Каталог матеріалів

Урок №12 для 1 класу з читання за К. Пономарьовою - Тверді і м’які приголосні звуки. Тема для спілкування: Зоряне небо

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (читання) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової - «Буквар»: підручник для 1 класу у 2-х частинах; «Я читаю»: буквар у 2-х частинах; «Супутник букваря»: зошит з читання; методичні рекомендації до уроків читання за букварем «Я читаю».

 

Урок № 12

Тема. Тверді і м’які приголосні звуки. Тема для спілкування: Зоряне небо

Мета: сформувати в учнів уявлення про тверді і м’які приголосні звуки, навчити позначати їх умовними позначками; формувати вміння розрізняти в словах тверді і м’які приголосні звуки, робити звуковий аналіз найпростіших слів; розвивати вміння спостерігати, аналізувати, порівнювати, робити висновки; закріплювати вміння виконувати завдання на встановлення відповідності; удосконалювати вміння складати речення, розповідати за малюнками та про власні спостереження; виховувати інтерес до пізнання зоряного неба.

Очікувані результати: здобувач освіти отримує про тверді і м’які приголосні звуки; вміє розрізняти в словах тверді і м’які приголосні звуки, робити звуковий аналіз найпростіших слів; удосконалює вміння складати речення.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

 

Обладнання: таблички для стіни слів; картки для позначення голосних, твердих і м’яких приголосних звуків; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: мовно-літературна, мистецька, соціальна, громадянська, природнича, математична.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу


Психологічне налаштування на урок. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Актуалізація отриманих знань.

Слайд 4. Пригадайте, які бувають звуки (голосні, приголосні).

Слайд 5. Назвіть об'єкти. Побудуйте схеми цих слів. Поставте наголос. Складіть речення, використовуючи знаки: «.», «!», «?».

Слайд 6. Фізкультхвилинка для очей.

Повідомлення теми уроку. Очікування.

 

Слайд 7. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Оформлення стіни слів: приголосні, тверді, м'які, зоряне небо, сонце, місяць.

Слайд 8. Стіна слів. Словникова робота.

ІІ. Основна частина.

Робота за підручником (с.24-25).

Ознайомлення з твердими і м’якими приголосними.

Слайд 9. Назвіть кожний об’єкт. Виділіть звуки в кожному слові. Поспостерігайте за вимовою слів лук і люк, зверніть увагу на різницю у вимові перших звуків у цих словах.

Слайд 10. Умовні позначення приголосних твердих та м'яких звуків.

Слайд 11. Назвіть кожний об’єкт (кит, кіт). Виділіть звуки в кожному слові. Визначіть, яку позначку треба поставити у звукових схемах.

Вдосконалення умінь робити звуковий аналіз слів, визначати тверді і м’які приголосні звуки.

Слайд 12-14. Виконайте звуковий аналіз слів: визначте тверді і м'які приголосні звуки. Порівняйте їх схеми.

Слайд 15. Знайдіть відповідну схему до кожного слова і з'єднайте стрілочками предмети і звукові схеми слів.

Первинне закріплення умінь у розпізнаванні твердих і м’яких приголосних звуків та позначення відповідними позначками.

Слайд 16. Назвіть об'єкти. Доповніть звукові схеми. Знайдіть зайвий малюнок, поясніть чому. Чим ще вони відрізняються (схемами – кількістю складів).

Слайд 17. Фізкультхвилинка.

Розвиток мовлення за сюжетним малюнком (с.25). Бесіда про зоряне небо.

Слайд 18. Бесіда про зоряне небо, зірки і сузір'я, про прилад – телескоп, про людей – астрономів. Складіть розповідь за малюнком. Розкажіть, чим захоплені тато з сином.

Перегляд відео «Зорі та сузір’я».

Слайд 19. Перегляд відео «Зорі та сузір’я»

Робота з персоніфікованими буквами.

Слайд 20. Чи впізнаєте ви ці букви? Назвіть їх. Що вони роблять? Доповніть звукові схеми слів. Назвіть які ще освітлювальні прилади ви знаєте.

Слайд 21-23. Доберіть інші слова на ці букви. Поставте питання хто? або що? який? яка? яке? Визначте, скільки складів у кожному слові.

Завдання на спостережливість та застосування власного життєвого досвіду (с.25).

Слайд 24. Поясніть, що зайве на малюнку. Проаналізуйте звукові схеми, визначте, до назви якого предмета вони підходять (сонце, місяць).

Стіна слів. Словникова робота.

Слайд 25. Стіна слів. Словникова робота.

Слайд 26. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 27. Online завдання.

Рефлексія «Незакінчене речення».

Слайд 28. Вправа «Незакінчене речення».

Рефлексія Вправа «Веселка».

Слайд 29. Рефлексія. Вправа «Веселка».

Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте малюнок «Зоряне небо».

Слайд 30. Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте малюнок «Зоряне небо».

Надежда
05.03.2024 в 17:37
Купила и не открывается ? за что деньги ??
Адміністратор Надежда
07.03.2024 в 16:49
Доброго часу доби. З приводу Вашого питання існує детальна інструкція: Відкриваємо завантажені файли - https://vsimpptx.com/faqs/u-mene-probelemi-iz-vidkrittyam-fajliv