№001 - Україна — це я, Україна — це ми.

Мета: Поглибити знання дітей про свою Батьківщину, про красу і неповторність рідного краю, виховувати патріотичні почуття, любов до рідного краю, любов до Батьківщини, української мови,

№002 - Твоя школа.  Коли і де з’явилися перші школи?

Мета: ознайомити учнів з історією відкриття перших шкіл, їх значенням у житті людини; поглибити та систематизувати знання учнів про школу,  .
становлення освіти у світі та Україні; розвивати інтерес до пізнання і збереження традицій школи; виховувати почуття гордості за свій навчальний заклад.

№003-4 - Твоя школа. Шкільне приладдя: від минулого до сучасного. Проєкт-дослідження: «Історія моєї школи»

Мета: ознайомити учнів із виникненням першої школи, шкільним приладдям, розширювати словниковий запас учнів, розвивати їх зв’язне мовлення; виховувати бережливе ставлення до речей, якими ми користуємось.

№005 - Дорога до успіху, до професії

Мета: Ознайомити учнів із складовими успіху: працьовитість, натхнення, знання, наполегливість, відповідальність; навчити, що допомагає досягти успіху, а що заважає людині стати успішною. Розширити знання учнів про видатних людей. Розвивати пізнавальний інтерес.

№006 - Приватний і громадський простір

Мета: Учити учнів розпізнавати зони особистого простору; сприяти розвитку навичок комунікації; ознайомити із правилами ефективного спілкування; розвивати вміння ввічливо спілкуватися, підтримувати тему розмови; виховувати толерантність.

№007 - Приватний і громадський простір. Правила поведінки в громадських місцях

Мета: поглибити знання дітей про різні види громадських місць та правила поведінки у них; та формування ключових компетентностей: уміння вчитися: дослідити важливість правил користування транспортом, розвивати вміння коригувати свої дії відповідно до ситуації; виховувати бажання наслідувати зразки культурної поведінки, приязних і ввічливих стосунків між людьми.

 розвивати пізнавальний інтерес дітей;

№008-9 - Дбаю про свою безпеку

Мета: Упорядкування і поглиблення уявлень учнів про безпечну поведінку; важливість дбати про свою безпеку в різноманітних життєвих обставинах; навчити розпізнавати ризики спілкування з незнайомцями; тренування безпекових навичок в зімітованих ситуаціях. Узагальнити та повторити знання учнів.

№010 - Природа — частина навколишнього середовища

Мета: Формувати в учнів уявлення про навколишній світ і природу, вміння групувати об’єкти (належить, не належить до природи), вміння аналізувати і роботи висновки, доводити свою думку; розвивати спостережливість і кмітливість; виховувати бережливе ставлення до природи; формувати потребу у пізнанні природи.

№011 - Дивовижні явища природи

Мета: ознайомити учнів з  поняттям «явища  природи», «сезонні явища»; учити встановлювати відповідність між фотоілюстраціями явищ природи і назвами пір року, розвивати спостережливість, допитливість,  увагу;  прищеплювати  бажання  працювати  в  групі, виховувати інтерес до явищ навколишнього світу.

№012 - Що і як я досліджую

Мета: навчити розрізняти та використовувати різноманітні прилади для проведення досліджень та спостережень; вивчити будову термометра; формувати здатність до пошуку та засвоєння нових знань; виховувати любов до природи.

№013 - Вчимося спостерігати. Визначаємо висоту Сонця за допомогою гномона

Мета: вдосконалити вміння вести спостереження за явищами природи, оформляти результати спостережень, розширювати уявлення учнів про висоту сонця на небосхилі, що таке гномон; навчити встановлювати залежність між висотою Сонця на небосхилі і довжини тіні від гномона, між висотою Сонця і кількістю тепла, яке воно посилає на землю; формувати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки в природі; виховувати бажання бачити її красу й охороняти, примножувати природні багатства.

№014 - Вчимося спостерігати. Шишка-синоптик. Прогнозуємо погоду за хмарами

Мета: Дати уявлення про види хмар; розвивати вміння створювати образ об’єкта; вчити спостерігати за  погодою свого краю;  розвивати  кмітливість;  виховувати  розуміння  важливості  для людей знань про погоду та її зміни. виховувати естетичне сприйняття навколишнього світу.

№015 - Тіла навколо нас

Мета: довести до свідомості учнів, що предмети неживої природи, організми та предмети, виготовлені людиною, - це тіла, а тіла складаються з речовин;

формувати вміння розрізняти тіла і речовини в природі; пояснювати взаємозв’язки між об’єктами та явищами живої і неживої природи, вивчати тіла та явища природи розвивати вміння працювати в парах і вести прості діалоги; виховувати інтерес до вивчення природи.

№016 - Сторінка дослідників. Досліджуємо речовини

Мета: дослідити такі речовини як цукор, сіль і крохмаль, продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№017 - Вода

Мета: формувати уявлення дітей про значення прісної води для живих організмів, дослідити де знаходиться прісна вода у природі, виховувати бережливе ставлення до прісної води.  

№018 - Сторінка дослідників. Досліджуємо властивості води

Мета: досліджувати властивість води як розчинника, дослідити сіль та  крейду на розчинність у воді; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№019 - Колообіг води в природі

Мета: поглибити знання учнів про значення води, познайомити з кругообігом води в природі, розвивати логічне мислення, спостережливість, вчити міркувати на запропоновану тему, самостійно робити висновки, виховувати любов до природи, бережне відношення до неї.

№020 - Як вода потрапляє в наш дім

Мета: Розказати дітям який шлях проходить вода, перш ніж потрапити в наш дім, дослідити, як фільтри очищують воду, виховувати бережливе ставлення до води і свого здоров’я.

№021 - Повітря

Мета: з’ясувати склад і  значення повітря в природі; вчити дітей досліджувати властивості повітря, фіксувати і аналізувати результати; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення природи, здатність спілкуватися в процесі спільної роботи. 

№022 - Сторінка дослідників. Досліджуємо властивості повітря

Мета: з’ясувати властивості повітря; вчити дітей досліджувати властивості повітря, проводити досліди, фіксувати і аналізувати результати; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення природи, здатність спілкуватися в процесі спільної роботи.

№023 - Гірські породи. Корисні копалини.

Мета: формувати уявлення учнів про гірські породи, корисні копалини, значення гірських порід у природі; ознайомити учнів з утворенням гірських порід, виробляти вміння розрізняти гірські породи; описувати використання корисних копалин у господарській діяльності, розвивати навички дослідницькою роботи, логічне мислення, спостережливість; виховувати пізнавальний інтерес.

№024 - Сторінка дослідників. Досліджуємо властивості корисних копалин

Мета: Вчити учнів проводити досліди, досліджувати властивості гірських порід, виробляти вміння розрізняти гірські породи; описувати використання корисних копалин у господарській діяльності, розвивати навички дослідницькою роботи, логічне мислення, спостережливість; виховувати пізнавальний інтерес.

№025 - Ґрунт. Склад і утворення. Догляд

Мета: уточнити і розширити уявлення учнів про ґрунт; дослідити склад ґрунту;  показати його значення для живої природи і господарської діяльності людини; формувати вміння спостерігати, аналізувати, робити висновки; виховувати бажання піклуватися про природу своєї місцевості.  

№027-28 - Проєкт-дослідження: «Як я впливаю на моє довкілля»

Мета: Пригадати що таке довкілля, показати негативний вплив діяльності людини на довкілля; разом з учнями розробити правила, які допомагають зменшувати шкідливий вплив на довкілля. розвивати логічне мислення, вміння і навички працювати з додатковою літературою, систематизувати та узагальнювати матеріал, вибирати головне, робити висновки. виховувати почуття відповідальності за долю рідної Землі, за майбутнє планети, дбайливе ставлення до природи, особисту відповідальність за охорону навколишнього середовища.

№039 - Тварини

Матеріал на стадії розробки. Очікуйте оновлення протягом 2020-2021 навчального року.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання