№001 - У чому неповторність людини?

Мета: допомогти усвідомити неповторність кожної людини; розвивати навички самоусвідомлення і самооцінки через позитивне ставлення до себе і до інших; розвивати логічне мислення; виховувати повагу одне до одного, дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№002 - Що об’єднує людей зі світом живої природи?

Мета: поглиблювати знання учнів про різноманітність природи та її взаємозв'язки, розказати про спільні ознаки між живими організмами; формувати ключові компетентності: розвивати пізнавальну активність учнів, виховувати дбайливе ставлення до природи, уміння вчитися, уміння чітко й аргументовано висловлювати власну думку.

№003 - В чому полягають відмінності між людиною і тваринами?

Мета: поглиблювати знання учнів про відмінності, що відрізняють людину від тварини (мислення, мовлення, праця); розвивати вміння виділяти головне, знаходити зайве, пояснювати вибір; виховувати прагнення пізнавати себе та інших людей.

№004 - Від чого залежить твоє здоров’я?

Мета: ознайомити учнів з чинниками, що впливають на їхнє здоров’я, формувати в учнів мотивації дбайливого ставлення до життя і здоров’я; розвивати уяву  дітей про здоров’я, здоровий спосіб життя, виховувати бажання берегти життя та здоров’я.  

№005 - Що тобі необхідно для життя?

Мета: ознайомити учнів з поняттям «потреба», факторами, які впливають на потребу, розвивати пізнавальні інтереси в них, логічне мислення, формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки; виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань.

№006 - Чому людина має працювати?

Мета: Розширювати знання учнів про значення праці для життя суспільства та кожної людини зокрема; викликати бажання турбуватися про ближніх, впевнювати в необхідності подолання лінощів, розвивати вміння висловлювати власні думки, допитливість, винахідливість, кмітливість; виховувати повагу до праці, людей праці.

№007 - Для чого потрібне вміння вчитися?

Мета: довести до свідомості учнів, що навчитися вчитися означає підготувати себе до самостійного дорослого життя; вчити прийомів планування робочого часу; розвивати мислення, мовлення; виховувати наполегливість.

№008 - Які риси характеру допомагають досягати успіху?

Мета: ознайомити учнів із визначенням слова «характер», розказати які риси характеру допомагають досягти успіху, дати учням уявлення про взаємозв’язок наполегливості й старанності та досягнення цілей; вчити володіти прийомами досягнення успіху; наводити приклади залежності успіху людини від її поведінки.

№009 - Як розвивати свої творчі здібності?

Мета: ознайомити учнів з поняттям «творчі здібності»; навчати творчо мислити, використовувати уяву і фантазію для залучення однолітків до здорового способу життя; виховувати організованість, творчу ініціативність.

№010 - Навіщо потрібно вміти спілкуватися?

Мета: : ознайомити з основними характеристиками культурного мовлення; вчити учнів дотримувати правил спілкування в усному мовленні; розвивати вміння правильно висловлювати свою думку у зв’язному мовленні. Дати поняття про умови спілкування, розвивати культуру спілкування, організувати роботу з вироблення правил спілкування, навчити дітей приймати участь у дискусії,  розвивати творчі здібності дітей та їх зв’язне мовлення, виховувати щиру любов  і почуття гордості за свою мову, бажання вивчати її і берегти, виховувати ввічливість, повагу до співрозмовника.

№011 - Як можна вирішувати конфлікти?

Мета: ознайомити з поняттям «конфлікт», навчити учнів знаходити шляхи розв’язування конфліктних ситуацій, удосконалювати навички спілкування, розвивати уміння запобігати конфліктам, виховувати культуру спілкування, бажання творити добро.

№012 - Застосовуємо знання щодня.

Мета: закріпити і узагальнювати вивчений матеріал, створювати у класі дружнє середовище – простір, де цінують дружбу і друзів; сприяти формуванню доброзичливого й толерантного ставлення до людей; навчати учнів взаємодіяти з іншими людьми.  

№013 - Чому природа — це невіддільна частина навколишнього світу?

Мета: Формувати в учнів уявлення про навколишній світ і природу, вміння групувати об’єкти (належить, не належить до природи), вміння аналізувати і роботи висновки, доводити свою думку; розвивати спостережливість і кмітливість; виховувати бережливе ставлення до природи; формувати потребу у пізнанні природи.  

№014 - Що називають тілами (об’єктами), а що — явищами природи?

Мета: довести до свідомості учнів, що предмети неживої природи, організми та предмети, виготовлені людиною, - це тіла, а тіла складаються з речовин;

формувати вміння розрізняти тіла і речовини в природі; пояснювати взаємозв’язки між об’єктами та явищами живої і неживої природи, вивчати тіла та явища природи розвивати вміння працювати в парах і вести прості діалоги; виховувати інтерес до вивчення природи.

№016 - Як Сонце здійснює вплив на Землю?

Мета: ознайомити учнів з впливом Сонця на Землю, розказати, що за настання дня і ночі відповідає Сонце, що пори року змінюються також під впливом Сонця, розвивати допитливість, уміти робити логічні висновки й аналізувати результати; виховувати бережливе ставлення до природи

№017 - Які явища в неживій природі залежать від сонця?

Мета: формувати в учнів уявлення про Сонце, про значення сонячного світла і тепла для нашої планети; збагатити знання про сонце як про небесну зорю; допомогти усвідомити що сонце є  єдиним джерелом тепла і світла на землі; сприяти формуванню в учнів потреби до пізнання світу, розвивати увагу, пам'ять, мислення, виховувати гідне ставлення до природи.

№018 - Як Сонце впливає на живу природу?

Мета: формувати в учнів уявлення про Сонце, про значення сонячного світла і тепла для рослин, тварин, людини; збагатити знання про сонце як про небесну зорю; допомогти усвідомити що сонце є  єдиним джерелом тепла і світла на землі; сприяти формуванню в учнів потреби до пізнання світу, розвивати увагу, пам'ять, мислення, виховувати гідне ставлення до природи.

№019 - Чому вода — найзагадковіша речовина на Землі?

Мета: ознайомити учнів з властивостями води, формувати уявлення про зміни станів води; розширити уявлення про взаємозв’язки води з іншими об’єктами природи; виховувати бережливе ставлення до води, розвивати вміння аналізувати, робити висновки; вчити працювати дружньо в групах, правильно і охайно проводити досліди;

№021 - Чому відбувається колообіг води в природі?

Мета: поглибити знання учнів про значення води, познайомити з кругообігом води в природі, розвивати логічне мислення, спостережливість, вчити міркувати на запропоновану тему, самостійно робити висновки, виховувати любов до природи, бережне відношення до неї.

№022-23 - Яке значення має вода для природи?

Мета: Формувати в школярів уявлення про значення воли в природі та житті людини; розвивати мовлення, мислення, вміння аналізувати інформацію, робити висновки, доводити свою думку . Виховувати бережливе ставлення до води, організованість, відповідальність за виконану роботу.  

№024 - Як люди використовують енергію води на суходолі та в морі?

Мета: познайомити учнів з альтернативними видами невичерпних та екологічно чистих джерел енергії: рухома вода. Розповісти  про гідроелектростанції - визначення, та пояснення. Збагачувати словниковий запас учнів, вчити робити висновки, виховувати любов до природи, дбайливе ставлення до оточуючого світу.

№025 - Як відбувається забруднення води?

Мета: розкрити основні фактори забруднення водоймищ; виявити негативні зміни в природному оточенні, які є результатом господарської діяльності й поведінки людей;  розвивати ціннісні орієнтації у ставленні до природи;

вміння висловлювати судження, доводити твердження, порівнювати;

№026 - Як потрібно охороняти воду від забруднення?

Мета: пояснювати значення води у природі; необхідність охорони води, описувати способи очищення води; наголошувати на необхідності охорони водойм; застосовувати знання для економного використання води у побуті; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№027 - Застосовуємо знання щодня.

Мета: закріпити і узагальнювати вивчений матеріал, створювати у класі дружнє середовище – простір, де цінують дружбу і друзів; сприяти формуванню доброзичливого й толерантного ставлення до людей; навчати учнів взаємодіяти з іншими людьми.  

№028 - Які властивості має повітря?

Мета: з’ясувати властивості повітря; вчити дітей досліджувати властивості повітря, проводити досліди, фіксувати і аналізувати результати; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення природи, здатність спілкуватися в процесі спільної роботи.  

№029 - Як властивості та склад повітря впливають на природу Землі?

Мета: з’ясувати властивості повітря і значення повітря в природі; дослідити як властивості та склад повітря впливають на природу, вчити дітей досліджувати властивості повітря, проводити досліди, фіксувати і аналізувати результати; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення природи, здатність спілкуватися в процесі спільної роботи.

№030 - Як вітер впливає на природу Землі?

Мета: формувати поняття учнів, як рух повітря впливає на неживу й живу природу Землі; вчити аналізувати, порівнювати та робити висновки;

пояснити учням, як утворюється вітер; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення, вміння робити узагальнення та висновки; продовжити екологічне виховання.

№031 - Які зміни приносить вітер у довкілля?

Мета: Ознайомити учнів із дією вітру, розказати про залежність погоди від напрямку вітру, розширювати знання про вплив вітру на об’єкти живої природи;  збагачувати словниковий запас учнів; розвивати вміння встановлювати причинно -наслідкові зв’язки, образне мислення, зв’язне мовлення, спостережливість.

№032 - Як люди «товаришують» із вітром? 

Мета: розширити уявлення учнів про використання енергії вітру людиною; формувати вміння встановлювати причинно – наслідкові зв'язки; розвивати уяву, логічне мислення, пізнавальну активність учнів; виховувати бажання відповідально ставитися до природи, її багатств; формувати природознавчу компетентність.

№033 - Які прилади допомагають досліджувати погоду?

Мета: Допомогти учням засвоїти, що таке погода, які є показники погоди. Ознайомити з приладами, за допомогою яких визначають або прогнозують погоду. Ознайомимося з роботою метеорологічної служби. Розвивати спостережливість, кмітливість; виховувати розуміння важливості для людей знань про погоду та її зміни.

№034 - Як забруднення повітря впливає на здоров’я?

Мета: систематизувати знання про атмосферні забруднення та їх вплив на здоров’я, формувати поняття про вплив транспорту на навколишнє середовище та здоров’я; розвивати екологічну свідомість, відповідальність; виховувати активну громадську позицію щодо збереження екологічної безпеки оточуючого середовища.  

№036 - Застосовуємо знання щодня.

Мета: закріпити і узагальнювати вивчений матеріал, повторити  властивості повітря, що таке вітер; створювати у класі дружнє середовище – простір, де цінують дружбу і друзів; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення природи, виховувати свідоме ставлення до навколишнього середовища.

№037 - Із чого складається тверда оболонка Землі?

Мета: формувати уявлення учнів про гірські породи, мінерали, значення гірських порід у природі; виробляти вміння розрізняти гірські породи та мінерали, розвивати навички дослідницькою роботи, логічне мислення, спостережливість; виховувати пізнавальний інтерес.

№038-39 - Що таке корисні копалини і як ти можеш їх досліджувати?

Мета: продовжувати формувати уявлення учнів про гірські породи, корисні копалини, вчити досліджувати властивості гірських порід, виробляти вміння розрізняти гірські породи; розвивати навички дослідницькою роботи, логічне мислення, спостережливість; виховувати пізнавальний інтерес.

№040 - Де в побуті застосовують корисні копалини?

Мета: вміти наводити приклади  гірських порід, корисних копалин та їх використання; розпізнавати і називати гірські породи, корисні копалини у колекціях; пояснювати значення гірських порід і корисних копалин у добробуті людини; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№041 - Чи можуть вичерпатися запаси корисних копалин?

Мета: Ознайомити учнів з утворенням кам’яного вугілля, ознайомити з поняттями «Невідновні джерелі енергії» та «Невичерпні джерела енергії», виховувати бажання заощадливо використовувати запаси енергії, виховувати любов до природи.

№042 - Чому корисні копалини потрібно використовувати ощадливо?

Мета: дати уявлення про види корисних копалин, про раціональне та ощадливе їх використання; виховувати естетичне сприймання обꞌєктів природи, прагнення до збереження корисних копалин та усвідомлену потребу робити це, гордість за природні багатства свого краю.

№043 - Чим ґрунт відрізняється від гірської породи?

Мета: уточнити і розширити уявлення учнів про ґрунт; формувати поняття «ґрунт», «перегній», «чорнозем»; формувати вміння спостерігати, аналізувати, робити висновки; виховувати бажання піклуватися про природу своєї місцевості.   

№044-45 - Як дослідити склад ґрунту й визначити умови, необхідні для рослин?

Мета: вчити учнів проводити дослідження, дослідити склад ґрунту, його властивості, формувати вміння спостерігати, аналізувати, робити висновки; виховувати бажання піклуватися про природу своєї місцевості.   

№048 - Застосовуємо знання щодня.

Мета: закріпити і узагальнювати вивчений матеріал, повторити  властивості корисних копалин, відновні та невідновні джерела енергії; створювати у класі дружнє середовище – простір, де цінують дружбу і друзів; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення природи, виховувати свідоме ставлення до навколишнього середовища.

№049 - Чим особливий різноманітний світ рослин?

Мета: Ознайомити учнів з поняття «організми», дослідити які ознаки мають живі істоти,  що в них є спільного, ознайомити з різними групами рослин, розвивати уяву, спостережливість, допитливість; виховувати бажання вивчати довкілля, берегти природу.

№050 - Чому квіткові — найпоширеніші рослини на Землі?

Мета: формувати в учнів уявлення про квіткові рослини; ознайомити учнів з різноманітністю квіткових рослин. Розвивати вміння розрізняти види квіткових рослин. Виховувати допитливість, спостережливість та бережне і дбайливе ставлення до рослин.  

№051 - Які рослини називають хвойними?

Мета: знайомити учнів з особливостями хвойних рослин; розвивати вміння порівнювати, аналізувати і робити висновки, виховувати відповідальність, шанобливе і дбайливе ставлення до рослин.   

№052 - Які рослини належать до культурних?

Мета: ознайомити учнів із видами культурних рослин і зі значенням культурних рослин для людини; формувати інтерес до культурних рослин; учити групувати зображення дикорослих і культурних рослин, пояснюючи сутність групування; наводити приклади кожної групи; розвивати навички логічного мислення і мовлення учнів; виховувати дружелюбність, любов до природи.

№053 - На які групи поділяють культурні рослини?

Мета: ознайомити учнів із видами культурних рослин і зі значенням культурних рослин для людини; формувати інтерес до культурних рослин; пояснюючи сутність групування; наводити приклади кожної групи; розвивати навички логічного мислення і мовлення учнів; виховувати дружелюбність, любов до природи.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання