Каталог матеріалів

Урок №12 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Вуха — орган слуху

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

 

Урок № 12. Тема «Вуха - орган слуху»

Очікувані результати: учні поповнюють словниковий запас; формують уявлення про орган слуху; розвивають навички самодисципліни; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити планувати свій день; учити самодисципліні; вдосконалювати навички аналізу ситуації; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; контролювати й оцінювати свої результати; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (будувати монологічне мовлення, говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: оволодіти навичками самодисципліни; проектувати стратегії свого життя з урахуванням власних інтересів; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: розвивати уміння формувати власну точку зору й доводити власну позицію; вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення до свого психічного здоров’я свого; розвивати дбайливе ставлення до свого здоров’я: берегти слух.

Обладнання та наочність: мультимедійна презентація, кубики LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Прислухайтеся до звуків навколо себе.

Що ми чуємо? Як ми чуємо?

Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні поговоримо про вуха, як орган слуху. А також дізнаємось, як стежити за здоров’ям вух.

Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Слайд 5. Робота з ілюстраціями.

Слайд 6. Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 7. Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 8. Працюємо з ілюстраціями.

Слайд 9. Хвилинка - цікавинка.

Фізкультхвилинка

Слайд 10. Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 12. Сторінка 38. Вправа 1.

Слайд 13. Сторінка 38. Вправа 2.

Слайд 14 Сторінка 38. Вправи 3.

Слайд 15. Сторінка 39. Вправа 4.

Фізкультхвилинка

Слайд 16. Рухлива вправа.

Слайд 17 Сторінка 39. Вправи 5.

Закріплення вивченого

Слайд 18. Робота в групах. Сторінка 39. Вправа 6.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 20. Висновок

Слайд 21. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 35. Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні