Каталог матеріалів

Урок №2 для 10-11 класу з Інформатики Модуль "Бази даних" - Поняття моделі подання даних, основні моделі подання даних

«___»__________ 20___ року

Урок №2. Тема. Поняття моделі подання даних, основні моделі подання даних.

Мета: допомогти учням засвоїти поняття про моделі подання даних, ознайомити з основними моделями подання даних. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Установити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проєктор.

Програмне забезпечення: браузер.

Хід уроку

Організаційний етап

 • Привітання з класом
 • Доброго дня, діти.
 • Повідомлення теми і мети уроку
 • На сьогоднішньому уроці ми ознайомимось із моделями подання даних.

Мотивація навчальної діяльності

Пригадайте означення моделі та моделювання. Що, на вашу думку, означає термін «модель даних»?

 • Не забувайте про правила поведінки на уроці. (Слайд2).

Актуалізація опорних знань (Слайд 3)

 1. Що називають предметною областю БД?
 2. Наведіть приклади властивостей об’єкта смартфон.
 3. Як позначають об’єкти в БД?
 4. Як БД поділяються за структурою?
 5. Які БД називають фактографічними?
 6. Наведіть означення БД.
 7. Назвіть основні функції СУБД.
 8. Поясніть сутність транзакції.

Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з демонстрацією презентації (слайди 4-25)

Фізкультхвилинка

Усвідомлення набутих знань та формування вмінь і навичок

 • Практичне завдання (Слайд 27)

У фірмі «Біт і байт» керівництво здійснює генеральний директор, якому підпорядкована рада директорів із чотирьох осіб – директора з маркетингу, директора з виробництва, директора з персоналу та директора з економічних питань. Директору з маркетингу підпорядкований відділ маркетингу, а директору з виробництва – три цехи зі складання комп’ютерів. У підпорядкуванні директора з економічних питань знаходиться відділ економічного прогнозування та бухгалтерія. Використовуючи одну з моделей даних, розробіть графічну модель управління фірмою.

 • Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

Підведення підсумків уроку

 • Бесіда за питаннями (Слайд 28)
 1. Що називають елементарною одиницею даних у БД?
 2. Які існують основні моделі даних у БД?
 3. Поясніть сутність ієрархічної моделі даних.
 4. Які типи зв'язків існують між таблицями?
 5. Поясніть сутність реляційної моделі даних.
 6. Які поля таблиць називають ключем?
 7. Які ключі існують в таблицях БД?
 8. Наведіть означення моделі БД.
 9. Назвіть основні вимоги до таблиць БД.
 10. Поясніть сутність зв'язування таблиць БД.
 11. У чому полягає забезпечення цілісності даних БД?

Домашнє завдання

Опрацювати конспект.