Каталог матеріалів

Розробки уроків літературного читання для 6 класу за О. Калинич, С. Дячок

№18 - Леонід Глібов. «Вовк і кіт». Розповідь про видатного українського байкаря.

Мета: поглибити знання учнів про творчість Л. Глібова, ввести їх в чарівний світ поезії; виховувати інтерес до творчості байкаря; прищеплювати любов до українського художнього слова, культури та народних традицій; розвивати у дітей уяву, фантазію, естетичні смаки, творчі та артистичні здібності. розвивати асоціативне мислення учнів, творчу уяву, вміння давати стислі та логічні відповіді на питання; розвивати уважність, вдумливість логічне мислення, розширювати кругозір; виховувати інтерес і шанобливе ставлення до світоглядних уявлень наших предків.

№19-20 - Микита Годованець. «Голуб і Лелека».

Мета: ознайомити учнів із творчістю Микити Годованця; прочитати та проаналізувати байку «Голуб і лелека»; виховувати інтерес до творчості байкаря; прищеплювати любов до українського художнього слова, культури та народних традицій; розвивати у дітей уяву, фантазію, естетичні смаки, творчі та артистичні здібності; розвивати асоціативне мислення учнів, творчу уяву, вміння давати стислі та логічні відповіді на питання; розвивати уважність, вдумливість логічне мислення, розширювати кругозір; виховувати інтерес і шанобливе ставлення до світоглядних уявлень наших предків.

№21-22 - Діагностувальна робота №3. Контрольний твір на запропоновану вчителем тему.

Мета: удосконалювати вміння писати твори, навички складання монологічного висловлювання; навчити правильно підбирати відповідні аргументи; розвивати вміння викладати матеріал послідовно, логічно; збагачувати словниковий запас учнів засобами оцінки, розширювати світогляд учнів; виховувати шанобливе ставлення до літератури народу.

№23 - Павло Чубинський. Національний гімн України «Ще не вмерла Україна…». «Я поклявся перед народом…».

Мета: розповісти учням про історію створення пісні «Ще не вмерла України…» та «Я поклявся перед народом»; пояснити специфіку пісні літературного походження, гімну, національного гімну; формувати вміння інтерпретувати художній твір шляхом використання різних видів мистецтв (музики, співу, художнього перекладу); ознайомити учнів із творчістю П. Чубинського; розвивати у дітей уяву, фантазію, естетичні смаки, творчі та артистичні здібності; розвивати асоціативне мислення учнів, творчу уяву, вміння давати стислі та логічні відповіді на питання; виховувати інтерес і шанобливе ставлення до свого народу.

№24 - Тарас Шевченко. Біографічна хвилинка.

Мета: поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях Т. Шевченка, з'я­сувати основні етапи творчості поета; ознайомити з його внеском в українську літературу, мистецтво та суспільство; розширити знання учнів про українську культуру, літературу та історію; розвивати асоціативне мислення учнів, творчу уяву, вміння давати стислі та логічні відповіді на питання; розвивати уважність, вдумливість логічне мислення, розширювати кругозір; виховувати інтерес і шанобливе ставлення до світоглядних уявлень наших предків.

№25-26 - Тарас Шевченко. «І досі сниться: під горою...».

Мета: продовжити ознайомлення учнів з життям і творчістю Т. Г. Шевченка; формувати і вдосконалювати навички виразного читання віршів; розвинути вміння літературного аналізу та вираження особистих думок та вражень; розвивати асоціативне мислення учнів, творчу уяву, вміння давати стислі та логічні відповіді на питання; розвивати уважність, вдумливість логічне мислення, розширювати кругозір; виховувати інтерес і шанобливе ставлення до світоглядних уявлень наших предків.

№27 - Іван Франко. «Розвивайся ти, високий дубе…».

Мета: поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях Івана Франка; ознайомити учнів із філософською і громадянською поезією І. Франка, пояснити використання біблійних мотивів і образів, умовність художнього світу легенд і притч у збірці; розвивати зв’язне мовлення учнів, уміння висловлювати власні роздуми, асоціативне мислення учнів, творчу уяву, вміння давати стислі та логічні відповіді на питання; виховувати інтерес і шанобливе ставлення до художні творів.

№28 - Микола Вороний. «Євшан-зілля». Коротко про письменника. Літописна основа поеми.

Мета: поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях Миколи Вороного; опрацювати зміст твору «Євшан - зілля», визначити головну думку, охарактеризувати образ юнака – половця, гудця; співвіднести давні події, описані в поемі, з сучасністю; розвивати зв’язне мовлення учнів, уміння висловлювати власні роздуми, асоціативне мислення учнів, творчу уяву, вміння давати стислі та логічні відповіді на питання; виховувати інтерес і шанобливе ставлення до художні творів.

№29 - Михайло Ткач. «Моя Україна». Образ України.

Мета: ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом Михайла Ткача; прочитати поезію «Моя Україна», визначити тему та ідею; розвивати зв’язне мовлення учнів, уміння висловлювати власні роздуми, асоціативне мислення учнів, творчу уяву, вміння давати стислі та логічні відповіді на питання; виховувати інтерес і шанобливе ставлення до художніх творів.

№30-32 - Дмитро Кремінь. «Літо мої і зими».

Мета: ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом Дмитра Креміня; прочитати поезію «Літа мої і зими», визначити тему та ідею; розвивати зв’язне мовлення учнів, уміння висловлювати власні роздуми, асоціативне мислення учнів, творчу уяву, вміння давати стислі та логічні відповіді на питання; виховувати інтерес і шанобливе ставлення до художніх творів.

№33 - Ігор Калинець. «Вертеп маленького хлопчика».

Мета: ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом Ігоря Калинця; опрацювати зміст твору «Вертеп маленького хлопчика», визначити головну думку, охарактеризувати образ янгола; розвивати зв’язне мовлення учнів, уміння висловлювати власні роздуми, асоціативне мислення учнів, творчу уяву, вміння давати стислі та логічні відповіді на питання; виховувати інтерес і шанобливе ставлення до художні творів.

№34 - Богдана Матіяш. «Єва і білосніжна квітка лілії». Незвичайні перетворення.

Мета: ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом Богдани Матіяш; прочитати та проаналізувати казку «Єва та білосніжна квітка лілії» із книги «Казки Різдва»; розкрити образи та символи твору, з’ясувати їх значення; розвивати навички виразного читання, вміння виразно і усвідомлено читати літературні твори, коментувати відчуття, висловлені в цих творах, співвідносити їх із власними; виховувати почуття вдячності, віри у дива, доброти, інтерес і шанобливе ставлення до художні творів.