№001 - Я - школяр. Я - школярка

Мета: сформувати в учнів поняття ввічливості, сприяти використанню ввічливих слів «Привіт», «Вітаю», «Добрий ранок», «Добрий день» у повсякденному житті; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, мислення; виховувати ввічливість, повагу до старших та однолітків.

№002-003 - Ми - однокласники

Мета: сформувати в учнів поняття «однокласники», з'ясувати зміст поняття «доброчинність», формувати у школярів етичні звички; виховувати шанобливе ставлення до людей та навколишнього середовища.

№004 - 006 - Чому потрібно дотримуватися розпорядку дня

Мета: познайомити дітей з режимом дня школяра та його вплив на здоров'я; довести необхідність його дотримання; вчити учнів складати розпорядок дня за малюнками, сформувати навички особистої гігієни; виховувати охайність, організованість, працьовитість.

№007 - Моя постава – моє здоров’я

Мета: навчити учнів розпізнавати правильне і неправильне сидіння за партою, ви­значати правильність своєї постави; вчити складати портфель, підтримувати порядок на робочому місці, приступати до занять лише після того, як наведено порядок на робочому місці (столі, парті; виховувати бажання виконувати вправи для формування правильної по­стави.

№008 - Охайність та особиста гігієна

Мета: вчити дотримуватися правил особистої гігієни та правил охайності; вчити правил догляду за одягом і взуттям; формувати вміння обирати; виховувати бажання доглядати і тримати себе, свій одяг, взуття, робоче місце у чистоті.

№009 - Хто я? Який я? Яка я?

Мета: формувати уявлення учнів про якості людини; розкрити взаємозв’язок між дитячими захопленнями та вибором майбутньої професії; розвивати в учнів бажання до саморозвитку та самовдосконалення.

№010 - 011 - Як я росту

Мета: ознайомити учнів з особливостями здорового росту й розвитку дитини; розглянути фактори, які впливають на гармонійний ріст і розвиток; сприяти усвідомленню учнями необхідності ведення здорового способу життя; прищеплювати інтерес до занять фізичною культурою і спортом; виховувати у дітей ціннісне ставлення до власного здоров’я та стимулювати бажання дбати про нього.

№014 - Органи чуття - наші помічники

Мета: ознайомити учнів із органами чуття (очі, вуха, ніс, язик, шкіра); учити називати їх; сприяти розвитку вмінь розпізнавати різноманітні форми предметів; учити знаходити між ними схоже і відмінне, визначати істотні ознаки; розвивати мовлення; виховувати повагу до однокласників.

№015 - Очі - органи зору

Мета: формувати поняття значимість очей, як органу людини; виховувати допитливість, пізнавальний інтерес до власного організму.

№016 - Чи можна все бачити за допомогою очей

Мета: сформувати в учнів поняття «лупа», «мікроскоп», «бінокль» та способи їх використання; розширити знання учнів про орган зору; розвивати спостережли­вість, мовлення, уважність; виховувати дбайливе ставлення до органів зору.

№017 - Вуха – орган слуху

Мета: ознайомити дітей з поняттям «Вуха» та їх роллю у сприйнятті інформації; розкрити значення органів слуху в житті людини; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, уміння працювати в парах, порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, товариські відносини, естетичні почуття.

№018 - 019 - Чи можна все чути за допомогою вух.

Мета: розширити уявлення учнів про орган слуху та прилади, що допомагають розпізнавати недоступні звуки; формувати вміння встановлювати взаємозв’язки між усіма органами людини; формувати  санітарно-гігієнічні навички та бережливе ставлення до вух; виховувати допитливість, пізнавальний інтерес до власного організму, прагнення берегти власне здоров’я. 

№022 - Ніс – орган нюху

Мета: З’ясувати, яке значення у житті людини має нюх, як людина відчуває запахи; розвивати здатність дітей виявляти властивості обстежуваних предметів за запахом; сприяти розвитку спостережливості, мислення дитини; розширювати кругозір дітей; виховувати допитливість, пізнавальний інтерес до власного організму.

№023 - Язик - орган смаку

Мета: ознайомити учнів із органом смаку; учити називати їх; закріплювати знання учнів про органи чуття, що допомагають пізнавати світ; учити визначати властивості предмета; розвивати мислення, увагу; виховувати працьовитість.

№024 - 025 - Безпечна дорога до школи

Мета: дати поняття про те, що безпечний шлях — це найкращий шлях до школи; вчити дітей орієнтуватися у довкіллі і вміло обирати конкретний маршрут; розвивати навички свідомого користування правилами дорожнього руху; виховувати бажання бути уважними на вулицях і дорогах.

№026 - Знайомство зі шкільними  приміщеннями

Мета: познайомити дітей зі школою, класом, працівниками школи; розвивати увагу, спостережливість, навички ефективного спілкування та уміння працювати в команді, створити умови для самовираження учасників, сприяти розвитку навичок спілкування; виховувати толерантність, бережливого ставлення до майна.

№027 - Прогулянка шкільним подвір’ям

Мета: розвивати відчуття краси й багатства природи, спостережливість; ознайомити зі шкільним подвір’ям та об’єктами, які трапляються на ньому; розширювати кругозір учнів; виховувати дбайливе ставлення до природи, любов до рідного краю.

№028 - 029 - Наш клас

Мета: ознайомити учнів з правилами поведінки у класі; розвивати зв’язне мовлення, мислення, увагу, формувати дружні відносини однокласників; виховувати інтерес до знань, бажання ходити до школи, акуратність, дбайливе ставлення до шкільного майна.

№030 - Кімнатні рослини

Мета: розширити та поглибити знання про кімнатні рослини; розвивати пізнавальний інтерес; виховувати екологічну свідомість, турботливе ставлення до кімнатних рослин, бажання доглядати за ними та оберігати їх.

№031 - 032 - Як доглядати за кімнатними рослинами

Мета:  ознайомити учнів із різноманітністю кімнатних рослин, з правилами догляду за ними; розвивати мовлення; виховувати працьовитість, прагнення доглядати за кімнатними рослинами.

№033 - Учимося взаємодіяти

Мета: навчати учнів взаємодіяти з іншими людьми, сприяти усвідомленню цінності людського спілкування; виробляти вміння поводження в класному колективі; розвивати у дітей потребу спілкуватися і підтримувати товариські відносини у класі; виховувати ввічливість, тактовність, порядність, чесність.

№034 - Для чого проводити спостереження

Мета: дати учням уявлення про спостереження та досліди як методи вивчення природи; учити проводити дослід і спостереження; закріплювати знання та використання терміну «органи чуття»; учити проводити досліди і спостереження з метою визначення ознак предмета; розвивати спостережливість і увагу; виховувати колективізм.

№035 - 037 - Для чого ми проводимо досліди

Мета: учити проводити дослід і спостереження; розкрити зміст поняття «дослід»; пояснити відмінність між спостереженням і дослідом, як різними способами отримання відповідей на питання про навколишній світ; учити проводити спостереження та досліди з метою визначення ознак  та властивостей предметів за допомогою магнітів; розвивати практичні навички, спостережливість; виховувати інтерес до предмета.

№038 - Для чого ми проводимо вимірювання

Мета: розширити уявлення учнів про природу, організм людини та методи їх пізнання; навчати характеризувати предмети чи явища; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, обґрунтовувати свою точку зору; виховувати любов до природи.

№039 - За допомогою чого ми досліджуємо

Мета: навчити розрізняти та використовувати різноманітні прилади для проведення досліджень та спостережень; вивчити будову лупи; формувати здатність до пошуку та засвоєння нових знань; виховувати любов до природи.

№040 - 042 - Досліджуємо властивості повітря

Мета: з’ясувати властивості повітря і значення повітря в природі; вчити дітей досліджувати властивості повітря, проводити досліди, фіксувати і аналізувати результати; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення природи, здатність спілкуватися в процесі спільної роботи.

№043 - 044 - Досліджуємо властивості води

Мета: формувати уявлення дітей про значення і властивості води, дати уявлення про три стани води у природі, про властивості води розчиняти деякі речовини; продовжувати формувати навички дослідницької роботи; розвивати спостережливість та допитливість; виховувати бережливе ставлення до природних багатств.

№045 - 046 - Досліджуємо властивості ґрунту. Значення ґрунту для живої природи

Мета: уточнити і розширити уявлення учнів про ґрунт; дослідити склад ґрунту;  показати його значення для живої природи і господарської діяльності людини; формувати вміння спосте­рігати, аналізувати, робити висновки; показати шляхи забруднення ґрунтів і необхідність природоохоронної роботи; виховувати бажання піклуватися про природу своєї місцевості.

№047 - 048 - Природа навколо нас. Нежива й жива природа

Мета:  розширювати знання учнів про різноманітність природи; розвивати вміння групувати об’єкти неживої та живої природи, порівнювати об’єкти (тіла) живої та неживої природи з метою виявлення відмінностей між ними; розвивати пізнавальну активність учнів; виховувати дбайливе ставлення до природи.

№049 - 050 - Сонце - джерело світла й тепла

Мета: збагатити знання про Сонце, як небесну зірку; ознайомити учнів із
значенням сонячного тепла і світла; на основі практичної роботи
переконати учнів у тому, що все живе тягнеться до сонця;

№052 - Різноманітність рослин. Їх будова

Мета: ознайомити учнів з будовою рослин, формувати вміння розрізняти органи рослин, називати їх, з'ясувати значущість кожної частини рослин; розвивати увагу, мислення, мовлення; виховувати естетичне сприймання рослин, дбайливе ставлення до природи.

№053 - Дерева, кущі, трав’янисті рослини. Листяні і хвойні рослини.

Мета: розширити уявлення учнів про різноманітність рослин; учити порівнювати листяні та хвойні рослини, розрізняти рослини за виглядом, за листям, закріпити знання учнів про будову рослин; розвивати інтерес до дослідницької діяльності; спостережливість, увагу, мислення; виховувати дбайливе ставлення та любов до природи.

№054-55 - Дикорослі і культурні рослини

Мета: ознайомити учнів із видами культурних рослин і зі значенням культурних рослин для людини; формувати інтерес до культурних рослин; учити групувати зображення дикорослих і культурних рослин, пояснюючи сутність групування; наводити приклади кожної групи; розвивати навички логічного мислення і мовлення учнів; виховувати дружелюбність, любов до природи.

№056 - Різноманітність тварин. Дикі і свійські тварини

Мета: ознайомити учнів з істотними ознаками диких і свійських тварин; учити визначати, яку користь приносять свійські тварини людині; розвивати спостережливість, увагу; виховувати дбайливе ставлення до тварин.

№057 - 058 - Комахи і риби

Мета: формувати в учнів поняття «Комахи», «Риби», ознайомити з характерними ознаками комах та риб; розвивати спостережливість, уяву, вміння порівнювати; виховувати бережливе ставлення до природи.

№059 - Птахи і звірі

Мета:  розповісти учням про істотні ознаки птахів та звірів, їх будову, про важливість пір'яного та шерстяного покриву в житті птахів; розширювати знання про їх живлення; виховувати бажання піклуватися про птахів і звірів.

№060 - 061 - Охорона природи

Мета: розширити знання учнів про значення природи для життя людей. Скласти правила поведінки в природі; розвивати зв’язне мовлення, збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов та бережне ставлення до природи, бажання захищати її.

№062 - Тіло людини

Мета: показати дітям унікальність кожного людини, усвідомлення неповторності себе й оточення; вивчити будову тіла людини; дати дітям можливість порівняти ознаки людей, відшукати схожі риси та відмінності; пояснити, що таке унікальність; виховувати у дітей шанобливе ставлення до іншої людини не за те, що вона має певні видатні якості або такі якості, які подо­баються нам, а просто тому, що вона має право бути іншою.

№063 - Тіло людини. Дослідження відбитків пальців рук

Мета: ознайомити із поняттями «відбиток», «графіт», повторити назви пальців рук; дослідити власний відбиток пальців рук та частини тіла людини, визначити найголовнішу; виховувати шанобливе ставлення до кожної людини незалежно від відмінностей.

№064 - Життєрадісність і здоров’я

Мета: дати учням уявлення про настрій, вплив настрою на самопочуття; допомогти засвоїти правила ввічливого спілкування; прищеплювати корисні звички у спілкуванні з однолітками, дорослими людьми, членами родини; виховувати життєрадісність, взаємоповагу, доброзичливість, любов до інших людей.

№065 - 066 - Фізичні вправи і здоров’я. Загартування. Виготовлення шаблонів для очей за зразком чи власним задумом

Мета: Ознайомити учнів з фізичними вправами і процедурами загартовування, що сприяють фізичному розвитку; дати учням поради щодо загартування; розвивати прагнення займатися спортом і загартовуванням, аби зміцнити власне здоров’я, щоденно виконувати комплекс вправ ранкової зарядки; виховувати старанність, наполегливість. Виготовити шаблони для тренування очей за зразком або власним задумом.

№067 - 068 - Який буває відпочинок. Виготовлення настільної гри «Хрестики-нулики»

Мета: ознайомити учнів про те, який буває відпочинок; навчити розпізнавати активний і пасивний відпочинок; сприяти формуванню у дітей свідомого та відповідального ставлення до власного здоров'я як однієї з найважливіших життєвих цінностей; виготовити настільну гру «Хрестики-нулики».

№069 - 071 - Харчування і здоров’я. Сервірування столу. Правила поведінки за столом. Створення лепбука «Правила поведінки за столом»

Мета: Ознайомити учнів із основними вимогами до раціонального харчування, розглянути правила сервірування столу та поведінки за ним; створити лепбук «Правила поведінки за столом»; виховувати культуру поведінки під час прийому їжі та бережливе ставлення до свого здоров’я.

№072 - 073 - Корисна їжа. Яка вона?

Мета: формувати поняття корисної та шкідливої їжі; розширити уявлення про позитивний вплив корисної їжі на здоров’я дитини та дорослої людини; виховувати естетичний смак та дбайливе ставлення до здоров’я.

№074 - Сім’я – найближче моє оточення

Мета: поглибити знання учнів про сім’ю, родину; вчити налагоджувати дружні стосунки з родиною і друзями; сформувати в учнів поняття про найближче оточення, вплив та значення родини у їхньому житті; розвивати вміння доброзичливо спілкуватися з доросли­ми й однолітками; уміння аналізувати стосунки з іншими людьми; виховувати толерантне ставлення до оточуючих.

№075 - Обов’язки в сім’ї, родині

Мета: розширити уявлення учнів про сім'ю, про її склад; уточнити уявлення дітей про сімейні стосунки; ознайомити з основними нормами поведінки, відносинами та обов'язками в сім'ї; розвивати вміння піклуватися про членів сім'ї; розвивати здоров'язберігаючу, загальнокультурну компетентності; виховувати любов і повагу до членів родини, до людей похилого віку, внутрішню потребу у збереженні сім'ї, людяність, доброту, щирість у стосунках.

№076 - Домашні улюбленці

Мета: формувати в учнів уявлення про різноманітність тварин; закріпити знання про значення тварин для людини; ознайомити учнів з життям та повадками собак, котів, декоративних птахів, риб, які найчастіше утримуються в домашніх умовах; розвивати в учнів практичні уміння та навички спостереження й догляду за життям тварин удома; розкривати моральну, естетичну, пізнавальну й практичну цінність домашніх улюбленців; виховувати відповідальність за тих тварин, життя яких залежить від уваги і догляду за ними з боку людини. 

№077 - 078 - Які матеріали людина використовує в повсякденному житті. Дослідження властивостей штучних матеріалів

Мета: ознайомити учнів з різноманітністю матеріалів, з’ясувати їх походження та  використання людиною; дослідити властивості штучних матеріалів; розвивати увагу, пам’ять мислення; показати важливість різних речовин для розвитку та підтримання життя на Землі; виховувати бережне ставлення до довкілля.

№079 - Винаходи людства

Мета: розширити уявлення учнів про винахідницьку діяльність від найдавніших часів до сьогодення; вчити учнів самостійно здобувати знання, використовуючи прийоми дослідницької роботи; розвивати вміння презентувати результати особистої та спільної діяльності; формувати вміння аналізувати, робити висновки; розвивати пізнавальний інтерес, допитливість; виховувати прагнення до знань.

№080 - 081 - Родинне дерево. Створення дерева свого роду за зразком чи власним задумом

Мета: розширити уявлення дітей про сім’ю, родину, з’ясувати імена членів родини; навчити складати родинне дерево; розвивати інтерес до історії свого роду, спостережливість, уважність, вміння запам’ятовувати, робити висновки; виховувати почуття духовної єдності поколінь, бажання берегти родину, як часточку великої родини – українського народу.

№082 - 084 - Родинні традиції і свята. Створення лепбука «День родини»

Мета: ознайомити дітей із родинними традиціями і святами; розповісти про звичаї певної сім'ї, як ці звичаї впливають на виховання дітей; дізнатися, які звичаї побутують у сім'ях учнів; створити лепбук «День родини»; виховувати культуру мовлення, повагу до родинних зв'язків, звичаїв, дбайливе ставлення до батьків.

№085 - Мій рідний край

Мета: розширити знання учнів про населений пункт у якому вони проживають; ознайомити з пам’ятками рідного краю; повторити адресу проживання; формувати пізнавальний інтерес про рідний край, рідну країну; виховувати любов до рідного краю та бережливе ставлення.

№086 - 087 - Природа рідного краю. Водойми. Урок-екскурсія.Водойми рідного краю

Мета: ознайомити дітей із природою рідного краю та видами водойм у їхній місцевості; пояснити важливе значення водойм для людини; здійснити екскурсію до водойми, яка розміщена у нашому краї; визначити важливість чистоти довкілля; виховати любов та бережливе ставлення до природи.

№088 - Рослини рідного краю

Мета: ознайомити учнів із різноманітністю рослин рідного краю та поділ їх на групи; спостерігати за ними, встановлювати найпростіші зв’язки між неживою природою та рослинами; розвивати уявлення про різноманітність рослин, вміння групувати рослини за вказаною ознакою, спостережливість, увагу, пам’ять, комунікативні навики; виховувати бажання доглядати за рослинами, оберігати їх, піклуватися про природу.

№089 - Тварини рідного краю

Мета: розширити уявлення учнів про природу рідного краю; формувати   уявлення про диких тварин рідного краю; формувати поняття «лука», ознайомити із тваринами, які мешкають на луці; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати описувати та розпізнавати тварин; розвивати мислення, увагу, спостережливість, бажання пізнавати рідний край; виховувати любов до рідного краю, бережливе ставлення до тварин рідного краю.

№091 - 092 - Чи потрібно охороняти рослини і тварин. Створення з малюнків Червоної книги рідного краю

Мета: ознайомити із поняттям «Червона книга України», місце в ній рослин і  тварин та необхідність їх охорони; створити малюнки з Червоної книги України; виховувати відповідальне ставлення до збереження природи, прагнення брати участь у природоохоронній діяльності; розвивати навички культурного поводження серед природи.

№093 - Поведінка у громадських місцях

Мета: вчити дітей дотримуватися правил поведінки в громадських місцях; створити передумови для усвідомленого сприймання учнями соціальних та морально – правових норм, історичних, національно – культурних традицій українського народу; розвивати спостережливість, вміння коригувати свої дії відповідно до ситуацій; виховувати бажання наслідувати зразки культурної поведінки, приязних, ввічливих стосунків між людьми, ціннісне ставлення до мистецтва.

№094 - Як поводитися з підозрілими предметами. Поведінка із незнайомцями

Мета: ознайомити учнів з основними правилами особистої безпеки при зустрічі з незнайомими людьми та підозрілими предметами; формувати навички правильної поведінки, коли дзвонять у двері, по телефону; вчити, які місця для гри є небезпечними; розвивати здатність орієнтуватися в складних ситуаціях, реально оцінювати небезпеку; виховувати сміливість, спостережливість, винахідливість.

№095 - До кого звертатися у разі виникнення небезпечних ситуацій

Мета: ознайомити учнів з обставинами, що призводять до виникнення небезпечних ситуацій; пояснити, що будь-яка діяльність (праця, навчання, гра тощо) є потенцій­но небезпечною; вчити наводити приклади небезпечних ситуацій у побуті (пожежа, несправність електроприладів, витік газу, порушення водопостачання); продовжити формувати вміння і навички, що допоможуть уникнути небезпечних ситуацій удома за відсутності батьків; спонукати учнів до виконання правил поведінки вдома; виховувати обережність, вміння чинити розсудливо.

№096 - Узагальнювальний урок за розділом «Я і моя громада»

Мета: узагальнити знання учнів за розділом «Я і моя громада»; створити передумови для усвідомленого сприймання учнями соціальних та морально – правових норм, історичних, національно – культурних традицій українського народу; розвивати спостережливість, вміння коригувати свої дії відповідно до ситуацій; виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища, приязних, ввічливих стосунків між людьми, ціннісне ставлення до мистецтва.

№097 - Символи моєї країни

Мета: ознайомити дітей із державною символікою; розширити знання про Герб, прапор, Гімн, легендою їх виникнення; виховувати патріотичні почуття, повагу до символів держави.

№098 - Київ – столиця України

Мета: ознайомити учнів з історією виникнення Києва; формувати уявлення про столицю як головне місто країни; показати архітектурні пам’ятки; розвивати вміння фантазувати, критично мислити, виховувати патріотичні почуття.

№099 - Культура та звичаї українців

Мета: поглибити знання учнів про культурну спадщину України, ознайомити з історичними пам’ятками України; розширювати світогляд із українських  звичаїв; розвивати пам'ять, мислення, зв’язне мовлення, естетичний смак. Виховувати бережливе ставлення до культурної спадщини та звичаїв свого народу, почуття патріотизму.

№100 - Кожен народ має свої народні символи

Мета: ознайомити дітей з різноманітністю символіки в нашому  житті; вчити розрізняти  народні  та державні   символи; розширити   знання про народні символи: вербу, калину, вінок, рушник, вишиванку, національні страви; вчити поводитися в урочистих ситуаціях, у пам’ятних місцях;  розвивати вміння користуватися додатковою літературою; виховувати  патріотичні почуття, повагу до символів Української  держави.

№101 - Україна – європейська держава

Мета: розширити знання учнів про нашу державу, як частину Європи; ознайомити із поняттям «Європа», із символами Європейського союзу; допомогти учням усвідомити важливість європейського об’єднання; розвивати почуття гордості за нашу Батьківщину; виховувати шанобливе ставлення до Європейських традицій.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання