Каталог матеріалів

Урок №5 для 10-11 класу з Інформатики Модуль "Бази даних" - Основні відомості про СУБД Access.

«___»__________ 20___ року

Урок №5. Тема. Основні відомості про СУБД Access.

Мета: допомогти учням сформувати поняття про основні відомості про СУБД Access. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Установити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Програмне забезпечення: браузер, Access 2016.

Хід уроку

Організаційний етап

 • Привітання з класом
 • Доброго дня, діти.
 • Повідомлення теми і мети уроку

На сьогоднішньому уроці ми ознайомимось із СУБД Access 2016.

Мотивація навчальної діяльності

СУБД призначені для створення й супроводу БД. Спробуйте конкретизувати їхні основні функції.

 • Не забувайте про правила поведінки на уроці. (Слайд2).

Актуалізація опорних знань (Слайд 4)

 1. Як ІС класифікуються за способом доступу до БД?
 2. Поясніть сутність автономних ІС.
 3. Які типи 1С використовуються в локальних мережах?
 4. Наведіть означення ІС.
 5. Яка різниця між клієнт-серверною і файл-серверною ІС?
 6. Поясніть сутність файл-серверної ІС.
 7. За якими основними ознаками класифікують СУБД?
 8. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з демонстрацією презентації (слайди 5-24)

Фізкультхвилинка

Усвідомлення набутих знань та формування вмінь і навичок

 • Практичне завдання (Слайд 26)
 1. Завантажити БД Access.
 2. У діалоговому вікні MS Access створити нову базу даних.
 3. Ввести назву бази даних: Школа_прізвище. (Прізвище кожен пише своє.)
 4. Зберегти БД.

Виконайте інтерактивну вправу. 

 • Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

Підведення підсумків уроку

 • Бесіда за питаннями (Слайд 28)
 1. Назвіть основні об'єкти Access 2016.
 2. Що розміщено в області Усі об'єкти Access?
 3. Як можна відкрити створену БД?
 4. Поясніть сутність створення бази даних «із нуля».
 5. Які основні дії виконуються на вкладці Створення?
 6. Назвіть основні системні вимоги для Access 2016.

Домашнє завдання

Опрацювати конспект.