних" - Проектування баз даних. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку. Модель «сутність-зв’язок» предметної області.

«___»__________ 20___ року

Урок №3. Тема. Проектування баз даних. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку. Модель «сутність-зв’язок» предметної області. Класифікація зв’язків за множинністю та обов’язковістю.

Мета: допомогти учням засвоїти поняття про проектування баз даних, ознайомити з поняттям сутності, атрибута, ключа, зв’язку; класифікувати зв’язки за множинністю та обов’язковістю; ознайомити із поняттям моделі «сутність-зв’язок». Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Установити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проєктор.

Програмне забезпечення: браузер.

 

Хід уроку

Організаційний етап

 • Привітання з класом
 • Доброго дня, діти.
 • Повідомлення теми і мети уроку

На сьогоднішньому уроці ми ознайомимось із проектування БД, а також дамо визначення поняттям сутність, атрибут, ключ та зв’язок. Розглянемо модель «сутність-зв’язок» предметної області.

Мотивація навчальної діяльності

На початку проектування баз даних, як правило, створюється модель предметної області, для якої створюється ця база даних. У ній вказуються типи об’єктів, що будуть включені до бази даних, і зв’язки між ними. Для того щоб навчитись створювати цю предметну область приступимо до вивчення модель «сутність-зв'язок» предметної області.

 • Не забувайте про правила поведінки на уроці. (Слайд2).

Актуалізація опорних знань (Слайд 4)

 1. Що називають елементарною одиницею даних у БД?
 2. Які існують основні моделі даних у БД?
 3. Поясніть сутність ієрархічної моделі даних.
 4. Які типи зв'язків існують між таблицями?
 5. Поясніть сутність реляційної моделі даних.
 6. Які поля таблиць називають ключем?
 7. Які ключі існують в таблицях БД?
 8. Наведіть означення моделі БД.
 9. Назвіть основні вимоги до таблиць БД.
 10. Поясніть сутність зв'язування таблиць БД.
 11. У чому полягає забезпечення цілісності даних БД?

Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з демонстрацією презентації (слайди 5-18)

Фізкультхвилинка

Усвідомлення набутих знань та формування вмінь і навичок

 • Практичне завдання (Слайд 20)

Спроектувати в зошиті таку базу даних: «База даних для мого класу».

 • Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

Підведення підсумків уроку

 • Бесіда за питаннями (Слайд 21)
 1. На яких рівнях виконується проектування БД?
 2. Із якою метою виконується проектування БД на папері?
 3. У якому вигляді може бути поданий проект БД?
 4. Які основні дії виконуються в процесі логічного проектування БД?
 5. Наведіть приклад схеми проекту найпростішої БД

Домашнє завдання

Опрацювати конспект. Спроектувати в зошиті таку базу даних: «База даних для моєї школи».