№001 - Нумерація чисел першої сотні. Додавання і віднімання в межах сотні

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про нумерацію чисел першої сотні; актуалізувати вміння учнів лічити в межах 100; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розрядів десятків та одиниць, уявлення про позиційний принцип запису двоцифрових чисел; формувати вміння записувати двоцифрові числа, подавати їх у вигляді суми розрядних доданків;  розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№002 - Грошові одиниці. Додавання і віднімання частинами. Задач на знаходження невідомого від’ємника.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про нумерацію чисел першої сотні; актуалізувати вміння учнів лічити в межах 100; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розрядів десятків та одиниць, уявлення про позиційний принцип запису двоцифрових чисел; формувати вміння записувати двоцифрові числа, подавати їх у вигляді суми розрядних доданків;  розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№003 - Дії додавання та їхні компоненти. Розв’язування задач. Годинник, час.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про нумерацію чисел першої сотні; актуалізувати вміння учнів лічити в межах 100; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розрядів десятків та одиниць, визначення часу за годинником;  розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№004 - Дії віднімання та їхні компоненти. Задачі на знаходження невідомого від’ємника.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про нумерацію чисел першої сотні; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розв'язування задач на знаходження невідомого відємника;  розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№005 - Арифметичні дії та їхні компоненти. Прості задачі на додавання і віднімання. Відрізок.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про нумерацію чисел першої сотні; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розв'язування простих задач на додавання і віднімання;  розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№006 - Задачі на різницеве порівняння. Буквені та числові вирази. Периметр.

Мета: узагальнити й систематизувати вміння учнів  розв’язувати задачі на різницеве порівняння чисел, знаходження периметра фігур; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розв'язування простих задач на додавання і віднімання;  розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№007 - Дужки і порядок дій у виразах. Розв’язування задач з двома запитаннями. Периметр квадрата і прямокутника

Мета: узагальнити й систематизувати вміння учнів  розв’язувати задачі на різницеве порівняння чисел, розв’язувати  вирази із дужками та порядок дій, знаходження периметра фігур; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розв'язування простих задач на додавання і віднімання;  розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№008 - Назви компонентів при множенні. Переставний закон множення. Прості задачі на множення і ділення.

Мета: актуалізувати знання учнів про назви компонентів при множенні, переставний закон множення, розв'язування простих задач на додавання і віднімання;  розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№009 - Збільшення і зменшення числа в кілька разів. Прості задачі з кратним відношенням.

Мета: узагальнити й систематизувати вміння учнів  розв’язувати задачі на різницеве порівняння чисел; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розв'язування простих задач з кратним відношенням; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№010 - Знаходження невідомого множника, діленого, дільника. Перевірка ділення за допомогою дії множення. Творча робота над задачами.

Мета: узагальнити й систематизувати вміння учнів знаходити невідомий множник, ділене, дільник, перевірка ділення за допомогою множення; актуалізувати вміння розв'язувати прості задачі; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№011 - Розв’язування задач за схемою. Робота з геометричними фігурами. Відрізок, кут, прямокутник.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів знаходити невідомий множник, ділене, дільник,про геометричні фігури, креслення прямокутника та прямого кута, перевірка ділення за допомогою множення; актуалізувати вміння розв'язувати прості задачі за схемами; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№012 - Правила ділення і множення на 1. Буквені та числові вирази. Периметр прямокутника.

Мета: узагальнити й систематизувати вміння та знання учнів про множення та ділення на 1, розв’язувати буквені та числові вирази; актуалізувати вміння розв'язувати прості задачі; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№013 - Зв'язок дій множення і ділення. Правило множення на 0, правило ділення числа 0. Обернені задачі.

Мета: узагальнити й систематизувати вміння та знання учнів про зв'язок дій множення і ділення, повторення правила множення на 0, правила ділення числа 0, розв’язувати буквені та числові вирази; актуалізувати вміння розв'язувати прості задачі; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№014 - Назви компонентів при діленні. Буквені вирази. Розв’язування задач.

Мета: узагальнити й систематизувати вміння та знання учнів про зв'язок дій множення і ділення, повторення правила множення на 0, правила ділення числа 0, розв’язувати буквені та числові вирази; актуалізувати вміння розв'язувати прості задачі; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№015 - Назви компонентів при діленні. Буквені вирази. Розв’язування задач.

Мета: узагальнити й систематизувати вміння та знання учнів про зв'язок дій множення і ділення, повторення назви компонентів при діленні, розв’язувати буквені та числові вирази; актуалізувати вміння розв'язувати прості задачі; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№016-18 - Одиниці довжини та співвідношення між ними. Задачі на кратне порівняння чисел

Мета: узагальнити й систематизувати вміння та знання учнів про зв'язок дій множення і ділення, повторення назви компонентів при діленні, розв’язувати буквені та числові вирази; актуалізувати вміння розв'язувати задачі на кратне порівняння чисел; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№019 - Таблиця множення числа 2. Парні та непарні числа. Розв’язування задач за коротким записом.

Мета: актуалізувати знання дітей про парні  та непарні числа,  вміння розв'язувати задачі з коротким записом; узагальнити й систематизувати вміння та знання учнів про зв'язок дій множення і ділення; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№020 - Ціле, половина або одна друга. Задачі на знаходження частини від числа.

Мета: ознайомити здобувачів освіти із поняттям цілого числа, половини або однієї другої числа; узагальнити й систематизувати вміння розв'язувати задачі з коротким записом; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№021 - Таблиця множення числа 3. Третина або одна третя. Задачі на знаходження частини від числа.

Мета: актуалізувати знання учнів про таблицю множення числа 3, розв'язування простих задач на додавання і віднімання;  розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№022 - Заміни додавання множенням. Таблиця множення і ділення числа 4. Розвязування задач

Мета: актуалізувати знання учнів про таблицю множення  і ділення числа 4, розв'язування простих  і складених задач; вміння замінювати додавання множенням; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№023 - Застосування таблиці множення на 4. Знаходження невідомого множника. Час. Визначення часу за годинником.

Мета: повторити таблицю множення на 4, вчити застосовувати знання учнів про табличку множення на 4 на практиці;  розв'язування простих  і складених задач; вміння замінювати додавання множенням; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№024 - Застосування таблиці множення і ділення на 4. Четвертина або чверть. Час. Як правильно вживати у мовленні частини одиниць часу. Квартал.

Мета: вчити застосовувати знання учнів про табличку множення на 4 на практиці;  розв'язування простих  і складених задач; розвивати вміння визначати час за годинником; познайоми дітей з новими поняттями; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№025 - Таблиця множення і ділення числа 5. Спрощення виразів й обчислення їх значення. Задачі на знаходження частини від числа.

Мета: вчити застосовувати знання учнів про табличку множення і ділення на 5 на практиці;  спрощувати вирази і обчислювати їх значення; розв¢язувати задачі на знаходження частини від числа; розвивати вміння визначати тривалість подій;  розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№026 - Тема:Робота з даними. Величини та одиниці їх вимірювання. Задачі на визначення тривалості подій

Мета: вчити  працювати з даними, величинами та одиницями їх вимірювання; познайомити та вчити розв¢язувати задачі на визначення тривалості подій; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№027 - Тема: Обчислення буквених виразів. Відновлення рівностей. Задачі на визначення тривалості подій.

Мета: удосконалювати навички обчислювати буквені вирази; продовжувати вчити відновлювати рівності; вчити розв¢язувати задачі на визначення тривалості подій; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№028 - Вирази, рівності, нерівності. Розвязування рівнянь. Дії з іменованими числами. Задачі на визначення тривалості подій.

Мета: вчити дітей розрізняти вирази, рівності, рівняння; познайомити учнів з рівняннями, вчити розв¢язувати рівняння; удосконалювати вміння дітей працювати з іменованими числами та розв¢язувати задачі на визначення тривалості подій; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№029 - Таблиця множення і ділення числа 6. Розв’язування рівнянь

Мета: повторити таблиці множенні і ділення числа 6; удосконалювати вміння розв¢язувати рівняння; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№030 - Тема: Рівняння. Закріплення таблиці множення числа 6. Задачі з третім запитанням. Блок – схеми.

Мета: закріпити знання учнів про таблицю множення числа 6; удосконалювати вміння розв¢язувати рівняння; познайомити учнів із задачами з третім запитанням; вчити знаходити значення виразів за допомогою блок – схем; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№031 - Дії з іменованими числами. Рівняння. Розв¢язування задач.

Мета: удосконалювати вміння учнів працювати з іменованими числами, розв¢язувати рівняння; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№032 - Числовий відрізок. Задачі на знаходження суми. Робота з іменованими числами. Перетворення іменованих чисел

Мета: познайомити учнів з числовим відрізком; удосконалювати вміння працювати з іменованими числами, перетворенням іменованих чисел; вчити розв¢язувати задачі на знаходження частини від числа та задачі на знаходження суми; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№033 - Таблиця множення і ділення числа 7. Робота з даними. Задачі на знаходження периметра.

Мета: повторити таблиці множенні і ділення числа 7; удосконалювати вміння розв¢язувати рівняння, працювати з даними; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№034 - Дії з іменованими числами. Математичні задачі та дослідження. Рівняння

Мета: повторити з учнями закономірність арифметичних дій з іменованими числами; удосконалювати вміння розв¢язувати рівняння та задачі; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№035 - Задачі на зведення до одиниці. Геометрична фігура. Точка.

Мета: познайомити учнів з новим видом задач, вчити роз¢язувати задачі на зведення до одиниці; повторити про геометричні фігури і точки; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№036-38 - Заміна додавання множенням. Задачі на вміщення. Діагностична робота.

Мета: удосконалювати вміння учнів замінювати додавання множенням; повторити про геометричні фігури і точки; повправлятися в розв¢язуванні задач на вміщення; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№039 - Таблиця множення і ділення числа 8. Обчислення периметра прямокутника. Розв¢язування рівнянь

Мета: повторити таблицю множення і ділення числа 8; удосконалити вміння учнів обчислювати периметр прямокутника, розв¢язувати рівняння; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№040 - Застосування таблиці множення і ділення на 8. Творчі задачі. Розв¢язування рівнянь.

Мета: повторити таблицю множення і ділення числа 8; удосконалювати вміння дітей застосовувати таблицю множення і ділення числа 8, розв¢язувати рівняння; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№041 - Творча робота над задачами. Периметр трикутника.

Мета: удосконалювати вміння учнів розв¢язувати творчі задачі, обчислювати периметр трикутника; повторити вивчені таблиці множення і ділення; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№042 - Таблиця множення і ділення числа 9. Робота з даними. Порівняння виразів.

Мета: повторити таблицю множення і ділення числа 9; удосконалити вміння учнів працювати з даними, порівнювати вирази; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№043 - Дії з іменованими числами. Дослідження таблиць з даними. Розв¢язування задач.

Мета: удосконалювати вміння учнів працювати з іменованими числами; вчити досліджувати таблиці з даними; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№044 - Числовий відрізок. Розв¢язок рівнянь. Задачі з буквеними даними.

Мета: удосконалювати вміння учнів розв¢язувати рівняння та задачі з буквеними даними; вчити досліджувати таблиці з даними; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№045 - Буквені вирази. Розв¢язування рівнянь. Задачі з буквеними даними.

Мета: удосконалювати вміння учнів розв¢язувати рівняння та задачі з буквеними даними; вчити працювати з буквеними даними; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№046 - Знаходження частини від числа. Таблиця множення і ділення числа 10.

Мета: повторити таблицю множення і ділення числа 10; удосконалити вміння учнів знаходити частину від числа; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№047 - Числовий відрізок. Розв¢язок рівнянь. Задачі на знаходження частини від числа.

Мета: удосконалювати вміння учнів розв¢язувати рівняння; вчити розв¢язувати задачі на знаходження частини від числа; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№048 - Переставний закон множення. Робота з даними. Задачі з буквеними даними.

Мета: познайомити учнів з переставним законом множення; удосконалювати вміння учнів  працювати з даними, розв¢язувати задачі з буквеними даними; вчити досліджувати таблиці з даними; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№049 - Дроби. Знаходження частини від числа. Розв¢язування задач.

Мета: познайомити учнів з дробами; удосконалювати вміння учнів  частину від числа, розв¢язувати задачі; вчити досліджувати таблиці з даними; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№050 - Задачі на знаходження частини від числа. Задача на знаходження числа за його частиною.

Мета: вчити учнів знаходити число за його частиною; удосконалювати вміння дітей працювати з дробами та знаходити частину від числа; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№051 - Знаходження частини від числа та числа за його частиною.

Мета: удосконалювати вміння дітей працювати з дробами та знаходити частину від числа та число за його частиною ; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№052 - Задачі на знаходження частини від числа та числа за його частиною. Розв¢язування рівнянь.

Мета: удосконалювати вміння дітей працювати з дробами та розв¢язування задач на знаходження частини від числа та число за його частиною; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№053-55 - Розв¢язування рівнянь та їх перевірка. Задачі з буквеними даними. Діагностична робота

Мета: узагальнити знання учнів про дроби, рівняння, перевірку рівнянь та задачі з буквеними даними; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№056 - Нумерація трицифрових чисел. Задачі з буквеними даними.

Мета: познайомити учнів з творенням трицифрових чисел; вчити записувати трицифрові числа в нумераційну таблицю; удосконалювати вміння учнів розв¢язувати задачі з буквеними даними; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

 

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання