Каталог матеріалів

Урок №9 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Ознайомлення зі словами – назвами дій. Що робить? Що роблять?

Безкоштовно

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №009. Читання. Ознайомлення зі словами – назвами дій. Що робить? Що роблять?

Очікувані результати: учні відрізняють слова-назви дій, які відповідають на питання Що робить? Що роблять?; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

ознайомити зі словами — назвами дій; учити ставити до слів питання що робить? що роблять?, розповідати про своє хобі;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: сприймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися, ходити в школу, здобувати знання, дотримуватися правил поведінки на уроці та на перерві; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3. Вправа «Відкритий мікрофон».

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 4-6. Артикуляційні вправи

Слайд 7. Гімнастика для очей.

Слайд 8. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 9. Гра «Хто? та Що?».

Слайд 10. Об’єднайте малюнки у дві групи.

Слайд 11. Рухлива вправа

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Демонстрація навчальних слайдів. Розповідь вчителя.

Слайд 12-13. Вправа «Квест-дослідження».

Слайд 14. Запам'ятай!

Слайд 15. Розгляньте малюнки. Які це уроки? Що роблять учні?

Слайд 16. Робота з конструктором LEGO. Гра «Хобі».

Слайд 17. Вправа «Відкритий мікрофон»

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 18. Розгляньте сюжетні малюнки у букварі. Розкажіть, що роблять діти у вільний час.

Слайд 19. Розкажи, чим захоплюєшся ти?

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Емоційна ромашка». Дай відповіді цеглинками LEGO.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні