Каталог матеріалів

Урок №6 для 1 класу курсу "Я досліджую світ" за Н. Бібік - Для чого ходять у школу?

Безкоштовно

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

 

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Н. Бібік, Г. Боднарчук (2018)»

 

Урок№6. Тема: Для чого ходять у школу? Що потрібно нам дізнатись, щоб з цікавістю навчатись? «Хіба цього навчають в школі?» За Л.Камінським.

Очікувані результати: учні розуміють важливість навчання; усвідомлює необхідність докладати зусиль для успішних результатів, виконувати обов’язки школяра.

Мета:

формування предметних компетентностей:

розвивати позитивне ставлення до навчання як соціально важливої і значимої праці; стимулювати інтерес до пізнавальної діяльності; підтримувати активність і ініціативу у випробуванні способів пізнання і самовираження у різних видах діяльності; виховувати віру кожного учня в свої сили і здібності

формування ключових компетентностей:

вільне володіння державною мовою, що передбачає вміння усно

й письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано

пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях.

вміння вчитися – включатися в роботу відразу після вказівки вчителя, правильно висловлюватися, зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання, вчити застосовувати вивчені правила на практиці; опанування вміннями і навичками для подальшої освіти, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно й у групі.

здоров'язбережувальна – правильно організовувати навчальну діяльність – змінювати види роботи, щоб запобігти втомлювальності учнів, формувати в учнів вміння активно рухатись під час фізкультхвилинки; дбайливе ставлення до власного здоров¢я і збереження здоров¢я інших людей.

громадянські та соціальні компетентності пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність у житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація,

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Мотивація навчальної діяльності

Слайд3.

Слайд4. Ранкове коло.

Слайд 5. "Естафета дружби"

Слайд 6.Хвилинка фенологічних спостережень.

Актуалізація опорних знань

Слайд7. Бесіда.

Повідомлення теми і мети уроку

  • Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником.

Слайд 8-19. Слухання оповідання «Хіба цього навчають в школі?» За Л.Камінським

Слайд 20. Дай відповідь на запитання.

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

Закріплення вивченого

Робота в зошитах.

Слайд 22-24. Сторінка 11, Вправа 1.

Слайд 25. Сторінка 11, вправа 2.

Слайд 26. Фізкультхвилинка.

Слайд 27. Гра «Будуємо школу»

Слайд 28. Повторення вивченого.

Слайд 29. Інтерактивне онлайн завдання.

Рефлексія.

  • «Обери сонечко, яке відповідає твоєму настрою у кінці уроку.
Коментарі до даного матеріалу поки відсутні