Каталог матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків української мови за підручником «Українська мова ти читання. Автори: М. Захарійчук, Н. Богданець - Білоскаленко (2019)» для 2 класу

№ уроку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

І семестр

Українська абетка. Звуки та букви

1.

 

Українська абетка. Розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу літеру

 

2.

 

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [е], [і]. Букви, що їх позначають 

 

3.

 

Звукове значення букви я .Звуко – буквений аналіз слів

 

4.

 

Звукове значення букви ю. Утворення слів з розсипаних складів

 

5.

 

Звукове значення букви є. Опис осіннього листочка. Звуко – буквений аналіз слів

 

6.

 

Звукове значення букви ї. Доповнення речень словами з довідки

 

7.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання порад, як користуватися книжкою

 

8.

 

Зміна значення слова із зміною звука (букви). Мовні ігри

 

9.

 

Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки та склади.

 

10.

 

Зміна значення слова із зміною наголосу. Читання з другом.

 

11.

 

Приголосні звуки. Букви, що їх позначають

 

12.

 

Приголосні звуки [дз], [дз],[дж]. Позначення їх буквами

 

13.

 

 Звукове значення букви щ. Доповнення вірша

 

14.

 

 Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді про бібліотеку, якою ти користуєшся

 

15.

 

Порівняння вимови звуків [г], [ґ],[к]

 

16.

 

Дзвінкі і глухі приголосні звуки. Правильне їх вимовляння і розрізнення на слух

 

17.

 

Дзвінкі приголосні звуки в кінці слова та складу перед глухими

 

18.

 

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь)

 

19.

 

Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є

 

20.

 

Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є, ь

 

21.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді про осінь за малюнками

 

22.

 

 Подовжені м’які приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів

 

23.

 

Апостроф. Удосконалення вимови слів з апострофом перед я, ю, є, ї

 

24.

 

Апостроф.

 

25.

 

Повторення вивченого про звуки та букви

 

26.

 

Мої навчальні досягнення. Перевірка мовних знань і вмінь «Українська абетка. Звуки та букви»

 

Склад. Поділ слів на склади

27.

 

Аналіз контрольної роботи. Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах.

 

28.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання речень, які описують домашнього улюбленця або тварину, яка тобі подобається

 

29.

 

Перенос слів, у яких склад позначений однією буквою

 

30.

 

Правила переносу слів з літерами й та ь у середині слів

 

31.

 

Перенос слів з буквосполученнями йо, ьо

 

32.

 

Перенос слів з буквосполученнями дж, дз

 

33.

 

Перенос слів з апострофом

 

34.

 

Перенос слів з подовженими приголосними звуками

 

35.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Створення й написання речень за малюнками та початком казки М. Людкевич «Цілюща аптека»

 

36.

 

Повторення вивченого про склад. Формування та корекція навичок письма, розвиток зв’язного мовлення

 

37.

 

Мої навчальні досягнення. Контрольна робота. Диктант

 

Слово

38.

 

Аналіз контрольної роботи. Лексичне значення слова

 

39.

 

Лексичне значення слова. Тематичні групи слів. Складання груп слів за певною змістовою ознакою

 

40.

 

 Слова, протилежні за значенням

 

41.

 

Слова, близькі за значенням

 

42.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання листа Святому Миколаю

 

43.

 

Пряме й переносне значення слів

 

44.

 

Однозначні й багатозначні слова

 

45.

 

Слова, що називають предмети, ознаки, дії, числа. Розподіл слів на групи за значенням і питаннями

 

46.

 

Мої навчальні досягнення. Контрольна робота. Списування

 

Іменник

47.

 

 Аналіз контрольної роботи. Слова, які відповідають на питання хто? і що?

 

48.

 

Слова, які відповідають на питання хто? і що?

 

49.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Створення вітальної листівки до Нового року

 

50.

 

Зміна іменників за числами (один – багато)

 

51.

 

Іменники, протилежні за значенням

 

52.

 

Іменники, близькі за значенням

 

53.

 

Велика буква в іменах, по батькові та в прізвищах людей

 

ІІ семестр

54.

 

Велика буква в іменах, по батькові та в прізвищах людей

 

55.

 

Велика буква в кличках тварин

 

56.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Створення й написання зв’язного висловлення на тему «Моя мрія»

 

57.

 

Велика буква в назвах вулиць, міст, сіл, річок, гір

 

58.

 

Повторення вивченого про іменник

 

59.

 

Мої навчальні досягнення. Контрольна робота. Диктант

 

60.

 

Аналіз контрольної роботи. Формування та корекція навичок письма, розвиток зв’язного мовлення

 

Прикметник

61.

 

Слова, які називають ознаки предметів

 

62.

 

Слова, які називають ознаки предметів

 

63.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Доповнення й написання речень за малюнками та початком казки І. Савки «Обшивайко»

 

64.

 

Прикметники, протилежні за значенням

 

65.

 

Прикметники, близькі за значенням

 

66.

 

Сполучення іменників з прикметниками

 

67.

 

Повторення вивченого про прикметник. Формування та корекція навичок письма, розвиток зв’язного мовлення

 

68.

 

Мої навчальні досягнення. Перевірка мовних знань і вмінь «Слово. Іменник. Прикметник»

 

Дієслово

69.

 

Аналіз контрольної роботи. Слова – назви дій

 

70.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Створення й написання зв’язної розповіді за поданим початком, схемами речень і малюнками до казки Е. Карла «Дуже голодна гусениця».

 

71.

 

Добір питань до дієслів

 

72.

 

Дієслова, протилежні за значенням

 

73.

 

Дієслова, близькі за значенням

 

74.

 

Добір дієслів для висловлювання власних думок

 

75.

 

Мої навчальні досягнення. Контрольна робота. Диктант

 

Числівник

76.

 

Аналіз контрольної роботи. Слова, які називають числа

 

77.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Створення й написання пропущених речень з оповідання О. Кротюк «Щедра кишеня»

 

78.

 

Питання до слів, які називають числа

 

79.

 

Сполучення числівників з іменниками

 

Службові слова

80.

 

Службові слова в реченні

 

81.

 

Контрольний діалог. Службові слова в реченні

 

82.

 

Правопис службових слів

 

83.

 

Мої навчальні досягнення. Перевірка мовних знань і вмінь «Дієслово. Числівник. Службові слова»

 

84.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання записки, SMS близьким, друзям про події, які сталися з тобою

 

Речення

85.

 

Аналіз контрольної роботи. Речення. Ознаки речення

 

86.

 

Розповідні речення. Інтонація розповідних речень

 

87.

 

Окличні речення. Інтонація окличних речень

 

88.

 

Питальні речення. Інтонація питальних речень

 

89.

 

Спонукальні речення. Інтонація

 

90.

 

Спонукальні окличні та неокличні речення

 

91.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Створення й написання продовження казки І. Мацко «Загублена писанка» за початком і малюнками

 

92.

 

Розділові знаки в кінці речень

 

93.

 

Поширення речень за питаннями та поданими словами

 

94.

 

Деформовані речення

 

95.

 

Складання речень за малюнками

 

96.

 

Повторення вивченого про речення

 

97.

 

 Мої навчальні досягнення. Контрольна робота. Списування

 

98.

 

 Розвиток зв’язного мовлення. Упорядкування тексту казки Ю. Ярмиша «Дванадцятиголовий дракончик» відповідно до послідовності подій

 

Текст

99.

 

Аналіз контрольної роботи. Текст. Ознаки тексту

 

100.

 

Деформований текст

 

101.

 

Будова тексту

 

102.

 

Заголовок тексту

 

103.

 

Текст – розповідь

 

104.

 

Текст – опис

 

105.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Створення вітальної листівки до Дня матері Порівняння текстів – розповідей і текстів – описів

 

106.

 

Порівняння текстів – розповідей і текстів – описів

 

107.

 

Виражальні засоби мови

 

108.

 

Складання тексту за ілюстрацією

 

109.

 

Складання тексту за серією малюнків

 

110.

 

Складання тексту про події з власного життя

 

111.

 

Повторення вивченого про текст.

 

112.

 

 Розвиток зв’язного мовлення. Створення зв’язної розповіді «Мрії про літні канікули»

 

113.

 

Мої навчальні досягнення. Узагальнення і систематизація знань

 

114.

 

Виконання тестових завдань

 

115.

 

Письмо для себе

 

116.

 

Робота зі словами

 

117.

 

Формування та корекція навичок письма, розвиток зв’язного мовлення

 

118.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Опис сніжинки

 

119.

 

Підсумковий урок