Каталог матеріалів

Читання. 1 клас. К. Пономарьова

№0001 - Ознайомлення з букварем. Тема для спілкування: Правила поведінки на уроці.

Мета: познайомитися з учнями класу; навчити їх відрекомендовуватися; формувати вміння уважно слухати інших; ознайомити школярів із завданнями уроків читання, букварем, правилами поведінки в школі, класі, на уроці та під час перерви; розвивати вміння розповідати за малюнком, про події з власного життя; збагачувати лексичний запас учнів словами шкільної тематики; виховувати інтерес до навчання, прагнення дотримувати правил поведінки на уроці, повагу до вчителів та однокласників.

№0002 - Слова, які відповідають на питання що? Тема для спілкування: Навчальне приладдя

Мета: сформувати в учнів уявлення про слова – назви предметів, навчити ставити до них питання що?; збагачувати словниковий запас школярів словами шкільної тематики, ознайомити з термінами предмет, слово, питання до слова, навчальне приладдя; формувати вміння уважно слухати вчителя, відповідати на його запитання, виконувати сприйняті на слух завдання, орієнтуватися на сторінці букваря, уважно розглядати малюнок, знаходити зайвий предмет серед групи предметів, об’єднаних за певною ознакою, доповнювати тематичну групу слів; розвивати логічне мислення, увагу, уміння висловлювати свою думку; виховувати патріотичні почуття, підтримувати інтерес до вивчення нового, формувати вміння акуратно користуватись підручником і навчальним приладдям.

№0003 - Слова, які відповідають на питання хто? Тема для спілкування: Сім’я

Мета: сформувати в учнів уявлення про слова – назви живих предметів, навчити ставити до них питання хто?; активізувати словник тематичної групи «Сім’я»; формувати вміння виконувати завдання на відповідність, розповідати за серією малюнків, про події з власного життя, висловлювати свої думки; вчити учнів орієнтуватися на сторінках букваря, розрізняти умовні позначки; розвивати спостережливість, логічне мислення, уміння робити висновки; виховувати любов і повагу до членів сім’ї, турботливе ставлення до тварин.

№0004 - Слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які? Тема для спілкування: Світлофор

Мета: сформувати в учнів уявлення про слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які?, навчити ставити до них питання; активізувати слова тематичної групи «Кольори»; удосконалювати вміння складати речення, виконувати завдання на встановлення відповідності, складати розповідь за серією малюнків; розвивати спостережливість, уміння аналізувати, порівнювати, робити посильні висновки; закріпити знання учнів про правила дорожнього руху, виховувати усвідомлення необхідності їх дотримуватись.

№0005 - Слова, які відповідають на питання що робить? Тема для спілкування: Режим дня

Мета: сформувати в учнів уявлення про слова, які відповідають на питання що робить? що роблять?, навчити ставити до них питання; активізувати слова тематичної групи «Режим дня»; удосконалювати вміння будувати речення за малюнками, розповідати за серією малюнків, про події з власного життя, висловлювати свою думку й доводити її; розвивати спостережливість, уміння аналізувати; виховувати в учнів прагнення бути організованим, заохочувати їх дотримуватись режиму дня.

№0006 - Речення. Тема для спілкування: Відпочинок на природі (пікнік)

Мета: сформувати в учнів уявлення про речення; удосконалювати вміння будувати речення за малюнками, розповідати за допомогою речень про побачене, почуте, пережите, висловлювати у формі речень власні думки, почуття; активізувати слова тематичної групи «Пікнік», уточнити значення окремих із них; розвивати спостережливість, уміння аналізувати, логічно мислити; виховувати прагнення більше часу проводити на природі, бережливо ставитися до неї.

№0007 - Службові слова в реченні. Тема для спілкування: Природа навколо нас

Мета: сформувати в учнів уявлення про службові слова, формувати вміння знаходити їх у реченні, складати словосполучення і речення зі службовими словами; активізувати слова тематичної групи «Природа»; розвивати вміння будувати речення і складати розповідь за малюнками, про події з власного життя, спостерігати, аналізувати, висловлювати свої думки; виховувати інтерес до природи, турботливе ставлення до тварин і рослин.

№0008 - Речення розповідні, питальні й окличні (без уживання термінів). Тема для спілкування: Дитячі ігри

Мета: сформувати в учнів уявлення про розповідні, питальні та окличні речення (без уживання термінів), формувати вміння розпізнавати їх в усному мовленні, самостійно складати та правильно інтонувати; ознайомити учнів з назвою і зображенням розділових знаків у кінці речень – крапкою, знаком питання і знаком оклику; удосконалювати вміння будувати речення і розповіді за малюнками, подіями з власного досвіду; формувати вміння пояснювати правила найпростіших рухливих ігор; удосконалювати вміння виконувати завдання на встановлення відповідності; виховувати інтерес до рухливих ігор, прагнення підтримувати дружні стосунки з однокласниками.

№0009 - Поділ слів на склади. Тема для спілкування: Сімейний обід

Мета: сформувати в учнів уявлення про склад слова, формувати уміння поділяти слова на склади, позначати поділ слів на склади графічно; активізувати слова тематичної групи «Посуд»; удосконалювати вміння виконувати завдання на встановлення відповідності; розвивати вміння будувати речення і розповіді за малюнками, серією малюнків, про події з власного життя; виховувати прагнення долучатися до домашньої роботи, обслуговувати себе, допомагати старшим у сім’ї.

№0010 - Наголос у словах. Тема для спілкування: Казки. Ляльковий театр. Робота з дитячою книжкою

Мета: сформувати в учнів уявлення про наголос у словах, ознайомити з терміном наголос, формувати вміння визначати в слові наголошений склад, позначати його відповідним значком у схемі слова; удосконалювати вміння поділяти слова на склади, аналізувати, порівнювати, робити висновки; пригадати найвідоміші казки, їх персонажів; актуалізувати слова тематичної групи «Ляльковий театр»; розвивати вміння будувати речення, розповідати за малюнками, про події з власного життя, розказувати казки за ілюстраціями; виховувати інтерес до дитячих книжок, лялькового театру, прагнення інсценізувати казки.

№0011 - Звуки голосні і приголосні. Тема для спілкування: Овочі і фрукти

Мета: сформувати уявлення учнів про голосні і приголосні звуки, навчити позначати їх умовними позначками; формувати вміння виділяти в словах окремі звуки, робити звуковий аналіз найпростіших слів; актуалізувати слова тематичних груп «Овочі» і «Фрукти»; розвивати вміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати; закріплювати вміння виконувати завдання на встановлення відповідності; удосконалювати вміння складати речення, розповідати за малюнками та про події з власного життя; збагатити учнів інформацією про користь овочів; виховувати бажання вживати овочі, турбуватися про своє здоров’я.

№0012 - Тверді і м’які приголосні звуки. Тема для спілкування: Зоряне небо

Мета: сформувати в учнів уявлення про тверді і м’які приголосні звуки, навчити позначати їх умовними позначками; формувати вміння розрізняти в словах тверді і м’які приголосні звуки, робити звуковий аналіз найпростіших слів; розвивати вміння спостерігати, аналізувати, порівнювати, робити висновки; закріплювати вміння виконувати завдання на встановлення відповідності; удосконалювати вміння складати речення, розповідати за малюнками та про власні спостереження; виховувати інтерес до пізнання зоряного неба.