№001 - Що таке світ?

Мета: ознайомити учнів із поняттям «світ»; розвивати пізнавальну активність учнів; виховувати інтерес до пізнання природи.

№002 - Який мій навколишній світ?

Мета: Формувати в учнів уявлення про навколишній світ і природу, вміння групувати об’єкти (належить, не належить до природи), вміння аналізувати і роботи висновки, доводити свою думку; розвивати спостережливість і кмітливість; виховувати бережливе ставлення до природи; формувати потребу у пізнанні природи.

№003-4 - Чи цікаво бути дослідником?

Мета: учити проводити дослід і спостереження; розкрити зміст поняття «дослід»; пояснити відмінність між спостереженням і дослідом, як різними способами отримання відповідей на питання про навколишній світ; розвивати спостережливість; виховувати інтерес до предмета.

№005 - Чим я відрізняюся від інших?

Мета: ознайомити з поняттям людина, допомогти усвідомити неповторність кожної людини; розвивати навички самоусвідомлення і самооцінки через позитивне ставлення до себе і до інших; розвивати логічне мислення; виховувати повагу одне до одного.

№006 - Що я вже вмію робити?

Мета: Вчити дітей адекватно оцінювати свої знання та вміння; визначати власні уподобання, розширювати пізнавальні інтереси дітей, прищеплювати бажання удосконалюватися, стимулювати допитливість, виховувати працелюбність учнів, бажання дізнаватися щось нове, пробувати власні сили у різноманітних сферах життя.

№007-8 - Де я живу?

Мета: розширювати знання дітей про населений пункт, в якому вони проживають, формувати пізнавальний інтерес до рідного краю; розвивати  спостережливість, увагу; виховувати почуття патріотизму, гордості за свою маленьку батьківщину, бережливе ставлення до природи.

№009 - Чи може людина жити без інших людей?

Мета: Розвивати усвідомлення ролі спілкування у житті людини; показати, що спілкування з іншими  дуже важливе для людей; ознайомити учнів з терміном «спілкування», з предметами, які необхідні для життя людини; розвивати почуття людяності, виховувати любов до людей.

№010 - Чи можна жити без природи? Нежива і жива природа

Мета: розширити знання учнів про різноманітність природи; формувати уявлення про живу та неживу природу;  вчити називати об’єкти живої і неживої природи; розвивати вміння спостерігати за об’єктами  природи; виховувати дбайливе  ставлення до природи, розвивати пізнавальну активність учнів; виховувати інтерес до пізнання природи.

№011-12 - Урок-екскурсія. Як спостерігати за змінами в довкіллі?

Мета: Ознайомити дітей з змінами, які відбуваються в природі; вчити їх спостерігати, порівнювати, уявляти, фантазувати та висловлювати свою думку, розвивати зв’язне мовлення, збагачувати його новими словами, прищеплювати любов до природи, бережне ставлення до навколишнього світу, вчити помічати непомічене для байдужого ока.

№013 - Чим схожі між собою рослини, тварини і люди?

Мета: систематизувати знання учнів про людину, рослини і тварини  як частину живої природи, збагачувати знання учнів про живі організми, ознайомити з спільними і відмінними ознаками між людиною, тваринами і рослинами, пробуджувати пізнавальний інтерес, виховувати любов до природи та дбайливе ставлення до неї.

№014 - Які умови необхідні організмам для життя?

Мета: Формувати в учнів уявлення про умови, необхідні для життя; розвивати спостережливість і кмітливість, вміння аналізувати ілюстрації і робити висновки, доводити свою думку; формувати потребу у пізнанні природи.

№015-16 - Чим люди відрізняються від інших живих істот?

Мета: зосередити увагу учнів на відмінностях, що відрізняють людину від тварини; розвивати вміння виділяти головне, знаходити зайве, пояснювати власний вибір; виховувати прагнення пізнавати себе та інших людей.

№017 - Яку будову має моє тіло?

Мета: Розширити і систематизувати знання дітей про будову людського тіла та його частини, призначенням та дією, учити знаходити показувати частини тіла на собі, виховувати дбайливе ставлення до свого здоров’я.

№018 - Чому люди одне одному бажають здоров’я?

Мета: формувати уяву учнів про здоров’я, виховувати у дітей ціннісне ставлення до власного здоров’я та стимулювати бажання дбати про нього, сприяти усвідомленню  учнями необхідності ведення здорового способу життя, допомогти усвідомити дітям, що здоров’я – це великий дар.

№019-20 - Чи можна навчитися бути здоровим?

Мета: виховувати у дітей ціннісне ставлення до власного здоров'я та стимулювати бажання дбати про нього; сприяти усвідомленню учнями необхідності ведення здорового способу життя; нагадати корисні звички, які допоможуть зміцнити здоров'я; прищеплювати інтерес до занять фізичною культурою і спортом.

№021 - Які звички потрібні для здоров’я?

Мета: продовжити роботу по формуванню уяви дітей про здоровий спосіб життя; закріпити та розвинути в учнів знання елементарних правил гігієни та санітарних навичок; вчити розпізнавати предмети загальної та особистої гігієни, використовувати їх у повсякденному житті; виховувати акуратність, прищеплювати любов до чистоти та порядку.

№022 - Чому рух приносить користь?

Мета: Пояснити дітям значення руху для здоров’я, довести до свідомості учнів, що рух – це життя, розвивати прагнення займатися спортом, аби зміцнити власне здоров’я, щоденно виконувати комплекс вправ ранкової зарядки, виховувати старанність, наполегливість.

№023-24 - Як розпорядок дня впливає на моє здоров’я?

Мета: Ознайомити учнів із типовим розпорядком дня, розкрити його вплив на здоров′я, навчати дітей організовувати свою працю і відпочинок та правильно; формувати уміння позитивного ставлення один до одного/

№025 - Яка їжа корисна, а яка — шкідлива?

Мета: пояснити значення харчування для здоров'я; розширити уявлення про різноманітність харчових продуктів, вчити учнів розпізнавати корисні і шкідливі продукти і напої; пояснити, чому дітям потрібно вживати овочі, фрукти, молочні продукти щодня; викликати інтерес до продуктів, що містять вітаміни та прагнення до збереження власного здоров'я. Виховувати навички правильного здорового харчування.

№026 - Яка поведінка вдома є безпечною?

Мета: формувати уявлення дітей про небезпеки, що можуть виникати в домі, формувати уміння та навички, що допоможуть уникати небезпечних ситуацій удома за відсутності батьків,  ознайомити з предметами та побутовими приладами, які становлять небезпеку, виховувати обережність, бажання чинити розсудливо.

№027-28 - Яка поведінка на вулиці тобі не зашкодить?

Мета: поглибити знання учнів по правила пішохідного руху; вчити читати дорожні знаки, переходити дорогу у відведених для цього місцях; вчити правильної поведінки в небезпечних ситуаціях; виховувати дисциплінованість пішохода, уважність, обережність, формувати прагнення до збереження здоров’я власного та здоров’я інших людей.  

№029 - Які я маю органи чуття?

Мета: ознайомити учнів із органами чуття (очі, вуха, ніс, язик, шкіра); учити називати їх; сприяти розвитку вмінь розпізнавати різноманітні форми предметів; учити знаходити між ними схоже і відмінне, визначати істотні ознаки; розвивати мовлення; виховувати повагу до однокласників.

№030 - Як зір і слух відкривають мені світ?

Мета: Продовжувати знайомство з органами чуття, розширювати та уточнювати знання дітей про органи зору та слуху, про їх значення в житті людини; розвивати бажання пізнавати себе, розвивати мислення та вміння зосереджувати увагу на різних ознаках певних об'єктів; виховувати в дітей бажання пізнавати навколишній світ.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання