№01 - Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Поняття веб-дизайну. Основні тренди веб-дизайну.

Мета: визначити рівень попередньої підготовленості учнів, що стосується правил безпеки життєдіяльності під час роботи в комп’ютерному класі. Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї сайтобудування в напрямку дизайну. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№02 - Типи сайтів та їх особливості. Цільова аудиторія.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти різновидів сайтів та цільової аудиторії. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№03 - Інформаційна структура сайту

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї побудови інформаційної структури сайту. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№04 - Інструменти веб-розробника

Мета:  Забезпечити якість вивчення нового матеріалу в напрямку інструментальних засобів для веб-розробки. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№05 - План розробки сайту. Макет інформаційної структури сайту.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї розробки плану сайту та створення макету інформаційної сторінки..

Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№06 - Практична робота №1 «Проектування структури сайту».

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок при проектуванні структури сайту. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№07 - Мова гіпертекстової розмітки. Гіпертекстовий документ та його елементи

Мета: Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї побудови мови гіпертекстового документа. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№08 - Текстові елементи веб-сторінки, теги та їх атрибути. Гіперпосилання.

Мета:Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї при роботі з текстовими тегами, їх атрибутами та гіперпосиланнями. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№09 - Таблиці та списки на веб-сторінках

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї реалізації таблиць та списків засобами HTML. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№10 - Практична робота №2. Створення веб-сторінки за допомогою «Мови гіпертекстової розмітки».

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок при створенні веб-сторінки за допомогою мови HTML. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№11 - Каскадні таблиці стилів. Стильове оформлення сторінок.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї стильового оформлення сторінок за допомогою каскадних стилів. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№12 - Позиціювання елементів веб-сторінки за допомогою стилів.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї позиціювання елементів веб-сторінки за допомогою стилів. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№13 - Інструктаж з БЖД. Практична робота №3 «Створення веб-сторінки з використанням каскадних аркушів стилю»

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок створення веб-сторінки з використанням каскадних аркушів стилю. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№14 - Проектування та верстка веб-сторінок.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї проектування та верстки веб-сайту. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№15 - Адаптивна верстка.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї адаптивної верстки. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№16 - Кросбраузерна оптимізація сторінок сайту

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї кросбраузерної оптимізації сайтів. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№17 - Використання зображень у веб-документах.

Мета: Визначити рівень попередньої підготовленості учнів, що стосується теми роботи з зображеннями у веб-документах. Актуалізувати знання, що потрібні для введення нового матеріалу. Активізувати мислення учнів.

№18 - Створення GIF-анімації.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї створення GIF-анімації в середовищі Adobe Photoshop CS6. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№19 - Карти посилань.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї опису гіперпосилань за допомогою карти-зображення. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№20 - Розміщення та відтворення на веб-сторінках мультимедійних даних. Формати аудіо- та відеофайлів.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї розміщення та відтворення на веб-сторінках мультимедійних даних. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№21 - Дотримання авторських прав та ліцензій на використання графічних зображень та засобів мультимедіа на веб-сторінках.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї дотримання авторських прав та ліцензій на використання графічних зображень та засобів мультимедіа на веб-сторінках. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№22 - Розміщення та відтворення на веб-сторінках мультимедійних даних. Формати аудіо- та відеофайлів.

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок розміщення та відтворення на веб-сторінках мультимедійних даних. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№23 - Поняття об’єктної моделі документа. Веб-програмування та інтерактивні сторінки.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї веб-програмування інтерактивних сторінок а основі мови програмування JavaScript. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№24 - Використання форм. Основні елементи форми.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї додавання форм до веб документів, познайомити з основними елементами форм та атрибутами. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№25 - Валідація та збереження даних форм

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї валідації та збереження даних фори. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№26 - Практична робота №5 «Створення та налагодження інтерактивної веб-сторінки з використанням форм та веб-програмування»

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок створення та налагодження інтерактивної веб-сторінки з використанням форм та веб-програмування. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№27 - Хостинг сайту. Взаємодія клієнт-сервер.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї розміщення веб-сторінок на хостингу й познайомити з клієнт-серверною взаємодією. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№28 - Практична робота №6 «Розміщення сайту на сервері»

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок розміщення сайту на сервері. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№29 - Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці.

Мета:  Визначити рівень попередньої підготовленості учнів, що стосується теми «Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці». Актуалізувати знання, що потрібні для введення нового матеріалу. Активізувати мислення учнів.

№30 - Пошукова оптимізація та стратегії просування веб-сайтів.

Мета:  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї пошукової оптимізації та опанувати стратегії просування веб-сайтів.

Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№31 - Практична робота №7 «Оцінка сайту. Просування сайту»

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок оцінки та визначенню стратегій по просуванню сайтів. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№32 - Проектна діяльність. Розбиття на групи. Вибір теми проекту. Розробка плану проекту.

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок розробки сценарію під час проектної діяльності. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№33 - Робота над проектом

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок реалізації власного програмного проекту відповідно до розробленого сценарію. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№34 - Захист проекту

Мета: перевірити результати дослідження, розвивати навички публічного виступу, організувати і підтримати безперервний зворотний зв’язок. Одержати своєчасну інформацію про успішність просування у навчанні всіх учнів. Спостерігати за процесом засвоєння та застосування знань, умінь і навичок. Формувати  групи  компетентностей: соціально-трудову, загальнокультурну. 

№35 - Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

         Мета: узагальнити і систематизувати знання, уміння і навички. Установити загальні зв’язки в матеріалі, що дозволяє побачити учням тему (розділ) в цілому. Формувати вміння застосовувати набуті знання під час розв’язування задач різного рівня складності. Формувати потребу до постійної самоосвіти, продуктивної творчої діяльності. Формувати  групи  компетентностей: соціально-трудову, загальнокультурну. 

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання