Каталог матеріалів

Розробки уроків математики для 2 класу за Гісь О. М., Філяк І. В

№098 - Таблиці множення числа 8 і числа 9. Таблиці ділення на 8 і на 9.

Мета: вчити таблицю множення та ділення числа на 8 і на 9; розв’язувати задачі на множення; удосконалювати обчислювальні навички, розвивати вміння обчислювати вирази на дії різного ступеня з використанням таблиці множення; виховувати любов до математики.

№099 - Правило множення і ділення на 1. Ділення числа на рівне йому число. Множення на 0. Ділення 0. Неможливість ділення на нуль.

Мета: ознайомити учнів з випадками множення та ділення числа на одиницю і діленням рівних чисел, з випадками ділення та множення нуля; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне; розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

№100 - Правило множення і ділення на 10. Розв'язування задач.

Мета: вчити правило множення та ділення на 10; розв’язувати задачі на множеннята ділення; удосконалювати обчислювальні навички, розвивати вміння обчислювати вирази на дії різного ступеня з використанням таблиці множення та ділення; виховувати любов до математики.

№101 - Істотні ознаки кола і круга. Точки, які належать або не належать колу (кругу). Повторення вивченого за рік.

Мета: актуалізувати поняття «коло», «круг»; удосконалювати вміння складати та розв'язувати задачі, порівнювати вирази та числа, обчислювати вирази; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне.