Каталог матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 8 класу – 2021-2022 н.р. З урахуванням мови програмування Free Pascal: Lazarus

№ уроку

Дата уроку

Тема уроку

Примітка

І семестр

Кодування даних та апаратне забезпечення

 1

 

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень.

 
 2  

Інструктаж з БЖД. Інструктаж з БЖД. Кодування символів. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду.

 
 3  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних

 
 4  

Інструктаж з БЖД. Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої. Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання.

 
 5  

Інструктаж з БЖД. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Технічні характеристики складових комп’ютера. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Кредити. Кредитна історія та її формування. Інструктаж з БЖД.

 
 6  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №2. Конфігурація комп’ютера під потребу. Вибір найкращого варіанту придбання комп’ютера в кредит.

 

Опрацювання текстових даних

 7  

Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування символів, колонок, списків в текстовому документі. Недруковані знаки.

 
 8  

Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування таблиць в текстовому документі.

 
 9  

Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі.

 
 10  

Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування формул в текстовому документі. Податкова система. Інструктаж з БЖД. Практична робота №3. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів.  Заповнюємо податкову декларацію.

 
 11  

Інструктаж з БЖД. Структура документа. Розділи. Колонтитули. Стильове оформлення абзаців.

 
 12  

Інструктаж з БЖД. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Шаблони документів. Робота з кількома документами. Формати файлів текстових документів.

Інструктаж з БЖД. Практична робота №4. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.

 
 13  

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

 

Створення та публікація веб-ресурсів

 14  

Інструктаж з БЖД. Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології.

 
 15  

Інструктаж з БЖД. Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Синхронізація даних. Організація та планування колективної діяльності.

 
 16  

Інструктаж з БЖД. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Опитування з використанням онлайн-форм.

 
 17  

Інструктаж з БЖД. Створення і використання спільних електронних закладок. Канали новин.

 
 18  

Інструктаж з БЖД. Практична робота. №5. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм.

 
 19  

Інструктаж з БЖД. Поняття мови розмітки гіпертексту. Етапи створення веб-сайтів.

 
 20  

Інструктаж з БЖД. Конструювання сайтів. Використання онлайн-систем конструювання сайтів.

 
 21  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №6. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

 
 22  

Інструктаж з БЖД. Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці.

 
 23  

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

 
 24  

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

 
 25  

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

 

Опрацювання об’єктів мультимедіа

 26  

Інструктаж з БЖД. Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.

 
 27  

Інструктаж з БЖД. Програми для редагування аудіо- та відеоданих. Загальні поняття про відеофільм. Розробка сценарію відеофільму.

 
 28  

Інструктаж з БЖД. Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.

 
 29  

Інструктаж з БЖД. Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Практична робота №7. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

 
 30  

Інструктаж з БЖД. Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті.

 
 31  

Інструктаж з БЖД. Розвиток фінансових відносин в Україні. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.

 
 32  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №8. Створення проекту «Фінансова культура українського народу». Розміщення результату виконання в мережі Інтернет.

 

ІІ семестр

Алгоритми та програми (Мова програмування Free Pascal в середовищі Lazarus)

 33  

Інструктаж з БЖД. Поняття мови програмування. Складові мови програмування.

 
 34  

Інструктаж з БЖД. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування. Поняття форми. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання.

 
 35  

Інструктаж з БЖД. Поняття події, обробника події. Редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень. Запис програми засобами середовища програмування.

 
 36  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №9. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.

 
 37  

Інструктаж з БЖД. Елемент керування «кнопка». Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом.

 
 38  

Інструктаж з БЖД. Елемент керування «кнопка». Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування.

 
 39  

Інструктаж з БЖД. Елемент керування «напис». Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі.

 
 40  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №10. Створення програми з кнопками та написами.

 
 41  

Інструктаж з БЖД. Поле, його властивості.

 
 42  

Інструктаж з БЖД. Величини (змінні і константи), їхні властивості.

 
 43  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №11. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування.

 
 44  

Інструктаж з БЖД. Налагодження програм.

 
 45  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №12. Налагодження готової програми.

 
 46  

Інструктаж з БЖД. Величини логічного типу, операції над ними.

 
 47  

Інструктаж з БЖД. Величини логічного типу, операції над ними.

 
 48  

Інструктаж з БЖД. Величини логічного типу, операції над ними.

 
 49  

Інструктаж з БЖД. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

 
 50  

Інструктаж з БЖД. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

 
 51  

Інструктаж з БЖД. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

 
 52  

Інструктаж з БЖД. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.

 
 53  

Інструктаж з БЖД. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.

 
 54  

Інструктаж з БЖД. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.

 
 55  

Інструктаж з БЖД. Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Цикл з лічильником.

 
 56  

Інструктаж з БЖД. Цикл з лічильником. Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.

 
 57  

Інструктаж з БЖД. Цикл з передумовою. Співвідношення типів даних та елементів для введення даних, зчитування даних з елементів введення

 
 58  

Інструктаж з БЖД. Цикл з передумовою.

 
 59  

Інструктаж з БЖД. Цикл з передумовою.

 
 60  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №13. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.

 
 61  

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

 

Повторення навчального матеріалу. Виконання індивідуальних проектів.

 62  

Інструктаж з БЖД. Повторення навчального матеріалу з теми «Кодування даних та апаратне забезпечення». Виконання індивідуальних та групових проектів.

 
 63  

Інструктаж з БЖД. Повторення навчального матеріалу з теми «Опрацювання текстових даних». Виконання індивідуальних та групових проектів.

 
 64  

Інструктаж з БЖД. Повторення навчального матеріалу з теми «Створення та публікація веб-ресурсів». Виконання індивідуальних та групових проектів.

 
 65  

Інструктаж з БЖД. Повторення навчального матеріалу з теми «Алгоритми та програми». Виконання індивідуальних та групових проектів.

 
 66  

Інструктаж з БЖД. Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів.

 
 67  

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.

 
 68  

Інструктаж з БЖД. Оформлення матеріалів про виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.

 
 69  

Інструктаж з БЖД. Захист проекту.

 
 70  

Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.