Каталог матеріалів

Урок №11 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Чи можна все бачити за допомогою очей

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

Урок № 11. Тема «Чи можна все бачити за допомогою очей»

Очікувані результати: учні формують уявлення про гігієну; засвоюють інформацію про здоров’я зору; поповнюють словниковий запас; розвивають навички самодисципліни; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити дотримуватись гігієни; учити берегти зір; вдосконалювати навички аналізу ситуації; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; контролювати й оцінювати свої результати; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: формувати моральні якості культурної охайної особистості; розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: вдосконалювати уміння здобувати нові знання на основі наявних; розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: формувати усвідомлення учнями ролі та місця гігієни в його житті; оволодіти навичками самодисципліни; проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів та потреб наявних у суспільстві; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати охайність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа; розвивати уміння формувати власну точку зору й доводити власну позицію;

здоров’язберігаючої: розвивати дбайливе ставлення до свого здоров’я: гігієнічний догляд за тілом.

Обладнання та наочність: мультимедійна презентація, кубики LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Як можна побачити дрібні об’єкти?

Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні поговоримо про те, чи все можна побачити очами. А також дізнаємось, що таке лупа, мікроскоп та бінокль і дослідимо чому необхідно берегти зір.

Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Слайд 5. Словничок.

Слайд 6. Вийдіть на вулицю і спробуйте розглянути дрібні об’єкти.

Слайд 7. Поміркуй.

Слайд 8. Хвилинка – цікавинка.

Слайд 9. Міркуємо.

Бінокль та окуляри допомагають людині краще бачити об’єкти.

Найдрібніші об’єкти можна побачити за допомогою лупи або мікроскопа.

Фізкультхвилинка

Слайд 10. Рухлива вправа.

Слайд 11. Поміркуйте.

Слайд 12. Робота з ілюстраціями.

Слайд 13. Робота з ілюстраціями.

Слайд 14. Досліди.

Робота в зошитах.

Слайд 16. Сторінка 36. Вправа 1.

Фізкультхвилинка

Слайд 17. Зарядка для очей.

Закріплення вивченого

Слайд 18. Сторінка 36. Вправа 2.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 19. Висновок

Слайд 20. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 21. Рефлексія «Зірковий настрій».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні