№001 - Буквар – перша навчальна книга.

Мета: Ознайомити дітей із завданнями уроків читання, із букварем, правилами роботи з підручником, правилами поведінки на уроці та під час перерви; створити умови, які сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися, ходити у школу, опановувати знання.

№002 - Я вчуся знайомитися, спілкуватися.

Мета: Познайомитися з учнями/ученицями класу, вчити їх знайомитися, представлятися; ознайомити дітей з поняттям «спілкування», з метою і результатом мовленнєвого спілкування, з мовленнєвим етикетом у різних ситуаціях навчальної взаємодії.

№003 - Ознайомлення зі словами – назвами предметів. Що?

Мета: Сформувати в учнів/учениць уявлення про слова – назви неживих предметів, навчити ставити до них питання що?; збагачувати словниковий запас учнів/учениць словами шкільної тематики; розвивати вміння розповідати за малюнком; вчити сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; формувати вміння охайно користуватися підручником і навчальним приладдям; виховувати інтерес до навчання.

№004 - Ознайомлення зі словами – назвами предметів. Хто?

Мета: Розширити уявлення дітей про номінативну роль слів, ознайомити їх практично з іменниками – назвами живих істот (без уживання терміна іменник), навчити ставити до них питання хто?; активізувати словниковий запас учнів з тематичної групи «Сім’я»; формувати вміння уважно слухати вчителя, відповідати на його запитання, виконувати сприйняті на слух завдання; вчити орієнтуватися на сторінці букваря; виховувати любов і повагу до членів сім’ї.

№005 - Ознайомлення зі словами – назвами дій. Що робить? Що роблять?

Мета: Сформувати в учнів/учениць уявлення про слова, які відповідають на питання що робить? що роблять?; вчити практично ставити до них питання; формувати вміння орієнтуватися на сторінці букваря, розповідати за малюнками і світлинами, про події з власного життя.

№006 - Ознайомлення зі словами – назвами ознак. Який? Яка? Яке? Які?

Мета: Сформувати в учнів/учениць уявлення про слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які?; навчити ставити до них питання; активізувати словниковий запас учнів з тематичної групи «Овочі, фрукти, ягоди»; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати.

№007 - Ознайомлення зі словами, якими називають кількість предметів. Скільки? Який, яка, яке по порядку? Робота з дитячою книжкою.

Мета: Сформувати в учнів/учениць уявлення про слова, якими називають кількість предметів; навчити ставити до них питання; збагачувати словниковий запас учнів/учениць словами тематичної групи «Посуд»; розвивати вміння розповідати за малюнком; сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати.

№008 - Речення.

Мета: Сформувати в учнів/учениць уявлення про речення як основний засіб вираження думки; вчити виокремлювати з мовленнєвого потоку слово і речення; активізувати словниковий запас учнів з тематичної групи «Професії»; вчити складати речення за малюнками, світлинами, схемами; розвивати вміння приймати на слух невеликий текст, відповідати на

№009 - Ознайомлення зі знаками в кінці речення. Крапка. Знак питання. Знак оклику.

Мета: Сформувати в учнів/учениць уявлення про розповідні, питальні та окличні речення (без уживання термінів); формувати вміння розпізнавати їх в усному мовленні, самостійно складати та правильно інтонувати; ознайомити учнів/учениць із назвою і зображенням розділових знаків у кінці речень – крапкою, знаком питання і знаком оклику; розвивати вміння будувати речення і розповіді за малюнками.

№011 - Поділ слів на склади.

Мета: Сформувати в учнів/учениць уявлення про склад слова; формувати уміння ділити слова на склади, позначати поділ слів на склади графічно; активізувати словниковий запас учнів з тематичної групи «Дикі і домашні тварини»; розвивати вміння складати речення і розповіді за малюнками, серією малюнків; розширити й уточнити знання дітей про тварин, виховувати дбайливе ставлення до них.

№012 - Наголос у словах.

Мета: Сформувати в учнів/учениць уявлення про наголос у слові, ознайомити з поняттям «наголошений» склад; формувати вміння визначати в слові наголошений склад, позначати його відповідним значком у схемі слова; удосконалювати вміння ділити слова на склади, складати речення і розповідь за серією малюнків.

№013 - Мовні і немовні звуки. Голосні і приголосні звуки

Мета: Сформувати уявлення учнів/учениць про немовні звуки і звуки мовлення, голосні і приголосні звуки за їхніми істотними ознаками, навчити позначати їх умовними позначками; формувати вміння виділяти в словах окремі звуки, робити звуковий аналіз найпростіших за будовою слів.

№014 - Тверді і м’які приголосні звуки.

Мета: Сформувати в учнів/учениць уявлення про тверді і м’які приголосні звуки, навчити розрізняти їх і позначати умовними позначками; удосконалювати вміння виконувати звуковий аналіз найпростіших за будовою слів, складати речення.

№015 - Складозвуковий аналіз слів. Закріплення вивченого. Робота з дитячою книжкою. Казки.

Мета: Удосконалення вміння виконувати повний звуковий аналіз найпростіших за будовою слів, позначати звуки умовними позначками у звукових схемах слів, складати речення і розповідь за малюнками, розповідати казки за ілюстраціями; виховувати інтерес до дитячих книжок.

№016 - Звук [а]. Буква а, А. Складання речень за схемами і малюнком. Звук [а] (буква а, А) в ролі окремого слова.

Мета: Вчити учнів/учениць сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [а];здійснити перехід від умовного позначення звуків фішками до ознайомлення з буквами; ознайомити учнів із друкованою буквою а, А; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, розрізняти голосні і приголосні звуки, добирати

№017 - Закріплення букви а, А, її звукового значення.

Мета: Закріпити вивчену літеру; ознайомити учнів/учениць із використанням великої букви А для написання імен, прізвищ, назв міст; вчити сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, розповідати прослуханий текст з опорою на ілюстрації; розвивати вміння складати речення за малюнками і світлинами.

№018 - Звук [о]. Буква о, О. Складання речень за малюнками.

Мета: Вчити учнів/учениць сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [о]; ознайомити дітей із друкованою буквою о, О; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, розрізняти голосні і приголосні звуки, добирати слова зі звуком [о] на початку, в середині і в кінці слова, складати речення.

№019 - Закріплення букви о, О, її звукового значення.

Мета: Закріпити вивчену літеру; ознайомити учнів/учениць із використанням великої букви О для написання імен, прізвищ, назв міст; вчити сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, розповідати прослуханий текст з опорою на ілюстрації, розгадувати ребуси; розвивати вміння складати речення за малюнками і світлинами.

№020 - Звук [і]. Буква і, І. Звук [і] в ролі окремого слова.

Мета: Вчити учнів/учениць сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [і]; ознайомити дітей із новою буквою і, І; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, добирати слова зі звуком [і] на початку, в середині і в кінці слова, складати речення за малюнком; сформувати уявлення про звук і букву і в ролі окремого слова.

№021 - Звук [и]. Буква и, И. Один предмет – багато предметів. Робота з дитячою книжкою.

Мета: Вчити учнів/учениць сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [и]; ознайомити дітей із друкованою буквою и, И; удосконалювати вміння

робити звуковий аналіз слів, добирати слова зі звуком [и], складати речення, розгадувати ребуси.

№022 - Звук [у]. Буква у, У. Складання речень.

Мета: Вчити учнів/учениць сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [у]; ознайомити дітей із друкованою буквою у, У; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, добирати слова зі звуком [у], складати речення; активізувати словниковий запас учнів з тематичної групи «Птахи»; розширити й уточнити знання дітей про птахів, виховувати турботливе ставлення до них. Ознайомити учнів зі службовим словом у, У.

№023 - Закріплення букви у, У, її звукового значення. Складання речень.

Мета: Закріпити форму і звукове значення букви у, У; розширити знання дітей про вживання великої букви (а початку речення); удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, складати речення за малюнками.

№024 - Звук [е]. Буква е, Е. Складання розповіді за серією малюнків.

Мета: Вчити учнів/учениць сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [е]; ознайомити дітей із друкованою буквою е, Е; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, добирати слова зі звуком [е] на початку, в середині і в кінці слова, складати речення і розповідь за серією малюнків.

№025 - Закріплення букви е, Е, її звукового значення. Складання речень за малюнками.

Мета: Закріпити форму і звукове значення букви е, Е; закріплювати знання дітей про вживання великої букви Е для написання імен, прізвищ; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, складати речення за малюнками.

№026 - Звук [м], позначення його буквою м, М (ем). Читання складів і слів із буквою м.

Мета: Вчити учнів/учениць сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [м]; ознайомити дітей із друкованою буквою м, М; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, вчити читати склади-злиття і слова з буквою м, складати речення.

№027 - Закріплення букви м, М, її звукового значення. Читання слів і речень з буквою м, М.

Мета: Закріпити вивчену літеру;розвивати вміння сприйматина слух і розуміти уснемовлення; закріплюватизнання дітей про вживаннявеликої букви; формуватинавичку читання; розвивативміння складати речення за малюнками і світлинами.

№028 - Звуки [л], [л'], позначення їх буквою л, Л (ел). Читання складів і слів з буквою л. Робота з дитячою книжкою.

Мета: Вчити учнів/ученицьрозрізняти звуки [л] і [л′]; ознайомити учнів/учениць з друкованою буквою л, Л, яка може позначати звуки [л] і

[л′]; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою л; добирати слова зі звуками [л] і [л′]; дати практичне уявлення про смислорозрізнювальну роль наголосу в слові; розвивати уміння складати речення за світлинами.

№030 - Звуки [н], [н'], позначення їх буквою н, Н (ен). Читання складів і слів з вивченими буквами.

Мета: Вчити учнів/учениць розрізняти звуки [н] і [н′], сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуками [н] і [н′]; ознайомити учнів/учениць з друкованою буквою н, Н, яка може позначати звуки [н] і [н′]; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою н; добирати слова зі звуками [н] і [н′]; формувати навичку читання.

№031 - Закріплення звуків [н], [н'], букви н, Н

Мета: Вчити учнів/учениць розрізняти звуки [н] і [н′], сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуками [н] і [н′]; ознайомити учнів/учениць з друкованою буквою н, Н, яка може позначати звуки [н] і [н′]; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою н; добирати слова зі звуками [н] і [н′]; формувати навичку читання.

№032 - Звуки [с], [с'], буква с, С (ес). Читання складів і слів із буквою с.

Мета: Вчити учнів/учениць розрізняти звуки [с] і [с′], сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуками [с] і [с′]; ознайомити учнів/учениць з друкованою буквою с, С, яка може позначати звуки [с] і [с′]; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою с; формувати навичку читання слів і речень із вивченими буквами.

№033 - Закріплення звуків [с], [с'], букви с, С. Читання слів, речень, тексту з вивченими буквами.

Мета: Закріпити вивчену літеру, її звукові значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів і речень із вивченими буквами; вчити добирати заголовок до тексту; розвивати уміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, складати речення за малюнками і світлинами; виховувати в дітей бажання допомагати птахам узимку.

№034 - Читання. Звук [к], позначення його буквою к, К (ка). Читання складів і слів із буквою к.

Мета: Розвивати в учнів/учениць уміння сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [к]; ознайомити дітей із друкованою буквою к, К; вчити читати склади-злиття і слова з буквою к; формувати навичку читання слів і речень із вивченими буквами; розвивати вміння розгадувати ребуси.

№035 - Закріплення букви к, К, її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах. Робота з дитячою книжкою.

Мета: Закріпити вивчену літеру, її звукове значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів і речень із вивченими буквами; розвивати уміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, складати речення за малюнками; виховувати повагу до старших членів родини, інтерес до дитячої книжки.

№036 - Звук [в], позначення його буквою в, В (ве). Читання складів і слів з буквою в.

Мета: Розвивати в учнів/учениць уміння сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [в]; ознайомити дітей із друкованою буквою в, В; вчити читати склади-злиття і слова з буквою в; формувати навичку читання слів і речень із вивченими буквами.

№037 - Закріплення букви в, В її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах. Уявлення про особові займенники він, вона, воно, вони (без уживання термінів).

Мета: Закріпити вивчену літеру, її звукове значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів і речень із вивченими буквами; розвивати уміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом; сформувати уявлення про особові займенники він, вона, воно, вони (без уживання термінів), уміння замінювати іменники займенниками він, вона, воно, вони (без уживання термінів); виховувати уважність, спостережливість.

№038 - Звуки [р], [р'], буква р, Р(ер). Читання складів і слів із буквою р.

Мета: Вчити учнів/учениць розрізняти звуки [р] і [р′], сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуками [р] і [р′]; ознайомити учнів/учениць з друкованою буквою р, Р, яка може позначати звуки [р] і [р′]; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою р; формувати навичку читання слів із вивченими буквами; виховувати уважність, спостережливість.

№039 - Закріплення букви р, Р, її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах.

Мета: Закріпити вивчену літеру, її звукові значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів, речень і тексту з вивченими буквами; розвивати уміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, складати речення за малюнком, розгадувати ребуси; виховувати любов до природи.

№040 - Звук [п], позначення його буквою п, П (пе). Читання складів, слів і тексту з буквою п.

Мета: Розвивати в учнів/учениць уміння сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [п]; ознайомити дітей із друкованою буквою п, П; вчити читати склади-злиття і слова з буквою п; формувати навичку читання слів і тексту з вивченими буквами; виховувати інтерес до народних свят і традицій.

№041 - Закріплення букви п, П, її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах.

Мета: Закріпити вивчену літеру, її звукове значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів і речень із вивченими буквами; розвивати вміння розповідати за малюнком і про події з власного життя; виховувати інтерес до плавання, як одного із дієвих засобів збереження і покращення здоров’я.

№042 - Звуки [т], [т'], позначення їх буквою т, Т (те). Читання складів і слів із буквою т. Робота з дитячою книжкою.

Мета: Вчити учнів/учениць розрізняти звуки [т] і [т′], сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуками [т] і [т′]; ознайомити учнів/учениць з друкованою буквою т, Т, яка може позначати звуки [т] і [т′]; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів із твердими і м’якими приголосними звуками; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою т; формувати навичку читання слів із вивченими буквами; виховувати уважність, спостережливість, інтерес до дитячих книжок.

№043 - Закріплення букви т, Т, її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах. Слова однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням

Мета: Закріпити вивчену літеру, її звукові значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів, речень і тексту з вивченими буквами; розвивати уміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, складати речення за малюнком, розрізняти значення багатозначних слів; виховувати інтерес до інсценізації.

№044 - Звуки [д], [д'], позначення їх буквою д, Д (де). Робота над літературною вимовою слів із дзвінкими приголосними [д], [д'] у зіставленні з [т], [т']. Читання складів і слів із буквою д.

Мета: Вчити учнів/учениць розрізняти звуки [д] і [д′],  сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуками [д] і [д′], правильно вимовляти дзвінкий звук [д] в кінці складу і слова; ознайомити учнів/учениць з друкованою буквою д, Д; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів із твердими і м’якими приголосними звуками; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою д; формувати навичку читання слів із вивченими буквами; виховувати уважність, спостережливість.

№045 - Закріплення букви д, Д, її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах.

Мета: Закріпити вивчену літеру, її звукові значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів, речень і тексту з вивченими буквами; розвивати уміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, складати речення за малюнком і світлиною, добирати заголовок до тексту; виховувати в дітей шанобливе ставлення до рідної природи, бажання зробити свою землю кращою.

№046 - Звуки [з], [з'], позначення їх буквою з, З (зе). Відпрацювання літературної (дзвінкої) вимови слів з виучуваними звуками. Читання складів, слів і речень із буквою з, З.

Мета: Вчити учнів/учениць розрізняти звуки [з] і [з′],  сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуками [з] і [з′], правильно (дзвінко) вимовляти склади і слова з виучуваними звуками; ознайомити учнів/учениць з друкованою буквою з, З; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою з; формувати навичку читання слів із вивченими буквами; розширити знання дітей про слова, однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням; виховувати уважність.

№047 - Закріплення букви з, З, її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах.

Мета: Закріпити вивчену літеру, її звукові значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів, речень і тексту з вивченими буквами; розвивати уміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, складати розповідь за початком і малюнками, розповідати за малюнком і про події з власного життя;

№048 - Звук [б], позначення його буквою б, Б (бе). Відпрацювання літературної вимови слів зі звуком [б]. Читання складів, слів, речень із буквою б.

Мета: Розвивати в учнів/учениць уміння сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [б]; ознайомити дітей із друкованою буквою б, Б; вчити читати склади-злиття і слова з буквою б; формувати літературну вимову слів із дзвінкими звуками; формувати навичку читання слів і тексту з вивченими буквами, уявлення про залежність значення слова.

№049 - Закріплення букви б, Б, її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах. Робота з дитячою книжкою

Мета: Закріпити вивчену літеру, її звукове значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів і речень із вивченими буквами; розвивати вміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, розповідати за малюнком; виховувати інтерес до спорту, спортивних занять, дитячих книжок.

№050 - Звук [й], позначення його буквою й, Й (йот). Читання складів, слів і речень з буквою й.

Мета: Розвивати в учнів/учениць уміння сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [й]; ознайомити дітей із друкованою буквою й, Й; формувати навичку читання, уявлення про слова, протилежні за значенням; розвивати вміння складати розповідь за серією малюнків.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання