Каталог матеріалів

Урок №8 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Як я пізнаю навколишній світ

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

Урок № 8. Тема «Як я пізнаю навколишній світ»

Очікувані результати: учні формують уявлення пізнання навколишнього світу; засвоюють інформацію про те, що сприяє повноцінному розвитку дітей; поповнюють словниковий запас; розвивають навички самодисципліни; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

усвідомлювати свою особистість; учити самодисципліні; вдосконалювати навички аналізу ситуації; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: учити організовувати свою працю для досягнення мети; знаходити і накопичувати потрібні знання, способи для розв’язання завдань; будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії;

загальнокультурної: Поширити знання про способи пізнання світу, про професії людей; розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: вчити продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, використовувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: розвивати уміння формувати власну точку зору й доводити власну позицію; вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення до свого здоров’я; розвивати допитливість;

Обладнання та наочність: мультимедійна презентація, кубики LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Запропонуйте запитання до кожного фото.

Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні поговоримо про пізнання нами навколишнього світу. А також дізнаємось, що ж таке навколишній світ і чому його необхідно вивчати.

Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Слайд 5. Словничок.

Слайд 6. Міркуємо.

Слайд 7. Робота з ілюстраціями.

Слайд 8. Слухаємо та розповідаємо.

Слайд 9. Словничок. Що означає пізнати самого себе??

Слайд 10. Робота з віршем. Василя Симоненка

. Фізкультхвилинка

Слайд 11. Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 13. Сторінка 27. Вправа 1

Слайд 14  Сторінка 27. Вправа 2. Досліди.

Слайд 15. Сторінка 28. Вправа 3. Познач фото, на яких діти дізнаються про нове.

Слайд 16  Сторінка 28. Вправа 4. Намалюй предмет з довкілля.

Слайд 17  Сторінка 28. Вправа 5. За фото придумай назви вулиць.

Фізкультхвилинка

Слайд 18  Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайд 19. Сторінка 29. Вправа 6. Які дії зображено на фото?

Слайд 20. Сторінка 29. Вправа 7. Люди яких професій так кажуть?

Слайд 21. Сторінка 29. Вправа 6. Познач, люди яких професій працюють у твоїй школі.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 22. Висновок

Слайд 23. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 24. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні