Каталог матеріалів

Урок №1 для 1 класу курсу "Я досліджую світ" за Н. Бібік - Моя країна – Україна, а я – її дитина. Звідки ти? Якого ти роду?

Безкоштовно

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

 

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Н. Бібік, Г. Боднарчук (2018)»

 

Урок№1. Тема: «Моя країна – Україна, а я – її дитина. Звідки ти? Якого ти роду?»

Очікувані результати: учні формують уявлення про Україну як про державу в якій вони народилися і виросли; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах і в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

поглибити знання учнів про нашу державу – Україну; познайомити з природою України; розвивати пізнавальні інтереси, уміння робити висновки, узагальнювати; виховувати патріотів рідної держави, любов до рідного краю.

формування ключових компетентностей:

вільне володіння державною мовою: усвідомлювати роль мови для ефективного спілкування та культурного самовираження;

уміння вчитися: сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

громадянська: цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікувати себе як громадянина України;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: оволодіння навичками стосунків; навчити знайомитися; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа; вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація,

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд3. Мій настрій.

Слайд4. Ранкове коло.

Слайд5. Привітання.

Слайд 6-8. Робота в зошиті.

Актуалізація опорних знань

Слайд 9. Гра «Телевізор» Реклама України.

  • Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

  • Розгорніть підручники на сторінці 4.

Слайд 10. Робота з віршем В. Бірюкова «Добрі слова».

Слайд 11. Дай відповіді на запитання.

Слайд 12.Розповідь вчителя.

Слайд 13. Послухайте вірш.

Фізкультхвилинка

Слайд 14. Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 15-16. Сторінка 4. Вправа 1.

Слайд 17. Сторінка 5. Вправа 2.

Слайд 18. Сторінка 5. Вправа 2.

Слайд 19. Сторінка 5. Вправа 3.

Фізкультхвилинка.

Слайд 20. Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайд 21. Склади речення.

Слайд 22. Логічна вправа.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 23. Висновок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні