№001 - Я - школяр. Я - школярка

Мета: сформувати в учнів поняття ввічливості, сприяти використанню ввічливих слів «Привіт», «Вітаю», «Добрий ранок», «Добрий день» у повсякденному житті; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, мислення; виховувати ввічливість, повагу до старших та однолітків.

№002-003 - Ми - однокласники

Мета: сформувати в учнів поняття «однокласники», з'ясувати зміст поняття «доброчинність», формувати у школярів етичні звички; виховувати шанобливе ставлення до людей та навколишнього середовища.

№004 - 006 - Чому потрібно дотримуватися розпорядку дня

Мета: познайомити дітей з режимом дня школяра та його вплив на здоров'я; довести необхідність його дотримання; вчити учнів складати розпорядок дня за малюнками, сформувати навички особистої гігієни; виховувати охайність, організованість, працьовитість.

№007 - Моя постава – моє здоров’я

Мета: навчити учнів розпізнавати правильне і неправильне сидіння за партою, ви­значати правильність своєї постави; вчити складати портфель, підтримувати порядок на робочому місці, приступати до занять лише після того, як наведено порядок на робочому місці (столі, парті; виховувати бажання виконувати вправи для формування правильної по­стави.

№008 - Охайність та особиста гігієна

Мета: вчити дотримуватися правил особистої гігієни та правил охайності; вчити правил догляду за одягом і взуттям; формувати вміння обирати; виховувати бажання доглядати і тримати себе, свій одяг, взуття, робоче місце у чистоті.

№009 - Хто я? Який я? Яка я?

Мета: формувати уявлення учнів про якості людини; розкрити взаємозв’язок між дитячими захопленнями та вибором майбутньої професії; розвивати в учнів бажання до саморозвитку та самовдосконалення.

№010 - 011 - Як я росту

Мета: ознайомити учнів з особливостями здорового росту й розвитку дитини; розглянути фактори, які впливають на гармонійний ріст і розвиток; сприяти усвідомленню учнями необхідності ведення здорового способу життя; прищеплювати інтерес до занять фізичною культурою і спортом; виховувати у дітей ціннісне ставлення до власного здоров’я та стимулювати бажання дбати про нього.

№014 - Органи чуття - наші помічники

Мета: ознайомити учнів із органами чуття (очі, вуха, ніс, язик, шкіра); учити називати їх; сприяти розвитку вмінь розпізнавати різноманітні форми предметів; учити знаходити між ними схоже і відмінне, визначати істотні ознаки; розвивати мовлення; виховувати повагу до однокласників.

№015 - Очі - органи зору

Мета: формувати поняття значимість очей, як органу людини; виховувати допитливість, пізнавальний інтерес до власного організму.

№016 - Чи можна все бачити за допомогою очей

Мета: сформувати в учнів поняття «лупа», «мікроскоп», «бінокль» та способи їх використання; розширити знання учнів про орган зору; розвивати спостережли­вість, мовлення, уважність; виховувати дбайливе ставлення до органів зору.

№017 - Вуха – орган слуху

Мета: ознайомити дітей з поняттям «Вуха» та їх роллю у сприйнятті інформації; розкрити значення органів слуху в житті людини; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, уміння працювати в парах, порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, товариські відносини, естетичні почуття.

№018 - 019 - Чи можна все чути за допомогою вух.

Мета: розширити уявлення учнів про орган слуху та прилади, що допомагають розпізнавати недоступні звуки; формувати вміння встановлювати взаємозв’язки між усіма органами людини; формувати  санітарно-гігієнічні навички та бережливе ставлення до вух; виховувати допитливість, пізнавальний інтерес до власного організму, прагнення берегти власне здоров’я. 

№022 - Ніс – орган нюху

Мета: З’ясувати, яке значення у житті людини має нюх, як людина відчуває запахи; розвивати здатність дітей виявляти властивості обстежуваних предметів за запахом; сприяти розвитку спостережливості, мислення дитини; розширювати кругозір дітей; виховувати допитливість, пізнавальний інтерес до власного організму.

№023 - Язик - орган смаку

Мета: ознайомити учнів із органом смаку; учити називати їх; закріплювати знання учнів про органи чуття, що допомагають пізнавати світ; учити визначати властивості предмета; розвивати мислення, увагу; виховувати працьовитість.

№024 - 025 - Безпечна дорога до школи

Мета: дати поняття про те, що безпечний шлях — це найкращий шлях до школи; вчити дітей орієнтуватися у довкіллі і вміло обирати конкретний маршрут; розвивати навички свідомого користування правилами дорожнього руху; виховувати бажання бути уважними на вулицях і дорогах.

№026 - Знайомство зі шкільними  приміщеннями

Мета: познайомити дітей зі школою, класом, працівниками школи; розвивати увагу, спостережливість, навички ефективного спілкування та уміння працювати в команді, створити умови для самовираження учасників, сприяти розвитку навичок спілкування; виховувати толерантність, бережливого ставлення до майна.

№027 - Прогулянка шкільним подвір’ям

Мета: розвивати відчуття краси й багатства природи, спостережливість; ознайомити зі шкільним подвір’ям та об’єктами, які трапляються на ньому; розширювати кругозір учнів; виховувати дбайливе ставлення до природи, любов до рідного краю.

№028 - 029 - Наш клас

Мета: ознайомити учнів з правилами поведінки у класі; розвивати зв’язне мовлення, мислення, увагу, формувати дружні відносини однокласників; виховувати інтерес до знань, бажання ходити до школи, акуратність, дбайливе ставлення до шкільного майна.

№030 - Кімнатні рослини

Мета: розширити та поглибити знання про кімнатні рослини; розвивати пізнавальний інтерес; виховувати екологічну свідомість, турботливе ставлення до кімнатних рослин, бажання доглядати за ними та оберігати їх.

№031 - 032 - Як доглядати за кімнатними рослинами

Мета:  ознайомити учнів із різноманітністю кімнатних рослин, з правилами догляду за ними; розвивати мовлення; виховувати працьовитість, прагнення доглядати за кімнатними рослинами.

№033 - Учимося взаємодіяти

Мета: навчати учнів взаємодіяти з іншими людьми, сприяти усвідомленню цінності людського спілкування; виробляти вміння поводження в класному колективі; розвивати у дітей потребу спілкуватися і підтримувати товариські відносини у класі; виховувати ввічливість, тактовність, порядність, чесність.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання