Каталог матеріалів

Розробки уроків математики для 2 класу за Гісь О. М., Філяк І. В

№025 - Взаємозв’язок дій додавання та віднімання. Діагностична робота: компетентнісний тест.

Мета: узагальнити й систематизувати знання про взаємозв’язок дії додавання та віднімання; активізувати розуміння взаємозв’язку між додаванням і відніманням, правила знаходжень невідомих компонентів; формувати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення.

№026 - Пряма. Відрізок. Їх побудова.

Мета: засвоїти математичні поняття «відрізок», «пряма»; визначати властивості цих фігур; вчити креслити і порівнювати відрізки; розвивати ініціативність, винахідливість, логічне мислення, зорову пам’ять; виховувати наполегливість, акуратність.

№027 - Промінь. Кути. Прямі кути. Кути, що не є прямими. Побудова прямих кутів.

Мета: ознайомити учнів з поняттям «прямий кут»; сформувати практичні навички визначення прямого кута за допомогою косинця і без нього; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, просторову уяву; виховувати спостережливість і допитливість

№028 - Прямі та криві лінії. Розпізнавання многокутників

Мета: ознайомити учнів з поняттям прямі та криві лініями; сформувати практичні навички розпізнавання многокутників; продовжити роботу по вдосконаленню техніки усної лічби; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, просторову уяву; виховувати спостережливість і допитливість.

№029 - Креслення відрізків заданої довжини. Закономірності.

Мета: ознайомити учнів з кресленням відрізків заданої довжини; сформувати практичні навички розпізнавання многокутників; продовжити роботу по вдосконаленню техніки усної лічби; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, просторову уяву; виховувати спостережливість і допитливість.

№030 - Розпізнавання геометричних тіл за їх описом.

Мета: ознайомити учнів з геометричними тілами та їх описом; продовжити роботу по вдосконаленню техніки усної лічби; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, просторову уяву; виховувати спостережливість і допитливість.

№031 - Одиниці довжини і співвідношення між ними. Перетворення дециметрів у сантиметри з метою порівняння довжини.

Мета: повторити співвідношення між одиницями вимірювання величин, розвивати навички виконання дій з іменованими числами; удосконалювати вміння знаходити значення виразів зі змінною; розвивати мислення, мовлення; виховувати допитливість

№032 - Поняття «іменоване число». Дії над іменованими числами, вираженими в одиницях довжини двох найменувань. Перетворення «мішаного» іменованого числа у звичайне.

Мета: актуалізувати поняття «іменоване число»; розвивати навички виконання дій над іменованими числами, вираженими в одиницях довжини двох найменувань; перетворення «мішаного» іменованого числа у звичайне; розвивати мислення, мовлення; виховувати допитливість.

№033 - Закріплення вивченого про одиниці довжини.

Мета: узагальнити й систематизувати знання про одиниці довжини; розвивати уміння виконувати дії з іменованими числами; формувати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення.

№034 - Задачі на знаходження третього числа за сумою двох інших.

Мета: ознайомити учнів із задачами на знаходження третього числа за сумою двох інших; формувати вміння розв’язувати задачі цього виду, обчислювальні навички додавання й віднімання чисел; розвивати логічне мислення; стимулювати інтерес до вивчення математики.

№035 - Задачі на знаходження суми трьох доданків.

Мета: розвивати вміння розв’язувати задачі на знаходження суми трьох доданків; активізувати розуміння взаємозв’язку між додаванням і відніманням; формувати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення.

№036 - Додавання одноцифрових чисел частинами.

Мета: ознайомити учнів з додаванням числа частинами; актуалізувати знання найпростіших математичних виразів суми та вміти їх читати та записувати; розв’язувати задачі; вправляти у знаходженні невідомого доданка; розвивати логічне мислення; стимулювати інтерес до вивчення математики.