№001 - Ми другокласники  і другокласниці. Якою була школа колись і якою є тепер?  Історія школи.

Мета: привітати дітей із початком нового навчального року; пригадати життя класу минулого року; розвивати інтерес до історії  школи,  формувати позитивне ставлення до навчання; виховувати дружні стосунки в класі, доброзичливе ставлення до молодших учнів школи.

№002 - Як поводитися в колективі. Правила спілкування.

Мета: ознайомити з основними характеристиками культурного мовлення; вчити учнів дотримувати правил спілкування в усному мовленні; розвивати вміння правильно висловлювати свою думку у зв’язному мовленні. Дати поняття про умови спілкування, розвивати культуру спілкування, організувати роботу з вироблення правил спілкування, навчити дітей приймати участь у дискусії,  розвивати творчі здібності дітей та їх зв’язне мовлення, виховувати щиру любов  і почуття гордості за свою мову, бажання вивчати її і берегти, виховувати ввічливість, повагу до співрозмовника.

№003 - Яка наша адреса. Земля -  планета. Глобус.

Мета: Розширити знання дітей про Батьківщину — Україну, дати уявлення про Землю як про космічне тіло; підвести дітей до того, що глобус – зменшена модель Землі; вчити проводити дослідження користуючись глобусом, розвивати спостережливість, логічне мислення, пізнавальний інтерес.

№004 - Для чого країнами  державні символи?

Мета: розширити знання учнів про державні символи України: Герб, Гімн, Прапор; сприяти формуванню національної свідомості учнів;  розвивати мовлення; учити не бути байдужим до рідного краю; виховувати шанобливе ставлення до українських державних символів, повагу до її законів.

№005 - Узагальнення і систематизація знань учнів. Розділ вступ.

Мета: узагальнити знання учнів за розділом «Вступ»; нагадати дітям правила поведінки і спілкування, значення державних символів України; розвивати спостережливість, вміння коригувати свої дії відповідно до ситуацій; сприяти формуванню національної свідомості учнів; учити не бути байдужим до рідного краю; виховувати шанобливе ставлення до українських державних символів, виховувати бережливе ставлення до ввічливих, приязних стосунків між людьми.

№006-007 - Яку форму має наша Земля. Чому буває день і ніч? Що таке горизонт? Основні сторони горизонту.

Мета: допомогти дітям усвідомити, що Земля має форму кулі; навчити оцінювати роль науки у пізнанні світу. Розширити в учнів уявлення про горизонт і сторони горизонту; навчити знаходити основні сторони горизонту за Сонцем; удосконалювати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки; розвивати кмітливість, спостережливість, мислення; виховувати допитливість, бажання здобувати нові знання.

№008 - 009 - Чому на Землі бувають пори року? Явища природи. Скільки місяців у році?

Мета: ознайомити учнів з обертанням Землі  навколо Сонця як причини зміни  пір року на  Землі; ознайомити учнів з поняттям «явища природи», «сезонні явища»; допомогти запам’ятати місяці, розвивати  увагу,  мовлення;  виховувати  дбайливе ставлення  до  природи.

№010 - Для чого потрібен календар?

Мета: ознайомити учнів з календарем, формувати вміння користуватися календарем; розвивати мислення, мовлення; розвивати світогляд учнів,

№011 - Який в осені святковий календар.

Мета: ознайомити дітей з особливостями осіннього святкового календаря; ознайомити дітей  поняттям «захисник України», розвивати логічне мислення мовлення; виховувати шанобливе ставлення до тих, хто захищає нашу державу; викликати інтерес до традицій українського народу у відзначенні свят; узагальнити знання дітей про державні, народні, релігійні свята; розширити уяву учнів про різноманітність свят; вчити доброзичливому спілкуванню; розвивати навички виразного читання, пам’ять, спостережливість, мовлення; поповнювати словниковий запас, активізувати пізнавальну діяльність; виховувати дітей на кращих традиціях українського народу, виховувати відчуття гордості за свою країну, любов до рідної землі і природи.

