Каталог матеріалів

Урок №2 для 8 класу з інформатики - Кодування символів. Двійкове кодування

Безкоштовно

«___»__________ 20___ року

Урок №2. Кодування символів. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду.

Мета: Познайомити учнів з системою кодування повідомлень на комп’ютері, двійковим кодування та одиницями розмірності інформації; навчити розв’язувати задачі на визначення довжини двійкового коду. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

Тип уроку: засвоєння нових знань; формування вмінь і навичок;

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Програмне забезпечення: Блокнот

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • Привітання з класом
 • Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 • Тестування учнів
 • Повторення раніше вивченого матеріалу (Слайд4)
 1. Що таке кодування повідомлень? З якою метою кодують повідомлення?
 2. Наведіть приклади кодування повідомлень.
 3. Що таке декодування повідомлень?
 4. В чому полягає різниця між кодуванням та шифруванням?

Вивчення нового матеріалу

Демонстрація навчальних слайдів. Розповідь вчителя.

Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

 • Практичне завдання (Слайд27-28)

Визначити довжину двійкового коду повідомлення: «Як не було добра змалку, то не буде до останку.»

 • Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

Підведення підсумків уроку

 • Бесіда за питаннями (Слайд29)
 1. У чому полягає двійкове кодування повідомлень?
 2. Що таке 1 біт?
 3. Чому дорівнює 1 байт?
 4. Що розуміють під довжиною двійкового коду повідомлення?
 5. Якою є довжина двійкового коду кожного символу в таблиці кодів символів Windows-1251?

VIІ. Домашнє завдання

Виконати завдання 4,5,6 з підручника на сторінці 21. Підготуватись до практичної роботи.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні