№001 - Я вивчаю українську мову

Мета: з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); підтримує й ініціює діалог на теми, що зацікавлюють; звертається, вітається, прощається, дотримуючи норм мовленнєвого етикету, використовує ввічливі слова; виділяє голосом ключові слова і фрази у власному усному висловлюванні.

№002 - Повторення. Текст. Речення. Слово.

Мета: повторити  і  закріпити знання учнів про речення; розширити знання учнів про види речень за метою висловлювання; вчити пра­вильно ставити розділові знаки в кінці речення; формувати навички правильного інтонування речень; вдосконалювати вміння ділити текст на речення, доповнювати  потрібними за змістом словами; розвивати вміння аналізувати, зв'язне мовлення; виховувати самостійність, любов до рідної мови, до книги.

№003 - Повторення. Текст. Речення. Слово.

Мета: повторити  і  закріпити знання учнів про речення; розширити знання учнів про види речень за метою висловлювання; вчити пра­вильно ставити розділові знаки в кінці речення; формувати навички правильного інтонування речень; вдосконалювати вміння ділити текст на речення, доповнювати  потрібними за змістом словами; розвивати вміння аналізувати, зв'язне мовлення; виховувати самостійність, любов до рідної мови, до книги.

№004 - Мова і мовлення. Ситуація спілкування

Мета: дати дітям уявлення про мовлення як найважливіший засіб спілкування між людьми, про існування різних мов, про усне і писемне мовлення. Формувати поняття про мову як найважливіший засіб спілкування між людьми, розкрити деякі способи передачі інформації малюнками та знаками; розвивати інтерес до мовних явищ, спостережливість у сприйнятті навколишньої інформації. Виховувати любов до рідної мови, бажання більше дізнатися про неї.

№005 - Стилі спілкування

Мета: ознайомити учнів зі стилями української мови. Дати змогу зрозуміти різницю між ознаками та сферою вживання кожного стилю. Ознаймити з типами мовлення та їх розрізненням.

№006 - Культура мовлення

Мета: активізувати отримані знання з мовної культури; познайомити з основними характеристиками культурного мовлення; виробити уміння застосовувати їх у житті; розвивати усне мовлення дітей, уміння працювати самостійно й колективно; виховувати культуру мовленнєвого спілкування.

№007 - Культура спілкування.

Мета: активізувати отримані знання з мовної культури; познайомити з основними характеристиками культурного мовлення; виробити уміння застосовувати їх у житті; розвивати усне мовлення дітей, уміння працювати самостійно й колективно; виховувати культуру мовленнєвого спілкування.

№008 - Усне мовлення. Діалог. Звернення.

Мета: формувати вміння використовувати діалогічне мовлення, правильно висловлювати свою думку; збагачувати словниковий запас; розвивати комунікативні навички, когнітивну сферу молодших школярів; формувати навички здорового способу життя; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до природи.

№009-10 - Усне мовлення. Монолог. Звернення. РЗМ.

Мета: розширити знання учнів про звертання; розвивати вміння виділяти звертання на письмі; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати любов до усної народної творчості.

№011 - Писемне мовлення. Роди літератури. «Такі різні бібліотеки»

Мета: розширити уявлення учнів про писемне мовлення та вимоги до них; формувати вміння відрізняти усне мовлення від писемного; ознайомити з родами літератури; дати уявлення про основні правила спілкування; розвивати зв’язне мовлення учнів; навички каліграфічного письма; виховувати культуру усного і писемного мовлення.

№012 - Я вибираю книгу. Відгук та анотація

Мета: дати поняття про те, що книжки доступні та цікаві; розвивати  навички читання,  розповідати про власні почуття та емоції від прочитаного, побаченого; формувати позитивне  та бережливе ставлення до книжки, первинні навички виготовлення закладок до книжок.

№013 - Розвиток мовлення. Анотація до книги

Мета: познайомити учнів з місцем та значенням анотації в книгах різних жанрів;  навчити   будувати   тексти    анотацій  за   колективно складеним планом; прищеплювати читацький інтерес; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати мудрість, кмітливість.

№014 - Оповідання. Аналіз тексту. «Матильда» (скорочено) (за Р. Долом)

Мета: дати учням поняття про оповідання, про особливості цього художнього твору; вдосконалювати навички свідомого виразного читання прозових творів; вчити аналізувати прочитане, висловлювати оцінні судження; розвивати зв'язне мовлення учнів; розширювати їх світогляд; виховувати любов до природи.

№015 - Розвиток мовлення. Відгук про книгу

Мета: Розвивати вміння учнів складати відгук на прочитану книжку за поданим планом; розвивати мовлення, мислення учнів, розширювати словниковий запас. Виховувати бажання читати, формувати культуру читача.  

№016-18 - «Що я знаю / умію?»

Мета: формувати загально-навчальні вміння та навичоки узагальнення, систематизація та закріплення вчивченого матеріали, розвивати індивідуальні здібності і забезпечувати умови їх реалізації, сприяння розвитку волі, наполегливості під час навчання, розвитку пам’яті.

№020 - Звуки і букви. Усна народна творчість

Мета: розширити знання учнів про склад і наголос, вчити визначати наголошені й ненаголошені звуки, закріплювати вміння ділити слова на склади; розвивати вміння розпізнавати в слові наголошений і ненаголошений склади, збагачувати словниковий запас учнів, розвивати творче мислення та уяву; виховувати уважність, любов до природи.

№021 - Наголошені і ненаголошені голосні Правильно пишу. Орфограма. Робота з орфографічним словником

Мета: вчити учнів вимовляти слова так, щоб чітко було чути наголошений звук (не розтягуючи слово по складах); ненаголошені голосні звуки [е], [и]. Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова і добору спільнокореневих слів розвивати пам'ять та увагу; виховувати любов до природи.

№022 - Наголошені і ненаголошені голосні. Навчальний діалог

Мета: вчити учнів вимовляти слова так, щоб чітко було чути наголошений звук (не розтягуючи слово по складах); ненаголошені голосні звуки [е], [и]. Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова і добору спільнокореневих слів розвивати пам'ять та увагу; виховувати любов до природи.

№023 - Авторська казка. Вибірковий переказ. Уривки з казки К. Єгорушкіної

Мета: у спільній з дітьми діяльності вчитися більш глибокому проникненню у творчий задум автора тексту; надати можливість кожній дитині самостійно з опорою на алгоритм, оволо­дівати технологію вибіркового переказу тексту на основі попереднього відбору матеріалу на дану тему і створення на цій основі нового вислову. Розвивати здібності відбирати і систематизувати текст; спрямовувати діяльність на розвиток умінь висловлювати думку правильно. Створити умови для емоційного сприйняття твору, співпереживання героям,

складання своєї власної думки про героя на основі його вчинків.

№024 - Чергування голосних у коренях слів. Складання речень

Мета: формувати уявлення учнів про те, що в одному й тому самому корені голосні звуки можуть змінюватися (чергуватися) при змінюванні слів або добиранні споріднених; розвивати вміння зіставляти, узагальнювати; розвивати зв’язне мовлення; виховувати доброзичливість.

№025 - Приголосні тверді, м’які, пом’якшені. Позначення твердості і м’якості на письмі

Мета: поглибити знання учнів про звуки мовлення; забезпечити засвоєння поняття про тверді, м’які й пом’якшені приголосні; формувати вміння розрізняти м’які й пом’якшені приголосні; характеризувати вивчені групи звуків; розвивати усне  мовлення, пам’ять; пунктуаційні навички, творчу уяву учнів; розвивати зорову та слухову пам’ять, уміння застосовувати набуті знання; виховувати любов до рідної мови, прагнення знати всі її закони.

№026 - Дзвінкі та глухі приголосні звуки. Чергування приголосних

Мета: навчати дітей розпізнавати дзвінкі та глухі приголосні звуки; познайомити із поняттям «парні дзвінкі і глухі приголосні звуки» ;

розвивати фонематичний слух; удосконалювати навички правильної  вимови, збагачувати словниковий запас; розвивати творчу уяву, мислення, культуру слухання та мовлення; підтримувати цікавість до світу слів та звуків рідної мови.

№027-28 - Авторська казка. Ю. Ярмиш «Трамвай і щиглик»

Мета: у спільній з дітьми діяльності вчитися більш глибокому проникненню у творчий задум автора тексту; надати можливість кожній дитині самостійно з опорою на алгоритм, оволо­дівати технологію докладного переказу тексту на основі попереднього відбору матеріалу на дану тему і створення на цій основі нового вислову. Розвивати здібності відбирати і систематизувати текст; спрямовувати діяльність на розвиток умінь висловлювати думку правильно. Створити умови для емоційного сприйняття твору, співпереживання героям.

№029-31 - «Що я знаю / умію?»

Мета: повторити та систематизувати знання учнів про звуки, вчити розрізняти і правильно вимовляти дзвінкі та глухі приголосні; удосконалювати вміння та навички дітей, пов'язані з вивченими орфограмами; розвивати зв'язне мовлення, увагу, пам'ять, творчі здібності; виховувати в учнів пізнавальний інтерес до мови.

№032 - Однозначні і багатозначні слова. Письмо для себе

Мета: формування  предметних  компетентностей: дати поняття про   однозначніта  багатозначні слова, навчати  учнів виявляти в тексті багатозначні слова, доречно  вживати  їх у мовленні, збагачувати  словниковий  запас  школярів;розвивати  вміння  аналізувати, узагальнювати; уміння вчитися, формувати  здатність переключатися з одного виду  роботи  на інший.

№033 - Власне українські слова та слова з інших мов

Мета: забезпечити засвоєння поняття про групи слів за походженням та  їх використанням ; навчати розрізняти запозичену й питому лексику, доречно використовувати в мовленні іншомовні слова; збагачувати мовлення учнів власне українською лексикою і цим самим сприяти її відродженню; удосконалювати вміння користуватися словниками; розвивати асоціативне та образне мислення, увагу, пам’ять, уміння проводити аналогії між явищами; прищеплювати любов до рідного слова, плекати патріотичні почуття.

№034 - Омоніми і багатозначні слова. Складання речень

Мета: дати поняття про омоніми; навчити розрізняти омоніми й багатозначні слова, правильно вживати їх у мовленні; розрізняти види омонімів; збагачувати словниковий запас;розвивати мислення й мовлення учнів; прищеплювати любов до української мови.

№035-36 - Пряме і переносне значення слів. Народна легенда. «Кам’яна голова» (українська легенда)

Мета: формувати в учнів уявлення про пряме і переносне значення слів;спостерігати за вживанням їх у прямому і переносному значенні;удосконалювати орфоепічні навички; розвивати навички учнів зв’язного висловлювання своєї думки; виховувати пізнавальний інтерес.

№037-38 - Синоніми. Українські народні казки. «Пан Коцький» (українська народна казка)

Мета: ознайомити учнів із синонімами (словами, близькими за значенням), визначити їх роль у мовленні, познайомити з окремими стійкими сполученнями слів; вчити спостерігати за роллю слів, що мають декілька значень, звучать і пишуться однаково; збагачувати словниковий запас; розвивати мовне чуття, вміння правильно будувати речення; працювати зі словником; виховувати культуру мовлення, дбайливе ставлення до природи.

№039-40 - Антоніми. Українські героїко-фантастичні народні казки. «Котигорошко» (уривок) (українська народна казка)

Мета: розширити знання учнів про слова протилежні за значенням. Ознайомити з поняттям «антоніми». Розвивати спостережливість, логічне мислення, мовне чуття. Формувати ціннісне ставлення особистості до природи, мови та її багатств. Виховувати любов до рідної мови.

№041-43 - «Що я знаю / умію?»

Мета: повторити та систематизувати знання учнів про синоніми, антоніми  вчити розрізняти і правильно вимовляти; удосконалювати вміння та навички дітей, пов'язані з вивченими орфограмами; розвивати зв'язне мовлення, увагу, пам'ять, творчі здібності; виховувати в учнів пізнавальний інтерес до мови.

№044 - Закінчення слова. Розрізнення форми слова і споріднених слів

Мета: формувати в учнів уміння змінювати слова за запитаннями, виділяти змінну частину, визначати закінчення у слові, поданому в кількох формах; пояснити роль закінчення для зв'язку слів у реченні; розвивати мовлення, вміння аналізувати, зіставляти; виховувати любов до книги.

№045 - Основа слова. Казка у віршованій формі. Леся Українка “Казка про Оха-чародія"

Мета: формувати в учнів поняття про основу слова; вчити виділяти змінну частину, визначати основу в словах; формувати уміння вчитися, інформаційно-комунікативну, соціальну компетентності; збагачувати словниковий запас, розвивати мовлення школярів; вміння аналізувати, узагальнювати, зіставляти; виховувати любов до української мови, любов до природи.

№046 - Корінь слова. Споріднені слова. Складання речень

Мета: формувати в учнів поняття про спільнокореневі слова на основі дослідження спорідненості слів; вчити визначати корінь у ряді спільнокореневих слів; працювати в групах, в парах; розвивати у дітей мовлення, мислення, вміння аналізувати, зіставляти; збагачувати словниковий запас; виховувати працьовитість.

№047 - Чергування голосних і приголосних звуків у коренях слів. Письмо для себе

Мета: Формувати вміння учнів писати і вимовляти слова, в яких відбувається чергування голосних у корені слова; знайомити з чергуванням приголосних звуків у коренях слів;  розвивати вміння чергувати приголосні звуки в коренях слів, вміння аналізувати, зіставляти,  узагальнювати; виховувати охайність під час письма.

№048-49 - Ненаголошені е, и в коренях слів

Мета: поглибити знання учнів про орфограму й орфографічну помилку; ознайомити учнів з орфограмою «Ненаголошені голосні [е], [и] в коренях слів, що перевіряються наголосом»; формувати вміння правильно писати слова з ненаголошеними [е], [и] в коренях слів, перевіряти правильність написаного за допомогою правил; розвивати орфографічну пильність, правописні навички, пам’ять, уміння обґрунтовувати вибір потрібної літери у слові; прищеплювати любов до  образного слова.

№050 - Префікс. Утворення слів

Мета: ознайомити учнів з роллю префіксів у словах; формувати вміння утворювати нові слова за допомогою префіксів, вміння визначати префікси у словах; сприяти розвитку вмінь аналізувати, зіставляти, узагальнювати; виховувати інтерес до вивчення рідної мови.

№051 - Префікси і прийменники. Г. Фалькович «Все, що звечора наснилося»

Мета: поглибити знання учнів про префікс як значущу частину основи слова; навчати розрізняти співзвучні префікси і прийменники на слух і на письмі, правильно їх писати; розвивати зв’язне мовлення учнів, уміння правильно відповідати на питання; виховувати культуру поведінки у громадських містах.

№052 - Вимова і правопис слів з префіксами роз-, без-. Досліджуємо медіа

Мета: формувати в учнів вміння писати префікси й прийменники; ознайомити з написанням слів з префіксами -роз, -без; збагачувати словниковий запас; розвивати літературну вимову, вміння аналізувати; виховувати доброзичливість, працелюбність.

№053 - Правопис слів із префіксами з-, с-. Складання словосполучень і речень

Мета: Ознайомити учнів з правилами вимови та написання слів з префіксами з-, с-,формувати вміння грамотно писати слова з префіксами з-, с-,; вправляти учнів у вимові та написанні префіксів з-, с-;розвивати зв'язне мовлення , орфографічну пильність; виховувати інтерес до навчання, любов і повагу до природи. 

№054 - Апостроф після префіксів. Байка. Езоп «Лисиця і ворона»

Мета: Ознайомити учнів з правилом вживання апострофа після префіксів.

Закріплювати знання про морфемну будову слова, вміння утворювати слова за допомогою префіксів. Формувати орфоепічні та орфографічні навички, комунікативно-функціональну компетенцію на основі говоріння, як виду мовленнєвої діяльності.

№055-56 - Суфікс. Леонід Глібов «Ґава і лисиця». Читання в особах

Мета: поглибити знання учнів про будову слова; ознайомити з морфологічною частиною слова – суфіксом; формувати вміння впізнавати суфікси в усній і писемній мові та влучно їх добирати відповідно до мовленнєвих ситуацій;

 розвивати критичне мислення, уміння спостерігати , аналізувати , висловлювати свої думки, соціальну та комунікативну  компетентності, уміння співпрацювати в групах; збагачувати словниковий запас учнів;

 виховувати любов до природи.

№058-60 - «Що я знаю / умію?»

Мета: повторити та систематизувати знання учнів про префікси, суфікси, занічення і основу;  вчити розрізняти і правильно вимовляти; удосконалювати вміння та навички дітей, пов'язані з вивченими орфограмами; розвивати зв'язне мовлення, увагу, пам'ять, творчі здібності; виховувати в учнів пізнавальний інтерес до мови.

№061 - Самостійні та службові частини мови. Г.Фалькович «Загадка про того, хто ходить пішки». Дискусія

Мета: відновити і закріпити знання учнів про слова — назви предметів, ознак, дій; формувати вміння розрізняти частини мови, правильно вживати їх у мовленні; визначати їх у реченні; удосконалювати орфографічну грамотність; розвивати вміння аналізувати, систематизувати мовні явища; виховувати любов до рідного слова.

№062 - Поняття про іменник. Г. Фалькович «Грип». Письмо для себе

Мета: формувати уявлення про іменник як частину мови; розпізнавати іменники у тексті, самостійно добирати іменники та ставити до них питання; розпізнавати іменники назви істот і неістот;  розвивати зв’язне мовлення учнів, увагу; ховувати любов та бережне ставлення до хліба; повагу до людей, які приклали свою працю до вироблення хліба.

№063 - Іменники. Назви істот і неістот. Складання списків іменників за темами

Мета: розширити знання про іменник;вдосконалювати вміння виділяти його серед інших частин мови через правильно поставлене запитання; ознайомити з термінами «назви істот» і «назви неістот»; розвивати словниковий запас учнів,виховувати навички грамотного письма.

№064-66 - Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках

Мета:  сформувати в учнів знання про власні і загальні іменники, розвивати уміння писати власні іменники з великої букви, закріпити уміння розрізняти назви істот та назви неістот, удосконалювати орфографічні навички, сприяти патріотичному вихованню.читає подумки та виразно вголос тексти різних видів та з різною метою; зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом; висловлює припущення про наміри автора тексту, обґрунтовує свої думки; висловлює свій погляд на предмет обговорення (тему, головну думку, висновки тощо).

№067 - Правопис власних іменників. Оповідання. «Як Катруся хотіла вчитися» (скорочено) (за І. Роздобудько)

Мета: вдосконалювати вміння учнів правильно писати власні та загальні іменники; знаходити ці назви у тексті і пояснювати їхнє написання; відпрацьовувати навички каліграфічного грамотного письмаформувати мовну, мовленнєву, комунікативну, самоосвітню, діяльнісну компетенції; виховувати любов до рідного краю, бажання пізнавати його.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання