Каталог матеріалів

Урок №10 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Очі — орган зору

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

Урок №10. Тема «Очі – орган зору»

Очікувані результати: учні формують уявлення орган зору; засвоюють інформацію про підтримання здоров’я зору; поповнюють словниковий запас; розвивають навички самодисципліни; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

дати уявлення про орган зору – очі; учити дотримуватись безпеки органу зору; учити самодисципліні; вдосконалювати навички аналізу ситуації; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; контролювати й оцінювати свої результати;

загальнокультурної: формувати якості, необхідні для підтримання здоров’я; розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: формувати усвідомлення здоров’я як вищої життєвої цінності; оволодіти навичками самодисципліни; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; вдосконалити знання про взаємозв’язок організму людини з природнім і соціальним оточенням;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа; розвивати уміння формувати власну точку зору й доводити власну позицію;

здоров’язберігаючої: формувати уявлення і поняття про здоров’я, здоровий спосіб; розвивати дбайливе ставлення до свого здоров’я: розпорядок дня, гігієнічний догляд за тілом.

Обладнання та наочність: мультимедійна презентація, кубики LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Поміркуй. Чим ми бачимо?

Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні поговоримо про тещо таке орган зору. А також дізнаємось, що таке як і чому її необхідно стежити за здоров’ям зору.

Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Слайд 4. Словничок. Поміркуй, чим ми бачимо.

Слайд 5. Словничок.

Слайд 6. Поміркуй. Як допомагають нам очі.

Слайд 7. Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 8. Поміркуй і розкажи.

Слайд 9. Хвилинка-цікавинка.

Фізкультхвилинка

Слайд 10. Зарядка для очей.

Слайди 11-13. Робота з ілюстраціями.

Робота в зошитах.

Слайд 15. Сторінка 34. Вправа 1.

Слайд 16.  Сторінка 34. Вправа 2.Попрацюйте в парах.

Слайд 17  Сторінка 34. Вправа 3.Поміркуй.Які очі сумні, а які веселі?

Фізкультхвилинка

Слайд 18. Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайд 19. Сторінка 35. Вправа 4. З яких дерев це листя?

Слайд 20. Сторінка 15. Вправа 6. Досліди малюнок за допомогою органу зору.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 21  Висновок

Слайд 22. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 23. Рефлексія.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні