Каталог матеріалів

Урок №7 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Як я росту

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

Урок № 7. Тема «Як я росту?»

Очікувані результати: учні формують уявлення етапи розвитку людини; засвоюють інформацію про те, що сприяє повноцінному розвитку дітей; поповнюють словниковий запас; розвивають навички самодисципліни; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити вимірювати свій зріст; усвідомлювати свою особистість; учити самодисципліні; вдосконалювати навички аналізу ситуації; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: учити організовувати свою працю для досягнення мети; знаходити і накопичувати потрібні знання, способи для розв’язання завдань; будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: вчити продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, використовувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа; розвивати уміння формувати власну точку зору й доводити власну позицію;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення до свого здоров’я; розвивати дбайливе ставлення до свого здоров’я: розпорядок дня, гігієнічний догляд за тілом.

Обладнання та наочність: мультимедійна презентація, кубики LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Пригадай, як ви зростав та розвивався? 

Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні поговоримо про етапи розвитку людини. А також дізнаємось, що сприяє повноцінному розвитку дитини і чому необхідно дотримуватись режиму дня.

Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Слайд 5. Робота з ілюстраціями.

Слайд 6. Робота над віршем. ДУБОЧКИ

Слайд 7. Міркуємо. Як люди дізнаються про свій зріст?

Який був ваш зріст при народженні? Як змінився ваш зріст?

З допомогою дорослих виміряйте свій зріст. Який він?

Слайд 8. Слухаємо та розповідаємо. Чи знаєте ви що сприяє росту і розвитку?

Фізкультхвилинка

Слайд 9. Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 11. Сторінка 24. Вправи 1,2.

Слайд 12. Сторінка 24. Вправа 3. Поспостерігай як ти ростеш.

Слайд 13. Сторінка 25. Вправа 4. З’єднай кожен предмет із зображенням дитини у відповідному віці. Чи є предмети, які використовують у різних періодах життя людини?

Слайд 14. Сторінка 25. Вправа 5. Попрацюйте в парах.

Фізкультхвилинка

Слайд 15. Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайд 16. Сторінка 25. Вправа 6. Попрацюй самостійно.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 17. Висновок

Слайд 18. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 19. Рефлексія. Вправа «Веселка»

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні