№001 - Кількісна лічба об’єктів. Порівняння груп об’єктів за кількістю. Число. Цифра. Орієнтування на площині і в просторі.

Мета: формувати поняття «лічба предметів»; формувати вміння визначати розміщення предметів у просторі, на площині (зліва – справа, верхній – нижній), порівнювати групи предметів за кількістю; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№002 - Лічба об’єктів. Порівняння об’єктів за розміром, довжиною. Орієнтування на площині і в просторі

Мета: формувати поняття «лічба предметів»; актуалізувати вміння учнів орієнтуватися в просторі шляхом виконання найпростіших завдань, у яких зазначені орієнтири: ліворуч, праворуч, на, під, над, поруч, попереду, вгорі тощо; актуалізувати уявлення про відомі геометричні фігури: чотирикутник, трикутник, круг тощо; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№003 - Лічба об’єктів. Порівняння об’єктів за висотою, довжиною. Поділ об’єктів на групи за кольором, формою, розміром.

Мета: формувати поняття «лічба предметів»; формувати вміння визначати розміщення предметів у просторі, на площині (зліва – справа, верхній – нижній), порівнювати групи предметів за кількістю; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№004 - Лічба об’єктів. Порівняння об’єктів за довжиною, шириною, товщиною. Співвідношення між числом і цифрою.

Мета: формувати вміння визначати розміщення предметів у просторі, вміння порівнювати предмети, узагальнювати за спільними ознаками, класифікувати — розбивати предмети на групи за спільними ознаками; закріпити вміння визначати спільні та відмінні ознаки на основі зіставлення предметів; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№005 - Лічба об’єктів. Порівняння об’єктів за розміром. Поділ об’єктів на групи.

Мета: формувати  поняття число і цифра, вміння визначати розміщення предметів у просторі, вміння порівнювати предмети, узагальнювати за спільними ознаками, класифікувати — розбивати предмети на групи за спільними ознаками; закріпити вміння визначати спільні та відмінні ознаки на основі зіставлення предметів; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№006 - Порядкова лічба об’єктів. Орієнтування на площині і в просторі.

Мета:  закріпити вміння визначати розміщення предметів у просторі, вміння визначати спільні та відмінні ознаки на основі зіставлення предметів вміння порівнювати предмети, узагальнювати за спільними ознаками, класифікувати — розбивати предмети на групи за спільними ознаками;; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№007 - Поняття один – багато. Зображення кількості об’єктів фігурами і цифрами. Зрівнювання груп об’єктів за кількістю. Геометричні фігури.

Мета: формувати поняття один-багато;  вивчити назви найпростіших геометричних фігур: пряма, крива, ламана, відрізок, промінь;  закріпити вміння визначати спільні та відмінні ознаки на основі зіставлення предметів, вміння визначати розміщення предметів у просторі, вміння порівнювати предмети, узагальнювати за спільними ознаками, класифікувати — розбивати предмети на групи за кількістю; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№008 - Порівнювання об’єктів за різними ознаками. Позначення числа об’єктів цифрами.

Мета: формувати  поняття число і цифра, вміння визначати розміщення предметів у просторі, вміння порівнювати предмети, узагальнювати за спільними ознаками, класифікувати — розбивати предмети на групи за спільними ознаками; закріпити вміння визначати спільні та відмінні ознаки на основі зіставлення предметів; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№009 - Зрівнювання груп об’єктів за кількістю. Попереднє і наступне числа до даного.

Мета: формувати  поняття число і цифра, вміння визначати розміщення предметів у просторі, вміння порівнювати предмети, узагальнювати за спільними ознаками, класифікувати — розбивати предмети на групи за спільними ознаками; закріпити вміння визначати спільні та відмінні ознаки на основі зіставлення предметів; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№010 - Кількісна і порядкова лічба. Порівняння об’єктів за довжиною і шириною.

Мета: формувати  поняття число і цифра, вміння визначати розміщення предметів у просторі, вміння порівнювати предмети за довжиною та шириною, узагальнювати за спільними ознаками, класифікувати — розбивати предмети на групи за спільними ознаками; закріпити вміння визначати спільні та відмінні ознаки на основі зіставлення предметів; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№011 - Поділ геометричних фігур на групи за спільними ознаками. Порівняння груп об’єктів за кількістю.

Мета: формувати  поняття число і цифра, вміння порівнювати предмети, узагальнювати за спільними ознаками, класифікувати — розбивати предмети на групи за спільними ознаками; закріпити вміння визначати спільні та відмінні ознаки на основі зіставлення предметів; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№012 - Утворення числа 2 із числа 1 і числа 1 із числа 2. Письмо цифри 1

Мета: формувати  поняття число і цифра 1, утворення числа 2 і числа 1, вміння визначати розміщення предметів у просторі, вміння порівнювати предмети, узагальнювати за спільними ознаками; закріпити вміння визначати спільні та відмінні ознаки на основі зіставлення предметів; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№013 - Порівняння чисел. Знаки «=», «≠», «» Письмо цифри 2.

Мета: формувати  поняття число і цифра 2, вміння визначати розміщення предметів у просторі, вміння порівнювати предмети, узагальнювати за спільними ознаками, класифікувати — розбивати предмети на групи за спільними ознаками; закріпити вміння визначати спільні та відмінні ознаки на основі зіставлення предметів; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№014 - Утворення числа 3 із числа 2 і числа 2 із числа 3. Письмо цифри 3

Мета: формувати  поняття число і цифра 3, вміння визначати розміщення предметів у просторі, вміння порівнювати предмети, узагальнювати за спільними ознаками, класифікувати — розбивати предмети на групи за спільними ознаками; закріпити вміння визначати спільні та відмінні ознаки на основі зіставлення предметів; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№015 - Склад числа 3. Трикутник. Геометричні фігури. Вимірювання умовними мірками.

Мета: формувати  поняття число і цифра 3, вміння визначати розміщення предметів у просторі, вміння вимірювати умовними мірками. вміння порівнювати предмети, узагальнювати за спільними ознаками, класифікувати — розбивати предмети на групи за спільними ознаками; закріпити вміння визначати спільні та відмінні ознаки на основі зіставлення предметів; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№016 - Утворення числа 4 із числа 3 і числа 3 із числа 4. Письмо цифри 4. Порівняння чисел у межах 4. Вимірювання лінійкою.

Мета: формувати  поняття число і цифра 4, вміння визначати розміщення предметів у просторі, вміння вимірювати умовними мірками. вміння порівнювати предмети, узагальнювати за спільними ознаками, класифікувати — розбивати предмети на групи за спільними ознаками; закріпити вміння визначати спільні та відмінні ознаки на основі зіставлення предметів; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№017 - Склад числа 4. Чотирикутник. Вимірювання відрізків.

Мета: формувати  поняття про склад числа  4,  чотирикутник, ,  закріпити вміння визначати розміщення предметів у просторі, вміння вимірювати умовними мірками. вміння порівнювати предмети, вміння визначати спільні та відмінні ознаки на основі зіставлення предметів;  розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№018 - Порівняння чисел у межах 4. Вимірювання і порівняння відрізків за довжиною.

Мета: формувати  поняття число і цифра 4, вміння визначати розміщення предметів у просторі, вміння вимірювати і порівняння відрізків за довжиною; класифікувати — розбивати предмети на групи за спільними ознаками; закріпити вміння визначати спільні та відмінні ознаки на основі зіставлення предметів; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№019 - Утворення числа 5 із числа 4 і числа 4 із числа 5. Письмо Цифри 5. Порівняння чисел у межах 5.

Мета: формувати  поняття число і цифра 5, вміння визначати розміщення предметів у просторі вміння порівнювати предмети, числа, узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№020 - Склад числа 5. Пятикутник. Порівняння чисел у межах 5.

Мета: формувати  поняття число і цифра 5, вміння визначати розміщення предметів у просторі вміння порівнювати предмети, числа, узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№021 - Дії додавання і віднімання. Знаки «+» і «–». Складання за малюнками рівностей і їх читання.

Мета: формувати  поняття дії додавання і віднімання, знаки «+» і «–», вміння визначати розміщення предметів у просторі , вміння порівнювати  числа, узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№022 - Порівняння чисел у межах 5. Складання рівностей за малюнками і схемами.

Мета: формувати  вміння визначати розміщення предметів у просторі , складати рівності за малюнками,  узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№023 - Складання нерівностей і рівностей за малюнками і схемами. Вимірювання відрізків.

Мета: формувати  вміння визначати розміщення предметів у просторі , складання нерівностей, складати рівності за малюнками,  узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№024 - Утворення числа 6 із числа 5 і числа 5 із числа 6. Письмо цифри 6. Порівняння чисел у межах 6.

Мета: формувати  вміння утворювати число 6 із числа 5 і числа 5 із числа 6,  закріпити вміння розміщувати  предмети у просторі , складання нерівностей, складати рівності за малюнками,  узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№025 - Склад числа 6. Шестикутник. Вимірювання довжини сторін трикутника.

Мета: формувати   поняття про склад числа 6, закріпити вміння розміщувати  предмети у просторі , складання нерівностей, складати рівності за малюнками,  узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№026 - Складання рівностей і нерівностей за малюнками. Добір малюнків до схем.

Мета: формувати   поняття про склад числа 6, закріпити вміння складати рівності і нерівності за малюнками,  узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№027 - Утворення числа 7 із числа 6 і числа 6 із числа 7. Письмо цифри 7. Порівняння чисел у межах 7.

 Мета: формувати   поняття про число 7, порівняння чисел у межах 7, закріпити вміння складати рівності і нерівності за малюнками,  узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№028 - Склад числа 7. Тиждень. Назви днів тижня.

 Мета: формувати   поняття про число 7 та його склад , порівняння чисел у межах 7, закріпити вміння складати рівності і нерівності за малюнками,  узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№029 - Складання виразів та нерівностей за малюнками і схемами. Обчислення виразів.

 Мета: закріпити вміння складати рівності і нерівності за малюнками,  узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№030 - Утворення числа 8 із числа 7 і числа 7 із числа 8. Письмо цифри 8. Порівняння чисел у межах 8.

Мета: утворення числа 8 із числа 7 і числа 7 із числа 8.  порівняння чисел у межах 8, закріпити вміння складати рівності і нерівності за малюнками,  узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№031 - Склад числа 8. Обчислення виразів. Порівняння довжин відрізків.

Мета: вивчення  складу числа 8,  порівняння чисел у межах 8, закріпити вміння складати рівності і нерівності за малюнками,  узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№032 - Складання за малюнками схем, рівностей, нерівностей.

Мета: повторення  складу числа 8,  порівняння чисел у межах 8, закріпити вміння складати рівності і нерівності за малюнками,  узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№033 - Утворення числа 9 із числа 8 і числа 8 із числа 9. Письмо цифри 9. Порівняння чисел у межах 9. Складання схем за малюнками.

Мета: утворення 9 із числа 8 і числа 8 із числа 9, закріпити вміння складати рівності і нерівності ,  узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№034 - Склад числа 9. Читання рівностей по-різному. Вимірювання довжини відрізків.

Мета: вивчити склад  числа 9; закріпити вміння складати рівності і нерівності,  узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№035 - Складання рівностей за малюнками і схемами. Читання числових нерівностей по-різному.

Мета: повторення складу  числа 9;  закріпити вміння складати рівності і нерівності,  узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№036 - Утворення числа 10 із числа 9 і числа 9 із числа 10. Письмо числа 10. Порівняння чисел за числовим променем.

Мета: утворення числа 10 із числа 9 і числа 9 із числа 10, закріпити вміння складати рівності і нерівності за малюнками,  порівнювати числа за числовим променем, узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№037 - Склад числа 10. Складання нерівностей за малюнками.Робота з деформованими рівностями.

Мета: ознайомити учнів зі складом числа 10,  закріпити вміння складати рівності і нерівності за малюнками,  порівнювати числа за числовим променем, узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№038 - Склад числа 10. Складання рівностей за малюнками та схемами.

Мета: ознайомити учнів зі складом числа 10,  закріпити вміння складати рівності і нерівності за малюнками,  порівнювати числа за числовим променем, узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№039 - Назви чисел при додаванні. Складання рівностей за схемами і числовим променем. Обчислення виразів на 2 дії.

Мета: ознайомити учнів зі назвами чисел при додаванні,  закріпити вміння складати рівності і нерівності за числовим променем,  обчислювати вирази на 2 дії,  порівнювати числа за числовим променем, узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№040 - Ознайомлення з поняттями «стільки ж», «стільки ж і 1», «стільки ж без 1». Обчислення виразів за числовим променем.

Мета: ознайомити учнів з поняттями «стільки ж», «стільки ж і 1», «стільки ж без 1»,  закріпити вміння складати рівності і нерівності за числовим променем,  обчислювати вирази на 2 дії,  порівнювати числа за числовим променем, узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№041 - Знаходження невідомого доданка за сумою і відомим доданком. Складання схем за малюнками і виразами. Вимірювання і креслення відрізків.

Мета: закріпити вміння складати рівності і нерівності за числовим променем,  обчислювати вирази на 2 дії,  порівнювати числа за числовим променем, узагальнювати за спільними ознаками, вимірювати та креслити відрізки; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№042 - Зв'язок між додаванням і відніманням. Складання рівностей на віднімання за рівністю на додавання.

Мета: закріпити вміння складати рівності і нерівності за числовим променем, зв'язок між додаванням і відніманням,   порівнювати числа за числовим променем, узагальнювати за спільними ознаками, вимірювати та креслити відрізки; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№043 - Утворення числа 0. Письмо цифри 0.

Мета: ознайомити учнів з цифрою 0, закріпити вміння складати рівності і нерівності за числовим променем, зв'язок між додаванням і відніманням,   порівнювати числа за числовим променем, узагальнювати за спільними ознаками, вимірювати та креслити відрізки; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№044 - Число і цифра 0. Дії з нулем. Складання рівностей і нерівностей за текстами та схемами.

Мета: ознайомити учнів з цифрою 0, закріпити вміння складати рівності і нерівності , зв'язок між додаванням і відніманням,   порівнювати числа за числовим променем, узагальнювати за спільними ознаками, вимірювати та креслити відрізки; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№045 - Складання і обчислення виразів за малюнками і схем – за виразами.

Мета: закріпити вміння складати рівності і нерівності , складати і обчислювати  вирази за малюнками і схеми – за виразами,  узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№046 - Задача та її складові. Складання і розвʼязування задач.

Мета: ознайомити дітей із поняттям «задача» та складовими  її, закріпити вміння складати рівності і нерівності , узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№047 - Порівняння місткості (обʼєму). Літр. Складання задач за малюнками і схемами.

Мета: ознайомити дітей із поняттям одиниці місткості - «літр», закріпити вміння складати рівності і нерівності , узагальнювати за спільними ознаками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№048 - Повторення складу чисел. Складання і розвʼязування задач.

Мета: закріпити вміння складати рівності і нерівності, задачі,  узагальнювати за спільними ознаками, повторити склад чисел першого десятку; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№049 - Таблиці додавання і віднімання числа 1. Обчислення виразів на 2 дії. Доповнення та складання задач за малюнком і виразом.

Мета: ознайомити учнів із таблицями додавання та віднімання  числа 1; закріпити вміння складати рівності і нерівності, задачі,  узагальнювати за спільними ознаками, повторити склад чисел першого десятку; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№050 - Додавання і віднімання числа 1. Складання і розвʼязування задач на знаходження суми чи остачі.

Мета: закріпити вміння учнів працювати  із таблицями додавання та віднімання  числа 1, складати та розв’язувати задачі на знаходження суми та різниці,  узагальнювати за спільними ознаками, повторити склад чисел першого десятку; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання