s1 s2 s3 s4 s5 s6
preload image preload image

№002 - Ми - однокласники

Мета: сформувати в учнів поняття «однокласники», з'ясувати зміст поняття «доброчинність», формувати в учнів етичні звички; виховувати шанобливе ставлення до людей та навколишнього середовища.

№004 - Моя постава – моє здоров’я

Мета: навчити учнів розпізнавати правильне і неправильне сидіння за партою, ви­значати правильність своєї постави; вчити складати портфель, підтримувати порядок на робочому місці, , приступати до занять лише після того, як наведено порядок на робочому місці (столі, парті; виховувати бажання виконувати вправи для формування правильної по­стави.

№005 - Охайність та особиста гігієна

Мета: вчити дотримуватися правил особистої гігієни та правил охайності; вчити правил догляду за одягом і взуттям; формувати вміння обирати; виховувати бажання доглядати і тримати себе, свій одяг, взуття, робоче місце у чистоті.

№007 - Як я росту

Мета: ознайомити учнів з особливостями здорового росту й розвитку дитини; розглянути фактори, які впливають на гармонійний ріст і розвиток; сприяти усвідомленню учнями необхідності ведення здорового способу життя; прищеплювати інтерес до занять фізичною культурою і спортом; виховувати у дітей ціннісне ставлення до власного здоров’я та стимулювати бажання дбати про нього.

№011 - Чи можна все бачити за допомогою очей

Мета: сформувати в учнів поняття «лупа», «мікроскоп», «бінокль» та способи їх використання; розширити знання учнів про орган зору; розвивати спостережли­вість, мовлення, уважність; виховувати дбайливе ставлення до органів зору.

№012 - Вуха – орган слуху

Мета: ознайомити дітей з поняттям «Вуха» та їх роль у сприйнятті інформації; розкрити значення органів слуху в житті людини; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, уміння працювати в парах, порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, товариські відносини, естетичні почуття.

№017 - Безпечна дорога до школи

Мета: дати поняття про те, що безпечний шлях — це найкращий шлях до школи. Вчити дітей орієнтуватися у довкіллі і вміло обирати конкретний маршрут. Розвивати навички свідомого користування Правилами дорожнього руху. Виховувати у дітей бажання бути уважними на вулицях і дорогах.

№018 - Знайомство зі шкільними  приміщеннями

Мета: познайомити дітей зі школою, класом, працівниками школи; розвивати увагу, спостережливість, навички ефективного спілкування та уміння працювати в команді, створити умови для самовираження учасників, сприяти розвитку навичок спілкування; виховувати толерантність, бережливого ставлення до майна.

№019 - Прогулянка шкільним подвір’ям

Мета: розвивати відчуття краси й багатства природи, спостережливість; ознайомити зі шкільним подвір’ям та об’єктами, які трапляються на ньому; розширювати кругозір учнів; виховувати дбайливе ставлення до природи, любов до рідного краю.

№020 - Наш клас

Мета: ознайомити учнів з правилами поведінки у школі; розвивати вміння спілкуватися з однолітками, близькими; виховувати акуратність, дбайливе ставлення до шкільного майна.

№021 - Кімнатні рослини

Мета: розширити та поглибити знання про кімнатні рослини; розвивати пізнавальний інтерес; виховувати екологічну свідомість, турботливе ставлення до кімнатних рослин, бажання доглядати за ними та оберігати їх.

№023 - Учимося взаємодіяти

Мета: навчати учнів взаємодіяти з іншими людьми, сприяти усвідомленню цінності людського спілкування; виробляти вміння поводження в класному колективі; розвивати у дітей потребу спілкуватися і підтримувати товариські відносини у класі; виховувати ввічливість, тактовність, порядність, чесність.

№025 - Для чого ми проводимо досліди.

Мета: учити проводити дослід і спостереження; розкрити зміст поняття «дослід»; пояснити відмінність між спостереженням і дослідом як різними способами отримання відповідей на питання про навколишній світ; учити проводити спостереження та досліди з метою визначення ознак  та властивостей предметів за допомогою магнітів; розвивати практичні навички, спостережливість; виховувати інтерес до предмета.

№026 - Для чого ми проводимо вимірювання

Мета: розширити уявлення учнів про природу, організм людини та методи їх пізнання; навчати характеризувати предмети чи явища; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, обґрунтовувати свою точку зору; виховувати любов до природи.

№027 - За допомогою чого ми досліджуємо

Мета: навчити розрізняти та використовувати різноманітні прилади для проведення досліджень та спостережень; вивчити будову лупи; формувати здатність до пошуку та засвоєння нових знань; виховувати любов до природи.

№028 - Досліджуємо властивості повітря

Мета: з'ясувати властивості повітря і значення повітря в природі; учити досліджувати властивості повітря, проводити досліди, фіксувати й аналізувати результати, дотримуватися інструкцій і правил техніки безпеки під час проведення демонстраційних дослідів; виховувати пізнавальний інтерес.

№029 - Досліджуємо властивості води.

Мета: формувати уявлення дітей про значення і властивості води, дати уявлення про три стани води у природі, про властивості води розчиняти деякі речовини; продовжувати формувати навички дослідницької роботи; розвивати спостережливість та допитливість; виховувати бережливе ставлення до природних багатств.

№030 - Досліджуємо властивості ґрунту. Значення ґрунту для живої природи

Мета: уточнити і розширити уявлення учнів про ґрунт. Дослідити склад ґрунту. Показати його значення для живої природи і господарської діяльності людини. Формувати вміння спосте­рігати, аналізувати, робити висновки. Показати шляхи забруднення ґрунтів і необхідність природоохоронної роботи. Виховувати бажання піклуватися про природу своєї місцевості.

№031 - Природа навколо нас. Нежива й жива природа

Мета:  розширювати знання учнів про різноманітність природи; розвивати вміння групувати об’єкти неживої та живої природи, порівнювати об’єкти (тіла) живої та неживої природи з метою виявлення відмінностей між ними; розвивати пізнавальну активність учнів; виховувати дбайливе ставлення до природи.

№032 - Сонце - джерело світла й тепла

Мета: збагатити знання про Сонце як небесну зірку. Ознайомити учнів із значенням сонячного тепла і світла. На основі практичної роботи переконати учнів у тому, що все живе тягнеться до сонця. Пробуджувати інтерес до навколишнього світу. Виховувати почуття любові до живого, доброту і людяність.

№034 - Різноманітність рослин. Їх будова

Мета: ознайомити учнів з будовою рослин, формувати вміння розрізняти органи рослин, називати їх, з'ясувати значущість кожної частини рослин; розвивати увагу, мислення, мовлення; виховувати естетичне сприймання рослин, дбайливе ставлення до природи.

№035 - Дерева, кущі, трав’янисті рослини. Листяні і хвойні рослини.

Мета: розширити уявлення учнів про різноманітність рослин; учити порівнювати листяні та хвойні рослини, розрізняти рослини за виглядом, за листям, закріпити знання учнів про будову рослин; розвивати інтерес до дослідницької діяльності; спостережливість, увагу, мислення; виховувати дбайливе ставлення та любов до природи.

№036-037 - Дикорослі і культурні рослини

Мета: ознайомити учнів із видами культурних рослин і зі значенням культурних рослин для людини; формувати інтерес до культурних рослин; учити групувати зображення дикорослих і культурних рослин, пояснюючи сутність групування; наводити приклади кожної групи; розвивати навички логічного мислення і мовлення учнів; виховувати дружелюбність, толерантність.

№038 - Різноманітність тварин. Дикі і свійські тварини

Мета: ознайомити учнів з істотними ознаками диких і свійських тварин. Учити визначати, яку користь приносять свійські тварини людині. Розвивати спостережливість, увагу. Виховувати дбайливе ставлення до тварин.

№039-040 - Комахи і риби

Мета: формувати в учнів поняття «Комахи», «Риби», ознайомити з характерними ознаками комах та риб; розвивати спостережливість, уяву, вміння порівнювати; виховувати бережливе ставлення до природи.

№041 - Птахи і звірі

Мета:  розповісти учням про істотні ознаки птахів та звірів, їх будову, про важливість пір'яного та шерстяного покриву в житті птахів; розширювати знання про їх живлення; виховувати бажання піклуватися про птахів і звірів.

№042 - Охорона природи

Мета: розширити знання учнів про значення природи для життя людей. Скласти правила поведінки в природі; розвивати зв’язне мовлення, збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов та бережне ставлення до природи, бажання захищати її.

№043 - Узагальнювальний урок за розділом «Світ, який оточує»

Мета: перевірити знання учнів за розділом «Світ, який оточує»; розвивати самостійність, зосередженість, увагу, вміння чітко давати відповіді на поставлені запитання; виховувати охайність під час виконання роботи.

№044 - Тіло людини

Мета: показати дітям унікальність кожного людини, усвідомлення неповторності себе й оточення; вивчити будову тіла людини; дати дітям можливість порівняти ознаки людей, відшукати схожі риси та відмінності; пояснити, що таке унікальність; виховувати у дітей шанобливе ставлення до іншої людини не за те, що вона має певні видатні якості або такі якості, які подо­баються нам, а просто тому, що вона має право бути іншою.

№046 - Життєрадісність і здоров’я

Мета: дати учням уявлення про настрій, вплив настрою на самопочуття; допомогти засвоїти правила ввічливого спілкування; прищеплювати корисні звички у спілкуванні з однолітками, дорослими людьми, членами родини; виховувати життєрадісність, взаємоповагу, доброзичливість, любов до інших людей.

№047 - Фізичні вправи і здоров’я. Загартування.

Мета: Ознайомити учнів з фізичними вправами і процедурами загартовування, що сприяють фізичному розвитку; дати учням поради щодо загартування; розвивати прагнення займатися спортом і загартовуванням, аби зміцнити власне здоров’я, щоденно виконувати комплекс вправ ранкової зарядки; виховувати старанність, наполегливість. Виготовити шаблони для тренування очей за зразком або власним задумом.

№048-050 - Який буває відпочинок. Виготовлення настільної гри «Хрестики-нулики»

Мета: ознайомити учнів про те, який буває відпочинок; навчити розпізнавати активний і пасивний відпочинок; сприяти формуванню у дітей свідомого та відповідального ставлення до власного здоров'я як однієї з найважливіших життєвих цінностей; виготовити настільну гру «Хрестики-нулики».

№051-053 - Харчування і здоров’я. Сервірування столу. Правила поведінки за столом. Створення лепбука «Правила поведінки за столом»

Мета: Ознайомити учнів із основними вимогами до раціонального харчування, розглянути правила сервірування столу та поведінки за ним; створити лепбук «Правила поведінки за столом»; виховувати культуру поведінки під час прийому їжі та бережливе ставлення до свого здоров’я.

№055 - Узагальнювальний урок за розділом  «Я і моє здоров’я»

Мета: закріпити знання учнів з теми «Я і моє здоров'я»; повторити будову тіла людини, назви пальців руки, страви української кухні та важливість корисного харчування; виховувати старанність у виконанні основних правил збереження здоров'я.

№056 - Сім’я – найближче моє оточення

Мета: поглибити знання учнів про сім’ю, родину; вчити налагоджувати дружні стосунки з родиною і друзями; сформувати в учнів поняття про найближче оточення, вплив та значення родини у їхньому житті; розвивати вміння доброзичливо спілкуватися з доросли­ми й однолітками; уміння аналізувати стосунки з іншими людьми; виховувати толерантне ставлення до оточуючих.

№057 - Обов’язки в сім’ї, родині

Мета: розширити уявлення учнів про сім'ю, про її склад; уточнити уявлення дітей про сімейні стосунки; ознайомити з основними нормами поведінки, відносинами та обов'язками в сім'ї; розвивати вміння піклуватися про членів сім'ї; розвивати здоров'язберігаючу, загальнокультурну компетентності; виховувати любов і повагу до членів родини, до людей похилого віку, внутрішню потребу у збереженні сім'ї, людяність, доброту, щирість у стосунках.

№058 - Домашні улюбленці

Мета: формувати в учнів уявлення про різноманітність тварин; закріпити знання про значення тварин для людини; ознайомити учнів з життям та повадками собак, котів, декоративних птахів, риб, які найчастіше утримуються в домашніх умовах; розвивати в учнів практичні уміння та навички спостереження й догляду за життям тварин удома; розкривати моральну, естетичну, пізнавальну й практичну цінність домашніх улюбленців; виховувати відповідальність за тих тварин, життя яких залежить від уваги і догляду за ними з боку людини. 

№059-60 - Які матеріали людина використовує в повсякденному житті. Дослідження властивостей штучних матеріалів

Мета: ознайомити учнів з різноманітністю матеріалів, з’ясувати їх походження та  використання людиною; дослідити властивості штучних матеріалів; розвивати увагу, пам’ять мислення; показати важливість різних речовин для розвитку та підтримання життя на Землі; виховувати бережне ставлення до довкілля.

№061 - Винаходи людства

Мета: розширити уявлення учнів про винахідницьку діяльність від найдавніших часів до сьогодення; вчити учнів самостійно здобувати знання, використовуючи прийоми дослідницької роботи; розвивати вміння презентувати результати особистої та спільної діяльності; формувати вміння аналізувати, робити висновки; розвивати пізнавальний інтерес, допитливість; виховувати прагнення до знань.

№062-063 - Родинне дерево. Створення дерева свого роду за зразком чи власним задумом

Мета: розширити уявлення дітей про сім’ю, родину, з’ясувати імена членів родини; навчити складати родинне дерево; розвивати інтерес до історії свого роду, спостережливість, уважність, вміння запам’ятовувати, робити висновки; виховувати почуття духовної єдності поколінь, бажання берегти родину, як часточку великої родини – українського народу.

№064-066 - Родинні традиції і свята. Створення лепбука «День родини»

Мета: ознайомити дітей із родинними традиціями і святами; розповісти про звичаї певної сім'ї, як ці звичаї впливають на виховання дітей; дізнатися, які звичаї побутують у сім'ях учнів; створити лепбук «День родини»; виховувати культуру мовлення, повагу до родинних зв'язків, звичаїв, дбайливе ставлення до батьків.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання