№001 - Моя країна – Україна, а я – її дитина. Звідки ти? Якого ти роду?

Мета: поглибити знання учнів про нашу державу – Україну; познайомити з природою України; розвивати пізнавальні інтереси, уміння робити висновки,

узагальнювати; виховувати патріотів рідної держави, любов до рідного краю.

№002-004 - Символи держави – прапор, герб, гімн. Що це означає – «урочиста пісня?» Хто ти? Щоб не забувати, як кожного звати…  Хто ти? Будемо знайомі! Виготовлення бейджа

Мета: Розширити знання дітей про Батьківщину – Україну; ознайомити із символами України – Гімном, Прапором, Гербом. Виховувати любов до рідної землі, почуття патріотизму, повагу до державних символів України.

№005 - Дорога до школи. Як же безпечно добратись до школи, щоб у біду не потрапить ніколи? Правила безпечного руху.

Мета: Розширити знання дітей про вулицю та дорогу. Вчити дітей розрізняти дорожні знаки ; уважно слухати дорослого та свого товариша; відповідати на запитання. Закріпити знання дітей про значення світлофора, правила дорожнього руху. Виховувати в дітей почуття відповідальності, бути уважним, спостережливим, обачним; виховувати бережливе ставлення до свого життя.

№006 - Тут я вчуся. Напрацювання правил та впровадження рутин.

Мета:  Ознайомити учнів зі школою, із призначенням основних предметів; розвивати інтерес до традицій школи; підтримувати радісний настрій дітей від зустрічі зі школою, друзями, учителями;

Обладнання:  мультимедійний комплект

№007 - Безпека в школі. Що варто дізнатись, щоб безпечно навчатись? Повторення правил та рутин.

Мета: поглибити знання учнів про правила безпечної поведінки в школі; продовжувати формувати навички безпечної поведінки на перервах, у спортивному залі, в їдальні, на сходах; виховувати відповідальність за свої вчинки.

№008 - Для чого ходять у школу? Що потрібно нам дізнатись, щоб з цікавістю навчатись? «Хіба цього навчають в школі?» За Л.Камінським

Мета: познайомити першокласників зі школою; сформувати уявлення про школу як Країну знань; організувати знайомство учнів з однокласниками та вчителем; створити умови для цікавого навчання; виховувати любов до школи, дбайливе ставлення до шкільного майна.

№009 - Як упізнати осінь?

Мета: Розширити знання учнів про стародавні назви місяця жовтня, створити хорошу дружню атмосферу.

№010 - На прогулянці будемо обережними! Як здоровими бути й небезпек оминути? Припускаємо - сперечаємось.

Мета: Сформувати в учнів поняття про безпеку та різні види небезпек; дати уявлення про принципи безпечної життєдіяльності. Формувати уявлення про причини виникнення небезпеки  у дворі та на дитячих майданчиках; виховувати пильність, обережність, розсудливість, почуття відповідальності за свої вчинки.

№011 - 012 - З чого складається світ. Жива і нежива природа.

Мета: Розширити і поглибити знання учнів про природу, її різноманітність; формувати в учнів поняття «природа», «жива природа», «нежива природа»; розвивати вміння групувати предмети за певними ознаками ( належить, не належить до природи), порівнювати предмети живої та неживої природи з метою виявлення відмінностей між ними; розкривати взаємозв’язки  між елементами природи, і довести, що жива природа не може існувати без неживої; виховувати любов до природи, бережне ставлення до неї.

№013 - Рослини восени. Спостереження за особливостями сезонних змін у природі

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про характерні ознаки осені в живій природі, збагачувати знання учнів про рослинний світ рідного краю восени; розвивати пізнавальну активність та творчі здібності учнів, мислення, пам'ять, спостережливість, естетичні почуття, позитивні емоції; пробуджувати бажання любити і охороняти природу, захоплюватися її красою. Виховувати любов до природи.

№014 - Тварини восени. Чому до зими потрібно готуватись? Як тварини до зими готуються?

Мета: Розширювати та уточнювати знання дітей про тварин наших лісів, зміни у житті тварин з приходом осені; розвивати вміння будувати висловлювання за даним початком; уважно слухати текст та відповідати на запитання по його змісту; вчити працювати в групах; виховувати увагу, охайність; любов до тварин та бажання допомагати тваринам у важкий для них зимовий період.

№017 - День школяра. Як правильно його спланувати?

Мета: Ознайомити учнів із типовим розпорядком дня, розкрити його вплив на здоров′я, навчати дітей організовувати свою працю і відпочинок та правильно; формувати уміння позитивного ставлення один до одного

№018 - Стій, сиди, ходи, носи - правильно! Чому здоров’я – Це найважливіше?

Мета: Дати учням поняття про те, що здоров'я - це основа щастя людини, ознайомити з ознаками здоров'я, переконати їх у тому, що здоров'я кожного великою мірою залежить від способу його життя. Навчити піклуватися про свою поставу; навчити правильно сидіти, ходити, носити рюкзак.

№019 - 020 - Що потрібно для навчання? Про що може розказати шкільний портфель? Куди загублені речі ховаються?

Мета:  ознайомити дітей з предметами, які потрібні для навчання, навчити вчасно і уважно збирати рюкзак, спонукати слідкувати за своїми речами; розвивати мовлення; виховувати повагу до однокласників.

№021 - 022 - Хто що робить? Вивчаємо професії. Професії твоїх батьків. Чому дорослим бути – це цікаво? Ким Я хочу стати?

Мета: формувати ключові компетентності; розширити і закріпити знання учнів про різні види професій, відповідні трудові дії та вміння, знаряддя праці, матеріали, спеціальний одяг, про важливість і значення кожної професії та результатів праці людей; розвивати вміння висловлювати свою думку, кругозір учнів, творчу фантазію; виховувати шанобливе ставлення до людей будь-якої професії;

№023 - Хто працює в школі? Хто ще, окрім учителя/-льки,  працює в нашій школі?

Мета: розширити і закріпити знання учнів про професії, люди яких працюють в школі,  трудові дії та знаряддя праці, про важливість і значення кожної з професій людей, результатами праці яких ми найчастіше користуємося у повсякденному житті; виховувати шанобливе ставлення до представників різних професій, вчитися бути вдячними людям, які нас оточують.

№024 - Дорога і транспорт

Мета: ознайомити учнів із видами транспорту; вправляти дітей в умінні класифікувати транспорт за видами; сприяти розвитку мислення, мовлення, пам'яті, навичок безпечної поведінки на дорозі; виховувати повагу до людей, увагу, ввічливість.

№025 - 026 - Безпека на дорозі. Дбай про свою безпеку

Мета: поглибити знання учнів по правила пішохідного руху; вчити читати дорожні знаки, переходити дорогу у відведених для цього місцях; вчити правильної поведінки в небезпечних ситуаціях; виховувати дисциплінованість пішохода, уважність, обережність, формувати прагнення до збереження здоров’я власного та здоров’я інших людей.

№027 - Чим я пізнаю світ? Дотики. Що можна впізнати на дотик?

Мета: ознайомити учнів із органами чуття (очі, вуха, ніс, язик, шкіра); учити називати їх; сприяти розвитку вмінь розпізнавати різноманітні форми предметів; учити знаходити між ними схоже і відмінне, визначати істотні ознаки; розвивати мовлення; виховувати повагу до однокласників.

№028 - Чим я пізнаю світ? Дотики. Хто на долоньках живе?

Мета: ознайомити учнів із органами чуття (очі, вуха, ніс, язик, шкіра); учити називати їх; сприяти розвитку вмінь розпізнавати різноманітні форми предметів; учити  правилам гігієни,  розвивати мовлення; виховувати повагу до однокласників.

№029 - Чим я пізнаю світ? Мої очі. Чому важливо зберігати зір?

Мета: Продовжувати знайомство з органами чуття, розширювати та уточнювати знання дітей про органи зору, про значення зору в житті людини; розвивати бажання пізнавати себе; виховувати дбайливе ставлення до очей; сприяти розвитку бажання пропагувати здоровий спосіб життя в своїй родині, розвивати інтерес до виконання відповідних вправ.

№030 - Чим я пізнаю світ? У світі незвичайних звуків. Чим я чую?

Мета: формувати в учнів елементарне поняття про органи чуття:  вуха; розширити й уточнити уявлення дітей про значення слуху, в житті людини;

розвивати мислення та вміння зосереджувати увагу на різних ознаках певних об'єктів; виховувати в дітей бажання пізнавати навколишній світ, навчити берегти слух.

№031 - Чим я пізнаю світ? Смаки

Мета: Формувати уявлення про орган чуття, язик, та його  роль у житті людини, ознайомити з різними смаками, розвивати зв'язне мовлення, прищеплювати навички рефлексії. Виховувати старанність, почуття відповідальності.

№032 - Чим я пізнаю світ? Запахи

Мета: ознайомити учнів з органом чуття, (носом), за допомогою якого, людина пізнає світ, сприяти розвитку вмінь розпізнавати різноманітні предмети по запаху, визначати властивості предмета, розвивати вміння працювати в парах.

№033 - Чим я пізнаю світ? Для чого нам зуби?

Мета: ознайомити учнів з групами зубів та їхніми функціями, з правилами гігієни порожнини рота; збагатити активний словник учнів такими термінами як «карієс» і «стоматолог»; пояснити значення зубів для людини, повторити правила чищення зубів, з'ясувати, що корисно, а що шкідливо для здоров'я зубів; виховувати вміння правильно доглядати за ротовою порожниною, дбайливо ставитися до збереження свого здоров'я.

№034 - У природі все пов’язане. Чи всі тварини і рослини потрібні на Землі? Припускаємо – сперечаємось.

Мета: навчити дітей встановлювати зв’язки в природі, показати залежність між різними ланками природи; розкрити значення природи в житті людей, тварин; розширити світогляд, збагачувати словниковий запас учнів; формувати дбайливе ставлення до навколишнього ставлення світу; уміння бачити красу природи; виховувати спостережливість.

№035 - Сонце. Чи всьому живому потрібно? Досліджуємо вплив світла. Куди вночі сонечко ховається?

Мета: формувати в учнів уявлення про Сонце, про значення сонячного світла і тепла для рослин, тварин, людини; збагатити знання про сонце як про небесну зорю; допомогти усвідомити що сонце є  єдиним джерелом тепла і світла на землі; сприяти формуванню в учнів потреби до пізнання світу, розвивати увагу, пам'ять, мислення, виховувати гідне ставлення до природи.

№036 - Повітря. Як це працює? Припускаємо – сперечаємось. Незвичайні досліди: повітря і вода. Чому летить літак? Конструювання з паперу

Мета: формувати уявлення про склад повітря, про значення повітря у природі; учити досліджувати властивості повітря, проводити досліди,

розвивати навички і вміння робити висновки, порівняння; виховувати прагнення охороняти чистоту повітря.

№037 - Вода. Якою вона буває? Звідки хмарка воду набирає? Незвичайні досліди: куди цукор зникає? Чому її потрібно берегти?

Мета: формувати в учнів уявлення про воду, про зміни станів води, вміння встановлювати взаємозв’язки води з об’єктами живої і неживої природи, розвивати дослідницький підхід до пізнання властивостей води. Розвивати спостережливість, пам'ять, мислення, наукове світорозуміння. Виховувати бережне ставлення до води.

№038 - Ґрунт. Що потрібно рослині для розвитку? Як насінина соняхом стала. Подорож маленької зернинки.

Мета: дати учням уявлення про ґрунт, його склад; застосовуючи методи дослідницької діяльності, продемонструвати властивості ґрунту; розвивати загально- навчальні вміння учнів; виховувати пошану до землі.

№039 - Рослини.Світ природи розмаїтний. Які бувають рослини? Де вони ростуть?

Мета: Формувати в учнів поняття «дерева», «кущі», «трав’янисті рослини»; розвивати уявлення про різноманітність рослин; вчити порівнювати їх, розрізняти за певними ознаками, розвивати спостережливість, увагу, виховувати бажання доглядати за рослинами та оберігати їх.

№040 - Тварини. Які тварини живуть на Землі? Жива та нежива природа. Міркуємо, повторюємо, аналізуємо.

Мета: розповісти про різноманітність тварин, ознайомити учнів з головними ознаками груп тварин. Розширити і уточнити уявлення дітей про різноманітність тваринного світу, середовище їхнього існування. Формувати поняття «Звірі, птахи, комахи, риби». Знайомити учнів із назвами тварин. Розвивати спостережливість, уміння порівнювати зовнішній вигляд тварин та групувати їх за способом

№041 - Свійські і дикі тварини. Тварини-помічники. Які з них нам знайомі?

Мета: ознайомити учнів з істотними ознаками свійських і диких тварин; учити визначати яку користь приносять свійські тварини людині; розвивати спостережливість, увагу, виховувати дбайливе ставлення до тварин.

№042 - 044 - У двері стукає зима. Нежива  і  Жива  природа взимку.Як  допомогти тваринам  узимку?

Мета: сформувати в учнів уявлення про характерні ознаки зими в неживій природі; розвивати бачення прекрасного в усьому, що нас оточує; прищеплювати любов до природи, виховувати бережливе ставлення до навколишнього світу, обговорити як можна допомогти тваринам взимку, розвивати спостережливість, допитливість, увагу; прищеплювати  бажання працювати  в групі.

№045 - 046 - Зимові розваги. Дбай про здоров’я  взимку.

Мета: розповісти дітям про правила безпечної поведінки під час розваг взимку; вчити дітей берегти власне життя і здоров’я, виховувати обережність, відповідальність, вчити самостійно здобувати знання; висловлювати припущення; виробляти вміння зв'язко висловлювати думки.

№047 - 048 - Святковий  календар  зими. Новий рік і Різдво

Мета: розширити та уточнити зміст свят: день Святого Миколая, Новий рік, Різдво Христове; виховувати інтерес до традицій і творчості інших країн, розвивати творчі здібності дітей, виховувати охайність під час виконання роботи, активізувати творчу ініціативу, сприяти розвитку самостійності творчої ініціативи.

№049 - Змiни в природi взимку

Мета: Ознайомити дітей з характерними ознаками зими в живій і неживій природі, учити спостерігати за природними явищами, фантазувати, робити висновки уточнити і розширити уявлення про природу лісів та їхніх мешканців узимку; розвивати допитливість, критичне мислення, мовлення; виховувати дбайливе ставлення до тварин, викли­кати бажання брати участь в їх охороні. бажання бути природі другом,

 

№050 - Сторінка дослідника

Мета: ознайомити учнів із поняттям «сніжинка»; з приладами та пристроями для проведення найпростіших дослідів; учити проводити дослід і спостереження з метою визначення ознак предмета ; закріплювати знання та використання терміну «прилад»; розвивати спостережливість і увагу; виховувати любов до природи, бажання бути природі другом, досліджувати її явища.

№051 - Праця людей взимку.

Мета: Розширити та уточнити знання дітей про турботи людей взимку: чистять сніг на подвір’ї, підгодовують птахів, ходять з дітками кататись на санчатах. Вчити дітей уважно розглядати сюжетні ілюстрації та відповідати на запитання за їх змістом, складати розповідь; формувати в учнів уявлення про необхідність піклування про тварин узимку, сприяли розвитку розповідного мовлення, спостережливість, уміння порівнювати, виховувати шанобливе ставлення до людської праці, викликали бажання надавати посильну допомогу дорослим. 

№052 - Людина – от що найцікавіше у світі.

Мета: ознайомити з поняттям «людина» та «суспільство», навчити визначати спільне та відмінне між людиною і твариною; повторити що є необхідним для життя тварин і людей; розвивати логічне мислення; виховувати повагу одне до одного.

№053 - Я та інші

Мета:  розширити уявлення про сім’ю, про стосунки між членами родини . Формувати бажання дбати одне про одного, звертатися за допомогою , вчити складати родовідне дерево; розвивати мислення, мовлення дітей; виховувати любов до членів своєї родини, гордість за свій рід, бажання допомагати батькам. 

№054 - 055 - Почуття людини, емоції. Який буває в мене день

Мета: Дати учням уявлення про настрій людей, емоції,  їх вплив  на здоров'я; ознайомити з різними видами емоцій, настрою, вчити їх визначати, дати поняття про вплив настрою, емоцій на самопочуття; розвивати у дітей уміння оцінювати свій емоційний стан, використовувати різні способи для самозаспокоєння; виховувати доброзичливість у спілкуванні, позитивізм.

№056 - Моє улюблене заняття

Мета: Вчити учнів розкривати позитивний образ «Я»; відрізняти здорові і шкідливі захоплення; показати різноманітність смаків і захоплень однолітків; розвивати та стимулювати бажання всебічно розвиватися та цікаво проводити вільний час; виховувати здоровий спосіб життя.

№057 - Винаходи, які придумали діти

Мета: Вчити спостерігати за об’єктами навколишнього світу, робити висновки та узагальнення за результатами власних спостережень, формувати в учнів вміння дослідницької діяльності, ознайомити з можливими способами розвитку в собі вміння винахідника, навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками; розвивати вміння уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування, виховувати працелюбність і допитливість.

№058 - Я  тут  живу

Мета: виховувати в дітей інтерес до місця, де вони живуть; розширити знання про будинки, які бувають будинки, які є зручності в їх будинках, вчити розпізнавати об’єкти, які їх оточують, як користуватися ними; вчити висловлювати свою думку, виховувати любов до рідного краю.  

№059 - Я живу в місті

Мета: познайомити з інфраструктурою рідного міста;

розвивати уміння орієнтуватися у міській обстановці; розширити знання учнів про місто, у якому вони проживають; формувати пізнавальний інтерес про рідний край, рідну країну; виховувати любов до рідного краю.

№060 - Я живу в селі

Мета: розширити знання учнів про село в якому вони проживають; ознайомити з тваринами, які там проживають, їх значення для людини, розвивати пізнавальний інтерес, спостережливість, виховувати почуття патріотизму, любов до рідного краю.

№061 - У музеї. Правила поведінки у музеї

Мета: Познайомити дітей із призначенням музею, ознайомити учнів з видами музеїв і які експонати в них представленні; ознайомити з правилами культурної поведінки в музеї, формувати навички дотримання етикету, формувати вміння працювати в парах, колективі, збагачувати лексичний запас, виховувати шанобливе ставлення до працівників музею.

№062 - Запрошуємо до театру. Моделювання правил поведінки за серією сюжетних зображень

Мета: ознайомити дітей з театром; формувати уявлення про види театру; розвивати пізнавальний інтерес, творчі здібності, пам'ять, мислення, увагу й уяву; виховувати ціннісне ставлення до мистецтва, театральну культуру, доброзичливе ставлення одне до одного, сприяти дотриманню правил поведінки у театрі.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання