Каталог матеріалів

Урок №5 для 1 класу курсу "Я досліджую світ" за Н. Бібік - Безпека в школі. Що варто дізнатись, щоб безпечно навчатись?

Безкоштовно

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

 

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Н. Бібік, Г. Боднарчук (2018)»

 

Урок№5. Тема: Безпека в школі. Що варто дізнатись, щоб безпечно навчатись?

Очікувані результати: учні орієнтується в приміщеннях школи, свідомо ними користується, розуміє їх призначення; розуміє необхідність дотримуватися правил безпечної поведінки під час уроку, перерви (з опорою на конкретні приклади) сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах і в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

ознайомити учнів з можливими надзвичайними ситуаціями у школі; називати правила безпечної поведінки в школі; навчити вибирати безпечні місця для ігор в школі; розвивати здатність контролювати свою поведінку; виховувати відповідальність за свої вчинки, дисциплінованість.

формування ключових компетентностей:

Інноваційність - відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

інформаційно-комунікаційна компетентність  - учні мають уміти шукати потрібні дані, організовувати, обробляти, аналізувати та оцінювати їх, а також продукувати і поширювати інформацію відповідно до своїх цілей. Ця здатність забезпечує школярам і вчителям можливість успішно продовжувати освіту впродовж усього життя, жити і працювати в інформаційному суспільстві.

вміння вчитися – включатися в роботу відразу після вказівки вчителя, правильно висловлюватися, зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання, вчити застосовувати вивчені правила на практиці;

навчання впродовж життя  – опанування умінь і навичок, необхідних для подальшого навчання, навчання працювати самостійно і в групі;

здоров'язбережувальна – правильно організовувати навчальну діяльність – змінювати види роботи, щоб запобігти втомлювальності учнів, формувати в учнів вміння активно рухатись під час фізкультхвилинки; дбайливе ставлення до власного здоров¢я і збереження здоров¢я інших людей.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація,

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Мотивація навчальної діяльності

Слайд3.

Слайд4. Ранкове коло.

Слайд 5. Робота в парах «Ми йдемо полювати на лева». (діти стають в коло один за одним, вчитель промовляє слова, які супроводжуються певними рухами)

Слайд 6.Хвилинка фенологічних спостережень.

Актуалізація опорних знань

Слайд7. Послухайте вірш.

  • Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником.

Слайд 8. Розглянь малюнок. 

Слайд 9. Розглянь малюноки. 

Слайд 10. Розглянь малюнок.

Слайд 11. Розкажи про правила поведінки в спортзалі.

Слайд 12. Розглянь малюнок.

Слайд 13. Фізкультхвилинка.

Закріплення вивченого

Робота в зошитах.

Слайд 14-15. Сторінка 10, Вправа 1.

Слайд 16. Сторінка 10, вправа 2.

Слайд 17- 21. Складання пам¢ятки «Як потріно поводитися в школі»

Слайд 22. Фізкультхвилинка.

Слайд 23 - 25. Послухайте вірш.

Слайд 26. Дай відповіді на запитання.

Слайд 27. Інтерактивне онлайн завдання.

Рефлексія.

  • «Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO
Коментарі до даного матеріалу поки відсутні