№001 - Що таке світ?

Мета: ознайомити учнів із поняттям «світ»; розвивати пізнавальну активність учнів; виховувати інтерес до пізнання природи.

№002 - Який мій навколишній світ?

Мета: Формувати в учнів уявлення про навколишній світ і природу, вміння групувати об’єкти (належить, не належить до природи), вміння аналізувати і роботи висновки, доводити свою думку; розвивати спостережливість і кмітливість; виховувати бережливе ставлення до природи; формувати потребу у пізнанні природи.

№003-4 - Чи цікаво бути дослідником?

Мета: учити проводити дослід і спостереження; розкрити зміст поняття «дослід»; пояснити відмінність між спостереженням і дослідом, як різними способами отримання відповідей на питання про навколишній світ; розвивати спостережливість; виховувати інтерес до предмета.

№005 - Чим я відрізняюся від інших?

Мета: ознайомити з поняттям людина, допомогти усвідомити неповторність кожної людини; розвивати навички самоусвідомлення і самооцінки через позитивне ставлення до себе і до інших; розвивати логічне мислення; виховувати повагу одне до одного.

№006 - Що я вже вмію робити?

Мета: Вчити дітей адекватно оцінювати свої знання та вміння; визначати власні уподобання, розширювати пізнавальні інтереси дітей, прищеплювати бажання удосконалюватися, стимулювати допитливість, виховувати працелюбність учнів, бажання дізнаватися щось нове, пробувати власні сили у різноманітних сферах життя.

№007-8 - Де я живу?

Мета: розширювати знання дітей про населений пункт, в якому вони проживають, формувати пізнавальний інтерес до рідного краю; розвивати  спостережливість, увагу; виховувати почуття патріотизму, гордості за свою маленьку батьківщину, бережливе ставлення до природи.

№009 - Чи може людина жити без інших людей?

Мета: Розвивати усвідомлення ролі спілкування у житті людини; показати, що спілкування з іншими  дуже важливе для людей; ознайомити учнів з терміном «спілкування», з предметами, які необхідні для життя людини; розвивати почуття людяності, виховувати любов до людей.

№010 - Чи можна жити без природи? Нежива і жива природа

Мета: розширити знання учнів про різноманітність природи; формувати уявлення про живу та неживу природу;  вчити називати об’єкти живої і неживої природи; розвивати вміння спостерігати за об’єктами  природи; виховувати дбайливе  ставлення до природи, розвивати пізнавальну активність учнів; виховувати інтерес до пізнання природи.

№011-12 - Урок-екскурсія. Як спостерігати за змінами в довкіллі?

Мета: Ознайомити дітей з змінами, які відбуваються в природі; вчити їх спостерігати, порівнювати, уявляти, фантазувати та висловлювати свою думку, розвивати зв’язне мовлення, збагачувати його новими словами, прищеплювати любов до природи, бережне ставлення до навколишнього світу, вчити помічати непомічене для байдужого ока.

№013 - Чим схожі між собою рослини, тварини і люди?

Мета: систематизувати знання учнів про людину, рослини і тварини  як частину живої природи, збагачувати знання учнів про живі організми, ознайомити з спільними і відмінними ознаками між людиною, тваринами і рослинами, пробуджувати пізнавальний інтерес, виховувати любов до природи та дбайливе ставлення до неї.

№014 - Які умови необхідні організмам для життя?

Мета: Формувати в учнів уявлення про умови, необхідні для життя; розвивати спостережливість і кмітливість, вміння аналізувати ілюстрації і робити висновки, доводити свою думку; формувати потребу у пізнанні природи.

№015-16 - Чим люди відрізняються від інших живих істот?

Мета: зосередити увагу учнів на відмінностях, що відрізняють людину від тварини; розвивати вміння виділяти головне, знаходити зайве, пояснювати власний вибір; виховувати прагнення пізнавати себе та інших людей.

№017 - Яку будову має моє тіло?

Мета: Розширити і систематизувати знання дітей про будову людського тіла та його частини, призначенням та дією, учити знаходити показувати частини тіла на собі, виховувати дбайливе ставлення до свого здоров’я.

№018 - Чому люди одне одному бажають здоров’я?

Мета: формувати уяву учнів про здоров’я, виховувати у дітей ціннісне ставлення до власного здоров’я та стимулювати бажання дбати про нього, сприяти усвідомленню  учнями необхідності ведення здорового способу життя, допомогти усвідомити дітям, що здоров’я – це великий дар.

№019-20 - Чи можна навчитися бути здоровим?

Мета: виховувати у дітей ціннісне ставлення до власного здоров'я та стимулювати бажання дбати про нього; сприяти усвідомленню учнями необхідності ведення здорового способу життя; нагадати корисні звички, які допоможуть зміцнити здоров'я; прищеплювати інтерес до занять фізичною культурою і спортом.

№021 - Які звички потрібні для здоров’я?

Мета: продовжити роботу по формуванню уяви дітей про здоровий спосіб життя; закріпити та розвинути в учнів знання елементарних правил гігієни та санітарних навичок; вчити розпізнавати предмети загальної та особистої гігієни, використовувати їх у повсякденному житті; виховувати акуратність, прищеплювати любов до чистоти та порядку.

№022 - Чому рух приносить користь?

Мета: Пояснити дітям значення руху для здоров’я, довести до свідомості учнів, що рух – це життя, розвивати прагнення займатися спортом, аби зміцнити власне здоров’я, щоденно виконувати комплекс вправ ранкової зарядки, виховувати старанність, наполегливість.

№023-24 - Як розпорядок дня впливає на моє здоров’я?

Мета: Ознайомити учнів із типовим розпорядком дня, розкрити його вплив на здоров′я, навчати дітей організовувати свою працю і відпочинок та правильно; формувати уміння позитивного ставлення один до одного/

№025 - Яка їжа корисна, а яка — шкідлива?

Мета: пояснити значення харчування для здоров'я; розширити уявлення про різноманітність харчових продуктів, вчити учнів розпізнавати корисні і шкідливі продукти і напої; пояснити, чому дітям потрібно вживати овочі, фрукти, молочні продукти щодня; викликати інтерес до продуктів, що містять вітаміни та прагнення до збереження власного здоров'я. Виховувати навички правильного здорового харчування.

№026 - Яка поведінка вдома є безпечною?

Мета: формувати уявлення дітей про небезпеки, що можуть виникати в домі, формувати уміння та навички, що допоможуть уникати небезпечних ситуацій удома за відсутності батьків,  ознайомити з предметами та побутовими приладами, які становлять небезпеку, виховувати обережність, бажання чинити розсудливо.

№027-28 - Яка поведінка на вулиці тобі не зашкодить?

Мета: поглибити знання учнів по правила пішохідного руху; вчити читати дорожні знаки, переходити дорогу у відведених для цього місцях; вчити правильної поведінки в небезпечних ситуаціях; виховувати дисциплінованість пішохода, уважність, обережність, формувати прагнення до збереження здоров’я власного та здоров’я інших людей.  

№029 - Які я маю органи чуття?

Мета: ознайомити учнів із органами чуття (очі, вуха, ніс, язик, шкіра); учити називати їх; сприяти розвитку вмінь розпізнавати різноманітні форми предметів; учити знаходити між ними схоже і відмінне, визначати істотні ознаки; розвивати мовлення; виховувати повагу до однокласників.

№030 - Як зір і слух відкривають мені світ?

Мета: Продовжувати знайомство з органами чуття, розширювати та уточнювати знання дітей про органи зору та слуху, про їх значення в житті людини; розвивати бажання пізнавати себе, розвивати мислення та вміння зосереджувати увагу на різних ознаках певних об'єктів; виховувати в дітей бажання пізнавати навколишній світ.

№031-32 - Що я можу розрізнити на смак, запах і дотик?

Мета: ознайомити учнів із органами смаку, запаху і дотику,  учити називати їх; закріплювати знання учнів про органи чуття, що допомагають пізнавати світ; учити визначати властивості предмета; розвивати мислення, увагу; виховувати працьовитість.

№033 - Як доглядати за органами зору і слуху?

Мета: Продовжувати ознайомлювати учнів з органами зору та слуху, розповісти, як попередити захворювання органів зору та слуху; сприяти усвідомленню цінності власного здоров’я; формувати відповідальне ставлення до свого здоров’я.

№034-35 - Які правила допомагають берегти органи нюху, смаку й дотику'?

Мета: формувати поняття про органи чуття людини, шляхи збереження та запобігання виникненню захворювань органів чуття; формувати вміння встановлювати взаємозв’язки між усіма органами людини; формувати санітарно-гігієнічні навички; виховувати допитливість, пізнавальний інтерес до власного організму, прагнення берегти власне здоров’я.

№036 - Узагальнення і систематизація знань учнів. Підбиваємо підсумки: ми досліджуємо світ!

Мета: закріпити і узагальнювати вивчений матеріал, створювати у класі дружнє середовище – простір, де цінують дружбу і друзів; сприяти формуванню доброзичливого й толерантного ставлення до людей; навчати учнів взаємодіяти з іншими людьми.

№037 - Як я досліджую історію своєї сім’ї?

Мета: поглиблення знань учнів про сім’ю, склад сім’ї; вчення учнів складати родовідне дерево. Розвиток мислення учнів, творчої уяви, зв'язного мовлення. Формування поняття « родина», «рід», «покоління», бажання берегти родинні зв'язки. Удосконалювати вміння працювати в парах, групах.

№038 - Які звертання побутують у твоїй родині?

Мета: розширити уявлення про сім’ю, про стосунки між членами родини. Формувати бажання дбати одне про одного, звертатися за допомогою, розвивати мислення, мовлення дітей; формувати позитивне ставлення до сімʼї.  

№039-40 - Чому потрібно шанувати батьків?

Мета: Виховувати шанобливе ставлення до батьків, вчити виявляти увагу до рідних, сприяти формуванню в учнів уявлення про щасливу сім’ю, як осередок любові, емпатії, взаємної допомоги та відповідальності.

№041 - Чому ввічливі слова називають чарівними?

Мета: Збагатити та активізувати словниковий запас учнів; формувати комунікативну компетентність, мовленнєву культуру школярів; розвивати діалогічне мовлення, пам’ять, мислення; виховувати ввічливість, повагу до старших та однолітків.

№042 - У чому полягають секрети вихованості

Мета: розширювати і поглиблювати уявлення про правила ввічливості, дати дітям можливість відчути ” чарівну” силу слів ввічливості, сприяти формуванню доброти, делікатності, чуйності, виховувати пошану до оточуючих.

№043-44 - Чому ввічливість завжди доречна?

Мета: поповнити знання учнів про ввічливість, культуру поведінки. Розширити словниковий запас учнів словами ввічливості. Вправляти в культурному спілкуванні з дорослими, однолітками в найтиповіших життєвих ситуаціях, доречно вживати слова етикету в ситуаціях вітання, прощання, вибачення.

№045 - Що таке доброзичливість?

Мета: формувати в учнів уміння дбати про здоров'я своє та людей, що їх оточують, здатність спілкуватися з рідними, друзями, однокласниками, виявляти доброзичливість, ввічливість, тактовність, повагу, чесність, порядність; виховувати добрі почуття у дітей: взаємоповагу, співчуття, співпереживання; вчити аналізувати вчинки героїв літературних творів.

№046 - Що таке правдивість і щирість?

Мета: розширити змiст понять чеснiсть i правдивiсть; навчити розпiзнавати цi моральнi явища; формувати вмiння оцiнювати власнi вчинки та вчинки товаришiв; виховувати чеснiсть та правдивiсть, розвивати мовлення, вміння висловлювати власну думку,

№047-48 - Коли я вчиняю правильно?

Мета: Вчити визначати риси характеру; розпізнавати вчинки, прагнути до самовиховання, виховувати гуманну, творчу, соціально активну особистість.  

№049 - Урок-екскурсія. Хто працює в школі?

Мета: розширити і закріпити знання учнів про професії, люди яких працюють в школі,  трудові дії та знаряддя праці, про важливість і значення кожної з професій людей, результатами праці яких ми найчастіше користуємося у повсякденному житті; виховувати шанобливе ставлення до представників різних професій, вчитися бути вдячними людям, які нас оточують.

№050 - Ким працюють наші батьки?

Мета: формувати ключові компетентності; розширити і закріпити знання учнів про різні види професій, відповідні трудові дії та вміння, знаряддя праці, матеріали, спеціальний одяг, про важливість і значення кожної професії та результатів праці людей; розвивати вміння висловлювати свою думку, кругозір учнів, творчу фантазію; виховувати шанобливе ставлення до людей будь-якої професії;  

№051-52 - Ким працюватимуть люди в майбутньому?

Мета: Збагатити і закріпити знання учнів про різноманітні професії, розвивати пізнавальний інтерес до світу професій; розширити знання дітей про різні професії, зокрема й сучасні, виховувати повагу до праці своїх батьків, відповідальне ставлення до своєї головної професії - школяр, працьовитість, старанність, шанобливе ставлення до праці людей усіх професій.

№053 - Чому й де збираються люди?

Мета: розширити знання дітей про місця, де найчастіше і з якою метою збираються разом люди, з’ясувати, чи є такі місця для дітей, вчити аналізувати свою поведінку та поведінку інших, виховувати почуття відповідальності та поваги до інших.  

№054 - Які бувають заклади культури?

Мета: формувати уявлення про заклади культури; дати поняття «культура»,  вчити порівняють заклади культури з іншими громадськими місцями, формування ключових компетентностей: уміння вчитися: усвідомлено сприймати і засвоювати учнями соціальні та морально-правові норми.

№055-56 - Урок-екскурсія. Чому я люблю відвідувати бібліотеку?

Мета: ознайомити учнів з шкільною бібліотекою, з тим, як влаштована бібліотека,  познайомити з правилами користування бібліотекою, різноманітністю книг у бібліотеці; залучити учнів до читання книг; виховувати любов до книги і бережливого ставлення до неї.

№057 - Як поводитися в транспорті?

Мета: поглибити знання дітей про різні види громадського транспорту та правила поведінки у них ; та формування ключових компетентностей: уміння вчитися: дослідити важливість правил користування транспортом, розвивати вміння коригувати свої дії відповідно до ситуації; розвивати пізнавальний інтерес дітей;

№058 - Чи існують правила поведінки в закладах культури?

Мета: вчити дітей дотримуватись правил поведінки в закладах культури, створити передумови для усвідомленого сприймання і засвоєння учнями соціальних та морально-правових норм, розвивати вміння коригувати свої дії відповідно до ситуації, розвивати спостережливість; виховувати бажання наслідувати зразки культурної поведінки, приязних і ввічливих стосунків між людьми.

№059-60 - Що робити, якщо ви загубилися в громадському місці?

Мета: вчити учнів звертатися до людей по допомогу, якщо заблукав чи загубився; спонукати до виконання правил поведінки в даній ситуації; розвивати здатність реально оцінювати небезпеку, вчасно звертатися за допомогою, вибирати можливі дії самозахисту; розвивати здатність орієнтуватися у складних ситуаціях; виховувати сміливість, обережність.

№061 - Як я допомагаю старшим?

Мета: створити у класі дружнє середовище; ознайомити учнів з обов’язками вдома і в школі. Сприяти формуванню доброзичливого й толерантного ставлення до людей; вчити надавати допомогу членам родини та дбати про себе; активізувати та збагачувати словниковий запас. Розвивати вміння піклуватися про здоров’я родини, спостережливість, увагу; виховувати повагу до старших.

№062-63 - Як я дбаю про чистоту в громадських місцях?

Мета: формувати уявлення учнів про чистоту в громадських місцях; правила поведінки в них; формувати позитивні взаємини між дітьми; вчити дотримувати правил поведінки в довкіллі; розвивати екологічну свідомість; виховувати бажання дбати про чистоту в довкіллі; створювати атмосферу дружби і причетності; виховувати в учнів повагу одне до одного, згуртовувати колектив.

№064 - Узагальнення і систематизація знань учнів. Підбиваємо підсумки: ми досліджуємо світ!

Мета: закріпити і узагальнювати вивчений матеріал, створювати у класі дружнє середовище – простір, де цінують дружбу і друзів; вчити аналізувати свою поведінку та поведінку інших, виховувати почуття відповідальності та поваги до інших; сприяти формуванню доброзичливого й толерантного ставлення до людей; навчати учнів взаємодіяти з іншими людьми.

№065 - Як називається наша Батьківщина?

Мета: дати учням первинне уявлення про Україну як державу, про усвідомлення своєї приналежності до України; розповісти про гори, моря і річку Дніпро; сприяти розвитку спостережливості, мислення, уяви, пам'яті, активності; виховувати громадянські почуття, любов до Батьківщини.

№066 - Які державні символи України?

Мета: розширити знання учнів про державні символи України: Герб, Гімн, Прапор; сприяти формуванню національної свідомості учнів; виховувати повагу і любов до України; державних символів. 

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання