№001 - Україна — це я, Україна — це ми.

Мета: Поглибити знання дітей про свою Батьківщину, про красу і неповторність рідного краю, виховувати патріотичні почуття, любов до рідного краю, любов до Батьківщини, української мови,

№002 - Твоя школа.  Коли і де з’явилися перші школи?

Мета: ознайомити учнів з історією відкриття перших шкіл, їх значенням у житті людини; поглибити та систематизувати знання учнів про школу,  .
становлення освіти у світі та Україні; розвивати інтерес до пізнання і збереження традицій школи; виховувати почуття гордості за свій навчальний заклад.

№003-4 - Твоя школа. Шкільне приладдя: від минулого до сучасного. Проєкт-дослідження: «Історія моєї школи»

Мета: ознайомити учнів із виникненням першої школи, шкільним приладдям, розширювати словниковий запас учнів, розвивати їх зв’язне мовлення; виховувати бережливе ставлення до речей, якими ми користуємось.

№005 - Дорога до успіху, до професії

Мета: Ознайомити учнів із складовими успіху: працьовитість, натхнення, знання, наполегливість, відповідальність; навчити, що допомагає досягти успіху, а що заважає людині стати успішною. Розширити знання учнів про видатних людей. Розвивати пізнавальний інтерес.

№006 - Приватний і громадський простір

Мета: Учити учнів розпізнавати зони особистого простору; сприяти розвитку навичок комунікації; ознайомити із правилами ефективного спілкування; розвивати вміння ввічливо спілкуватися, підтримувати тему розмови; виховувати толерантність.

№007 - Приватний і громадський простір. Правила поведінки в громадських місцях

Мета: поглибити знання дітей про різні види громадських місць та правила поведінки у них; та формування ключових компетентностей: уміння вчитися: дослідити важливість правил користування транспортом, розвивати вміння коригувати свої дії відповідно до ситуації; виховувати бажання наслідувати зразки культурної поведінки, приязних і ввічливих стосунків між людьми.

 розвивати пізнавальний інтерес дітей;

№008-9 - Дбаю про свою безпеку

Мета: Упорядкування і поглиблення уявлень учнів про безпечну поведінку; важливість дбати про свою безпеку в різноманітних життєвих обставинах; навчити розпізнавати ризики спілкування з незнайомцями; тренування безпекових навичок в зімітованих ситуаціях. Узагальнити та повторити знання учнів.

№010 - Природа — частина навколишнього середовища

Мета: Формувати в учнів уявлення про навколишній світ і природу, вміння групувати об’єкти (належить, не належить до природи), вміння аналізувати і роботи висновки, доводити свою думку; розвивати спостережливість і кмітливість; виховувати бережливе ставлення до природи; формувати потребу у пізнанні природи.

№011 - Дивовижні явища природи

Мета: ознайомити учнів з  поняттям «явища  природи», «сезонні явища»; учити встановлювати відповідність між фотоілюстраціями явищ природи і назвами пір року, розвивати спостережливість, допитливість,  увагу;  прищеплювати  бажання  працювати  в  групі, виховувати інтерес до явищ навколишнього світу.

№012 - Що і як я досліджую

Мета: навчити розрізняти та використовувати різноманітні прилади для проведення досліджень та спостережень; вивчити будову термометра; формувати здатність до пошуку та засвоєння нових знань; виховувати любов до природи.

№013 - Вчимося спостерігати. Визначаємо висоту Сонця за допомогою гномона

Мета: вдосконалити вміння вести спостереження за явищами природи, оформляти результати спостережень, розширювати уявлення учнів про висоту сонця на небосхилі, що таке гномон; навчити встановлювати залежність між висотою Сонця на небосхилі і довжини тіні від гномона, між висотою Сонця і кількістю тепла, яке воно посилає на землю; формувати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки в природі; виховувати бажання бачити її красу й охороняти, примножувати природні багатства.

№014 - Вчимося спостерігати. Шишка-синоптик. Прогнозуємо погоду за хмарами

Мета: Дати уявлення про види хмар; розвивати вміння створювати образ об’єкта; вчити спостерігати за  погодою свого краю;  розвивати  кмітливість;  виховувати  розуміння  важливості  для людей знань про погоду та її зміни. виховувати естетичне сприйняття навколишнього світу.

№015 - Тіла навколо нас

Мета: довести до свідомості учнів, що предмети неживої природи, організми та предмети, виготовлені людиною, - це тіла, а тіла складаються з речовин;

формувати вміння розрізняти тіла і речовини в природі; пояснювати взаємозв’язки між об’єктами та явищами живої і неживої природи, вивчати тіла та явища природи розвивати вміння працювати в парах і вести прості діалоги; виховувати інтерес до вивчення природи.

№016 - Сторінка дослідників. Досліджуємо речовини

Мета: дослідити такі речовини як цукор, сіль і крохмаль, продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№017 - Вода

Мета: формувати уявлення дітей про значення прісної води для живих організмів, дослідити де знаходиться прісна вода у природі, виховувати бережливе ставлення до прісної води.  

№018 - Сторінка дослідників. Досліджуємо властивості води

Мета: досліджувати властивість води як розчинника, дослідити сіль та  крейду на розчинність у воді; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№019 - Колообіг води в природі

Мета: поглибити знання учнів про значення води, познайомити з кругообігом води в природі, розвивати логічне мислення, спостережливість, вчити міркувати на запропоновану тему, самостійно робити висновки, виховувати любов до природи, бережне відношення до неї.

№020 - Як вода потрапляє в наш дім

Мета: Розказати дітям який шлях проходить вода, перш ніж потрапити в наш дім, дослідити, як фільтри очищують воду, виховувати бережливе ставлення до води і свого здоров’я.

№021 - Повітря

Мета: з’ясувати склад і  значення повітря в природі; вчити дітей досліджувати властивості повітря, фіксувати і аналізувати результати; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення природи, здатність спілкуватися в процесі спільної роботи. 

№022 - Сторінка дослідників. Досліджуємо властивості повітря

Мета: з’ясувати властивості повітря; вчити дітей досліджувати властивості повітря, проводити досліди, фіксувати і аналізувати результати; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення природи, здатність спілкуватися в процесі спільної роботи.

№023 - Гірські породи. Корисні копалини.

Мета: формувати уявлення учнів про гірські породи, корисні копалини, значення гірських порід у природі; ознайомити учнів з утворенням гірських порід, виробляти вміння розрізняти гірські породи; описувати використання корисних копалин у господарській діяльності, розвивати навички дослідницькою роботи, логічне мислення, спостережливість; виховувати пізнавальний інтерес.

№024 - Сторінка дослідників. Досліджуємо властивості корисних копалин

Мета: Вчити учнів проводити досліди, досліджувати властивості гірських порід, виробляти вміння розрізняти гірські породи; описувати використання корисних копалин у господарській діяльності, розвивати навички дослідницькою роботи, логічне мислення, спостережливість; виховувати пізнавальний інтерес.

№025 - Ґрунт. Склад і утворення. Догляд

Мета: уточнити і розширити уявлення учнів про ґрунт; дослідити склад ґрунту;  показати його значення для живої природи і господарської діяльності людини; формувати вміння спостерігати, аналізувати, робити висновки; виховувати бажання піклуватися про природу своєї місцевості.  

№027-28 - Проєкт-дослідження: «Як я впливаю на моє довкілля»

Мета: Пригадати що таке довкілля, показати негативний вплив діяльності людини на довкілля; разом з учнями розробити правила, які допомагають зменшувати шкідливий вплив на довкілля. розвивати логічне мислення, вміння і навички працювати з додатковою літературою, систематизувати та узагальнювати матеріал, вибирати головне, робити висновки. виховувати почуття відповідальності за долю рідної Землі, за майбутнє планети, дбайливе ставлення до природи, особисту відповідальність за охорону навколишнього середовища.

№029 - Ми всі різні: звичаї і традиції

Мета: дати учням уявлення про різноманітність людей, рослин, птахів, звірів у світі, пояснити, чим схожі та чим відрізняються люди, які живуть на землі; розповісти про свято Святого Миколая, про звичаї українського народу; розвивати пізнавальний інтерес, розвивати допитливість, мислення, зв’язне мовлення, виховувати повагу до представників інших народів.

№030 - Рослини. Будова рослин

Мета: ознайомити учнів з будовою рослин, формувати вміння розрізняти органи рослин, називати їх, з'ясувати значущість кожної частини рослин; розвивати увагу, мислення, мовлення; виховувати естетичне сприймання рослин, дбайливе ставлення до природи.

№031 - Рослини — живі організми. Дерева, кущі, трав’янисті рослини

Мета: Сформувати у учнів уявлення про рослину, як цілісний організм; формувати в учнів поняття «дерева», «кущі», «трав’янисті рослини»; розвивати уявлення про різноманітність рослин; вчити порівнювати їх, розрізняти за певними ознаками, розвивати спостережливість, увагу, виховувати бажання доглядати за рослинами та оберігати їх.

№032 - Різноманітність рослин у природі

Мета: дати уявлення про рослини; повторити ознаки рослин, вчити порівнювати і класифікувати рослини, за певними ознаками; розпізнавати і називати рослини, різних груп (по 2-3 представники); продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№033 - Розмноження квіткових рослин

Мета: Розповісти про особливості розмноження квіткових рослин, повторити органи рослин; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№034 - Середовище існування рослини

Мета: розширювати знання учнів про різноманіття рослин на Землі, середовище їх існування; розвивати уяву, творчі здібності, пам’ять учнів, пізнавальний інтерес та мислення; виховувати любов до зеленого друга – рослин.

№035 - Сторінка дослідників. Як виростити нову рослину. Умови проростання насіння

Мета: ознайомити учнів з головними умовами, необхідними для проростання насіння. Розвивати вміння співставляти і робити висновки, аналізувати інформацію. Виховувати позитивне ставлення до рослин.

№036 - Сторінка дослідників. Умови росту і розвитку рослин

Мета: Познайомити дітей умовами росту і розвитку рослини; формувати вміння бачити проблему, цілеспрямовано сприймати об'єкт або його частину, узагальнювати сприйняття; розвивати мислення, спостережливість, виховувати спостережливість під час спільної діяльності (виконання довготривалих дослідів); виховувати любов до природи.

№037-38 - Сторінка дослідників. Як виростити нову рослину без насіння

Мета: ознайомити і навчити учнів  способам розмноження рослин; показати практично підготовку живця до посадки у ґрунт; розширити знання учнів про кімнатні рослини; розвивати пізнавальний інтерес, спостережливість, практичні навички розмноження рослин; розвивати творчість, уяву, фантазію, почуття прекрасного; виховувати естетичний смак, любов до природи, бажання бути для неї мудрим другом; виховувати інтерес до рослинного світу, бажання доглядати кімнатні рослини.

№039 - Тварини

Мета: Розширити і уточнити уявлення дітей про різноманітність тваринного світу, ознайомити учнів з істотними ознаками диких тварин; учити визначати хижих, травоїдних і усеїдних тварини; ознайомити учнів з головними ознаками груп тварин, середовище їхнього існування. Формувати поняття «Звірі, птахи, комахи, риби», розвивати спостережливість, увагу; виховувати дбайливе ставлення до тварин.

№040 - Як тварини пристосувалися добувати корм

Мета: Розширити і уточнити уявлення дітей про різноманітність тваринного світу, середовище їхнього існування, про те, як тварини добувають собі їжу; про значення тварин для людини. Знайомити учнів із назвами тварин. Розвивати спостережливість, уміння порівнювати зовнішній вигляд тварин та групувати їх за способом

№041 - Різноманітність тварин у природі. Комахи

Мета: Поглибити й закріпити знання учнів про комах, ознайомити з особливостями будови їхнього тіла; удосконалювати навички роботи з текстом; розвивати спостережливість; виховувати бережливе ставлення до природи.  

№042 - Різноманітність тварин у природі. Риби

Мета: закріпити і поглибити знання учнів про риб, ознайомитися із особливостями будови їхнього тіла; формувати науковий світогляд; розвивати спостережливість, уміння логічно мислити, робити висновки, пам’ять; виховувати зацікавленість предметом, бережливе ставлення до природи, самостійність, дисциплінованість, любов до тварин.

№043 - Різноманітність тварин у природі. Земноводні

Мета: поглибити знання учнів про земноводних, ознайомитися із особливостями будови їхнього тіла; формувати науковий світогляд; розвивати спостережливість, уміння логічно мислити, робити висновки, пам’ять; виховувати зацікавленість предметом, бережливе ставлення до природи, самостійність, дисциплінованість, любов до тварин.

№044 - Різноманітність тварин у природі. Плазуни

Мета: Формувати у школярів поняття плазуни; ознайомити учнів із способом їх розмноження та розвитку. Розвивати в учнів, вміння аналізувати, порівнювати,  спостережливість, уміння порівнювати, узагальнювати, збагачувати словниковий запас учнів; виховувати повагу до природи, бажання оберігати тварин.

№045 - Різноманітність тварин у природі. Птахи

Мета: Розширити та уточнити знання учнів про різноманітність птахів, про їх основні ознаки та умови проживання; вчити наводити приклади і розпізнавати птахів найближчого оточення, формувати вміння порівнювати птахів, групувати їх за способом життя.  

№046 - Різноманітність тварин у природі. Звірі

Мета: розповісти учням про істотні ознаки птахів та звірів, їх будову, розширювати знання про їх живлення; ознайомити учнів з істотними ознаками диких тварин; учити визначати хижих, травоїдних і усеїдних тварини; ознайомити учнів з головними ознаками груп тварин, середовище їхнього існування. Формувати поняття «Звірі, птахи, комахи, риби», розвивати спостережливість, увагу; виховувати дбайливе ставлення до тварин.

№047-48 - Сторінка дослідників. Спостерігаю, доглядаю за тваринами. Кого поселимо в акваріум?

Мета: формувати в учнів уявлення про різноманітність тварин; ознайомити учнів з життям собак, котів, декоративних птахів, риб, які найчастіше утримуються в домашніх умовах; розвивати в учнів практичні уміння та навички спостереження й догляду за життям тварин удома; розкривати моральну, естетичну, пізнавальну й практичну цінність домашніх улюбленців; виховувати відповідальність за тих тварин, життя яких залежить від уваги і догляду за ними з боку людини.  

№049 - Гриби.

Мета: надати уявлення про організми - тіла живої природи: гриби; вчити ознаки грибів, органи, умови, необхідні для життя різних організмів (грибів); вчити розпізнавати і називати гриби різних груп (по 2-3 представники); навчати розрізняти їстівні і неїстівні гриби;  виявляти пізнавальну активність на уроках; робити висновок про зв’язки організмів між собою і з неживою природою, виявляти емоційно-ціннісне ставлення до представників живої природи, піклуватися про них; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№050 - Природні угруповання. Природне угруповання — ліс.

Мета: формувати уявлення про природні угрупування, їхні види й компоненти, формувати уявлення про ліс як про природне угрупування, його структуру, взаємозв’язки, пристосування рослин і тварин до життя у лісі; розвивати вміння аналізувати, робити висновки, виховувати та бережливе ставлення до природи.

№051 - Природне угруповання — луки

Мета: Продовжувати формувати поняття про природу України, про природні угруповання; сформувати поняття Луки — природне угруповання; продовжувати формувати практичні навички роботи із підручником; розвивати пізнавальну активність, спостережливість, уміння логічно мислити, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; виховувати любов до рідного краю.

№053-54 - Природне угруповання—море. Подорож- спостереження «Природне угруповання нашої місцевості»

Мета: збагатити уявлення учнів про рослинний і тваринний світ морів;

розвивати вміння встановлювати зв’язки між рослинами і тваринами моря, будувати ланцюги живлення; з’ясувати, які дії людей можуть зруйнувати море як природне угруповання; виховувати любов до рідного краю і бережливе ставлення до його природи.  

№055-56 - Узагальнення і систематизація знань учнів. Діагностична робота. Аналіз діагностичної роботи.

Мета: закріпити і узагальнювати вивчений матеріал, створювати у класі дружнє середовище – простір, обговорити риси характеру, що допомагають приймати правильні рішення, сприяти розвитку логічного мислення, пам'яті, спостережливості, вміння правильно узагальнювати дані і робити висновки, порівнювати.

№057 - Людина. Організм людини

Мета: Розширити і систематизувати знання дітей про будову людського тіла та його частини, призначенням та дією, учити знаходити показувати частини тіла на собі, виховувати дбайливе ставлення до свого здоров’я.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання