Каталог матеріалів

Урок №11 для 1 класу з читання за К. Пономарьовою - Звуки голосні і приголосні. Тема для спілкування: Овочі і фрукти

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (читання) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової - «Буквар»: підручник для 1 класу у 2-х частинах; «Я читаю»: буквар у 2-х частинах; «Супутник букваря»: зошит з читання; методичні рекомендації до уроків читання за букварем «Я читаю».

 

Урок № 11

Тема. Звуки голосні і приголосні. Тема для спілкування: Овочі і фрукти

Мета: сформувати уявлення учнів про голосні і приголосні звуки, навчити позначати їх умовними позначками; формувати вміння виділяти в словах окремі звуки, робити звуковий аналіз найпростіших слів; актуалізувати слова тематичних груп «Овочі» і «Фрукти»; розвивати вміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати; закріплювати вміння виконувати завдання на встановлення відповідності; удосконалювати вміння складати речення, розповідати за малюнками та про події з власного життя; збагатити учнів інформацією про користь овочів; виховувати бажання вживати овочі, турбуватися про своє здоров’я.

Очікувані результати: здобувач освіти отримує уявлення голосні і приголосні звуки, вміє виділяти в словах окремі звуки, позначати їх умовними позначками; удосконалює вміння поділяти слова на склади, ставити наголос.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

 

Обладнання: таблички для стіни слів; картки для позначення голосних і приголосних звуків; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: мовно-літературна, мистецька, соціальна, громадянська, природнича, здоров’язбережувальна.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Психологічне налаштування на урок. Психологічне налаштування на урок. Вправа - правила уроку «Дай мені 5».

Слайд 3-6. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Всі готові до уроку».

Актуалізація отриманих знань.

Слайд 7. Пригадайте, які знаки ми ставимо в кінці речень. Як вони називаються?

Слайд 8. Назвіть об'єкти (актори, театр, ляльки, сцена, зал). Побудуйте схеми цих слів. Поставте наголос. Складіть речення, використовуючи знаки: «.», «!», «?».

Слайд 9. Фізкультхвилинка для очей.

Повідомлення теми уроку. Очікування.

 

Слайд 11. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Оформлення стіни слів: звуки, голосні, приголосні, звуковий аналіз, фрукти, овочі.

Слайд 11. Стіна слів. Словникова робота.

ІІ. Основна частина.

Ознайомлення зі мовними та немовними звуками. Умовні позначення голосних і приголосних звуків.

Слайд 12. Послухайте, які звуки ми чуємо кожного дня. Що це за звуки? (Шум дерев, автомобілів, щебетання пташок, гавкання собаки). Це немовні звуки.

Слайд 13. Мовні звуки. Вимовте слово мак. Виділіть звуки в слові мак.

Слайд 14. Продемонструйте вимову звуків [а], [о], [у], [і], [и], [е]. Це голосні звуки.

Слайд 15. Продемонструйте вимову звуків [б], [в], [г] …. Це приголосні звуки.

Слайд 16. Умовні позначення голосних та приголосних звуків.

Формування умінь виділяти звуки в словах, позначати їх умовними позначками. Робота за підручником (с.22-23).

Слайд 17. Назвіть кожний об’єкт. Виділіть звуки в кожному слові. Знайдіть умовне позначення кожного звука у схемах слів. Доповніть схеми відповідними позначками звуків.

Первинне закріплення умінь виділяти звуки в словах, позначати їх умовними позначками.

Слайд 18. Проаналізуйте схеми слів на плашці (схема першого слова починається з голосного звука, а другого – з приголосного). Назвіть об'єкти, виділіть у словах перший звук. Визначте, який він – голосний чи приголосний. Покажіть стрілочкою, з якого звука починається назва кожного предмета. Який предмет зайвий?

Слайд 19. Звуковий аналіз. Позначте усі звуки у схемах слів.

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

Розвиток мовлення за сюжетним малюнком (с.23). Бесіда про користь овочів і фруктів.

Слайд 21. Складіть розповідь за малюнком. Розкажіть, де побувала Оленка? Які овочі виросли на городі? Які страви можна приготувати з овочів? Бесіда про користь овочів та фруктів.

Перегляд відео «Як діють вітаміни?»

Слайд 22. Перегляд відео «Як діють вітаміни?»

Робота з персоніфікованими буквами.

Слайд 23. Чи впізнаєте ви ці букви? Назвіть їх. Що вони роблять? Назвіть улюблені овочі букв. Зробіть звуковий аналіз назв цих овочів, доповніть звукові схеми слів.

Слайд 24-26. Доберіть інші слова на ці букви. Поставте питання хто? або що? який? яка? яке? Визначте, скільки складів у кожному слові.

Завдання на логічне мислення (с.23).

Слайд 27. Що на малюнку не так? Поясніть, де росте горох, а де – сливи. Вимовте звуки в цих словах. Назвіть, які з них голосні, а які приголосні. Що ви помітили?

Стіна слів. Словникова робота.

Слайд 28. Стіна слів. Словникова робота.

Слайд 29. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 30. Online завдання.

Рефлексія «Незакінчене речення».

Слайд 31. Вправа «Незакінчене речення».

Рефлексія Вправа «Веселка».

Слайд 32. Рефлексія. Вправа «Веселка».

Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте малюнок «Фрукти» або «Овочі».

Слайд 33. Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте малюнок «Фрукти» або «Овочі».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні