Каталог матеріалів

Урок №10 для 1 класу з читання за К. Пономарьовою - Наголос у словах. Тема для спілкування: Казки. Ляльковий театр. Робота з дитячою книжкою

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (читання) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової - «Буквар»: підручник для 1 класу у 2-х частинах; «Я читаю»: буквар у 2-х частинах; «Супутник букваря»: зошит з читання; методичні рекомендації до уроків читання за букварем «Я читаю».

 

Урок № 10

Тема. Наголос у словах. Тема для спілкування: Казки. Ляльковий театр. Робота з дитячою книжкою

Мета: сформувати в учнів уявлення про наголос у словах, ознайомити з терміном наголос, формувати вміння визначати в слові наголошений склад, позначати його відповідним значком у схемі слова; удосконалювати вміння поділяти слова на склади, аналізувати, порівнювати, робити висновки; пригадати найвідоміші казки, їх персонажів; актуалізувати слова тематичної групи «Ляльковий театр»; розвивати вміння будувати речення, розповідати за малюнками, про події з власного життя, розказувати казки за ілюстраціями; виховувати інтерес до дитячих книжок, лялькового театру, прагнення інсценізувати казки.

Очікувані результати: здобувач освіти отримує уявлення про наголос у словах, вміє визначати в слові наголошений склад, позначати його відповідним значком у схемі слова; удосконалює вміння поділяти слова на склади, аналізувати, порівнювати, робити висновки; орієнтуватися на сторінці букваря; вчиться користуватись підручником і навчальним приладдям.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

 

Обладнання: таблички для стіни слів; ляльки-рукавички для лялькового театру; книжки казок; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: мовно-літературна, мистецька, соціальна, громадянська.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Психологічне налаштування на урок. Психологічне налаштування на урок. Вправа - правила уроку «Дай мені 5».

Слайд 3-7. Психологічне налаштування на урок. Вправа - правила уроку «Дай мені 5».

Актуалізація отриманих знань.

Слайд 8. Пригадайте, які знаки ми ставимо в кінці речень. Як вони називаються?

Слайд 9. Назвіть предмети. Як можна всі ці предмети назвати одним словом? Складіть речення, використовуючи знаки: «.», «!», «?». Побудуйте схеми цих слів.

Слайд 10. Фізкультхвилинка для очей.

Повідомлення теми уроку. Очікування.

 

Слайд 11. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Оформлення стіни слів: наголос, наголошений, ненаголошений, ляльковий театр, актор.

Слайд 12. Стіна слів. Словникова робота.

ІІ. Основна частина.

Робота за підручником. (с.20-21).

Ознайомлення з наголосом.

Слайд 13. Назвіть кожний об’єкт. Поділіть кожне слово на склади. Чим слова відрізняються? Наголошений і ненаголошений склад. Знак «наголос».

Формування умінь в наголошуванні слів.

Слайд 14. Назвіть кожний об’єкт. Позначте наголос в схемах слів. З якої казки ці персонажі? Розкажіть цю казку «ланцюжком».

Первинне закріплення умінь в наголошуванні слів.

Слайд 15. Назвіть кожний казковий персонаж. Пригадайте, з яких вони казок? Поділіть слова на склади – позначте на схемі кількість складів і наголос.

Інсценізація казки «Рукавичка».

Слайд 16. Інсценізація казки «Рукавичка». Визначте, які слова «заховались» у схемах. Скільки складів у кожному слові? Який склад наголошений? Ненаголошений?

Слайд 17. Фізкультхвилинка.

Розвиток мовлення. Складання розповіді за малюнком «Ляльковий театр». (с.21).

Слайд 18. Розкажіть, куди прийшли діти. Яку казку ставлять актори?

Робота з персоніфікованими буквами.

Слайд 19. Чи впізнаєте ви ці букви? Назвіть їх. Що вони роблять? Назвіть об'єкти, які зображені біля букв. Поділіть слова на склади. Поставте наголос.

Слайд 20-22. Доберіть інші слова на ці букви.

Завдання на логічне мислення (с.21).

Слайд 23. Поясніть що сталося з тваринами? Доберіть за малюнками слова до схем. Поставте в них наголос. Пригадайте, в яких словах наголос не ставиться.

Стіна слів. Словникова робота.

Слайд 24. Стіна слів. Словникова робота.

Робота з дитячою книжкою. Робота в парах, колективно.

Слайд 25. Робота з дитячою книжкою. Розгляньте книжки. Хто знає ці казки? Хто вам їх читав? Бесіда про улюблені казки.

Перегляд лялькової вистави «Котик і півник».

Слайд 26. Перегляд лялькової вистави «Котик і півник».

Слайд 27. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 28. Online завдання.

Рефлексія «Незакінчене речення».

Слайд 29. Вправа «Незакінчене речення».

Рефлексія Вправа «Веселка».

Слайд 30. Рефлексія. Вправа «Веселка».

Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте малюнок «Ріпка».

Слайд 31. Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте малюнок «Ріпка».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні