№001 - Повторюємо нумерацію чисел першої сотні

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про нумерацію чисел першої сотні; актуалізувати вміння учнів лічити в межах 100, формувати уявлення про натуральні числа як такі, що використовуються у лічбі предметів, формувати уявлення про натуральний ряд чисел; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розрядів десятків та одиниць, уявлення про позиційний принцип запису двоцифрових чисел; формувати вміння записувати двоцифрові числа, подавати їх у вигляді суми розрядних доданків; актуалізувати знання складу чисел у межах 10 та розуміння сутності арифметичних дій додавання й віднімання.

№002 - Порівнюємо числа

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про нумерацію чисел першої сотні; актуалізувати уявлення про натуральний ряд чисел, послідовність чисел першої сотні, поняття одноцифрового й двоцифрового чисел; закріпити знання складу чисел першого десятка, вміння виконувати схематичну інтерпретацію арифметичних дій додавання й віднімання.

№003 - Порівнюємо числа

Мета: узагальнити й систематизувати знання нумерації першої сотні; актуалізувати вміння читати й записувати числа, відтворювати послідовність чисел першої сотні, додавати й віднімати число 1, додавати й віднімати круглі числа, додавати до круглого числа одноцифрове, віднімати від двоцифрового числа його десятки або одиниці; узагальнити й систематизувати вміння додавати й віднімати числа на основі нумерації; закріпити розуміння способів порівняння чисел у межах 100, правила різницевого порівняння.

№004 - Повторюємо арифметичні дії додавання та віднімання

Мета: актуалізувати розуміння суті арифметичних дій додавання й віднімання, їх схематичного зображення, уявлення про вирази, суму і різницю, знання назв компонентів і результатів дій додавання й віднімання, розуміння взаємозв’язку між додаванням і відніманням, правил знаходження невідомих компонентів; узагальнити й систематизувати прийоми додавання й віднімання в межах 10; закріпити вміння застосовувати правило різницевого порівняння, прийоми додавання й віднімання на підставі нумерації чисел першої сотні.

№005 - Досліджуємо задачі

Мета: актуалізувати знання нумерації чисел першої сотні, розуміння суті арифметичних дій додавання й віднімання, навички додавання й віднімання в межах 10, поняття задачі, знання її структури; узагальнити й систематизувати уявлення про математичні структури задач, що містять відношення поєднань частин у ціле, вилучення частин з цілого або різницевого порівняння.

№006 - Досліджуємо задачі

Мета: актуалізувати знання нумерації чисел першої сотні; навички лічби в межах 10, поняття задачі, уявлення про обернену задачу, про трійки взаємно обернених задач; вчити складати обернені задачі до даної.

№007 - Аналізуємо задачу

Мета: актуалізувати навички усної лічби в межах 10, знання опорних схем задач і вміння вибирати арифметичну дію, якою розв’язується задача; знайомити учнів із аналітичними міркуваннями під час розв’язування задачі, з новим порядком роботи над задачею за пам’яткою № 2; закріпити вміння знаходити значення виразів на дві дії, правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій додавання й віднімання, знання складу чисел першого десятка та навички вимірювання довжин відрізків.

№008 - Досліджуємо задачі

Мета: формувати вміння розв’язувати задачі, актуалізувати уявлення учнів про об’ємні фігури (геометричні тіла), навички усної лічби в межах 10, 100; формувати вміння вибирати числові дані, достатні для відповіді на запитання задачі, шляхом подання задач із двома запитаннями; закріпити вміння знаходити невідомий компонент арифметичної дії додавання або віднімання, уявлення про грошові одиниці.

№009 - Досліджуємо математичні вирази, рівності й нерівності

Мета: актуалізувати поняття «рівність», «нерівність», «математичний вираз» (сума та різниця), поняття про істинні та хибні рівності й нерівності, значення виразу; закріплювати вміння порівнювати математичні вирази; формувати вміння обирати числові дані, достатні для відповіді на запитання задачі шляхом постановки запитання до даної умови.

№010 - Повторюємо геометричні фігури. Величини.

Мета: актуалізувати уявлення про пряму інію, промінь, відрізок, многокутники, круг; систематизувати та узагальнити уявлення про величини – довжину, масу, місткість; вчити порівнювати, додавати й віднімати величини.

№011 - Додаємо і віднімаємо числа в межах 100.

Мета: узагальнити й систематизувати розуміння прийомів додавання й віднімання чисел в межах 100 без переходу через розряд; формувати обчислювальні навички; актуалізувати навички додавання й віднімання чисел в межах 10, знання прийомів додавання (віднімання) одноцифрового числа до (від) двоцифрового; формувати вміння розв’язувати задачі за пам’яткою № 2.

№012 - Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа порозрядно.

Мета: формувати обчислювальні навички додавання і віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд; актуалізувати вміння подавати число у вигляді суми розрядних доданків, випадки додавання й віднімання одноцифрового числа та круглого числа; узагальнити розуміння прийому порозрядного додавання й віднімання двоцифрових чисел; формувати вміння розв’язувати задачі.

№013 - Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа порозрядно

Мета: актуалізувати навички додавання (віднімання) одноцифрового числа або круглого числа до (від) двоцифрового; формувати вміння додавати й віднімання двоцифрові числа способом порозрядного обчислення, розв’язувати прості задачі; вдосконалювати вміння знаходити невідомий компонент дії додавання або віднімання; закріпити уявлення учнів про математичну структуру задач. Що містять співвідношення поєднання частин у ціле або вилучення частини з цілого.

№014 - Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа частинами

Мета: формувати обчислювальні навички додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд; актуалізувати навички додавання (віднімання) одноцифрового числа або круглого числа до (від) двоцифрового; закріпити прийом додавання й віднімання двоцифрових чисел частинами; порівняти прийоми порозрядного обчислення й обчислення частинами; формувати вміння визначати, про що можна дізнатися за певними числовими даними, вміння розв’язувати задачі.

№015 - Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа частинами

Мета: формувати обчислювальні навички додавання і віднімання двоцифрових чисел частинами; актуалізувати навички додавання (віднімання) одноцифрового числа або круглого числа до (від) двоцифрового; закріпити прийом додавання й віднімання двоцифрових чисел частинами; порівняти прийоми порозрядного обчислення й обчислення частинами; формувати вміння визначати, про що можна дізнатися за певними числовими даними, вміння розв’язувати задачі.

№016 - Додаємо і віднімаємо числа різними способами

Мета: формувати обчислювальні навички додавання і віднімання двоцифрових чисел різними способами; актуалізувати навички додавання (віднімання) одноцифрового числа або круглого числа до (від) двоцифрового; закріпити прийом додавання й віднімання двоцифрових чисел частинами; порівняти прийоми порозрядного обчислення й обчислення частинами; формувати вміння визначати, про що можна дізнатися за певними числовими даними, вміння розв’язувати задачі.

№017 - 018 - Вивчаємо одиниці часу: доба, тиждень, місяць. Діагностична робота.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про час та його вимірювання; актуалізувати знання учнів про величини та одиниці їх вимірювання, познайомити з одиницями часу, які пов’язані з обертанням небесних тіл, — добою, місяцем, роком; вдосконалити обчислювальні навички додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд; формувати вміння розв’язувати задачі, обираючи пару числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі; формувати прийоми розумових дій аналізу, порівняння, синтезу, класифікації під час виконання завдань.

№019 - Знайомимося з математичними виразами, що містять дужки.

Мета: формувати уявлення про математичні вирази із дужками; проаналізувати результати контрольної роботи; актуалізувати знання найпростіших математичних виразів суми і різниці та уміння їх читати й записувати; ознайомити учнів із виразами з дужками, із сполучним законом додавання; учити записувати вирази, що містять дужки; формувати вміння розв’язувати задачі.

 

№020 - Визначаємо порядок виконання дій у виразах.

Мета: формувати уявлення про математичні вирази з дужками; актуалізувати знання назв найпростіших математичних виразів «сума» та «різниця», запису виразів із дужками; учити читати вирази з дужками, встановлювати порядок виконання дій у виразах із дужками; формувати вміння знаходити значення виразів, що містять дужки, уміння розв’язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд.

№021 - Складаємо задачі

Мета: формувати вміння розв’язувати задачі, актуалізувати навички усної лічби в межах 100 без переходу через десяток; знання математичних виразів, у тому числі й математичних виразів, що містять дужки; знання про складові задачі; вміння визначати пару числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі; формувати вміння встановлювати, на яке запитання можна відповісти за двома числовими даними, розв’язувати задачі; вчити складати задачі за поданим виразом; формувати вміння знаходити значення виразів із дужками, обчислювати значення виразів зручним способом, виконувати дії з іменованими числами.

№022 - Додаємо і віднімаємо частинами.

Мета: формувати обчислювальні навички додавання й віднімання з переходом через розряд у межах 20; актуалізувати знання складу чисел першого десятка, уміння доповнювати або зменшувати числа до 10, знаходити суму трьох доданків зручним способом; учити замінювати число сумою зручних доданків; перенести спосіб додавання й віднімання чисел частинами для чисел першої п’ятірки в межах 10 на випадки додавання й віднімання чисел з переходом через десяток у межах 20; формувати вміння додавати й віднімати числа першої п’ятірки з переходом через десяток у межах 20, вміння розв’язувати задачі.

№023 - Знайомимося із задачами на знаходження суми трьох доданків

Мета: формувати вміння розв’язувати задачі, навички додавання й віднімання чисел частинами з переходом через десяток у межах 20; актуалізувати знання опорних схем задач, що містять відношення поєднання частин у ціле, вилучення частини з цілого, а також уміння розв’язувати задачі на знаходження суми двох доданків; ознайомити учнів із задачами на знаходження суми трьох доданків; закріпити знання складу чисел у межах 10, спосіб доповнення або зменшення числа до 10, прийом додавання зручним способом; формувати вміння додавати й віднімати числа першої п’ятірки частинами з переходом через десяток у межах 20, а також вміння знаходити значення виразів із дужками.

№024 - Знайомимося із задачами на знаходження третього числа за сумою двох чисел

Мета: формувати вміння розв’язувати задачі, додавати й віднімати числа частинами з переходом через розряд у межах 20; актуалізувати поняття «стільки ж»; ознайомити учнів із задачами на знаходження числа за сумою двох даних чисел; формувати вміння розв’язувати задачі цього виду, обчислювальні навички додавання й віднімання чисел другої п’ятірки частинами в межах 20.

№025 - Додаємо суму до числа. Віднімаємо суму від числа.

Мета: формувати обчислювальні навички додавання й віднімання чисел частинами з переходом через розряд у межах 20, а також вміння розв’язувати задачі; актуалізувати зміст прийому додавання й віднімання чисел частинами і на цій основі ввести правила додавання суми до числа та віднімання суми від числа; учити застосовувати ці правила в обчисленнях; формувати вміння розв’язувати задачі на знаходження суми двох доданків, трьох доданків, на знаходження третього числа за сумою двох даних чисел, обчислювати значення виразів, що містять дужки.

№026 - Використовуємо переставний закон додавання

Мета: формувати обчислювальні навички додавання й віднімання чисел з переходом через розряд у межах 20, а також вміння розв’язувати задачі; актуалізувати знання переставного закону додавання, уміння додавати до меншого числа більше в межах 10; перенести цей спосіб  міркування на випадки додавання більшого числа до меншого з переходом через розряд; учити додавати більше число до меншого на підставі переставного закону додавання; формувати вміння розв’язувати задачі.

№027 - Розв’язуємо задачі з зайвими числовими даними

Мета: актуалізувати уявлення про многокутники, навички усної лічби в межах 100 без переходу через розряд, знання правил знаходження невідомих компонентів, уміння записувати й знаходити значення виразів із дужками; формувати вміння вибирати числові дані, достатні для відповіді на запитання задачі, вміння розв’язувати задачі, обчислювальні навички додавання в межах 20 частинами і на основі переставного закону; закріпити вміння порівнювати величини; учити визначати порядок виконання дій у виразах із дужками.

№028 - Досліджуємо таблиці додавання чисел у межах 20.

Мета: формувати обчислювальні навички, уміння розв’язувати задачі; актуалізувати знання прийомів додавання й віднімання чисел частинами, залежності суми від зміни одного з доданків, залежності різниці від зміни зменшуваного; дослідити залежність доданка від зміни іншого доданка при сталій сумі; проаналізувати складені таблиці додавання; закріпити знання грошових одиниць; формувати вміння розв’язувати задачі.

№029 - Віднімаємо числа на основі взаємозв’язку додавання і віднімання

Мета: формувати обчислювальні навички додавання і віднімання з переходом через розряд у межах 20, актуалізувати знання складу чисел 2-го десятка, уявлення про взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання, прийом віднімання на підставі взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання для чисел другої п’ятірки в межах 10; переносити відомий спосіб міркування на випадки віднімання з переходом через розряд у межах 20; закріпити розуміння сутності арифметичної дії віднімання; формувати вміння розв’язувати задачі.

№030 - Обчислюємо периметр многокутника

Мета: формувати уявлення про периметр многокутника, обчислювальні навички, актуалізувати уявлення про многокутники та їх елементи, про ламану; ознайомити з поняттям периметра многокутника як сумою довжин його сторін або як довжиною ламаної, що обмежує цей многокутник; формувати вміння обчислювати периметр многокутника, розв’язувати задачі, обчислювальні навички, уміння визначати порядок виконання дій у виразах із дужками.

№031 - Досліджуємо задачі, у яких бракує числових даних

Мета: формувати вміння розв’язувати задачі, обчислювальні навички, актуалізувати прийом додавання й віднімання чисел частинами з переходом через розряд, вміння знаходити невідомі компоненти арифметичних дій додавання й віднімання; створити ситуацію недостачі числових даних для відповіді на запитання задачі, намітити вихід із цієї ситуації або через добір числових даних, яких бракує, або засобом додаткової умови; формувати вміння знаходити значення виразів на кілька дій із дужками, навички додавання й віднімання чисел у межах 20 з переходом через розряд; закріплювати вміння обчислювати периметр многокутника.

№032 - Досліджуємо дві послідовні задачі.

Мета: формувати вміння розв’язувати задачі, актуалізувати поняття задачі, знання про кількість числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі, поняття простої задачі; ознайомити учнів із двома послідовними задачами та способом їх об’єднання в одну задачу, зі схемою аналізу задачі, яка складається з двох простих задач; формувати навички віднімання на підставі взаємозв’язку арифметичних дій додавання й віднімання, віднімання двома способами — частинами і на підставі взаємозв’язку арифметичних дій додавання й віднімання; закріпити вміння знаходити невідомий компонент арифметичних дій додавання й віднімання; формувати вміння знаходити значення виразів за діями; закріпити уявлення про периметр многокутника та вміння його знаходити.

№033 - Досліджуємо таблиці віднімання чисел у межах 20

Мета: формувати обчислювальні навички, актуалізувати прийоми віднімання чисел частинами і на підставі взаємозв’язку арифметичних дій додавання й віднімання, актуалізувати залежність результату додавання або віднімання від зміни одного з компонентів; проаналізувати і дослідити таблиці віднімання щодо зміни значення різниці залежно від зміни від’ємника при сталому зменшуваному; формувати вміння знаходити значення виразів за діями, розв’язувати задачі, формувати уявлення про задачі, що складаються з двох простих задач, про аналіз, який містить два цикли.

№034 - Знайомимося із виразами зі змінною

 Мета: формувати уявлення про вираз зі змінною, проаналізувати результати контрольної роботи; актуалізувати знання найпростіших математичних виразів; ввести поняття виразу зі змінною та його значення; учити визначати значення виразу зі змінною при заданому значенні змінної; формувати уявлення про залежність значення виразу зі змінною від того, якого значення набуває змінна, уміння розв’язувати задачі, уміння визначати, про що можна дізнатися в задачі за певними числовими даними, уміння записувати розв’язання задачі виразом зі змінною, обчислювати периметр фігури.

№035 - Досліджуємо задачі з двома запитаннями

Мета: формувати вміння розв’язувати задачі, актуалізувати навички віднімання чисел у межах 20 двома способами; формувати вміння вибирати числові дані, достатні для відповіді на запитання задачі, знаходити значення виразу зі змінною, обчислювати значення виразів на кілька дій із дужками за діями.

№036 - Досліджуємо залежність суми і різниці від зміни одного з компонентів

 Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про залежність між результатами арифметичних дій додавання й віднімання від зміни одного з компонентів; формувати вміння розв’язувати задачі, актуалізувати знання алгоритму знаходження значень виразів зі змінною, знання залежності між значенням суми й зміною одного з доданків, між значенням різниці й зміною зменшуваного, між значенням різниці й зміною від’ємника; формувати вміння розв’язувати задачі.

№037 - Досліджуємо залежність результату арифметичної дії від зміни її компонента.

 Мета: формувати вміння застосовувати залежність між результатами арифметичних дій додавання й віднімання від зміни одного з компонентів у обчисленнях, розв’язувати задачі, актуалізувати знання залежності між результатами і компонентами додавання й віднімання; формувати вміння застосовувати ці знання в обчисленнях (у тому числі й для зручності обчислень), обирати пару числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі, ділити задачу на дві прості, розв’язувати задачі, обчислювати значення виразів зі змінною; удосконалювати обчислювальні навички.

№038 - Досліджуємо залежність результату арифметичної дії від зміни її компонента

 Мета: формувати вміння застосовувати залежність між результатами додавання і віднімання від зміни одного з компонентів в обчисленнях та при порівнянні математичних виразів, розв’язувати задачі, актуалізувати знання залежності між результатами й компонентами арифметичних дій додавання і віднімання; формувати вміння застосовувати ці знання в обчисленнях, у тому числі й для зручності обчислень, і при порівнянні математичних виразів логічним способом, обирати пару числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі, ділити задачу на дві прості, розв’язувати задачі, а також обчислювати значення виразів зі змінною; удосконалювати обчислювальні навички.

№039 - Знайомимося з прийомом округлення.

 Мета: формувати обчислювальні навички додавання і віднімання чисел у межах 20, актуалізувати знання складу числа 10, доповнення числа до 10, залежність суми від зміни одного з доданків, залежність різниці від зміни від’ємника; ознайомити з прийомом округлення при додаванні й відніманні з переходом через розряд у межах 20; закріпити прийом округлення; формувати вміння розв’язувати задачі.

№040 - Додаємо і віднімаємо числа різними способами

 Мета: формувати обчислювальні навички додавання і віднімання чисел у межах 20, актуалізувати знання залежності суми від зміни одного з доданків, залежності різниці від зміни від’ємника; закріпити прийом округлення при додаванні і відніманні з переходом через розряд у межах 20; формувати обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі, обчислювати значення виразів зі змінною, вміння порівнювати математичні вирази логічним способом.

№041 - Віднімаємо на основі правила віднімання числа від суми

 Мета: формувати обчислювальні навички додавання й віднімання чисел із переходом через розряд у межах 20, актуалізувати зміст та теоретичну основу прийомів додавання і віднімання частинами, правило додавання суми до числа та правило віднімання суми від числа; ознайомити з правилом віднімання числа від суми, вчити застосовувати це правило в обчисленнях; формувати вміння порівнювати математичні вирази логічним способом, знаходити значення виразів за діями, розв’язувати задачі.

№042 - Віднімаємо числа різними способами

 Мета: формувати обчислювальні навички додавання й віднімання чисел у межах 20, вміння розв’язувати задачі, актуалізувати правило та зміст прийому віднімання на підставі правила віднімання суми від числа; формувати вміння віднімати на підставі правила віднімання числа від суми, обчислювати різницю різними способами, розв’язувати задачі (зокрема, добирати пару числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі, визначати порядок відповіді на запитання задачі); дати уявлення про аналітичний пошук розв’язування задачі, що складається з двох циклів; розвивати вміння формулювати дві прості задачі та визначати їх порядок, обчислювати значення виразу зі змінною, виконувати арифметичні дії додавання і віднімання з величинами.

№043 - Додаємо і віднімаємо числа різними способами

 Мета: формувати обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі, формувати вміння виконувати обчислення різними способами, розв’язувати задачі; закріпити правило знаходження периметра фігури; підготуватися до контрольної роботи.

№044 - 045 - Перевіряємо свої досягнення по темі «Додаємо і віднімаємо числа з переходом через десяток у межах 20». Діагностична робота.

 Мета: перевірити досягнення по темі «Додаємо і віднімаємо числа з переходом через десяток у межах 20», перевірити обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі, перевірити вміння виконувати обчислення різними способами, розв’язувати задачі.

№046 - Знайомимося зі складеною задачею

 Мета: формувати поняття складеної задачі, загального вміння розв’язувати складені задачі, актуалізувати вміння розв’язувати задачі із двома взаємопов’язаними запитаннями; ознайомити із задачами, на запитання яких не можна відповісти, виконавши лише одну арифметичну дію; учити записувати розв’язання складених задач за діями з поясненнями до кожної; формувати обчислювальні навички.

№047 - Шукаємо шлях розв'язування складеної задачі

 Мета: формувати поняття складеної задачі, загальне вміння розв’язувати складені задачі, актуалізувати поняття складеної задачі; формувати вміння здійснювати аналітичний пошук розв’язування задачі (від запитання до числових даних), знаходити значення виразів за діями; закріпити знання залежності результату арифметичних дій додавання або віднімання від зміни одного з компонентів, вміння знаходити довжину ламаної лінії.

№048 - Ділимо складену задачу на прості

 Мета: формувати вміння розв’язувати складені задачі, актуалізувати поняття складеної задачі, вміння розбивати складену задачу на прості, встановлювати порядок розв’язання простих задач і на цій підставі складати план розв’язування задачі; познайомити учнів із пам’яткою № 3 та вчити застосовувати її під час самостійного розв’язування задач; формувати вміння знаходити значення виразів із змінною; порівнювати математичні вирази логічним способом; закріпити розуміння залежності між результатами додавання або віднімання від зміни одного з компонентів.

№049 - Досліджуємо складені задачі на знаходження різниці й суми

 Мета: формувати вміння розв’язувати складені задачі, актуалізувати вміння обчислювати значення виразів на дві дії, розуміння понять простої та складеної задач; вчити складати складені задачі за поданими опорними схемами, перетворювати задачу на знаходження різниці у задачу на знаходження суми й досліджувати вплив цієї зміни на розв’язання; розглянути різноманітні математичні структури задач на знаходження суми, вчити складати задачі на знаходження суми за поданими опорними схемами; формувати вміння порівнювати математичні вирази, обчислювати значення виразів за діями; закріплювати знання правил знаходження невідомих компонентів додавання і віднімання.

 

№050 - Записуємо розв'язання задачі виразом

 Мета: формувати вміння розв’язувати складені задачі, актуалізувати знання назв математичних виразів — сума і різниця, вміння читати й записувати математичні вирази, що містять дужки, знаходити значення математичних виразів; ознайомити учнів із записом розв’язання задачі виразом; формувати вміння знаходити значення виразів зі змінною.

№051 - Записуємо розв'язання задачі виразом

 Мета: формувати вміння розв’язувати складені задачі, актуалізувати знання опорних схем задач на знаходження суми й різниці; познайомити з різними способами розв’язування задач; формувати уявлення про задачі, які можна розв’язати різними способами, про те, що одержання однакових розв’язків непрямо свідчить про правильність розв’язання задачі; формувати вміння порівнювати математичні вирази; закріплювати вміння знаходити периметр многокутника.

№052 - Розвязуємо задачі різними способами

 Мета: формувати вміння розв’язувати задачі різними способами, формувати вміння переходити до розв’язання задачі різними способами шляхом виконання схематичного рисунка в можливих варіантах, а також уявлення про те, що не будь-яку задачу можна розв’язати різними способами; закріплювати вміння обчислювати значення виразів за діями.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання