Каталог матеріалів

Урок №3 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Чому потрібно дотримуватися розпорядку дня

Безкоштовно

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

 

Урок № 3. Тема «Чому потрібно дотримуватись розпорядку дня»

Очікувані результати: учні формують уявлення про час; засвоюють інформацію про розпорядок дня; поповнюють словниковий запас; розвивають навички планування та самодисципліни; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити планувати свій день; учити самодисципліні; вдосконалювати навички аналізу ситуації; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; контролювати й оцінювати свої результати; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: оволодіти навичками самодисципліни; проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів та потреб наявних у суспільстві; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа; розвивати уміння формувати власну точку зору й доводити власну позицію;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення до психічного здоров’я свого та оточуючих; розвивати дбайливе ставлення до свого здоров’я: розпорядок дня, гігієнічний догляд за тілом.

Обладнання та наочність: мультимедійна презентація, кубики LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4.

  • Що можна зробити, що б всюди приходити вчасно?

Повідомлення теми і мети уроку

  • Сьогодні поговоримо про те, як планувати свій час. А також дізнаємось, що таке розпорядок дня і чому його необхідно дотримуватись.
  • Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Слайд 5. Робота з ілюстраціями.

Слайд 6. Перевіряємо себе.

  • Назвіть дні тижня. Розкажіть про свій розпорядок дня: у робочі дні, у вихідні.

Слайд 7. Робота над віршем С. Гарбуз.

Слайд 8. Слухаємо. Розповідаємо.

  • За малюнком розкажіть про розпорядок дня школярів.

Слайди 9-10. Робота з загадками.

Слайд 11. Поміркуй і розкажи.

  • Чому хлопчик на малюнку втомлений? Що ви йому порадите?

Фізкультхвилинка

Слайд 12. Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 14. Сторінка 9. Вправа 1.

Слайд 15. Сторінка 9. Вправа 2.

Слайд 16. Сторінка 9. Вправа 3.

Слайд 17. Сторінка 10. Вправа 4.

Слайд 18. Робота в групах. Сторінка 10. Вправа 5.

Слайд 19.. Сторінка 11. Вправа 6.

Слайд 20. Сторінка 11. Вправа 7.

Фізкультхвилинка

Слайд 21. Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайд 22. Зошит сторінка 12 вправа 8.

Слайд 23. Зошит сторінка 12 вправа 9.

Слайд 24 Зошит сторінка 12 вправа 10.

  • Розкажи про свій розпорядок дня.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 25. Висновок

Слайд 26. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 35. Рефлексія «Мій настрій».

  • Створимо пірамідку нашого настрою.
Коментарі до даного матеріалу поки відсутні