№012 - 013 - Якого я роду, якого народу. Права та обов’язки дитини

Мета: ознайомити дітей з історією козацтва, з поняттям «козаки»; розширити знання дітей про їхні особисті прав, підвести дітей до того, що необхідно знати не тільки права, а й сумлінно виконувати свої обов’язки; прагнути розуміння необхідності виконувати правила поведінки в школі, виховувати повагу до оточуючих. Сприяти розвитку мислення, уяви і самостійності.

№014 - 015 - Історичні пам’ятки України. Як здобути козацьке здоров’я. Енергія.

Мета: дати учням поняття про пам'ятки історії як джерело історико-культурної інформації; навчити дітей розпізнавати поняття пам’ятки та пам’ятники, ознайомити з пам'ятниками рідного краю, які увічнюють пам'ять про певну подію чи особу; розширити уявлення дітей про здоровий спосіб життя, поставити в приклад козаків, які загартовували своє тіло, дати уявлення про те, що корисно для здоров’я, а що ні, навчити розпізнавати корисні і шкідливі звички; розвивати увагу, пам'ять, мислення, висловлювати власні судження;

№016 - 017 - Що таке експеримент. Дослідження: чи поглинають рослини воду?

Мета: Ознайомитися з  поняттям « спостереження та експеримент», ознайомити учнів із методами пізнання природи, а саме — спостереження, експеримент, вимірювання, формувати уміння і навички користуватися ними у повсякденному житті та для отримання нових знань; - розвивальна: сприяти розумінню ролі природничих знань у повсякденному житті людини, обґрунтувати цінність знань з природознавства; - виховна: виховувати повагу до наукових надбань людства.

№018 - 020 - Які в осені ознаки. Які осінні місяці? Складання казки «Три сини осені» Екскурсія. Як змінилась природа восени.

Мета: поглибити знання учнів про явища природи восени; формувати в учнів уявлення про ознаки осені; ознайомити  учнів з  осінніми  місяцями;  розкрити  історію  походження  назв місяців  осені;  вчити  описувати  красу природи  восени  та  позитивні  емоції, які  вона  викликає;  розвивати уяву, фантазію, мовлення, спостережливість, пам’ять; виховувати любов до природи.

Обладнання:  мультимедійний комплект

№021 - Чи зустрічається світло з тінню. Природні і штучні джерела світла. Правила поводження з вогнем

Мета: вчити дітей розрізняти штучні і природні джерелі світла, розказати що вогонь є штучним джерелом світлі, формувати уявлення про причини виникнення пожежі в побуті та її наслідки; вчити учнів правильно діяти у випадку виникнення пожежі; розвивати навички самозахисту; виховувати розсудливість, почуття відповідальності за свої вчинки.

№022 - Чи зустрічається світло з тінню. Як утворюється тінь. Світлопроникні і світлонепроникні тіла.

Мета: на основі практичної роботи переконати учнів у тому, що непрозорі предмети не пропускають сонячного проміння, сформувати уявлення про тінь; розширювати уявлення учнів про залежність між висотою Сонця на небосхилі і довжини тіні, формувати вміння порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки в природі; виховувати бажання пізнавати природу, бачити її красу та охороняти й примножувати природні багатства.

№023 - Які властивості має повітря. Виконання дослідів.

Мета: з’ясувати властивості повітря і значення повітря в природі; вчити дітей досліджувати властивості повітря, проводити досліди, фіксувати і аналізувати результати; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення природи, здатність спілкуватися в процесі спільної роботи.

№024 - 025 - Що таке погода і як її передбачити. Дослідження: як за станом рослин і поведінкою тварин люди передбачають погоду.

Мета: Дати учням поняття про погоду та її складові елементи; вчити спостерігати за погодою свого краю восени, ознайомити з народними  прикметами передбачення погоди восени; розвивати спостережливість, кмітливість; виховувати розуміння важливості для людей знань про погоду та її зміни.

№026 - Як погода впливає на здоров’я людей. Створення хмарки слів на тему «Погода». Моделювання дощу у склянці

Мета: поглибити знання учнів про погоду та її складові елементи; вчити спостерігати за погодою свого краю восени,  вчити дітей одягатися по погоді, щоб бути завжди здоровими і веселими,  перевіряти народні прикмети передбачення погоди восени; розвивати спостережливість, кмітливість; виховувати розуміння важливості для людей знань про погоду та її зміни.

№027 - Як термометр знає, тепло чи холодно

Мета: формувати в учнів уявлення про термометр, ознайомити з будовою термометра, формувати знання про температуру повітря і тіла людини, навчити учнів користуватися різними видами термометрів, вимірювати та  записувати  температуру повітря; розвивати  спостережливість;  виховувати  інтерес  до вивчення природи.

№028 - 029 - Які властивості має вода? Дослідження властивостей води. Виконання дослідів

Мета: ознайомити учнів з властивостями води, формувати уявлення про зміни станів води; розширити уявлення про взаємозв’язки води з іншими об’єктами природи; виховувати бережливе ставлення до води, розвивати вміння аналізувати, робити висновки; вчити працювати дружньо в групах, правильно і охайно проводити досліди;

№030 - 031 - Як мандрує вода? Як берегти воду?

Мета: поглибити знання школярів про воду, властивості води та конденсацію водяної пари, утворення хмар та випадання дощу, кругообіг води в природі; формувати потребу в пізнанні природи, розвивати спостережливість, мислення, дбайливе ставлення до води.

№032 - Як рослини готуються до зими

Мета: ознайомити учнів з осінніми змінами в житті рослин, вчити спостерігати за рослинами, розвивати спостережливість, увагу, мовлення, мислення; учити бачити красу природи восени.

№035 - Як тварини готуються до зими.

Мета: ознайомити учнів з осінніми змінами в житті тварин; формувати уявлення про перелітних і зимуючих птахів; виховувати дбайливе ставлення до тварин, продовжити формування вмінь аналізувати, порівнювати і виділяти істотні ознаки; виховувати естетичні почуття.

№036 - 037 - Як осінні зміни впливають на комах? Як риби готуються до зими.

Мета: ознайомити учнів з життям комах і риб восени, зі змінами, що відбуваються в їхньому житті; показати зв’язок змін у житті комах і риб зі змінами в природі; розвивати спостережливість; формувати навички охорони природи на прикладі комах.

№038 - Як птахи готуються до зими?

Мета: ознайомити учнів із життям птахів восени, зі змінами, що відбуваються в їхньому житті; показати зв’язок змін у житті птахів зі змінами в природі; вчити називати групи птахів (за переміщенням відповідно до пір року), наводити приклади перелітних й осілих птахів своєї місцевості, пояснювати причини відльоту птахів у вирій; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, узагальнювати; формувати навички охорони природи на прикладі птахів.

№039 - Як звірі готуються до зими?

Мета: ознайомити учнів із життям звірів восени, зі змінами, що відбуваються в їхньому житті; вчити наводити приклади тварин, які змінюють забарвлення хутра, готують запаси кормів, які готуються до зимової сплячки; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, узагальнювати; формувати навички охорони природи на прикладі звірів.

№040 - 041 - Які невидимі ланцюги в осінньому лісі?

Мета: розширювати знання учнів про взаємозв’язки між неживою природою, рослинами і тваринами восени; учити міркувати, порівнювати, робити висновки, спираючись на життєвий досвід; виховувати любов до природи.

№042 - 043 - Які ознаки в зими. Зимові місяці. Дослідження сніжинок. Екскурсія. Як змінилась природа взимку?

Мета: Сформувати в учнів уявлення про характерні ознаки зими в неживій природі. Ознайомити з зимовими місяцями. Вчити описувати красу природи взимку та позитивні емоції, які вона викликає. Розвивати творчу уяву, фантазію, зв’язне мовлення, спостережливість, критичне мислення, пізнавальну активність, пам’ять. Виховувати любов до природи.

№044 - 045 - Зимові розваги. Правила поведінки під час зимових розваг. Одяг і взуття для зимових прогулянок. Складання казки про зимову мандрівку до лісу або парку.

Мета: розповісти учням про правила безпечної поведінки під час зимового відпочинку; навчити правильно обирати одяг та взуття для прогулянок взимку; вчити дітей берегти власне життя і здоров’я, виховувати обережність, відповідальність, вчити самостійно здобувати знання; висловлювати припущення; виробляти вміння зв'язко висловлювати думки.

№046 - Яка погода взимку?

Мета: Ознайомити дітей з особливостями погоди взимку; узагальнити життєві спостереження дітей про зміни в природі з приходом зими; розвивати логічне мислення, спостережливість, мовлення; виховувати любов до рідної природи.

№047 - Природні і штучні джерела тепла. Обігрівальні прилади. Правила поведінки з обігрівальними приладами

Мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання про штучні та природні джерела тепла, сформувати загальні уявлення обігрівальні електроприлади, вчити правильно користуватися приладами, допомогти вивчити правила поведінки з обігрівальними приладами.

№048 - Який у зими святковий календар. День Святого Миколая. Новий рік.

Мета: Розширення та уточнення змісту свят: Святого Миколая, Нового року. Розповісти легенду про Святого Миколая. Ознайомити дітей з традиціями святкування Нового року в інших країнах. Працювати над розвитком усного мовлення учнів. Ознайомити із традиціями і обрядами рідного краю. Виховувати любов і повагу до традицій та обрядів рідної України.

 

№049 - 051 - Який у зими святковий календар. Традиції святкування Різдва. Правила безпеки під час новорічних святкувань. Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за семестр.

Мета: Розширення та уточнення змісту свят: Святого Миколая, Нового року, Різдва Христового. Працювати над розвитком усного мовлення учнів. Сприяти відродженню славних народних традицій. Ознайомити із традиціями і обрядами рідного краю, пригадати колядки, щедрівки. Виховувати любов і повагу до традицій та обрядів рідної України. Нагадати правила безпеки під час новорічних святкувань.  

№052 - 053 - Як утворюється лід на водоймах. Дослідження властивостей льоду. Правила безпечної поведінки взимку. Створення плаката «Зимові застереження»

Мета: Розширювати  знання   учнів  про  властивості  води; дослідити особливості  зміни  стану  води  при  замерзанні, під  час  дослідів  виявити властивості  льоду; вчити  виділяти  в  спостережуваних об’єктах зміни, ознаки, якості, характеризувати  особливості, робити  висновки, повторити  правила  поведінки  взимку. Виховувати поважне ставлення до правил безпеки.

№054 - 055 - Хто такий споживач. Упаковка та етикетка. Моделювання купівлі товару. Чому важливо сортувати сміття?

Мета: сформувати в учнів розуміння поняття «споживач» , «реклама», «товар», «упаковка», «етикетка», маркування товарів, вміння читати етикетку; пояснити для чого необхідна реклама, та повторити правила споживачів. Мотивувати учнів до скорочення відходів; сприяти формуванню навичок повторного використання побутових відходів, вчити досліджувати; розвивати мислення, мовлення; виховувати любов до своєї країни.

№056 - Як почуваються рослини взимку

Мета: ознайомити учнів з особливостями життя дерев, кущів і трав у зимовий період, вчити характеризувати стан рослин взимку; розвивати зв’язне мовлення, спостережливість, уміння порівнювати, узагальнювати, вміння працювати в групі; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати дбайливе ставлення до природи.

№057 - Як зимують комахи та риби?

Мета: Ознайомити учнів із життям комах і риб взимку. Збагати знання учнів про світ комах і риб та їх пристосування до умов навколишнього середовища;

Розвивати мислення, кмітливість, спостережливість, пізнавальний інтерес; вміння порівнювати, аналізувати. Виховувати бережливе ставлення до природи як до рідного дому та гуманне ставлення до тварин.

№058 - 059 - Як зимують птахи та звірі. Проект «Птахам на допомогу!»

Мета: дати уявлення про те, як зимують дикі звірі і птахи; вчити розпізнавати зимуючих птахів своєї місцевості; обговорити, як можна допомогти тваринам; розвивати мовлення учнів; виховувати допитливість, любов до природи рідного краю, до тварин, що мешкають у лісах; розвивати увагу, спостережливість, логічне мислення, навички колективної роботи та роботи в парах; виховувати допитливість.

№060 - Які бувають потреби? Міні-проект «Мої потреби»

Мета: ознайомити учнів з поняттям «потреба», факторами, які впливають на потребу, розвивати пізнавальні інтереси в них, логічне мислення, формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки; виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань.

№061 - 062 - Яка користь від знань. «Мова» тварин. Правила спілкування з домашніми улюбленцями і безпри­тульними тваринами

Мета: формувати в дітей уявлення про «мову» тварин; про правила поводження з тваринами, що можуть жити поруч з людьми, вчити правил поводження з безпритульними тваринами; виховувати любов до тварин, відповідальність за них; розвивати пізнавальну активність учнів, навчати висловлювати свою думку, активно  слухати в умовах усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками.

№063 - 065 - Чи завжди треба бути добрим? Друзі. Міні-проект «Правила дружби» Узагальнення і систематизація знань учнів

Мета: розширити уявлення дітей про моральне поняття доброта, формувати вміння оцінювати вчинки, формувати в учнів правильне розуміння поняття дружба, дружні відносини, розвивати вміння дружити, берегти дружбу; розвивати критичне мислення, увагу, зв’язне мовлення, викликати бажання іти дорогою добра, виховувати кращі людські цінності.

№066 - 067 - Як упізнати весну. Правила поведінки під час грози

Мета: ознайомити учнів з змінами в природі навесні, вчити спостерігати, характеризувати ознаки неживої природи навесні, розвивати увагу; ознайомити з правилами поведінки під час грози. Виховувати бажання пізнавати світ природи, бережливе ставлення до неї.

№068 - Чому з’являються сонячні зайчики?

Мета: ознайомити дітей з поняттям «сонячний зайчик, як вони виникають, показати на практиці як виникають «сонячні зайчики»; дослідити, які предмети потрібні для виникнення «сонячного зайчика». Пробуджувати інтерес до навколишнього світу, розвивати фантазію, виховувати інтерес до природних явищ.

№069 - Якою буває погода навесні. Відлига. Дослідження: «Чому сніг на землі весною брудний?»

Мета: Закріпити елементарні уявлення учнів про найхарактерніші ознаки весни у неживій природі, розкрити зміст поняття «повінь»; вчити  спостерігати за погодою навесні, розказати чому що спричиняє забрудненню снігу навесні, сприяти захопленню учнів красою природи, вчити описувати весну, розвивати мислення, пам’ять, спостережливість, естетичні почуття, позитивні емоції та творчі здібності.

№071 - Як здійснити задумане

Мета: ознайомити учнів із складовими успіху, навчати, як його досягти, щоб бути корисним для інших людей; учити діяти заради мети; розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення; виховувати наполегливість, працелюбність.

№072 - Як стати підприємливим

Мета: розширити знання учнів про ощадливість і підприємницьку діяльність; розвивати ініціативність, цілеспрямованість; виховувати підприємницькі чесноти.

№073 - Як стати винахідником?

Мета: ознайомити учнів з можливими способами розвитку в собі вмінь винахідника; навчати висловлювати свою думку, взаємодіяти з однокласниками; розвивати вміння уважно слухати одне одного в умовах безпосереднього спілкування; виховувати працелюбність і допитливість.

№074 - Чого людина навчилася від природи?

Мета: продемонструвати природу з іншого погляду – це джерело незліченних загадок і таємниць; їх відкриття дає знання, які людина використовує у своїй діяльності, створенні сприятливих умов для життя, праці та відпочинку.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання