№001 - Я вивчаю українську мову

Мета: з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); підтримує й ініціює діалог на теми, що зацікавлюють; звертається, вітається, прощається, дотримуючи норм мовленнєвого етикету, використовує ввічливі слова; виділяє голосом ключові слова і фрази у власному усному висловлюванні.

№002 - Повторення. Текст. Речення. Слово.

Мета: повторити  і  закріпити знання учнів про речення; розширити знання учнів про види речень за метою висловлювання; вчити пра­вильно ставити розділові знаки в кінці речення; формувати навички правильного інтонування речень; вдосконалювати вміння ділити текст на речення, доповнювати  потрібними за змістом словами; розвивати вміння аналізувати, зв'язне мовлення; виховувати самостійність, любов до рідної мови, до книги.

№003 - Повторення. Текст. Речення. Слово.

Мета: повторити  і  закріпити знання учнів про речення; розширити знання учнів про види речень за метою висловлювання; вчити пра­вильно ставити розділові знаки в кінці речення; формувати навички правильного інтонування речень; вдосконалювати вміння ділити текст на речення, доповнювати  потрібними за змістом словами; розвивати вміння аналізувати, зв'язне мовлення; виховувати самостійність, любов до рідної мови, до книги.

№004 - Мова і мовлення. Ситуація спілкування

Мета: дати дітям уявлення про мовлення як найважливіший засіб спілкування між людьми, про існування різних мов, про усне і писемне мовлення. Формувати поняття про мову як найважливіший засіб спілкування між людьми, розкрити деякі способи передачі інформації малюнками та знаками; розвивати інтерес до мовних явищ, спостережливість у сприйнятті навколишньої інформації. Виховувати любов до рідної мови, бажання більше дізнатися про неї.

№005 - Стилі спілкування

Мета: ознайомити учнів зі стилями української мови. Дати змогу зрозуміти різницю між ознаками та сферою вживання кожного стилю. Ознаймити з типами мовлення та їх розрізненням.

№006 - Культура мовлення

Мета: активізувати отримані знання з мовної культури; познайомити з основними характеристиками культурного мовлення; виробити уміння застосовувати їх у житті; розвивати усне мовлення дітей, уміння працювати самостійно й колективно; виховувати культуру мовленнєвого спілкування.

№007 - Культура спілкування.

Мета: активізувати отримані знання з мовної культури; познайомити з основними характеристиками культурного мовлення; виробити уміння застосовувати їх у житті; розвивати усне мовлення дітей, уміння працювати самостійно й колективно; виховувати культуру мовленнєвого спілкування.

№008 - Усне мовлення. Діалог. Звернення.

Мета: формувати вміння використовувати діалогічне мовлення, правильно висловлювати свою думку; збагачувати словниковий запас; розвивати комунікативні навички, когнітивну сферу молодших школярів; формувати навички здорового способу життя; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до природи.

№009-10 - Усне мовлення. Монолог. Звернення. РЗМ.

Мета: розширити знання учнів про звертання; розвивати вміння виділяти звертання на письмі; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати любов до усної народної творчості.

№011 - Писемне мовлення. Роди літератури. «Такі різні бібліотеки»

Мета: розширити уявлення учнів про писемне мовлення та вимоги до них; формувати вміння відрізняти усне мовлення від писемного; ознайомити з родами літератури; дати уявлення про основні правила спілкування; розвивати зв’язне мовлення учнів; навички каліграфічного письма; виховувати культуру усного і писемного мовлення.

№012 - Я вибираю книгу. Відгук та анотація

Мета: дати поняття про те, що книжки доступні та цікаві; розвивати  навички читання,  розповідати про власні почуття та емоції від прочитаного, побаченого; формувати позитивне  та бережливе ставлення до книжки, первинні навички виготовлення закладок до книжок.

№013 - Розвиток мовлення. Анотація до книги

Мета: познайомити учнів з місцем та значенням анотації в книгах різних жанрів;  навчити   будувати   тексти    анотацій  за   колективно складеним планом; прищеплювати читацький інтерес; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати мудрість, кмітливість.

№014 - Оповідання. Аналіз тексту. «Матильда» (скорочено) (за Р. Долом)

Мета: дати учням поняття про оповідання, про особливості цього художнього твору; вдосконалювати навички свідомого виразного читання прозових творів; вчити аналізувати прочитане, висловлювати оцінні судження; розвивати зв'язне мовлення учнів; розширювати їх світогляд; виховувати любов до природи.

№015 - Розвиток мовлення. Відгук про книгу

Мета: Розвивати вміння учнів складати відгук на прочитану книжку за поданим планом; розвивати мовлення, мислення учнів, розширювати словниковий запас. Виховувати бажання читати, формувати культуру читача.  

№016-18 - «Що я знаю / умію?»

Мета: формувати загально-навчальні вміння та навичоки узагальнення, систематизація та закріплення вчивченого матеріали, розвивати індивідуальні здібності і забезпечувати умови їх реалізації, сприяння розвитку волі, наполегливості під час навчання, розвитку пам’яті.

№020 - Звуки і букви. Усна народна творчість

Мета: розширити знання учнів про склад і наголос, вчити визначати наголошені й ненаголошені звуки, закріплювати вміння ділити слова на склади; розвивати вміння розпізнавати в слові наголошений і ненаголошений склади, збагачувати словниковий запас учнів, розвивати творче мислення та уяву; виховувати уважність, любов до природи.

№021 - Наголошені і ненаголошені голосні Правильно пишу. Орфограма. Робота з орфографічним словником

Мета: вчити учнів вимовляти слова так, щоб чітко було чути наголошений звук (не розтягуючи слово по складах); ненаголошені голосні звуки [е], [и]. Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова і добору спільнокореневих слів розвивати пам'ять та увагу; виховувати любов до природи.

№022 - Наголошені і ненаголошені голосні. Навчальний діалог

Мета: вчити учнів вимовляти слова так, щоб чітко було чути наголошений звук (не розтягуючи слово по складах); ненаголошені голосні звуки [е], [и]. Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова і добору спільнокореневих слів розвивати пам'ять та увагу; виховувати любов до природи.

№023 - Авторська казка. Вибірковий переказ. Уривки з казки К. Єгорушкіної

Мета: у спільній з дітьми діяльності вчитися більш глибокому проникненню у творчий задум автора тексту; надати можливість кожній дитині самостійно з опорою на алгоритм, оволо­дівати технологію вибіркового переказу тексту на основі попереднього відбору матеріалу на дану тему і створення на цій основі нового вислову. Розвивати здібності відбирати і систематизувати текст; спрямовувати діяльність на розвиток умінь висловлювати думку правильно. Створити умови для емоційного сприйняття твору, співпереживання героям,

складання своєї власної думки про героя на основі його вчинків.

№024 - Чергування голосних у коренях слів. Складання речень

Мета: формувати уявлення учнів про те, що в одному й тому самому корені голосні звуки можуть змінюватися (чергуватися) при змінюванні слів або добиранні споріднених; розвивати вміння зіставляти, узагальнювати; розвивати зв’язне мовлення; виховувати доброзичливість.

№025 - Приголосні тверді, м’які, пом’якшені. Позначення твердості і м’якості на письмі

Мета: поглибити знання учнів про звуки мовлення; забезпечити засвоєння поняття про тверді, м’які й пом’якшені приголосні; формувати вміння розрізняти м’які й пом’якшені приголосні; характеризувати вивчені групи звуків; розвивати усне  мовлення, пам’ять; пунктуаційні навички, творчу уяву учнів; розвивати зорову та слухову пам’ять, уміння застосовувати набуті знання; виховувати любов до рідної мови, прагнення знати всі її закони.

№026 - Дзвінкі та глухі приголосні звуки. Чергування приголосних

Мета: навчати дітей розпізнавати дзвінкі та глухі приголосні звуки; познайомити із поняттям «парні дзвінкі і глухі приголосні звуки» ;

розвивати фонематичний слух; удосконалювати навички правильної  вимови, збагачувати словниковий запас; розвивати творчу уяву, мислення, культуру слухання та мовлення; підтримувати цікавість до світу слів та звуків рідної мови.

№027-28 - Авторська казка. Ю. Ярмиш «Трамвай і щиглик»

Мета: у спільній з дітьми діяльності вчитися більш глибокому проникненню у творчий задум автора тексту; надати можливість кожній дитині самостійно з опорою на алгоритм, оволо­дівати технологію докладного переказу тексту на основі попереднього відбору матеріалу на дану тему і створення на цій основі нового вислову. Розвивати здібності відбирати і систематизувати текст; спрямовувати діяльність на розвиток умінь висловлювати думку правильно. Створити умови для емоційного сприйняття твору, співпереживання героям.

№029-31 - «Що я знаю / умію?»

Мета: повторити та систематизувати знання учнів про звуки, вчити розрізняти і правильно вимовляти дзвінкі та глухі приголосні; удосконалювати вміння та навички дітей, пов'язані з вивченими орфограмами; розвивати зв'язне мовлення, увагу, пам'ять, творчі здібності; виховувати в учнів пізнавальний інтерес до мови.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання