Каталог матеріалів

Урок №3 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Я вчуся знайомитися, спілкуватися.

Безкоштовно

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №003. Читання. Я вчуся знайомитися, спілкуватися.

Очікувані результати: учні сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета: формування предметних компетентностей:

познайомитися з учнями/ученицями класу; вчити їх знайомитися, відрекомендуватися; ознайомити дітей з поняттям «спілкування», з метою і результатом мовленнєвого спілкування, з мовленнєвим етикетом у різних ситуаціях навчальної взаємодії;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися, ходити в школу, здобувати знання, дотримуватися правил поведінки на уроці та на перерві; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, дбайливе ставлення до книги;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності (Слайд 3)

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 4.  Вправа «Знайомство». Привітайся за зразком

Слайд 5. Гра «Сумний чи веселий». Робота з конструктором LEGO.

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Демонстрація навчальних слайдів. Розповідь вчителя.

Слайд 7. Слухання розповіді за посиланням (QR-кодом).

Слайд 8. Проблемне питання «Навіщо люди знайомляться?».

Слайд 9. Дай відповіді на запитання або виконай завдання.

Слайд 10. Гра «Долоньки».

Слайд 11. Рухлива вправа.

Слайд 12-14. Вправа «Квест-цікавинка».

Слайд 15. Фізкультхвилинка.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 16. Робота в парах. Складання діалогу

Слайд 17. Що означають жести?

Слайд 18. Замість яких слів використано ці жести?

Слайд 19. Назвіть основні правила спілкування.

Слайд 20. Робота з конструктором LEGO.

Підсумок та рефлексія уроку «Загадкові листи»

Слайд 21. Вправа «Відкритий мікрофон».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні