Каталог матеріалів

Урок №9 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Органи чуття — наші помічники

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

 

Урок № 9. Тема «Органи чуття»

Очікувані результати: учні формують уявлення про органи чуття; засвоюють інформацію про пізнання світу людиною; поповнюють словниковий запас; розвивають навички самодисципліни; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити аналізувати, співставляти, досліджувати; учити самодисципліні; вдосконалювати навички аналізу ситуації; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; контролювати й оцінювати свої результати; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; оволодіти навичками самодисципліни; проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів та потреб наявних у суспільстві; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа; розвивати уміння формувати власну точку зору й доводити власну позицію;

здоров’язберігаючої: розвивати дбайливе ставлення до свого здоров’я: розпорядок дня, гігієнічний догляд за тілом.

Обладнання та наочність: мультимедійна презентація, кубики LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайди 4-8. Відгадайте загадки.

Повідомлення теми і мети уроку

Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Слайди 9-13. Робота з таблицею.

Слайд 14. Установіть відповідність між об’єктом та ознакою..

Слайд 15. Робота з ілюстраціями.

Фізкультхвилинка

Слайд 16. Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 18. Сторінка 31. Вправа 1. Утвори пари.

Слайд 19. Сторінка 31. Вправа 2.Скільки у людини органів чуття?

Слайд 20. Сторінка 31. Вправа 3.Установи відповідність.

Слайд 21. Сторінка 32. Вправа 4. Упиши назви органів чуття людини або намалюй.

Фізкультхвилинка

Слайд 22. Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайд 23. Сторінка 32. Вправа 5

Слайд 24. Сторінка 33. Вправа 6.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 25. Висновок

Слайд 26. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 27. Рефлексія «Мій настрій».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні