Каталог матеріалів

Урок №6 для 10-11 класу з Інформатики Модуль "Бази даних" - Створення й уведення структури таблиць. Поняття таблиці, поля, запису. Створення таблиць, означення полів і ключів

«___»__________ 20___ року

Урок №6. Тема. Створення й уведення структури таблиць. Поняття таблиці, поля, запису. Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СКБД. Властивості полів, типи даних.

Мета: ознайомити учнів із формуванням таблиці, поля, запису у середовищі СУБД Access. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Установити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Програмне забезпечення: браузер, Access 2016.

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • Привітання з класом
 • Доброго дня, діти.
 • Повідомлення теми і мети уроку

На  цьому уроці ми продовжимо знайомство із  СУБД Access 2016, навчимось створювати таблиці, поля, записи.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Таблиці в середовищі Access 2016 можна створювати різними способами, наприклад, шляхом імпортування зовнішніх даних, з використанням сайту SharePoint, із використанням веб-служби. Але найчастіше таблиці створюються самим розробником бази даних від її проектування на папері до створення електронних працездатних таблиць. Саме такий варіант розглянемо далі.

 • Не забувайте про правила поведінки на уроці. (Слайд2).

ІІІ. Актуалізація опорних знань (Слайд 4)

 1. Назвіть основні об'єкти Access 2016.
 2. Що розміщено в області Усі об'єкти Access?
 3. Як можна відкрити створену БД?
 4. Поясніть сутність створення бази даних «із нуля».
 5. Які основні дії виконуються на вкладці Створення?
 6. Назвіть основні системні вимоги для Access 2016.
 7. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з демонстрацією презентації (слайди 5-20)

 1. Фізкультхвилинка

VІ. Усвідомлення набутих знань та формування вмінь і навичок

 • Практичне завдання (Слайд 22)

Модуль «Бази даних» урок №6

«Створення й уведення структури таблиць. Поняття таблиці, поля, запису. Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СКБД. Властивості полів, типи даних.»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Алгоритм роботи.

 1. Запустіть систему Access 2016 і створіть БД shkola з таблицями КЛАСИ й УЧНІ.

Таблиця. КЛАСИ

Класи

Кількість учнів

Класний керівник

Займаються сортом

9

27

Зотов А.М.

5

10

24

Деревянко Н.С.

11

11

25

Терещенко Б.В.

14

 

Таблиця. УЧНІ

Прізвище

Адреса

Дата наро-

дження

Зріст

Улюблений предмет

Інформа-

тика

Історія

Клас

Ларін Л.К.

вул. Лугова, 5

5.06.2002

163

математика

11

8

9

Лобов С.П.

вул. Сонячна, 7

9.08.2002

168

географія

9

9

9

Костенко В.С.

вул. Річкова, 4

13.09.2001

170

фізика

10

10

10

Рамко Б.В.

вул. Лугова, 9

15.11.2001

169

інформатика

11

8

10

Пека П.О.

вул. Сонячна, 7

20.12.2001

167

інформатика

12

9

10

Сергін В.В.

вул. Лісна, 5

3.03.2002

171

історія

8

11

10

Хижа Р.А.

вул. Лугова, 2

4.04.2002

172

історія

9

12

11

Собко О.К.

вул. Вишнева, 5

9.10.2001

175

інформатика

11

8

11

Настін К.Б.

вул. Лісна, 10

6.11.2001

171

географія

10

10

11

 

 1. Розробіть на папері структури таблиць КЛАСИ й УЧНІ. Типи даних полів та їх властивості виберіть самостійно.
 2. Уведіть і збережіть структури таблиць КЛАСИ й УЧНІ.

Із цією БД вам доведеться працювати протягом усього періоду їх вивчення, обережно працюйте з ними й не порушуйте їх структуру

Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

VII. Підведення підсумків уроку

 • Бесіда за питаннями (Слайд 23)
 1. Які існують способи створення таблиць в Access 2016?
 2. Із якою метою таблиці бажано створювати спочатку на папері?
 3. Які дії виконуються для зберігання «структура таблиці»?
 4. Що розуміють під терміном «структура таблиці»?
 5. Чому найчастіше застосовується конструктор створення таблиць?
 6. Назвіть основні типи даних таблиць Access 2016.
 7. Поясніть порядок уведення структури таблиць в Access 2016.
 8. Поясніть порядок уведення типу даних поля та його властивостей.

VIII. Домашнє завдання

Опрацювати конспект.