Каталог матеріалів

Урок №7 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Ознайомлення зі словами – назвами предметів. Хто?

Безкоштовно

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №007. Читання. Ознайомлення зі словами – назвами предметів. Хто?

Очікувані результати: учні відрізняють слова-назви предметів, які відповідають на питання хто?; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

ознайомити зі словами назвами предметів; учити ставити до слів питання хто?, розповідати про членів своєї родини;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися, ходити в школу, здобувати знання, дотримуватися правил поведінки на уроці та на перерві; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності (Слайд 3)

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 4-6.  Артикуляційні вправи.

Слайд 7.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 8. Вправа «Відкритий мікрофон».

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Демонстрація навчальних слайдів. Розповідь вчителя.

Слайд 9-11. Вправа «Квест-дослідження».

Слайд 12. Запам'ятай!

Слайд 13-16. Слова, які відповідають на питання хто?

Слайд 17. Рухлива вправа.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 18-19. Хто зображений на малюнку? Назви членів своєї родини.

Слайд 20. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 21. Хто з хатніх улюбленців живе поруч із тобою?.

Слайд 22. Фізкультхвилинка.

Слайд 23. Слухання вірша.

Слайд 24. Використання стратегії «Ромашка Блума».

Слайд 25. Гра «Картинка заблукала»

Підсумок та рефлексія уроку Метод “Капелюшки де Боно”

Слайд 26. Інтерактивна вправа.

Слайд 27. Вправа «Відкритий мікрофон».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні