№001 - Моя країна – Україна, а я – її дитина. Звідки ти? Якого ти роду?

Мета: поглибити знання учнів про нашу державу – Україну; познайомити з природою України; розвивати пізнавальні інтереси, уміння робити висновки,

узагальнювати; виховувати патріотів рідної держави, любов до рідного краю.

№002-004 - Символи держави – прапор, герб, гімн. Що це означає – «урочиста пісня?» Хто ти? Щоб не забувати, як кожного звати…  Хто ти? Будемо знайомі! Виготовлення бейджа

Мета: Розширити знання дітей про Батьківщину – Україну; ознайомити із символами України – Гімном, Прапором, Гербом. Виховувати любов до рідної землі, почуття патріотизму, повагу до державних символів України.

№005 - Дорога до школи. Як же безпечно добратись до школи, щоб у біду не потрапить ніколи? Правила безпечного руху.

Мета: Розширити знання дітей про вулицю та дорогу. Вчити дітей розрізняти дорожні знаки ; уважно слухати дорослого та свого товариша; відповідати на запитання. Закріпити знання дітей про значення світлофора, правила дорожнього руху. Виховувати в дітей почуття відповідальності, бути уважним, спостережливим, обачним; виховувати бережливе ставлення до свого життя.

№006 - Тут я вчуся. Напрацювання правил та впровадження рутин.

Мета:  Ознайомити учнів зі школою, із призначенням основних предметів; розвивати інтерес до традицій школи; підтримувати радісний настрій дітей від зустрічі зі школою, друзями, учителями;

Обладнання:  мультимедійний комплект

№007 - Безпека в школі. Що варто дізнатись, щоб безпечно навчатись? Повторення правил та рутин.

Мета: поглибити знання учнів про правила безпечної поведінки в школі; продовжувати формувати навички безпечної поведінки на перервах, у спортивному залі, в їдальні, на сходах; виховувати відповідальність за свої вчинки.

№008 - Для чого ходять у школу? Що потрібно нам дізнатись, щоб з цікавістю навчатись? «Хіба цього навчають в школі?» За Л.Камінським

Мета: познайомити першокласників зі школою; сформувати уявлення про школу як Країну знань; організувати знайомство учнів з однокласниками та вчителем; створити умови для цікавого навчання; виховувати любов до школи, дбайливе ставлення до шкільного майна.

№009 - Як упізнати осінь?

Мета: Розширити знання учнів про стародавні назви місяця жовтня, створити хорошу дружню атмосферу.

№010 - На прогулянці будемо обережними! Як здоровими бути й небезпек оминути? Припускаємо - сперечаємось.

Мета: Сформувати в учнів поняття про безпеку та різні види небезпек; дати уявлення про принципи безпечної життєдіяльності. Формувати уявлення про причини виникнення небезпеки  у дворі та на дитячих майданчиках; виховувати пильність, обережність, розсудливість, почуття відповідальності за свої вчинки.

№011 - 012 - З чого складається світ. Жива і нежива природа.

Мета: Розширити і поглибити знання учнів про природу, її різноманітність; формувати в учнів поняття «природа», «жива природа», «нежива природа»; розвивати вміння групувати предмети за певними ознаками ( належить, не належить до природи), порівнювати предмети живої та неживої природи з метою виявлення відмінностей між ними; розкривати взаємозв’язки  між елементами природи, і довести, що жива природа не може існувати без неживої; виховувати любов до природи, бережне ставлення до неї.

№013 - Рослини восени. Спостереження за особливостями сезонних змін у природі

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про характерні ознаки осені в живій природі, збагачувати знання учнів про рослинний світ рідного краю восени; розвивати пізнавальну активність та творчі здібності учнів, мислення, пам'ять, спостережливість, естетичні почуття, позитивні емоції; пробуджувати бажання любити і охороняти природу, захоплюватися її красою. Виховувати любов до природи.

№014 - Тварини восени. Чому до зими потрібно готуватись? Як тварини до зими готуються?

Мета: Розширювати та уточнювати знання дітей про тварин наших лісів, зміни у житті тварин з приходом осені; розвивати вміння будувати висловлювання за даним початком; уважно слухати текст та відповідати на запитання по його змісту; вчити працювати в групах; виховувати увагу, охайність; любов до тварин та бажання допомагати тваринам у важкий для них зимовий період.

№017 - День школяра. Як правильно його спланувати?

Мета: Ознайомити учнів із типовим розпорядком дня, розкрити його вплив на здоров′я, навчати дітей організовувати свою працю і відпочинок та правильно; формувати уміння позитивного ставлення один до одного

№018 - Стій, сиди, ходи, носи - правильно! Чому здоров’я – Це найважливіше?

Мета: Дати учням поняття про те, що здоров'я - це основа щастя людини, ознайомити з ознаками здоров'я, переконати їх у тому, що здоров'я кожного великою мірою залежить від способу його життя. Навчити піклуватися про свою поставу; навчити правильно сидіти, ходити, носити рюкзак.

№019 - 020 - Що потрібно для навчання? Про що може розказати шкільний портфель? Куди загублені речі ховаються?

Мета:  ознайомити дітей з предметами, які потрібні для навчання, навчити вчасно і уважно збирати рюкзак, спонукати слідкувати за своїми речами; розвивати мовлення; виховувати повагу до однокласників.

№021 - 022 - Хто що робить? Вивчаємо професії. Професії твоїх батьків. Чому дорослим бути – це цікаво? Ким Я хочу стати?

Мета: формувати ключові компетентності; розширити і закріпити знання учнів про різні види професій, відповідні трудові дії та вміння, знаряддя праці, матеріали, спеціальний одяг, про важливість і значення кожної професії та результатів праці людей; розвивати вміння висловлювати свою думку, кругозір учнів, творчу фантазію; виховувати шанобливе ставлення до людей будь-якої професії;

№023 - Хто працює в школі? Хто ще, окрім учителя/-льки,  працює в нашій школі?

Мета: розширити і закріпити знання учнів про професії, люди яких працюють в школі,  трудові дії та знаряддя праці, про важливість і значення кожної з професій людей, результатами праці яких ми найчастіше користуємося у повсякденному житті; виховувати шанобливе ставлення до представників різних професій, вчитися бути вдячними людям, які нас оточують.

№024 - Дорога і транспорт

Мета: ознайомити учнів із видами транспорту; вправляти дітей в умінні класифікувати транспорт за видами; сприяти розвитку мислення, мовлення, пам'яті, навичок безпечної поведінки на дорозі; виховувати повагу до людей, увагу, ввічливість.

№025 - 026 - Безпека на дорозі. Дбай про свою безпеку

Мета: поглибити знання учнів по правила пішохідного руху; вчити читати дорожні знаки, переходити дорогу у відведених для цього місцях; вчити правильної поведінки в небезпечних ситуаціях; виховувати дисциплінованість пішохода, уважність, обережність, формувати прагнення до збереження здоров’я власного та здоров’я інших людей.

№027 - Чим я пізнаю світ? Дотики. Що можна впізнати на дотик?

Мета: ознайомити учнів із органами чуття (очі, вуха, ніс, язик, шкіра); учити називати їх; сприяти розвитку вмінь розпізнавати різноманітні форми предметів; учити знаходити між ними схоже і відмінне, визначати істотні ознаки; розвивати мовлення; виховувати повагу до однокласників.

№028 - Чим я пізнаю світ? Дотики. Хто на долоньках живе?

Мета: ознайомити учнів із органами чуття (очі, вуха, ніс, язик, шкіра); учити називати їх; сприяти розвитку вмінь розпізнавати різноманітні форми предметів; учити  правилам гігієни,  розвивати мовлення; виховувати повагу до однокласників.

№029 - Чим я пізнаю світ? Мої очі. Чому важливо зберігати зір?

Мета: Продовжувати знайомство з органами чуття, розширювати та уточнювати знання дітей про органи зору, про значення зору в житті людини; розвивати бажання пізнавати себе; виховувати дбайливе ставлення до очей; сприяти розвитку бажання пропагувати здоровий спосіб життя в своїй родині, розвивати інтерес до виконання відповідних вправ.

№030 - Чим я пізнаю світ? У світі незвичайних звуків. Чим я чую?

Мета: формувати в учнів елементарне поняття про органи чуття:  вуха; розширити й уточнити уявлення дітей про значення слуху, в житті людини;

розвивати мислення та вміння зосереджувати увагу на різних ознаках певних об'єктів; виховувати в дітей бажання пізнавати навколишній світ, навчити берегти слух.

№031 - Чим я пізнаю світ? Смаки

Мета: Формувати уявлення про орган чуття, язик, та його  роль у житті людини, ознайомити з різними смаками, розвивати зв'язне мовлення, прищеплювати навички рефлексії. Виховувати старанність, почуття відповідальності.

№032 - Чим я пізнаю світ? Запахи

Мета: ознайомити учнів з органом чуття, (носом), за допомогою якого, людина пізнає світ, сприяти розвитку вмінь розпізнавати різноманітні предмети по запаху, визначати властивості предмета, розвивати вміння працювати в парах.

№033 - Чим я пізнаю світ? Для чого нам зуби?

Мета: ознайомити учнів з групами зубів та їхніми функціями, з правилами гігієни порожнини рота; збагатити активний словник учнів такими термінами як «карієс» і «стоматолог»; пояснити значення зубів для людини, повторити правила чищення зубів, з'ясувати, що корисно, а що шкідливо для здоров'я зубів; виховувати вміння правильно доглядати за ротовою порожниною, дбайливо ставитися до збереження свого здоров'я.

№034 - У природі все пов’язане. Чи всі тварини і рослини потрібні на Землі? Припускаємо – сперечаємось.

Мета: навчити дітей встановлювати зв’язки в природі, показати залежність між різними ланками природи; розкрити значення природи в житті людей, тварин; розширити світогляд, збагачувати словниковий запас учнів; формувати дбайливе ставлення до навколишнього ставлення світу; уміння бачити красу природи; виховувати спостережливість.

№035 - Сонце. Чи всьому живому потрібно? Досліджуємо вплив світла. Куди вночі сонечко ховається?

Мета: формувати в учнів уявлення про Сонце, про значення сонячного світла і тепла для рослин, тварин, людини; збагатити знання про сонце як про небесну зорю; допомогти усвідомити що сонце є  єдиним джерелом тепла і світла на землі; сприяти формуванню в учнів потреби до пізнання світу, розвивати увагу, пам'ять, мислення, виховувати гідне ставлення до природи.

№036 - Повітря. Як це працює? Припускаємо – сперечаємось. Незвичайні досліди: повітря і вода. Чому летить літак? Конструювання з паперу

Мета: формувати уявлення про склад повітря, про значення повітря у природі; учити досліджувати властивості повітря, проводити досліди,

розвивати навички і вміння робити висновки, порівняння; виховувати прагнення охороняти чистоту повітря.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання