Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Я досліджую світ" для 3 класу за Бібік Н.М., Бондарчук Г.П.

№041 - Різноманітність тварин у природі. Комахи

Мета: Поглибити й закріпити знання учнів про комах, ознайомити з особливостями будови їхнього тіла; удосконалювати навички роботи з текстом; розвивати спостережливість; виховувати бережливе ставлення до природи.

№042 - Різноманітність тварин у природі. Риби

Мета: закріпити і поглибити знання учнів про риб, ознайомитися із особливостями будови їхнього тіла; формувати науковий світогляд; розвивати спостережливість, уміння логічно мислити, робити висновки, пам’ять; виховувати зацікавленість предметом, бережливе ставлення до природи, самостійність, дисциплінованість, любов до тварин.

№043 - Різноманітність тварин у природі. Земноводні

Мета: поглибити знання учнів про земноводних, ознайомитися із особливостями будови їхнього тіла; формувати науковий світогляд; розвивати спостережливість, уміння логічно мислити, робити висновки, пам’ять; виховувати зацікавленість предметом, бережливе ставлення до природи, самостійність, дисциплінованість, любов до тварин.

№044 - Різноманітність тварин у природі. Плазуни

Мета: Формувати у школярів поняття плазуни; ознайомити учнів із способом їх розмноження та розвитку. Розвивати в учнів, вміння аналізувати, порівнювати, спостережливість, уміння порівнювати, узагальнювати, збагачувати словниковий запас учнів; виховувати повагу до природи, бажання оберігати тварин.

№045 - Різноманітність тварин у природі. Птахи

Мета: Розширити та уточнити знання учнів про різноманітність птахів, про їх основні ознаки та умови проживання; вчити наводити приклади і розпізнавати птахів найближчого оточення, формувати вміння порівнювати птахів, групувати їх за способом життя.

№046 - Різноманітність тварин у природі. Звірі

Мета: розповісти учням про істотні ознаки птахів та звірів, їх будову, розширювати знання про їх живлення; ознайомити учнів з істотними ознаками диких тварин; учити визначати хижих, травоїдних і усеїдних тварини; ознайомити учнів з головними ознаками груп тварин, середовище їхнього існування. Формувати поняття «Звірі, птахи, комахи, риби», розвивати спостережливість, увагу; виховувати дбайливе ставлення до тварин.

№047-48 - Сторінка дослідників. Спостерігаю, доглядаю за тваринами. Кого поселимо в акваріум?

Мета: формувати в учнів уявлення про різноманітність тварин; ознайомити учнів з життям собак, котів, декоративних птахів, риб, які найчастіше утримуються в домашніх умовах; розвивати в учнів практичні уміння та навички спостереження й догляду за життям тварин удома; розкривати моральну, естетичну, пізнавальну й практичну цінність домашніх улюбленців; виховувати відповідальність за тих тварин, життя яких залежить від уваги і догляду за ними з боку людини.

№049 - Гриби.

Мета: надати уявлення про організми - тіла живої природи: гриби; вчити ознаки грибів, органи, умови, необхідні для життя різних організмів (грибів); вчити розпізнавати і називати гриби різних груп (по 2-3 представники); навчати розрізняти їстівні і неїстівні гриби; виявляти пізнавальну активність на уроках; робити висновок про зв’язки організмів між собою і з неживою природою, виявляти емоційно-ціннісне ставлення до представників живої природи, піклуватися про них; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№050 - Природні угруповання. Природне угруповання — ліс.

Мета: формувати уявлення про природні угрупування, їхні види й компоненти, формувати уявлення про ліс як про природне угрупування, його структуру, взаємозв’язки, пристосування рослин і тварин до життя у лісі; розвивати вміння аналізувати, робити висновки, виховувати та бережливе ставлення до природи.

№051 - Природне угруповання — луки

Мета: Продовжувати формувати поняття про природу України, про природні угруповання; сформувати поняття Луки — природне угруповання; продовжувати формувати практичні навички роботи із підручником; розвивати пізнавальну активність, спостережливість, уміння логічно мислити, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; виховувати любов до рідного краю.

№052 - Природне угруповання — прісна водойма.

Мета: формувати поняття «прісна водойма – природне угруповання»; збагатити уявлення учнів про рослинний і тваринний світ водойм; розвивати вміння встановлювати зв’язки між рослинами і тваринами прісних водойм, будувати ланцюги живлення; з’ясувати, які дії людей можуть зруйнувати водойму як природне угруповання; виховувати любов до рідного краю і бережливе ставлення до його природи.

№053-54 - Природне угруповання—море. Подорож- спостереження «Природне угруповання нашої місцевості»

Мета: збагатити уявлення учнів про рослинний і тваринний світ морів; розвивати вміння встановлювати зв’язки між рослинами і тваринами моря, будувати ланцюги живлення; з’ясувати, які дії людей можуть зруйнувати море як природне угруповання; виховувати любов до рідного краю і бережливе ставлення до його природи.